FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

3. Retningslinjer

Amtsrådet har med udgangspunkt i udvælgelseskriterierne (se afsnit

4.3) og med udgangspunkt i de indkomne bemærkninger og forslag

besluttet, at følgende 6 projekter foreslås fremmet:

A. Ny enkeltstående vindmølle ved Kyse

B. Ny vindmølleklynge ved Askø Fæland

C. Ny vindmølleklynge ved Tjørneby

D. Udskiftning af klynger i Køng Mose

E. Ny vindmølleklynge i Barmosen

F. Ny vindmølleklynge ved Bogø Inddæmning

Projekternes placering og forslag til sanering af møller kan ses på

kortbilag i afsnit 5.

For hvert område er der i figur 1 angivet antal møller, totalhøjde af

vindmøllerne og den ansøgte, installerede effekt ud fra aktuelle mølletyper

i 2006. I alt kan der opstilles 22 møller med en samlet effekt på

72,4 MW.

Nr. Navn Antal Max. to- Effekt i Bortsaneret

møller tal-højde alt effekt

A Kyse

1 144 m 3,6 MW 1,9 MW

B Askø Fæland 7 144 m 25,2 MW 10,05 MW

C Tjørneby 3 144 m 10,8 MW 3,6 MW

D Køng Mose 4 140 m 12 MW 4,7 MW

E Barmosen 4 140 m 10,8 MW 2,2 MW

F Bogø Inddæm 3 120 m 10 MW 4,55 MW

Total 22 72,4 MW 27 MW

Figur 1: Oversigt over vindmølleprojekter, der skal fremmes.

Alle projekter kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse og formodentlig

en lokalplan.

På baggrund af ovenstående suppleres retningslinjerne om vindmøller

i Regionplan 2005 for Storstrøms Amt med følgende:

Ny retningslinje 5.8.13:

Nye vindmølleområder er udpeget på kort A-F. I områderne kan der

på baggrund af en VVM-redegørelse og en lokalplanlægning opstilles

vindmøller som beskrevet i retningslinjerne A-F og figur 1. Det er en

forudsætning for opstilling af nye vindmøller, at alle gamle vindmøller

indenfor 3 km radius forinden bortsaneres.

For alle nye vindmøller gælder følgende generelle retningslinjer:

11

More magazines by this user
Similar magazines