Frivillighedskonference Det frivillige arbejde - Futuracentret

futuracentret.dk

Frivillighedskonference Det frivillige arbejde - Futuracentret

2011

Leder

I Frivilligcentret

møder du...

Nyt fra FuturaCaféen

Vil du være medlem?

Frivillighedskonference

Det frivillige arbejde

som et led i

demokratiet

Ny medarbejder

20 spørgsmål til

Borgmesteren

Kursus for frivillige

rådgivere

Nyt om Frivillig Fredag

KRIS - hjælp og støtte

til incestofre og seksuelt

misbrugte

Frivilligjob

Det sker...

Meddelelser

Kursus i regnskab for

foreninger

Foreningernes Dag

Kunst i Caféen

Juli

FuturaPosten

F r i v i l l i g c e n t e r N æ s t v e d · N r . 3 · J u l i 2 0 1 1


REDAKTION

Ansvarshavende redaktør

Jette Leth Buhl

jlb@futuracentret.dk

Redaktion og layout

Lykke Olsen

lo@futuracentret.dk

NÆSTE DEADLINE

10. september 2011

Næste nr. udkommer

1. oktober 2011

FRIVILLIGCENTER

NÆSTVED

Farimagsvej 22

4700 Næstved

Tlf. 55 77 62 43

adm@futuracentret.dk

www.futuracentret.dk

KONTORET ER ÅBENT:

Mandag kl. 10.00-15.00

Tirsdag kl. 13.00-15.00

Onsdag kl. 10.00-15.00

Torsdag kl. 10.00-19.00

Fredag kl. 10.00-13.00

TRYK

Glumsø Bogtrykkeri A/S

FORSIDEFOTO

Borgmester Carsten

Rasmussen i Byrådssalen

på Næstved Rådhus

Foreningernes Dag 2010

LEDER - AF JETTE LETH BUHL

På efterårets konference i Næstved Kommune

sætter vi fokus på Frivillighedens

muligheder og begrænsninger i samarbejdet

med den offentlige verden. Det

bliver Johannes Bertelsen fra Frivilligt

Forum der holder oplægget ud fra sine

mange års erfaring fra det frivillige felt.

På konferencen får vi også besøg af 2 frivillige

fra Frivilligrådet i Holstebro. I Holstebro

har man igennem nogle år haft

et Frivilligråd. I Holstebro Frivilligråd har

man andre opgaver end vi har i Næstved

og det får vi lejlighed til at spørge

lidt mere ind til på konferencen.

Der er ingen tvivl om at Frivilligrådenes

opgaver vil blive flere og måske mangfoldige

i årene fremover – især hvis

rådene også er høringsorganer for de

samarbejdsprojekter, der etableres imellem

frivillige organisationer og kommunerne

rundt i landet.

Frivillige tænkes ind i mange slags kommunale

organisationer og det både som

foreninger og som enkeltpersoner. Partnerskaber

mellem offentlige og frivillige

I FRIVILLIGCENTER NÆSTVED MØDER DU:

Jette Leth Buhl

Daglig leder og koordinator

jlb@futuracentret.dk

Amdi Hansen

Bogholder

eah@futuracentret.dk

Lykke Olsen

Frivilligcentermedarbejder

lo@futuracentret.dk

foreninger bliver formodentligt også helt

almindelige samarbejdsformer fremover.

Det møde, mellem frivillige og medarbejdere

i kommunerne, kan der komme

meget positivt ud af hvis begge parter er

klar på opgavernes art og omfang.

Det er store og spændende udfordringer

for både frivillige og kommunale medarbejdere.

Udfordringer som involverer

fagorganisationer og brugere i det offentlige

system.

Heldigvis har flere af fagorganisationerne

allerede rørt på sig og sagt at der

skal være klarhed i samarbejdet og det

er så op til os i foreningerne og i Frivilligrådene

at lytte og sørge for at vi får

balanceret de sociale opgaver på den

gode måde – så det bliver til gavn for

de borgere der skal bruge de sociale

ydelser.

Jeg glæder mig til årets konference!

Anette Nielsen

Holdleder

cafe@futuracentret.dk

Gitte Terese Lynggaard Haack

Informationsmedarbejder

(Ny medarbejder fra 1/8-11)

JLB


Nyt fra FuturaCaféen

Sommeren er i fuld gang, og igen i år har vi gjort

gårdhaven klar, så frokosten også kan nydes i det fri.

I haven er der plads til, at børnene kan tumle omkring,

og forældrene kan nyde en stille kop kaffe – og der er

adgang til haven og Caféen ikke bare fra Farimagsvej

men også via en låge fra Grønnegades Kaserne.

Maden, vi tilbyder i Caféen, er stadig i høj grad

fremstillet af økologiske råvarer – således bruger vi

udelukkende økologisk frugt og grønt, og vores hjemmebagte

brød og kager er ligeledes produceret af

økologiske råvarer. Vi sætter en ære i at alle vores

produkter er hjemmelavede – så her brases, syltes og

bages i det lille køkken.

Ud over frokost til at tage med på farten kan Futura-

Caféen også tilbyde at stå for forplejningen ved jeres

næste møde, generalforsamling eller kom-sammen.

Ring eller mail efter vores bud på en lille middag eller

buffet - måske afsluttet med en hjemmebagt kage.

Som noget nyt er der mulighed for at booke hele

Cafeen i dagtimerne ved større arrangementer. Så

ordner vi alt det praktiske, dækker bord og varter

op med mad og drikke. Se vores menukort på

www.futuracentret.dk eller giv os et ring.

Torsdage efter sommerferien - vi serverer:

D. 4/8: Kalvekrebinetter m. melonsalat, fetaost og

stegte kartofl er.

D. 11/8: Broccoli-couscous m. svinekotelet.

D. 18/8: Italienske kødboller med pasta og salat.

D. 25/8: Kylling m. agurkesalsa og dampet spidskål.

D. 1/9: Hakkebøf m. kartofl er og sommergrønt.

D. 8/9: Marieneret svinemørbrad på pastasalat.

D. 15/9: Porrer a la Nicoise og stegt kyllingebryst.

D. 22/9: Fyldte svinekoteletter m. svampefyld og

pasta i fl ødesovs.

D. 29/9: Langtidsbraiseret svinekød m. selleri og

kartofl er.

Vi glæder os til at se jer i FuturaCafeen.

Personalet i FuturaCafeen.

NYT FRA FUTURACAFÉEN

VIl DU VÆRE MEDLEM?

Bliv medlem af Foreningen Frivilligcenter Næstved

INFORMATION OM MEDLEMSKAB

Et medlemskab af Foreningen Frivilligcenter Næstved

koster 200 kr. pr. år for foreninger og 150 kr.

for enkeltmedlemmer.

FORDELE OG TILBUD

Private medlemmer:

• Som medlem vil du få tilsendt FuturaPosten 4

gange om året.

