FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

6.3 Fravalgte alternativer

En række af de ansøgte vindmølle-projekter kan ikke opfylde regionplanens

retningslinjer eller de kriterier, der fremgik af idéoplægget. I

de fleste tilfælde drejer det sig om retningslinjen om 3 km's afstand

mellem vindmølleanlæg og om manglende sanering af gamle møller.

Følgende forslag til opstilling af vindmøller har Amtsrådet ikke ønsket

at imødekomme (se nærmere data i bilag 7.2 og 7.3):

Næstved Kommune

Mellem Kagstrup og Gelsted er der søgt om at opstille en 2,3 MW

vindmølle med en totalhøjde på 121 meter. Projektet omfatter skrotning

af en 180 kW mølle øst for Gelsted.

Amtsrådet ønsker ikke at planlægge for den ansøgte vindmølle, da der

fortsat vil findes 4 møller indenfor en radius på 3 km, og da der kun

skrottes én lille mølle. Hertil kommer statens henstilling om ikke at

udpege helt nye vindmølleområder i det åbne land.

Ansøgningen om opførelse af vindmøller på Ydernæs i Næstved er

trukket ud af dette regionplantillæg. Ansøgning vil derfor kunne gå til

videre VVM-behandling.

Stevns Kommune

Mellem Klippinge og Arnøje er der søgt om at opstille en 1,5 MW

vindmølle med en totalhøjde på 114 meter. Projektet omfatter skrotning

af en 95 kW mølle syd for Varpelev.

Mellem Juellinge Gods og Barup er der søgt om at opstille en 1,8–2,0

MW vindmølle med en totalhøjde på op til 150 meter. Projektet omfatter

ingen skrotning af ældre møller, da der ikke findes skrotningsmodne

møller i området.

Amtsrådet ønsker ikke at planlægge for de ansøgte vindmøller, da der

kun skrottes én lille mølle, og da der ville være tale om at udpege helt

nye vindmølleområder i det åbne land. Stevns Kommunes Tekniske

Udvalg har i øvrigt meddelt, at kommunen ikke ønsker projekterne

medtaget i regionplantillægget.

Vordingborg Kommune

Ved Bavnebjerg nordøst for Ørslev er der søgt om at opstille en 2

MW vindmølle med en totalhøjde på 118 meter. Projektet omfatter

skrotning af en 250 kW mølle og 3 stk. 150 kW møller nord for Lundby

samt en 250 kW mølle ved Svinøøster.

Projektet kan ikke overholde afstanden til radiokædeforbindelse ved

TV 2-senderen og afstand til motorvejen. Der findes desuden 4 vindmøller

indenfor 3 km radius.

43

More magazines by this user
Similar magazines