FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

Indholdsfortegnelse

1. Baggrund for regionplantillægget ...........................................7

2. Regionplantillæggets formål.................................................10

3. Retningslinjer........................................................................11

4. Redegørelse.........................................................................13

4.1 Idefasen.....................................................................13

4.2 Skrotningsordningen..................................................13

4.3 Kriterier for placering af vindmøller ...........................14

4.4 Vindmøllers påvirkning af omgivelserne....................16

4.5 VVM-redegørelse ......................................................20

4.6 Sammenfattende vurdering .......................................21

4.7 Det videre forløb........................................................22

5. Projekterne ...........................................................................23

5.1 Område A: Ny enkeltstående vindmølle ved Kyse,

Næstved Kommune.........................................................23

5.2 Område B: Ny klynge ved Askø Fæland, Rudbjerg og

Højreby Kommune...........................................................26

5.3 Område C: Ny klynge ved Tjørneby, Ravnsborg

Kommune ........................................................................28

5.4 Område D: Udskiftning af vindmølleklynger i Køng

Mose, Vordingborg Kommune.........................................30

5.5 Område E: Ny vindmølleklynge i Barmosen,

Vordingborg Kommune....................................................33

5.6 Område F: Udskiftning af vindmølleklynge ved Bogø

Inddæmning, Rudbjerg Kommune ..................................35

6. Miljøvurdering af planen .......................................................39

6.1 Et ikke teknisk resumé...............................................42

6.2 0-alternativet..............................................................42

6.3 Fravalgte alternativer.................................................43

7. Bilag......................................................................................51

7.1 Oversigt over indkomne bemærkninger i idefasen....51

7.2 Oversigt over alle ansøgte vindmøllerområder .........55

7.3 De foreslåede vindmøllerområders overholdelse af

amtets kriterier.................................................................57

More magazines by this user
Similar magazines