• Du vil få tilbudt frivilligkurser/temadage til

nedsat pris.

• Hvis du har meldt dig ind som privatmedlem vil

du blive indbudt til Generalforsamling i Foreningen

Frivilligcenter Næstved.

Foreningsmedlemmer:

• Foreningen kan, såfremt det er en social forening,

låne gratis lokaler i frivilligcentret til foreningsaktiviteter.

• Foreningen kan benytte sig af Frivilligcenter

Næstveds foreningsservice og øvrige kerneydelser.

• Foreningen får tilsendt FuturaPosten fi re gange

om året, kursustilbud og andre informationsmaterialer

Ud over dette har man som medlem indfl ydelse på

Frivilligcenter Næstveds udvikling via Årsmødet.

For yderligere information om Frivilligcenter Næstveds

arbejde se www.futuracentret.dk eller kontakt

os for tilsendelse af informationsmateriale samt materiale

vedr indbetaling af kontingent.

Besøg os i Frivilligcenter Næstved for en snak om

hvad vi kan tilbyde.

Farimagsvej 22

4700 Næstved

Tlf. 55 77 62 43

F u t u r a P o s t e n · N r . 3 · J u l i 2 0 1 1 3


NÆSTVED KOMMUNES FRIVILLIGHEDSKONFERENCE 2011

Kom til Næstved Kommunes

Frivillighedskonference d. 13. oktober

Konferencen afholdes torsdag, den 13. oktober 2011 fra kl. 14.00 – ca. 21.00

på Smålandshavet, Alleen 44, 4736 Karrebæksminde.

Næstved Kommune har igen i år fornøjelsen af at

indbyde frivillige foreninger og organisationer til konferencen.

Det er Europæisk Frivillighedsår i år, og dette års konference

vil sætte fokus på emnet »Frivillige i samarbejde

med det offentlige«.

Frivilligrådet holder inden konferencen møder i valggrupperne

og efter konferenceprogrammet er der repræsentantskabsmøde,

og valg til Frivilligrådet.

Efter konferencen og repræsentantskabsmødet er der

spisning og fælles samvær. Af hensyn til pladsforhol-

Program

Kl. 14.00 – 15.00 Valggrupperne holder møde

Kl. 15.00 – 17.30

Kl. 15.10 – 15.15

Kl. 15.15 – 16.00

Kl. 16.00 – 16.45

Kl. 16.45 – 17.00

Kl. 17.00 – 17.15

Kl. 17.15 – 17.40

Kl. 17.40

Kl. 17.40 – 18.45

4 F u t u r a P o s t e n · N r . 3 · J u l i 2 0 1 1

dene er vi nødt til fortsat at begrænse deltagelse fra

hver organisation og forening til max. 2 deltagere.

Vi håber på stor repræsentation fra både frivillige

foreninger/organisationer samt fra kommunale medarbejdere

og glæder os til at se Jer.

Venlig hilsen

Næstved Kommune

Formand for Omsorgsudvalget John Lauritzen

Frivilligrådet

Gitte Juul, Næstved Kommune

Jette Leth Buhl, Frivilligcenter Næstved

Frivillighedskonference

Velkomst ved Borgmester Carsten Rasmussen

Fællessang

Konferencetema: “Frivillige i samarbejde med det offentlige”

Formand for Landsforeningen Frivilligt Forum, Johannes Bertelsen vil tale om emnet.

2 personer fra Frivilligrådet i Holstebro Kommune vil fortælle om deres erfaringer

fra rådsarbejdet.

Spørgsmål

Afrunding og afslutning ved udvalgsformand John Lauritzen

Pause

Repræsentantskabsmøde

Dagsorden jævnfør vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Godkendelse af beretning

5. Godkendelse af regnskab

6. Orientering om planer og budget for det kommende år

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10.Eventuelt.

Kl. 19.00 Middag og socialt samvær


NÆSTVED KOMMUNES FRIVILLIGHEDSKONFERENCE 2011

Det frivillige arbejde som et led i demokratiet

Et indlæg af Johs. Bertelsen, oplægsholder på årets Frivillighedskonference.

I forbindelse med frivillighedsåret

tales der meget om, at vi skal

skaffe flere frivillige. Socialministerens

ambition er, at vi kommer

op på, at 50% af befolkningen er

frivillige. En udmærket ambition,

som der ikke skal siges noget ondt

om. Men den megen snak om frivillige

hænder tager lidt fokus væk

fra det frivillige arbejdes demokratiske

og kritiske rolle. Ikke mindst

det frivillige sociale arbejde har

altid haft en vigtig kritisk rolle.

Meget frivilligt socialt arbejde

er netop startet, fordi frivillige

foreninger ikke mente, at det offentlige

gjorde det godt nok. Og

meget frivilligt socialt arbejde har

stadig en vigtig rolle som fortalere

for udsatte borgere. På denne

måde er det frivillige arbejde et

led i den demokratiske proces.

Vi stemmer ved kommunalvalg og

folketingsvalg, men vi kan også

påvirke udviklingen ved at lægge

hænder og stemmer til den udvikling,

vi gerne vil have i lokalsamfundet.

Bl.a. dette er baggrunden for Frivilligt

Forums arbejde. Som landsforening

for de frivillige sociale or-

ganisationer arbejder vi for, at de

frivillige sociale organisationers

store indsats også bliver respekteret

som et led i velfærdsudviklingen

både lokalt i kommunerne og

centralt i Folketinget.

Derfor presser vi stadig på for, at

flest mulige kommuner får frivilligråd.

Frivilligrådene er vigtige som

ramme for debatten mellem de

frivillige foreninger på den ene

side og kommunalpolitikerne og

den kommunale forvaltning på

den anden side. Frivilligrådene er

også vigtige som et forum til at bevidstgøre

de frivillige om, at den

frivillige indsats ikke er værdineutral,

men er udtryk for holdninger

i forhold til den samfundsmæssige

udvikling.

Det er bl.a. set i dette perspektiv,

at Frivilligt Forum har udarbejdet

forslag til en række spilleregler,

som vi forhandler med fagforeningerne

og Kommunernes Landsforening.

Spillereglerne skal sikre, at

der er klare aftaler om, hvad de

frivillige medarbejdere og de offentligt

ansatte hver for sig kan

lave i samarbejdet på kommunale

og private institutioner. Med spillereglerne

sikres det således, at

Informationsmedarbejder

Frivilligcenter Næstved har ansat journalist Gitte Terese

Lynggaard Haack i et Flexjob 12-14 timer om ugen.

Udover at hjælpe Lykke Olsen med at synliggøre Frivilligcenter

Næstved og FuturaCaféen, bl.a. via medierne,

skal Gitte bl.a. også tage billeder og skrive artikler

i FuturaPosten.

