FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

visse tilfælde er det vibrationerne, der får bygningsdelene til at udsende

lyd. I andre tilfælde er det lyden, der sætter bygningen i vibrationer.

Man taler om luftlyd, hvis lyden transmitteres til modtageren

gennem luften, og strukturlyd hvis lyden transmitteres som vibrationer,

f.eks. gennem jorden eller bygningsfundamenter.

En speciel form for lavfrekvent støj er infralyd. Infralyd er lyd i frekvensområdet

under 20 Hz. Infralyd kan komme både fra naturlige

kilder (blæst, bølger) og fra støjkilder som fly, fyringsanlæg og ventilatorer.

Lydindtrykket af lavfrekvent støj er mere generende for det menneskelige

øre end almindelig støj. I de seneste år er der kommet større

fokus på generne fra lavfrekvent støj og infralyd. Disse former for støj

er ikke omfattet af de generelle vejledninger om ekstern støj, men er

beskrevet i en orientering fra Miljøstyrelsen.

Det har imidlertid været vanskeligt for myndighederne at håndtere

sager med lavfrekvent støj fordi der manglede anvisninger og vurderingskriterier.

De generelle vejledninger om ekstern støj fra Miljøstyrelsen

behandler nemlig ikke lavfrekvent støj og infralyd – det gælder

f.eks. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, ”Ekstern støj fra virksomheder”.

I vejledningen bemærkes det blot, at hvis man bruger de

almindelige grænseværdier til vurdering af lavfrekvent støj, så får man

en for mild bedømmelse af støjulemperne.

I Danmark har der i de senere år været øget opmærksomhed på lavfrekvent

støj og infralyd i det eksterne miljø. Miljøstyrelsen udsendte i

1997 orienteringen ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt

miljø” (Orientering nr. 9/1997). Heri er der beskrevet anbefalede

grænseværdier, som kan bruges ved behandling af klager eller i

forbindelse med miljøgodkendelser. Der er desuden beskrevet målemetoder.

Den anbefalede grænseværdi for lavfrekvent støj i beboelsesrum

er 20 dB om natten og 25 dB om dagen.

4.5 VVM-redegørelse

Ifølge planloven skal der for projekter med vindmøller højere end 80

meter til vingespids eller med mere end 3 møller udarbejdes en VVMredegørelse

- en redegørelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

Formålet er at undersøge og vurdere alle miljøkonsekvenser for omgivelserne

og forbedre Amtsrådets beslutningsgrundlag.

Forslag til saneringsprojekter bør indeholde en beskrivelse af følgende:

• Angivelse af hvilke møller, der tages ned, herunder skriftlige

aftaler med ejerne.

• Angivelse af hvor nye møller ønskes opstillet.

20

More magazines by this user
Similar magazines