FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

Amtsrådet ønsker ikke at planlægge for den ansøgte udvidelse af

vindmølleklyngen, da projektet strider klart mod flere af regionplanens

retningslinjer. Det er i øvrigt kun i ganske særlige tilfælde, at det

kan forventes, at miljøministeren dispenserer fra strandbeskyttelseslinjen.

Sydfalster Kommune

Mellem Stavreby og Bruserup er der søgt om at udvide en klynge

med en 1,5 MW mølle med en totalhøjde på 93 meter. De eksisterende

3 møller i klyngen er på hver 900 kW og har en totalhøjde på 76 m.

Ansøger ønsker som alternativ at opstille en mølle, der svarer til de

øvrige. Projektet omfatter skrotning af 3 stk. 150 kW møller mellem

Egebjerg og Sønder Alslev.

Ud over de 3 vindmøller i den eksisterende klynge står der 10 møller

inden for en radius på 2 km. Afstanden til Natura 200o område er 400

meter.

Amtsrådet ønsker ikke at planlægge for den ansøgte udvidelse af

vindmølleklyngen, da klyngen ikke opleves som et klart adskilt enkeltanlæg

i forhold til de øvrige møller i området. Udskiftning eller

udbygning i området må forudsætte en gennemgribende renovering,

der forholder sig til opstillingsmønstret for alle møller mellem Stavreby

og Marrebæk.

Ved Væggerløse eller Hasselø er der søgt om at opstille 2 stk. 1,8-2

MW vindmøller med en totalhøjde på 100 meter. Projektet omfatter

skrotning af en klynge med 3 stk. 200 kW møller på Hasselø samt en

600 kW mølle vest for Væggerløse.

For begge ansøgte placeringer gælder det, at området er udpeget som

jordbrugs- og beskyttelsesområde (zone 1) samt at der fortsat vil være

2 stk. 500 kW møller indenfor 3 km radius. Ved Væggerløse vil møllerne

desuden komme til at ligge indenfor strandbeskyttelseslinjen.

På denne baggrund ønsker amtsrådet ikke at planlægge for nogen af

de to alternativer.

Syd for Skelby er der søgt om at opstille 3 stk. 2 MW møller med en

totalhøjde på 102 meter. Projektet omfatter skrotning af 7 møller under

450 kW samt en 500 kW mølle – alle i zone 1 inden for 3 km radius.

I Regionplan 2005 er området udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde,

og dermed zone 1, hvor opstilling af nye vindmøller

ikke tillades.

46

More magazines by this user
Similar magazines