I denne udgave af FuturaPosten bidrager hun med en

artikel om KRIS, ligesom hun har interviewet borgmester

og medlem af Frivilligrådet, Carsten Rasmussen,

som stadig har et hjerte der banker for at gøre en forskel

på det frivillige sociale område.

Gitte har tidligere arbejdet på forskellige radiostationer,

men i 1999 blev mikrofonen udskiftet med en blok

borgerne fortsat får den offentlige

service, som de har krav på.. Som

frivillige kan vi så tilføje noget

ekstra, så borgerne får endnu

mere kvalitet i deres liv.

Det frivillige arbejde vil få en stadigt

stigende rolle i de kommende

års velfærdsudvikling. Der vil

være store forventninger til vores

indsats og derfor kan vi også stille

krav. »Noget for noget«.. er det

ikke sådan de siger inde på Christiansborg.

OM MIG SELV:

Johs. Bertelsen, mag.art.

Forstander for Kristeligt Studenter-

Settlement på Vesterbro i København.

En mellemstor frivillig social

organisation med ca. 30 ansatte

medarbejdere og ca. 70 frivillige

medarbejdere.

www.settlementet.dk

Formand for Frivilligt Forum,

Landsforeningen for de frivillige

sociale organisationer.

www.frivilligtforum.dk

Har tidligere været medlem af Frivilligrådet

og siddet i bestyrelsen

for Center for frivilligt socialt arbejde

i Odense.

NYT FRA FRIVILLIGCENTER NÆSTVED

papir, en kuglepen, et kamera og en computer – og

dermed blev radioverdenen erstattet med avisbranchen.

Gitte har selv kendskab til

det frivillige arbejde. Senest

har hun lagt meget energi i

»Projekt Handicapbus«, der

har til formål at skaffe økonomi

til en handicapbus til

Klub Næstved – en fritidsklub

for voksne udviklingshæmmede

og handicappede.

F u t u r a P o s t e n · N r . 3 · J u l i 2 0 1 1 5


NYT FRA NÆSTVED KOMMUNE

20 spørgsmål til Borgmesteren

Fra mand til mester; Skraldemanden, ølmanden og vejmanden er blevet borgmester.

Men hjertet banker stadig for at gøre en forskel på det frivillige område.

Af Gitte Terese Lynggaard Haack

BLÅ BOG:

Navn: Carsten Rasmussen

Alder: 40 år den 17. marts 2011

Status: Gift på 17. år med Lisbeth

Børn: Mads og Mikkel på 11 og 15 år.

Uddannelse: Udlært i Kvickly i Næstved i 1990.

Erhverv: Skraldemand (1990-93 samt 96-2001).

Ølmand (1993-96). Vejmand (2001-2011).

Borgmester i Næstved kommune siden den 1. maj 2011.

Hvilke værdier tillægger du det

frivillige sociale arbejde?

Netop det frivillige sociale arbejde

synes jeg er vigtigt, fordi vi har

mange mennesker som har svært

ved at passe ind i det samfund,

der bliver mere og mere regel- og

ensrettet. Og der er nogle, der

ikke lige passer ind i de rammer,

og der er det jo vigtigt, at det frivillige

sociale arbejde giver nogle

muligheder for de mennesker. Vi

lever også længere og gudskelov

for det. Når man går på pension,

opdager mange, at man mister

det store, sociale netværk, som

man havde på arbejdspladsen.

Og pludselig har man kun ægtefællen

at snakke med. Det tomrum

udfylder mange i det frivillige sociale

arbejde, som både giver et

netværk og mere indhold i hverdagen.

FOTO: Siden januar 2002 har

Carsten Rasmussen siddet i Næstved

Byråd. I maj måned i år fik han ny

plads i byrådssalen, idet han overtog

hvervet som borgmester.

6 F u t u r a P o s t e n · N r . 3 · J u l i 2 0 1 1

Hvorfor betyder det frivillige sociale

arbejde noget for dig?

Jeg var socialudvalgsformand fra

maj 2002 til og med december

2009, og her fik jeg et stort indblik

i, hvor meget der rører sig i

det frivillige sociale arbejde. Det

er imponerende at der skal så lidt

til. Og det er ikke bare de personer

der får glæde af det frivillige

arbejde, der nyder det - de frivillige

nyder at gøre en forskel, og

de brænder for det. Det at give

noget igen til andre mennesker,

det synes jeg er utrolig vigtigt i det

sociale arbejde. Det frivillige sociale

arbejde er en kæmpe kvalitet

i kommunerne og i et moderne

samfund.

Yder du selv former for socialt,

frivilligt arbejde?

Jeg tager gerne ud og spiller og

underholder i ældreklubber uden

at tage en krone for det. Jeg nyder

at komme ud at spille på f.eks. et

plejehjem to timer en lørdag eftermiddag,

nyder at se, hvor meget

de ældre liver op og synger med.

Om det er 10 eller 100 ældre, det

er lige meget. Det er fantastisk, at

man kan glæde andre mennesker

med det man nu engang kan.

NÆSTVED FRIVILLIGRÅD

Du er trådt ind i Næstved Frivilligråd.

Som borgmester sender

det vel et signal om vigtigheden

af at bakke op om det frivillige

arbejde?

I form af posten som socialudvalgsformand

var jeg med til at starte

Næstved Frivilligråd, som jeg var

med i, indtil jeg blev viceborgme-


ster. Men jeg føler, at jeg mangler

at havde fingeren på pulsen

i forhold til det store og vigtige

arbejde, som det frivillige sociale

arbejde, og derfor er jeg kommet

med igen. Det frivillige sociale arbejde

skal plejes og nusses lidt

– og det er ikke kun et spørgsmål

om flere penge eller lokaler, men

også anerkendelse. Som borgmester

vil jeg gerne være med til at

anerkende de mennesker der yder

en frivillig indsats. Så mit signal

er: »Når I vil bruge tid på det frivillige,

så vil jeg absolut også som

borgmester gerne være med til at

bruge tid«. Selvom jeg har en travl

kalender og mange andre vigtige

opgaver, føler jeg virkelig, at det

er vigtigt at bakke op om det frivillige

arbejde.

Jeg ved godt at mange siger, at

de har for travlt, og derfor ikke

har tid til frivilligt socialt arbejde.

Men du får så meget igen, både

mentalt og socialt, ved at ofre en

time eller to hver uge, hver fjortende

dag eller hver måned. Du får

så mange smil, så meget glæde,

at det ikke kan købes for penge.

Hvordan ser du Frivilligrådets

rolle fremadrettet?

