FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

Kriterier/lokalitet Liselund,

Horreby,

Askø Fæland,

Stubbekøbing Stubbekøbing Rudbjerg / Højreby

Nedtagne møller 1 stk. 150 kW mølle øst 1 stk. 250 kW mølle 15 stk. 600 kW,

for Maglebrænde vest for Falkerslev 1 stk. 150 kW og

3 stk. 300 kW møller

I alt 10,05 MW

Landevej (4xh) ☺ > 700 m ☺ > 500 m ☺

Jernbaner (100 m) ☺ ☺ ☺

Radiokædeforb (200m) ☺ ☺ > 700 m ☺

Beboelse (4 x h.) ☺ > 500 m ☺ > 600 m (574 m)

☺ > 650 m

Skyggekast ( max. 10

timer/år)

Støj (max. 45 dB)

Ikke beregnet,

sandsynligvis OK

Ikke beregnet,

sandsynligvis OKNatura 2000 områder

(500m)

☺ ☺ > 1 km ☺

3 km afstand (Enkeltmølle 2 km SØ) (Enkeltmølle 1,7 km N) ☺

§2, stk. 2 – klart adskilt 3 møller 4 km SØ 4-klynge ca. 3 km V 8-klynge 3,2 km SØ

teknisk anlæg

3-klynge ca. 4 km SV 7 møller 3,5-6 km SV

6-klynge 4 km N

Zone 1 ☺ ☺ ☺

Andet

Kirkeomgivelse Kirkeomgivelse

Lavbundsareal

Økologisk korridor

Visualisering ☺

Zone 1 omfatter:

Internationale naturbeskyttelsesområder, regionale naturbeskyttelsesområder,

jordbrugs- og beskyttelsesområder, større uforstyrrede landskaber,

fredede områder, strand- og fortidsmindebeskyttelseslinjen, og arealer

disponeret til byudvikling

Andet:

Lavbundsarealer, Økologiske korridorer, Vandmiljøplan II områder,

Kirkeomgivelser, andre kulturmiljøer, andet.

☺ Overholder krav I strid med krav

60

More magazines by this user
Similar magazines