FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

Kriterier/lokalitet Stenstrup, Præstø Bursø, Holeby Sædinge, Rødby

Nedtagne møller Ukendt Ukendt Ukendt

Landevej (4xh) ☺ ☺ Ønsket: 500

☺ 580 m

Jernbaner (100 m) ☺ ☺ ☺

Radiokædeforb (200m) ☺ ☺ ☺

Beboelse (4 x h.) (560 m)

(500 m)

(500 m)

520 m

☺ 660 m

☺ > 600 m

Skyggekast ( max. 10

timer/år)

☺ ☺ ☺

Støj (max. 45 dB) ☺ ☺ ☺

Natura 2000 områder

(500m)

☺ ☺ 1,7 km ☺

3 km afstand

Enkeltmølle 2,6 km NV

§2, stk. 2 – klart adskilt

teknisk anlæg

3-klynge 3 km V

Enkeltmølle 3,9 km Ø

Enkeltmølle 3,3 km SV

2 møller 4 km SØ

62


8-klynge 2,6 km V

Enkeltmølle 2,8 km SØ

Ansøgt 3-klynge 5 km

V


Enkeltmølle 1,2 km NV

8-klynge 2,8 km NØ

Ansøgt 3-klynge 5 km Ø

Ansøgt 7-klynge 4,2 km

SV

Zone 1 ☺ ☺ ☺

Andet Kystnærhedszone Flyveplads 4 km SV Flyveplads 3 km SØ

Lavbundsareal Større Uforstyrret

Landskab

Visualisering ☺ ☺

Zone 1 omfatter:

Internationale naturbeskyttelsesområder, regionale naturbeskyttelsesområder,

jordbrugs- og beskyttelsesområder, større uforstyrrede landskaber,

fredede områder, strand- og fortidsmindebeskyttelseslinjen, og arealer

disponeret til byudvikling

Andet:

Lavbundsarealer, Økologiske korridorer, Vandmiljøplan II områder,

Kirkeomgivelser, andre kulturmiljøer, andet.

☺ Overholder krav I strid med krav

More magazines by this user
Similar magazines