Jeg ser Frivilligrådets rolle som en

form for en paraplyorganisation,

hvor at man kan sige, at kommunen

skal samarbejde bedre

med Frivilligrådet. Kommunen skal

FOTO: »I den gamle

Næstved kommune har

vi virkelig brystet os af

at have en frivillig politik

og frivilligt socialt

koncept, som var kendt i

Danmark«, siger Carsten

Rasmussen, der selv efter

borgmesterposten fortsat

sender et signal om vigtigheden

af frivilligt socialt

arbejde, bl.a. ved

at være med i Næstved

Frivilligråd samt tage ud

og spille musik på plejehjem

m.m.

være god til at spørge Frivilligrådet,

om hvad der har interesse.

Der kan være forskellige ting,

som fagudvalg og forvaltninger

administrativt beslutter, hvor det

kan være vigtigt lige at huske den

frivillige – om beslutningen har en

positiv eller negativ indflydelse -

og så være en sparringspartner

med Frivilligrådet i forhold til kommunen.

Hvilken betydning mener du at

det har for vores demokrati, at

der er gode rammer for frivilligheden?

Vi er i et samfund, hvor vi mere og

mere regelrettes. Vi skal ensrettes

i både tankegang og gøremål.

Og dér kan jeg godt forestille

mig – også for demokratiet – at

folk kan se, at vi alle sammen kan

være med til at gøre en forskel – vi

er alle ens.

MOTIVERE ILDSJÆLE

Hvilken rolle spiller Frivilligcenter

Næstved i det fremadrettede frivillige

arbejde i Næstved?

Jeg tror det er vigtigt, at vi har Frivilligcenter

Næstved, det tidligere

Futuracenter. Vi kunne også vælge,

at det var medarbejdere i kommunen,

der havde opgaven, men så

er der bare mange projekter, der

ligesom - når det først kommer

ind i den kommunale hverdag og

trædemølle - bliver mere besværligt:

»Nej, det kan vi nok ikke«,

NYT FRA NÆSTVED KOMMUNE

»kommunalfuldmagt« og »nu skal

vi passe på dit og dat«. Og ved

at vi har Frivilligcenter Næstved,

kan jeg godt forestille mig, at

de frivillige, der har nogle ideer,

bedre kan komme i Frivilligcenter

Næstved, hvor der kan ses nogle

muligheder. Så for ganske få kommunale

midler kan man jo virkelig

gøre noget unikt for de frivillige

– være med til at støtte op. Og

et frivilligcenter kan søge fondsmidler,

puf-midler og sats-midler

– de kan få noget finansiering,

det kan kommunen ikke, for så er

man straks inde i nogle stramme

rammer og regler, hvor det skal

godkendes i alle mulige instanser.

Frivilligcenter Næstved kan sige:

»Det er en god idé, det prøver vi,

det vil vi gerne være med til« og

dermed være med til at motivere

nogle ildsjæle.

Hvordan ser du på, at frivillige

i stigende grad tænkes ind som

en del af den kommunale opgaveløsning

på det sociale område

- er der problemer i det?

Ja, det er en stor balancegang

– hvornår er det professionelt,

og hvornår er det frivilligt? Vi har

f.eks. haft Lotus besøgstjeneste i

mange år, vi har Røde Kors besøgsvenner,

der kommer på plejehjemmene,

og vi har besøgshunde.

Der er masser af steder, hvor

man sagtens kan se det ind som

et tilbud, men man skal bare være

meget opmærksom på, at de frivillige

ikke bliver belastet med opgaver,

som gør, at de træder fra.

De skal føle, at det er en frivillig

indsats, at de er med til at gøre

noget, som ellers ikke ville blive

gjort.

Der er ingen tvivl om, at de frivillige

kan åbne nogle andre døre

frem for en professionel, der

sidder med et ur og et »jeg skal

videre til den næste«. For sådan

er det – vi skal være mere og

mere effektive i det professionelle

system.

(fortsættes s. 8)

F u t u r a P o s t e n · N r . 3 · J u l i 2 0 1 1 7


NYT FRA NÆSTVED KOMMUNE

SPIRER SKAL VANDES

Hvordan vil Næstved Kommune

fortsætte med at være det gode

eksempel på frivilligområdet,

når man ikke længere bruger

det fulde bloktilskud fra staten til

området?

Vi skal have fokus på det frivillige,

og vi skal også kigge på det,

men vi er presset økonomisk. Det

er klart, at det er et område, som

man skal være meget opmærksom

på ikke at forsømme. For det er

ganske få midler der skal til for at

få rigtig meget ud af det. Det er

en svær balancegang, men jeg

tror, at ved at jeg som borgmester

er med i Frivilligrådet, sættes der

mere fokus på det – og det smitter

af i organisationen, i det kommunale,

i direktionen, hos afdelingsledere

– hele vejen igennem kan

der komme mere fokus på det

frivillige. Og så tror jeg også, at

man skal nurse det lidt mere, og

det tror jeg også, at man vil.

Men gør det noget i forhold til

økonomien?

Man kan sige, at det i hvert fald

er vigtigt, at der så er sendt et

signal om, at det ikke er dér, man

skal spare, for det er et helt forkert

sted at spare på den del af

økonomien. Det er vigtigt at sikre

sig, at rammerne er til stede. Det

er en balancegang - hver gang

vi udvider udgifterne, så bliver

vi presset. Men det er klart, at vi

skal passe på, at vi ikke skærer

væk og kommer langt under bloktilskuddet,

fordi så dræber du alle

de gode spirer, der er i gang. De

skal vandes.

Vil Næstved Kommune sikre, at

vilkårene for frivilligområdet ikke

forringes i forbindelse med besparelser?

Det er netop dér, hvor det er vigtigt,

at vi bruger Frivilligrådet som

en sparringspartner – også til at

se eventuelle »knaster«. For det er

jo heller ikke sikkert, at kommunen

altid bruger pengene rigtigt

8 F u t u r a P o s t e n · N r . 3 · J u l i 2 0 1 1

– giver tilskud til de rette. Det er

også vigtigt, at vi passer på ikke

at sætte nogen projekter i gang,

og når de så har kørt i to år, så

siger vi »Nå, det var et forsøg, nu

skal vi bruge pengene til noget

andet«, og så dør projektet. Så

bruger vi alt for mange kræfter på

at starte op og lukke ned, starte

op og lukke ned. Det kan så godt

være, at der er nogle nye initiativer,

der har en svær start, fordi

vi ikke kan honorere, da pengene

er brugt. Men der er så fordelen

ved Frivilligrådet, Frivilligcenter

Næstved og kommunen i samspil

måske kan finde en anden model,

som skaber en løsning. Det er ikke

altid penge, de skal have. Det kan

f.eks. være lån af et lokale, lidt

brevpapir, kuverter eller porto kan

være nok til at få det til at køre.

Det nationale Frivilligråd har

her i frivilligåret aftalt en særlig

mærkedag »Frivillig Fredag«,

den 30. september, hvor politikere

kan være frivillige. Hvordan

vil du opfordre dine politiske kolleger

til at deltage i det?

