FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

7.3 De foreslåede vindmøllerområders overholdelse

af amtets kriterier

Kriterier/lokalitet Kyse, Næstved Kagstrup, Næstved Klippinge, Stevns

Nedtagne møller 7 stk. 250 kW møller

ved Menstrup og Klinteby

i zone 1

Landevej (4 x h.) ☺ Ønsket: 400 - 574

Aktuel: 850 m

(250 m til tidligere planlagt

vej)

57

1 stk. 180 kW mølle

ved Gelsted

1 stk. 95 kW mølle ved

Varpelev

☺ ☺

Jernbaner (100 m) ☺ ☺ 970 m ☺ 1,3 km

Radiokædeforb (200m) ☺ ☺ ☺

Beboelse (4 x h.) (400 – 574)

(485 m)

(456 m)

☺ 580 m

☺ >500 m

☺ 480 m

Skyggekast

Ikke beregnet,

☺ ☺

(max 10 timer/år) sandsynligvis OK

Støj (max. 45 dB) ☺ ☺ ☺

Natura 2000 områder

(500m)

☺ ☺ 3,8 km ☺

3 km afstand
(mølle i parentes bort- 3-klynge 2,7-3 km SØ 2-klynge 1,6 km NV

saneres)

(Enkeltmølle 2,3 km S) 2-klynge 2,7 km NØ

(Enkeltmølle 2,2 km Ø)

§2, stk. 2 – klart adskilt Mange klynger i land-

teknisk anlæg

skabet syd og vest for

Zone 1 ☺ ☺ ☺

Andet Skovrejsningsområde 250 m til højspændingskorridor

Økologisk korridor

Visualisering ☺

Zone 1 omfatter:

Internationale naturbeskyttelsesområder, regionale naturbeskyttelsesområder,

jordbrugs- og beskyttelsesområder, større uforstyrrede landskaber,

fredede områder, strand- og fortidsmindebeskyttelseslinjen, og arealer

disponeret til byudvikling

Andet:

Lavbundsarealer, Økologiske korridorer, Vandmiljøplan II områder,

Kirkeomgivelser, andre kulturmiljøer, andet.

☺ Overholder krav I strid med krav

More magazines by this user
Similar magazines