FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

Området er ikke specifikt udpeget i regionplanen til opstilling af

vindmøller. Opstilling af de ansøgte vindmøller er i strid med regionplanens

retningslinje 5.8.3 om max. højde på 80 m.

Vurdering

Projektet lever op til de kriterier, amtsrådet har opstillet for saneringsprojekter.

Det overholder 3 km retningslinjen ved at bortsanere 8

vindmøller med tilsammen 3,6 MW.

De nye møller vil kunne ses over store afstande. På trods af de beskrevne

elementer i landskabet, der begrænser de nuværende møllers

synlighed, vurderes det, at møllerne vil kunne ses over store dele af

det nordvestlige Lolland. Vestas-møllerne ved Savnsø Vig med en

totalhøjde på 125 m kan ses i en afstand af 9 km – selv nord for Nakskov

ind over byen.

Amtsrådet vurderer dog, at saneringen vil være til gavn for oplevelsen

af kystlandskabet, hvor de spredte møller bliver afløst tre nye møller

på én linje.

5.4 Område D: Udskiftning af vindmølleklynger i

Køng Mose, Vordingborg Kommune

Energi E2, Wind 1 A/S og Storstrøms Vindkraft har i fællesskab udarbejdet

et saneringsprojekt og søgt om at opstille 4 stk. 2-3 MW møller

med en totalhøjde på 120-150 meter i Køng Mose.

Vordingborg Kommune har meddelt, at Udvalget for Teknik og Miljø

er positivt indstillet overfor forslag om udskiftning af små møller med

store. Kommunen har ikke taget stilling til de konkrete placeringer.

30

More magazines by this user
Similar magazines