Jeg vil opfordre mine byrådskolleger

til at sætte et stort kryds under

den dag i kalenderen, og så være

med til at gøre en indsats og vise,

at hvis man er villig til at ofre nogle

ganske få timer, så får man meget

igen. Og der er masser af muligheder

for at udføre frivilligt socialt

arbejde i Næstved og omegn.

Skal du selv deltage?

Ja, men jeg ved ikke hvordan

endnu. Jeg har sat et stort kryds

i kalenderen, så hvis ikke ligefrem

Dronningen eller en minister

kommer på besøg, så bruger jeg

nok det meste af dagen på »Frivillig

Fredag«.

BRANDMAND ELLER

BORGMESTER

I hvor mange år har du haft interesse

for politik?

Jeg har stemt, når der har været

valg, men jeg blev først politisk

aktiv i 1999 - to år før jeg blev

valgt i november 2001.

Hvornår vidste du, hvilket parti

du ville være en del af?

Jeg har altid stemt på Socialdemokratiet,

og min far, Ditlev Rasmussen,

sad i byrådet fra 1974-78

– også for Socialdemokratiet.

Hvornår kom du i Næstved

Byråd?

I januar 2002.

Som barn drømmer mange

knægte om at blive brandmand

eller politimand. Drømte du om

at blive borgmester?

Nej, slet ikke – hverken byrådspolitiker

eller borgmester. Det

nærmeste jeg kommer på en drengedrøm

er, at jeg altid godt har

kunnet tænke mig at køre lastbil,

og derfor tog jeg det store kørekort

umiddelbart efter jeg havde

fået kørekort til personbil.

I hvilket årstal blev du »kørt i stilling«

til at blive Henning Jensens

afløser?

Ved sidste kommunalvalg havde

vi urafstemning blandt de socialdemokratiske

medlemmer af

Næstved kredsen, hvor spidskandidaten,

altså borgmesteren,

vælges på en generalforsamling.

Vi andre skulle vælges på en

liste, og her blev jeg valgt på 1.

pladsen – altså lige efter Henning

Jensen, så jeg kom til at stå som

nummer 2. Med medlemmernes

valg samt 1.868 personlige stemmer

ved sidste valg lå det ligesom

lidt i kortene, at hvis Henning

Jensen valgte at stoppe, så var det

mig der skulle overtage posten.

Ved et møde i den socialdemokratiske

byrådsgruppe i marts blev

jeg valgt som ny borgmester.

Hvad er det bedste ved at være

politiker i Næstved Kommune?

Det er den forskellighed der er i

kommunen.

(fortsættes nederst s. 9)


Kursus for frivillige rådgivere

Én ting er at de fem kommuner

fra før kommunesammenlægningen

har forskellige kulturer. Men

der er også forskellige kulturer i

de gamle bysamfund – Næstved-

Herlufholm, Næstved-Rislev osv.

Næstved er unik. Halvdelen bor

på landet, halvdelen i byen. Vi er

en stor kommune – 10 % af Sjællands

areal. Der er så meget kvalitet

og udvikling i Næstved, så det

må være det bedste ved at være

politiker i kommunen.

KOMMENDE KURSER I FRIVILLIGCENTER NÆSTVED

Frivilligcenter Næstved afholder kursus for nuværende og kommende frivillige

rådgivere.

Igennem et stykke tid har vi i Frivilligcenter Næstved

oplevet en stigende efterspørgsel efter rådgivning/

vejledning i både økonomiske og sociale spørgsmål.

Derfor afholder vi nu et kursus for både nuværende

og kommende frivillige rådgivere.

MÅLGRUPPE:

Målgruppen for kurset er personer, der ønsker at anvende

deres faglig baggrund som fx socialrådgiver,

jurist, bankrådgiver eller lign. i forbindelse med frivilligt

baseret rådgivning. Kurset henvender sig også til

frivillige, der allerede har nogen rådgivningserfaring

inden for deres eget foreningsregi.

HVORNÅR OG HVAD:

Kurset består af 3 kursusdage - ialt ca. 12 undervisningstimer:

Lørdag d. 27. august kl. 9.00-ca.16.30

Underviser: Lene Mogensen/Socialpsykologerne.

Fokus på konkrete redskaber til rådgivende samtaler

(telefonisk og personligt) med udsatte borgere.

Vi vil arbejde med konkrete samtaleredskaber i forhold

til at lytte nysgerrigt og anerkendende til den andens

verdensforståelse og herefter gennem løsningsfokuserede

spørgsmål at udforske behov, ønsker og ressourcer

samt identificere muligheder, valg og konsekvenser.

Vi vil løbende diskutere fordele og ulemper i

forhold til at lytte og udforske versus at give gode råd

– herunder at bemyndige frem for at umyndiggøre.

Det hele vil blive diskuteret inden for rammerne af en

frivillig telefonisk og/eller personlig rådgivning.

Hvad er det bedste ved at være

borgmester?

Det bedste er at man kan ændre

nogle ting ret hurtigt. Hvis f.eks. en

blomsterkasse har stået ødelagt i

tre uger, kan det være frustrerende

som menigt byrådsmedlem, at

man ikke bare kan kontakte øverste

chef og bede om at få den

lavet. Men som borgmester skal

du også være folkelig, og jeg kan

godt lidt at snakke med folk.

Kurset vil veksle mellem korte oplæg, diskussion af

egne cases, konkrete kommunikationsøvelser, feedback

og erfaringsudveksling i grupper og i plenum.

Tirsdag d. 6. september kl. 16.00 - ca. 19.30

Underviser: Gitte Jacobsen/ PsykInfo

Fokus på erfaringer med forskellige målgrupper - herunder

introduktion til udvalgte psykiske lidelser m.v.

Onsdag d. 14. september kl. 16.00 - ca. 20.00

Undervisere: Rikke Posborg, socialrådgiver og leder

af Settlementets frivillige rådgivning/koordinator af

vores social-juridiske rådgivning og souschef i Settlementet.

Eva Tetzlaff, socialrådgiver og koordinator af vores

frivillige gældsrådgivning.

Fokus på erfaringerne med at drive frivilligt baseret

rådgivning til udsatte borgere fra Settlementets 3 rådgivninger

(Social-juridisk rådgivning, gældsrådgivning

og psykologisk rådgivning) med omkring 35-40 frivillige

med forskellig professionel baggrund. Settlementet

er en uafhængig frivillig social organisation, som

siden 1911 har lavet socialt arbejde på Vesterbro

PRIS / TILMELDING / MERE VIDEN:

Det er gratis at deltage i kurset. Vi forventer dog, at

deltagere enten allerede er frivillige rådgivere eller

har intentioner om at starte.

Tilmelding til Frivilligcentret på tlf. 55 77 62 43 senest

d. 19. august.

Mere info: Se www.futuracentret.dk eller kontakt Frivilligcentret.

