FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

Roskilde

Stiftsøvrighed

Ingen bemærkninger da det forudsættes, at forholdet

til kirkerne vil indgå i en videre proces.

Ønsker lejlighed til at udtale sig om konkrete

projekter.

Energistyrelsen Understreger, at møller på 450 kW også er omfattet

af saneringsordningen.

Nakskov Kommune Ingen bemærkninger

Gert Nielsen, Næstved Mener ikke der er møller, som bør nedtages.

Eksisterende klynger kan udbygges og nye møller

kan opstilles langs motorveje og jernbaner.

Sydvestsjællands Henviser til det stadig aktuelle saneringsprojekt

Vindmøllelaug I/S syd for Kyse

Gert Nielsen, Næstved Mener at samfundet har brug for vindenergi og

peger på en lang række værktøjer til at fremme

billig, lokal vindenergi på land.

Stubbekøbing

Kommune

Lolland Søndre

Provsti

Peger på nedtagning af møller ved Maglebrænde

og Falkerslev samt på opstilling af nye, større

møller ved Liselund og ved Horreby.

Ønsker skærpede krav for opstilling af nye, større

møller. Ingen møller tættere end 1,5 km fra kirker.

Foreslår 4 møller ved hhv. Vestenskov Kirke

og ved Lammehave nedtaget.

DN i Fakse/Rønnede Møllerne ved hhv. Store Torøje, Leestrup og på

Feddet ønskes nedtaget

52

Tages til efterretning.

Kommunerne opfordres til

at inddrage Stiftsøvrigheden

i VVM-processen.

Tages til efterretning.

Amtsrådet mener, jf. afsnit

1 og 4.3 at der er en del

ældre møller, der bør nedtages.

De foreslåede nye områder i

afsnit 5 skal respektere

afstandskrav til bl.a. veje og

jernbaner.

Søges fremmet, jf. afsnit

5.1.

Amtsrådet går ind for vindenergi,

men ser helst en

udbygning til havs. De

konkrete forslag henvender

sig primært til Folketinget.

Se afsnit 6.3

Amtet har taget udgangspunkt

i fjernelse af ældre

møller indenfor 3 km radius

fra nye møller.

Amtet har anvendt registreringen

af kirkeomgivelser

og ikke en generel, fast

afstand til at vurdere møllernes

indvirkning på kirker.

Møllen ved Leestrup indgår

som skrotningsmølle i ansøgt

projekt i Barmosen.

Søges fremmet, jf. afsnit

5.2.

Søges fremmet, jf. afsnit

5.3.

Søges fremmet, jf. afsnit

5.4.

Søges fremmet, jf. afsnit

5.5.

Medtages ikke.

Se afsnit 6.3

Siemens Wind Power Saneringsprojekt ved Askø Fæland i Rudbjerg og

A/S

Højreby Kommune

Siemens Wind Power Saneringsprojekt ved Tjørneby i Ravnsborg

A/S

Kommune

Wind 1 A/S Saneringsprojekt ved Køng i Vordingborg Kommune

Wind 1 A/S Saneringsprojekt ved Barmose i Vordingborg

Kommune

Wind 1 A/S Saneringsprojekt ved Stenstrup i Præstø Kommune

Wind 1 A/S Saneringsprojekt ved Bursø i Holeby Kommune Medtages ikke.

Se afsnit 6.3

More magazines by this user
Similar magazines