FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

De store, åbne vidder betyder, at landskabet kan rumme de høje vindmøller.

Det betyder også, at møllerne vil kunne ses over meget store

afstande. Amtsrådet vurderer dog, at saneringen vil være til gavn for

oplevelsen af landskabet. I nærområdet afløses et rodet billede med

spredte møller af en markant linje med de nye, store møller. Set på

afstand vil denne samlede klynge på én linje klart fremstå som et afsluttet

enkeltanlæg – også når den ses i baggrunden bag områdets øvrige

klynger.

En del af de 19 møller ved Askø Fæland, der afløses af én ny klynge.

5.3 Område C: Ny klynge ved Tjørneby, Ravnsborg

Kommune

Siemens Wind Power A/S har i samarbejde med en lodsejer i området

søgt om at opstille 3 stk. 3,6 MW vindmøller mellem Tjørneby og

Smålandsfarvandet. Møllerne får en totalhøjde på 143,5 meter og opstilles

på en ret linje i retningen sydøst / nordvest.

Sanering

I området mellem Horslunde, Onsevig og Smålandsfarvandet er 4

vindmøller omfattet af skrotningsordningen. Tre af disse står inden for

3 km radius fra de ansøgte vindmøller – og indgår i projektet som

skrotningsmøller. Hertil kommer 5 stk. 600 kW møller, der nedtages

selvom der ikke kan opnås skrotningspræmie.

Projektet bortsanerer dermed alle eksisterende vindmøller indenfor 3

km radius fra den nye klynge. To af møllerne står i dag i zone 1 tæt på

kysten.

28

More magazines by this user
Similar magazines