NYT FRA NÆSTVED KOMMUNE

Hvis du har vælgernes opbakning,

drømmer du så om at

sidde som borgmester til du går

på pension?

Man skal kunne lide og brænde

for at være borgmester, for ellers

er det ikke til at holde ud. Det er

jo ikke et 8 til 16 job. Det er 24

timer i døgnet, 365 dage om året.

Jeg ved jo ikke om jeg er kørt træt

om 10-20 år. Men har jeg vælgernes

opbakning, og nyder jeg hver

dag, kan jeg sagtens se mig selv

som borgmester i 20-25 år.

F u t u r a P o s t e n · N r . 3 · J u l i 2 0 1 1 9


NYT OM FRIVILLIG FREDAG

Kære repræsentanter for grupper og foreninger

i Næstved Kommune

Kunne I tænke jer at have en af vore lokale kommunalpolitikere i praktik? Det er en enestående

mulighed for at vore politikere kan få et helt nært kendskab til den indsats, I gør, og

de betingelser I har for jeres arbejde. Nu er muligheden der i forbindelse med fejring af

Europæisk Frivillighedsår 2011 og Frivillig Fredag d. 30. september 2011.

Praktikken skal foregå i uge 39 - den sidste uge i september, så der er god tid til at plan-

lægge. Hvis I vil være med, vil vi I Frivilligcenter Næstved gerne koordinere praktikkerne.

SÅDAN KOMMER I MED I INITIATIVET

I løbet af marts blev borgmestre og kommunaldirektører i samtlige kommuner informeret om

initiativet. Det næste der skal ske er derfor, at:

1) I som forening overvejer, hvordan man kunne sammensætte et praktikforløb på 1 dag/nat

eller et døgn for en lokal politiker.

2) I melder en kort tekst tilbage til frivilligcentret, som beskriver jeres forening, og det praktikforløb

I gerne vil tilbyde (tid, sted, aktiviteter, kontaktperson). Deadline for tilbagemelding

er d. 5. august 2011. På den modsatte side, findes der et tilmeldingskema I kan udfylde.

Skemaet kan også fås ved henvendelse til Frivilligcentret eller på vores hjemmeside

www.futuracentret.dk under menupunktet 'Frivillig Fredag'

3) Frivilligcenter Næstved sammensætter et praktikkatalog eller –oversigt, som lokalpolitikerne

kan bladre i og byde ind på.

4) Frivilligcenter Næstved matcher politikere og foreninger, udveksler kontaktdata mellem

parterne og sørger for, at jeres praktik bliver promoveret på den nationale hjemmeside

www.frivilligfredag.dk

5) Efter endt praktik samler frivilligcentrene op på oplevelsen og står for den lokale promovering.

Vi håber meget, at I vil være med til at sætte fokus på frivilligheden og gøre dagen til en

aktiv og lærerig oplevelse.

Mange hilsner

Jette Leth Buhl

Frivilligcenter Næstved

Farimagsvej 22, 4700 Næstved

Tlf. 55 77 62 43 / 20 18 10 47

www.futuracentret.dk

10 F u t u r a P o s t e n · N r . 3 · J u l i 2 0 1 1


www.frivilligfredag.dk er i luften

TILMELDING - KOMMUNALPOLITIKER I PRAKTIK

FORENING:

HVAD ARBEJDER FORENINGEN MED?

KOKTAKTPERSON:

Navn:

Mail:

Tlf-nr:

Postadresse:

DATO FOR PRAKTIK:

TIDSPUNKT:

STED:

NYT OM FRIVILLIG FREDAG

Frivilligrådet er i luften med hjemmesiden www.frivilligfredag.dk, som indeholder

alt, hvad du behøver at vide om Danmarks nye nationale frivillighedsdag

- Frivillig Fredag.

Frivillig Fredag bliver frivillighedsårets

hovedbegivenhed - dagen

hvor den frivillige verdens kæmpe

indsats skal fejres, samtidig skal

borgere overalt i landet have mulighed

for at yde en frivillig indsats.

Frivillig Fredag løber af stablen

d. 30/9, men allerede nu er

foreninger, frivilligcentre, kommuner

og virksomheder i gang med

at planlægge, hvad de vil lave

på dagen, og mange af de planlagte

aktiviteter optræder allerede

nu på den nye hjemmeside. Der

kommer dagligt flere til.

Sitet kan bruges til at få et overblik

over aktiviteterne i landet.

I Odense Kommune indbydes

byrådspolitikere og frivillige til

dialog om fremtidens velfærd,

og herefter kåres årets frivillige

ildsjæl. Umiddelbart inden Frivillig

Fredag og på selve dagen

sendes mange af landets kommunalpolitikere

i praktik i det

lokale foreningsliv. I Silkeborg

har Natteravnene inviteret politikere

ud fredag aften for at

hjælpe med at sikre et trygt

natteliv i lokalområdet, andre

steder kan politikerne give en

hånd med i en Røde Kors genbrugsbutik,

donere blod, træne

fodbold med miniputterne mv.

Der vil være en mængde idræts-

og kulturarrangementer landet

over. I Nakskov på Lolland har

man fx valgt at afholde den årlige

kulturnat d. 30/9.

Klik ind på sitet og find Danmarkskortet

eller søg på en dato og se,

hvad der rører sig i den frivillige

verden. Se små film og spots,

hør frivilligsangen, læs artiklerne,

blogstafetten og støtteerklæringerne.

AKTIVITET (Beskriv kort hvad aktiviteten/dagen/

arrangementet går ud på):

Udfyld skemaet og send til

Frivilligcenter Næstved, Farimagsvej 22, 4700 Næstved

F u t u r a P o s t e n · N r . 3 · J u l i 2 0 1 1 11


NYT FRA FORENINGERNE

Har du brug for hjælp - rådgivning - terapi?

KRIS yder gratis hjælp og støtte til incestofre og seksuelt misbrugte. Hvem er

KRIS? Hvad kan de tilbyde? Og hvordan kan de kontaktes? Få svar på disse og

andre spørgsmål om KRIS.

Af Gitte Terese Lynggaard Haack

Incest og andre seksuelle overgreb

er forbundet med hemmeligholdelse

og trusler. Det er derfor usynligt

for dem, der ikke kender til det.

Desværre finder der overgreb sted

overalt – i alle sociale lag og kulturer,

på landet og i byen.

KRIS - Kristen Rådgivning for Incestofre

og Seksuelt misbrugte

- er en fælleskirkelig, tværfaglig

organisation, der blev oprettet af

Vibeke Møller i foråret 1991. Først

i Århus, tre år senere på Sjælland

og siden 2007 også i Næstved.

Selvom KRIS baserer sit arbejde

på kristne værdier, hjælper de

også ikke-kristne - hvad enten de

har en anden religion eller slet

ikke er troende, og altid med respekt

for det hver enkel person

står for.

