FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

4. Redegørelse

4.1 Idefasen

Med "Ideoplæg for sanering og udskiftning af vindmøller i Storstrøms

Amt" blev alle borgere, interesseorganisationer, kommuner og virksomheder

med interesse for – eller imod vindmøller inviteret til en

bred debat om vindmøller i regionen. Samtidig indkaldtes forslag til

saneringsprojekter og nye vindmølleområder. Offentlighedsperioden

løb fra den 11. februar til 11. marts 2006.

I alt modtog vi 45 breve med bemærkninger og forslag i idefasen. De

fordeler sig med 17 fra offentlige myndigheder, 21 fra vindmøllefirmaer,

3 fra foreninger og kun 4 breve fra øvrige borgere. En sammenstilling

af bemærkningerne kan ses i bilag 7.1.

Det generelle indtryk på baggrund af de indsendte bemærkninger er, at

modstanden mod nye vindmøller ikke er så markant som tidligere.

Kun 2 breve udtaler sig generelt imod vindmøller, mens 5 andre peger

på konkrete møller, der bør nedtages. Omvendt er der kun 3 breve,

foruden de konkrete ansøgninger, der taler direkte positivt for vindmøller.

De kommuner, der har reageret på idéoplægget, ser foreløbig positivt

på en sanering. De fleste tager forbehold for en endelig stillingtagen til

de ser placeringen af de konkrete projekter. Kun én kommune har på

forhånd udtalt sig afvisende overfor nye møller.

Syv forskellige ansøgere har indsendt 27 forslag til opstilling af nye

vindmøller – se bilag 7.2 for en oversigt.

4.2 Skrotningsordningen

Baggrunden for skrotningsordningen er den energipolitiske aftale af

29. marts 2004 mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne

vedr. vindenergi og decentral kraftvarme mv. Ifølge

aftalen indføres en skrotningsordning, så der udbygges med vindkraft,

samtidig med at ældre og uheldigt placerede vindmøller nedtages.

Ordningen går ud på, at der ydes et ekstra pristillæg til nye landbaserede

vindmøller, forudsat, at ejeren har et skrotningsbevis for en

vindmølle med en installeret effekt på 450 kW eller derunder, som er

nedtaget inden for perioden 15. december 2004 til 15. december 2009.

Ejerne kan enten selv udnytte deres skrotningsbeviser eller afhænde

dem til andre investorer.

13

More magazines by this user
Similar magazines