FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

lyst, at der vil blive nedtaget et mindre antal møller i amtet, men har

ikke konkret peget på deres placering eller antal.

Der står adskillige vindmøller indenfor 3 km radius fra en ansøgte

placering:

- en klynge med 3 stk. 500 kW møller 700 meter mod øst,

- en klynge med 4 stk. 500 kW møller 900 meter mod sydvest,

- en klynge med 3. stk. 3 MW møller 2,3 km mod nordøst,

- 2 enkeltstående møller hhv. 2,2 km og 2,5 km mod sydøst.

De 4 møller mod sydvest indgår i Energi E2's saneringsprojekt ved

Bogø Inddæmning.

Området ligger i jordbrugsområde udenfor zone 1, men lige på grænsen

til et jordbrugs- og beskyttelsesområde samt Natura 2000 området

omkring Nakskov Fjord.

Amtsrådet ønsker ikke at planlægge for de ansøgte vindmøller, da

amtsrådet vurderer, at en ny klynge på dette sted ikke vil kunne opleves

som et klart adskilt enkeltanlæg, jf. regionplanens retningslinje om

3 km's afstand. Hertil kommer, at saneringsgevinsten er ukendt, og at

amtsrådet ikke ønsker at udpege et helt nyt vindmølleområde tæt på et

Nature 2000 område.

Fladså Kommune

Mellem Store Røttinge og motorvejen, lige syd for tankstationerne

ved Tappernøje er der søgt om at opstille 2 stk. 2-3 MW vindmøller

med en totalhøjde på 120-150 meter. Projektet omfatter skrotning af

den eksisterende klynge med 3 stk. 400 kW møller. Disse 3 møller står

på en buet linje, der følger motorvejens krumning på stedet. Det betyder,

at den indbyrdes afstand mellem møllerne opleves uens, skønt der

er samme afstand mellem dem. Møllerne har en totalhøjde på 52 meter

og står ca. 37 meter over havets overflade.

Indenfor 3 km radius står der endvidere en enkeltstående 150 kW møller

1 km mod vest. Møllen står på en bakketop 48 m.o.h. Derfor ses

møllen langt omkring på trods af sin ringe totalhøjde på 37 meter.

Området ligger midt i et stort, trugformet landskab mellem Mogenstrup

Ås og højdedragene vest for Rønnede. Landskabet domineres af

de store, ubrudte skovområder fra kysten ved Leestrup Skov til højderne

ved Hesede Skov. Det medfører, at de eksisterende møller fremstår

meget markant i det overvejende grønne landskab.

Amtsrådet ønsker ikke at planlægge for de ansøgte vindmøller, da de

nye, højere møller vurderes at være for dominerende i landskabet.

48

More magazines by this user
Similar magazines