KRIS NÆSTVED

»KRIS er dannet med den vision,

at evangeliets forkyndelse om håb

også gælder den seksuelt misbrugte.

Men vi snakker kun om

troen på Jesus, hvis klienten selv

ønsker det«, siger Tove Larsen,

cand.pæd. psych., der – udover

et deltidsjob som lærer på en pri-

FAKTA:

12 F u t u r a P o s t e n · N r . 3 · J u l i 2 0 1 1

vatskole i Køge – også

er områdeleder af KRIS

Næstved, der tilbyder

terapi både individuelt

og i grupper.

KRIS er bredt repræsenteret

indenfor trosretninger.

Der er folk der er

kristne, katolske og baptister.

Nogle kommer

fra Pinsebevægelsen,

Missionsforbundet og

Folkekirken. »Fælles

for os alle er, at vi tror

på, at Jesus kan gribe

ind, men kun når folk

selv ønsker hjælp«, fastslår

Tove Larsen, der er

ansat ti timer om ugen,

og desuden får kyndig

assistance af en stab af

frivillige medarbejdere:

Annette Lindskov, Lina Jensen,

Hanne Ramstedt Petersen, Camilla

Quistgaard Nielsen, Hanne

Marie Rohardt, Steen Rassing og

Jan Jensen.

ØNSKESEDDEL

I de første par år benyttede KRIS

Næstved et lokale i Frelsens Hærs

Krisecenter i Østergade, men i no-

Der er 17 centre/frivillige organisationer, der arbejder med mennesker,

som er seksuelt misbrugte. Kun KRIS har et kristen fundament.

Faste brugere af støttecentre/de frivillige organisationer i 2009:

- 547 faste brugere – 18 % mænd og 82 % kvinder

- Gennemsnitsalderen var 36 år

- Uddannelsesbaggrund var lig fordelingen i samfundet

- 34 % af kvinderne er i arbejde mod normalbefolkningens 73 %

- 49 % af mændene er i arbejde mod normalbefolkningens 80 %

(Fakta fra KRIS Årsberetning 2009, udgivet i juni 2010).

FOTO. Tove Larsen, områdeleder af KRIS Næstved,

t.v., sammen med to af staben af de frivillige, Annette

Lindskov og Lina Jensen, ses her foran indgangen til

lokalerne på Ndr. Farimagsvej 26b.

vember 2009 fik de deres egne

lokaler på Ndr. Farimagsvej 26B,

hvor de har fået indrettet to terapirum

og et venteværelse.

Det har ikke været nemt at få

midler til at sætte lokalerne i

stand og møbleret. Men efter en

længere tids »banken på døren«

lykkedes det at få en spand hvid

maling sponseret af Dyrup, brugte

møbler fra glade givere og senest

et køkken, købt for 11.400 kr. –

penge som de modtog fra kommunens

paragraf 18 midler.

»Til vores nye køkken mangler

vi et komfur og en emhætte. Vi

håber at finde en giver – evt. som

brugte hvidevarer«, siger Tove

Larsen. Annette Lindskov og Lina

Jensen supplerer: »Desuden har

vi en mindre ønskeseddel. Vi har

nemlig også brug for en kontor-


DEN MENNESKELIGE GEVINST

Vi lægger ører til de livs fortællinger, som andre helst vil være fri

for, men som nogen skal lytte til, hvis sårene skal heles. Det er vores

erfaring, at de seksuelt misbrugte ofte kæmper alene med senfølgerne,

uden at møde forståelse fra omgivelserne. Derfor er det vigtigt,

at det omgivende samfund er klar over, at seksuelle overgreb i

barndommen – udover at være frygteligt for barnet, mens de står på

– også har konsekvenser i voksenlivet.

(Citat fra KRIS Årsberetning 2009)

FOTO: KRIS Næstved tilbyder terapi både individuelt og i grupper.

Selvom KRIS - Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - baserer

sit arbejde på kristne værdier, hjælper de også ikke-kristne - hvad enten de

har en anden religion eller slet ikke er troende.

stol, et lille skrivebord, reoler, et

løst arkivskab, små borde og et

stort spisebord«.

Alle tre kvinder husker tydeligt de

første rådgivende samtaler i de

nye lokaler. »Vi sad rent bogstaveligt

på pinde«, griner Tove, og

bliver igen alvorlig i stemmen: »Vi

er meget afhængig af støtte, da

stort set samtlige af vores klienter

er økonomisk dårligt stillet. Et

medlemskab kan tegnes via hjemmesiden

www.kris-dk.dk og det

koster 150 kr. om året. Vi søger

også løbende sponsorater, der

øremærkes til gratis behandling,

hvilket ydes til cirka halvdelen af

vores klienter – ellers er prisen

300 kr. pr. gang for et individuelt

terapiforløb«.

DRONNINGEGRUPPEN

Udover en professionel behandling

for den misbrugte, der som

regel først som voksen ikke længere

kan holde ud at bære på

hemmeligheden og derfor søger

hjælp, yder KRIS også støtte til

den misbrugtes familie, partnere

og børn.

NYT FRA FORENINGERNE

KRIS har ligeledes til sigte at informere

om seksuelt misbrug indenfor

og udenfor kirkerne, undervise

i rådgivning af disse mennesker,

samt forebygge seksuelt misbrug i

kirkerne og i samfundet.

Ifølge en intern statistik har cirka

75 % af kvinderne på Krisecentret

været seksuelt misbrugte

som børn. Derfor tilbyder

KRIS Næstved en efterværnsgruppe

for de kvinder, der nu

er udskrevet fra Krisecentret.

»Dronningegruppen«, som gruppen

hedder, har eksisteret siden

februar 2010. Lina og Annette

står for Dronningegruppen, der

mødes hver anden tirsdag på

ulige uger fra kl. 15 til 17.

»Selvom gruppen primært er for

kvinder, der har været på et krisecenter,

er der senest også kommet

en kvinde med i gruppen, der ikke

har været på Kristecentret, men

som har samme problematik«,

siger Lina, der – udover arbejdet

som Social- og Sundhedsassistent

– har arbejdet frivilligt i KRIS siden

2008, og herigennem taget flere

kurser, bl.a. den 1-årige Sjælesorguddannelse

og nu er i gang med

terapeutuddannelsen.

