FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

Tjekliste til miljøvurdering for oplysninger, der skal

gives i henhold til lov om miljøvurdering af planer

Oplysninger der skal gives

i henhold til lov om

miljøvurdering af planer

En skitsering af planens

indhold, hovedformål og

forbindelser med andre

relevante planer.

De relevante aspekter af

den nuværende miljøstatus

og dens sandsynlige udvikling,

hvis planen ikke gennemføres.

Miljøforholdene i områder,

der kan blive væsentligt

berørt.

Ethvert eksisterende miljøproblem,

som er relevant

for planen, herunder navnlig

problemer på områder af

særlig betydning for miljøet

som f.eks. de områder, der

er udpeget efter direktiv

79/409/EØF og 92/43/EØF.

De miljøbeskyttelsesmål,

der er fastlagt på internationalt

plan, fællesskabsplan

eller medlemsstatsplan, og

som er relevante for planen,

og hvordan der under udarbejdelsen

af den/det er taget

hensyn til disse mål og

andre miljøhensyn.

40

Ikke relevant

Indgår i redegørelse

Bemærkninger/

Er beskrevet side/

afsnit

Se afsnit 1, 2 og

4.3

Se afsnit 6.2.

Se generelle forhold

i afsnit 4.4 og

de enkelte projekter

i afsnit 5.

Se generelle forhold

i afsnit 4.4.

Planen vil ikke få

betydning for internationalebeskyttelsesområder.

Se dog afsnit 5.6.

Ingen internationale

mål.

Miljømål fastsat i

regionplan m.v. er

overholdt jf. beskrivelse

i afsnit

4.3.

More magazines by this user
Similar magazines