FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

Wind 1 A/S Saneringsprojekt ved Sædinge i Rødby Kommune Medtages ikke.

Se afsnit 6.3

Wind 1 A/S Saneringsprojekt ved Store Vejlø i Nakskov Medtages ikke.

Kommune.

Se afsnit 6.3

Danmarks

Vindmølleforening

Ønsker en langsigtet planlægning for de rigtige

placeringer. Produktion af strøm fra møller på

land er billigere end til havs. Ønsker individuelle

vurderinger af møllehøjder mellem 100-150 m

samt af 3 km reglen.

Energi E2 Udkast til saneringsprojekter ved Store Røttinge i

Fladså Kommune – Egelev i Nørre Alslev Kommune

– Køng Mose i Vordingborg Kommune –

Bogø Inddæmning i Rudbjerg Kommune.

Storstrøms Vindkraft Saneringsprojekt ved Væggerløse eller Hasselø i

Sydfalster kommune.

Storstrøms Vindkraft Saneringsprojekt ved Skelby i Sydfalster Kommune.

Lolland Falsters Stiftsøvrighed

Ser positivt på sanering med færre møller til følge

skønt nye møller bliver højere. Ønsker mulighed

for at vurdere de konkrete projekter.

Stevns Kommune Ønsker ikke projekterne ved Juellinge og Klippinge

medtaget i regionplantillægget.

Afventer iøvrigt forslaget til regionplantillæg.

Holeby Kommune Ønsker mølle ved Skovbøllevej fjernet, så der kan

opstilles endnu en mølle i klynge på 6 møller.

Højreby Kommune Kan ikke pege på områder til opstilling af nye

møller. Kommunen er indstillet på at udarbejde

lokalplan for projektet ved Askø Fæland

Vordingborg

Kommune

Ny Vordingborg

Kommune

Guldborgsund

Kommune

Er positivt indstillet overfor forslag om udskiftning

af små møller med store. Der er ikke taget

stilling til de konkrete placeringer.

Ønsker at 25 skrotningsmodne møller i zone 1

fjernes.

Ønsker at fastholde et lokalplanlagt men uudnyttet

vindmølleområde ved Tåstrup på Møn og at

udlægge et nyt vindmølleområde ved Bavnebjerg.

Begge områder foreslås reserveret til møller, der

skal erstatte skrotningsmøller i kommunen

Har oplyst, at der vil blive udarbejdet lokalplaner

for de enkelte projekter, hvis de enkelte saneringsprojekter

kan godkendes.

53

Presset af tiden inden amtet

nedlægges har amtet valgt

primært at planlægge for

sanering af vindmøller på

baggrund af indkomne projekter.

Efterfølgende vil der

tydeligvis være behov for at

følge op på saneringsplanlægningen

i de nye kommuner

– især på Falster.

De to første projekter afvises,

jf. afsnit 6.3

De to sidste søges fremmet,

jf. afsnit 5.4 og 5.6.

Medtages ikke.

Se afsnit 6.3

Medtages ikke.

Se afsnit 6.3

Kommunerne opfordres til

at inddrage Stiftsøvrigheden

i VVM-processen.

Se afsnit 6.3

Amtet er enige i, at 150 kW

møllen bør fjernes. I stedet

bør den sydligste 750 kW

mølle flyttes til denne placering.

Se afsnit 5.2

Se afsnit 6.3, 5.4 og 5.5

Syv af disse møller indgår

som skrotningsmøller i

projekterne ved Køng Mose

eller i Barmosen. Se afsnit

5.4 og 5.5.

Mht. nye områder, se afsnit

6.3

More magazines by this user
Similar magazines