FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

Kriterier/lokalitet Store Vejlø, Rudbjerg Store Røttinge, Fladså Egelev, Nørre Alslev

Nedtagne møller Ukendt Mindst 3 stk. 400 kW Mindst 3 stk. 450 kW

møller

møller

Landevej (4xh) Ønsket: 548 m Ønsket: 480-600 m Ønsket: 480 – 600 m

200 m

200 m

580 m

Jernbaner (100 m) ☺ ☺ ☺

Radiokædeforb (200m) ☺ ☺ ☺

Beboelse (4 x h.) (548 m)

(480-600 m)

(480 – 600 m)

☺ > 650 m

350 m

460 m

Skyggekast ( max. 10

timer/år)

☺ Ikke beregnet Ikke beregnet

Støj (max. 45 dB) ☺ Ikke beregnet Ikke beregnet

Natura 2000 områder

(500m)

70 m ☺ ☺

3 km afstand

(3-klynge samme sted)


3-klynge 700 m Ø Enkeltmølle 1 km V (3 møller samme sted)

3-klynge 2,3 km NØ

Enkeltmølle 320 m S

2 enkeltmøller SØ

Enkeltmølle 1,2 km N

(4-klynge 900 m SV)

8-klynge 2,5 km S

§2, stk. 2 – klart adskilt

teknisk anlæg

4-klynge 3,2 km SV

Zone 1 ☺ ☺ ☺

Andet Lavbundsarealer

Kystnærhedszone

Visualisering

Zone 1 omfatter:

Internationale naturbeskyttelsesområder, regionale naturbeskyttelsesområder,

jordbrugs- og beskyttelsesområder, større uforstyrrede landskaber,

fredede områder, strand- og fortidsmindebeskyttelseslinjen, og arealer

disponeret til byudvikling

Andet:

Lavbundsarealer, Økologiske korridorer, Vandmiljøplan II områder,

Kirkeomgivelser, andre kulturmiljøer, andet.

☺ Overholder krav I strid med krav

63

More magazines by this user
Similar magazines