FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

FORSLAG TIL TILLÆG NR.11 - Hosting by Talk Active

Kriterier/lokalitet Bogø Inddæmning, Væggerløse, Sydfal- Hasselø, Sydfalster

Rudbjerg

ster

Nedtagne møller 10-15 møller i nærom- 3 stk. 200 kW og 3 stk. 200 kW og

rådet

1 stk. 600 kW møller 1 stk. 600 kW møller

– alle i zone 1 – alle i zone 1

Landevej (4xh) Ønskes: 600-800 m

150 m

☺ ☺

Jernbaner (100 m) ☺ ca. 100 m ☺ 550 m

Radiokædeforb (200m) ☺ ☺ ☺

Beboelse (4 x h.) (600-800 m)

(400 m)

(400 m)

ca. 300 meter ca. 400 m

ca. 400 m

Skyggekast ( max. 10

timer/år)

Ikke beregnet ☺ ☺

Støj (max. 45 dB) Ikke beregnet ☺ ☺

Natura 2000 områder ca. 470 m


(500m)

ca. 150 meter

500 m

3 km afstand3-klynge 1,7 km NØ 2-klynge 2,8 km NØ 2-klynge 2,7 km Ø

5 enkeltmøller (3-klynge 1,9 km NV) (3-klynge 300 m V)

Ansøgt 3-klynge 900 m


(Enkeltmølle 1,8 km S)

§2, stk. 2 – klart adskilt Kappel-møller 4 km SV

teknisk anlæg

Vestas-møller 4 km NØ

Zone 1 ☺


Jordbrugs- og

Jordbrugs- og

beskyttelsesområde beskyttelsesområde

Andet Lavbundsarealer Kystnærhedszone Kystnærhedszone

Økologisk korridor

Kystnærhedszone

Strandbeskyttelseslinje

Visualisering

Zone 1 omfatter:

Internationale naturbeskyttelsesområder, regionale naturbeskyttelsesområder,

jordbrugs- og beskyttelsesområder, større uforstyrrede landskaber,

fredede områder, strand- og fortidsmindebeskyttelseslinjen, og arealer

disponeret til byudvikling

Andet:

Lavbundsarealer, Økologiske korridorer, Vandmiljøplan II områder,

Kirkeomgivelser, andre kulturmiljøer, andet.

☺ Overholder krav I strid med krav

64

More magazines by this user
Similar magazines