FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

Ansøgerne er indstillet på at nedtage 3 gamle møller ved Menstrup og

4 møller ved Klinteby, hvis der opnås tilladelse til en 144 m høj mølle

ved Kyse. Der er tale om 7 stk. 250 kW møller med en samlet kapacitet

på 1,75 MW. Hvis der kun kan opnås tilladelse til en mølle på 100

m, vil det ifølge ansøgerne kun være muligt at bortsanere én af de to

klynger.

De møller, der foreslås nedtaget, står hhv. 6 og 9 km syd for den ansøgte

placering, og de står alle i regionalt naturområde – zone 1. De 3

møller ved Menstrup står på en bakkekam, mens de 4 møller ved Klinteby

står få hundrede meter fra kysten. Af hensyn til landskabet vil det

være en stor gevinst, hvis disse møller fjernes. Der vil dog fortsat være

en del vindmøller tilbage i dette område.

Projektet i Barmosen omfatter bl.a. skrotning af en mølle nord for

Vallensved og en mølle ved Karrebækstorp.

Landskabelige og visuelle forhold

Området er præget af mange, tætliggende landsbyer, hvor stjerneudskiftning

har resulteret i en del spredte ejendomme. Møllen kommer

til at stå i et fladt, åbent landbrugslandskab, der hælder svagt mod syd.

På hele vejstrækningen Vallensved – Fuglebjerg kan man mod syd se

vindmøller. Ansøgers visualiseringsbilleder er ikke tydelige nok til at

vise dette, men når man færdes på amtsvejen ses de eksisterende møller

mod syd tydeligt – hele horisonten rundt.

Den ansøgte mølle vil med sin højde og en placering tæt på amtsvejen

fremstå meget markant i landskabet. Syd for Sneslev ved landevejen

mellem Ringsted og Haslev står en 100 m høj mølle, som ses i en ra-

24

More magazines by this user
Similar magazines