Annette, der er socialpædagog,

har været med i KRIS siden august

2007, og ligeledes gennemført

samme uddannelser i KRIS-regi

som Lina, fortæller om Dronningegruppens

fælles problematik:

»Kvinderne i gruppen kender alle

DEN SAMFUNDSMÆSSIGE GEVINST

Hver misbrugt mand og kvinde, vi kan hjælpe med at sikre et bedre

liv tidligt i forløbet, er én potentiel alkoholiker, narkoman, prostitueret,

voldsramt kvinde eller psykisk syg mindre. Ved at iværksætte

de nødvendige indsatser i forhold til senfølger af seksuelle overgreb,

kan vi spare samfundet mange penge i form af færre udgifter til dagpenge

og sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspension, behandling

af alkohol- og stofmisbrug, ophold på kvindekrisecentre samt

psykiatriske indlæggelser. (Citat fra KRIS Årsberetning 2009)

F u t u r a P o s t e n · N r . 3 · J u l i 2 0 1 1 13


NYT FRA FORENINGERNE

til vold fra deres kæreste eller ægtefælle.

Ikke bare fysisk vold, men

også psykisk vold. Og ofte har de

haft en opvækst i en dysfunktionel

familie«.

I gruppen har Annette og Lina

ved flere lejligheder brugt bogen

»Kvinder der elsker for meget«. En

bog, hvor den amerikanske psykolog

og familierådgiver Robin Norwood

viser, hvordan uopfyldte

følelsesmæssige behov i barndommen

skaber ødelæggende kærlighedsmønstre

i voksenlivet. Forfatteren

giver indsigt i disse mønstre,

ligesom hun fortæller, hvordan de

kan ændres, og hvordan man kan

lære at skelne mellem usund og

sund kærlighed.

Lina og Annette fortæller videre: »I

Dronningegruppen taler vi meget

om grænsesætning – vi opmuntrer

kvinderne til at tro på sig selv, da

de generelt har et dårligt selvbillede.

Vi sidder ikke og siger, at

mænd er nogle svin – nærmere

hvordan kvinderne i stedet kan

komme videre i deres liv. Hvordan

de kan elske sig selv og

dermed lære at møde en anden

type mand end den type de plejer

at falde for. Vi får kvinderne til at

mærke efter hvilken type mand,

de plejer at fald for – og dermed

lærer de selv at sætte grænser, at

vælge fra og til«.

Historien om Dronning Ester fra

Esters bog i biblen danner i øvrigt

grundlag for navnet på gruppen.

»Kvinderne skal lære at blive

deres egen indre dronning – de

skal blomstre op igen«, siger Annette

og Lina fra Dronningegruppen,

der ved hvert møde besøges

EN DYSFUNKTIONEL FAMILIE...

...kan kort fortalt beskrives som: En familie med utrygge eller utilpassede medlemmer er dysfunktionel, dvs.

samspillet mellem individerne fungerer ikke. Måske er der visse følelser, der ikke er velsete, eller der stilles

krav og forventninger, som er urealistiske. Man spiller ikke med åbne kort og skal være en anden end man

er for at være velkommen i familien. Man går med masker. Dysfunktionaliteten kan ’bæres’ af alle i familien

eller blot af ét familiemedlem.

14 F u t u r a P o s t e n · N r . 3 · J u l i 2 0 1 1

af et sted mellem to og syv kvinder

i alderen fra midten af 20’erne til

medio 50 år.

ÅBENT HUS

Fredag den 9. september kl. 15 til

20 og lørdag den 10. september

kl. 10 til 15 holder KRIS Næstved

åbent hus i lokalerne på Ndr. Farimagsvej

26b. Her er alle velkomne

til at kigge forbi, få en kop

kaffe og en snak med KRIS’ medarbejdere.

Desuden indbyder KRIS til Rosengudstjeneste

søndag den 11. september

kl. 19 i Birkebjergkirken,

Tommerupvej 4, Næstved. »Ved

en Rosengudstjeneste ønsker vi at

sætte fokus på Guds kærlighed og

barmhjertighed overfor de mennesker,

for hvem livet er blevet lidelsesfyldt

og vanskeligt som følge af

de alvorlige krænkelser, de har

været udsat for. Vi vil stille os på

overlevernes side og protestere

imod fortielse og bekende på kirkens

vegne, hvad der er gjort af

synd endda under dække af det

kristne fællesskab. Vi vil dernæst

også høre, hvad Kristus har at

sige til ofrene - han, der bevarede

kærligheden midt i smerterne,

rosen iblandt torne«,

siger Tove Larsen fra KRIS.

Hun fortæller videre, at gudstjeneste

først og fremmest indbyder

til meditativ fordybelse

og refleksion. Fra kl. 19 til 20

vil der være mulighed for at

besøge forskellige stationer,

ligesom stille musik med familien

Lillemæhlum kan nydes.

Ved nadvergudstjenesten kl.

20 til 21 taler kirkens præst,

Leo Hansen, og efter gudstjenesten

er der fortsat mulighed for stilhed,

ligesom der også er kaffe/te

og hyggeligt samvær med mulighed

for at få en snak med medarbejdere

fra KRIS.

SAMARBEJDSPARTNERE

KRIS Næstved samarbejder med

Næstved kommune, idet Tove

Larsen er mentor for en borger.

Ligeledes er der et samarbejde

med byens kirker og menigheder,

samt Frelsens Hærs Krisecenter i

Østergade. Arbejdet i Næstved

foregår i et tæt netværk med KRIS

i Århus og i Hellerup.

Har du brug for hjælp, rådgivning

eller terapi, så kan du kontakte

KRIS Næstved på tlf. 41 31 80

03, eller komme forbi lokalerne

i Næstved på Ndr. Farimagsvej

26 b.

FOTO: Anja Lillemæhlum optræder

sammen med sin familie ved Rosengudstjenesten

søndag d. 11. september

kl. 19 i Birkebjergkirken,

Tommerupvej 4, Næstved.


FORTUNAHUSET SØGER 'KAPELMESTER'

Vi er en gruppe i Fortunahuset, der søger en musikkyndig

frivillig til at være 'kapelmester' for vores 5mandsband.

Vi spiller guitar, blokfløjte, barithonhorn,

klaver og bas - og efter behov tværfløjte. Vi spiller

hver fradag fra kl. 10.30-11.30 i Fortunahusets lokaler

på Grimstrupvej.

Har du lyst til at være vores nye kapelmester eller har

brug for mere information, så kontakt Frivilligcenter

Næstved på tlf. 55 77 62 43.

GIV - ELLER BLIV EN BEDSTE VEN

Friske ressourcestærke seniorer over 59 år søges til

at være Bedste Venner med sårbare og udsatte børn

eller unge. Hvis du vil være noget særligt for et barn

mellem 8-18 år og selv ønsker mere glæde og spontanitet

i livet så kontakt LO Faglige Seniorer Knud

Erik Rasmussen 40 50 50 25, eller den humanitære

organisation Dansk Folkehjælp på tlf. 70 22 02 30.

Bedste Ven er et tilbud fra Servicestyrelsen og henvender

sig til frivillige seniorer. Du kan læse mere på

www.folkehjaelp.dk.

SOS BØRNEBYERNES GRUPPE SØGER

SOS Børnebyernes frivilliggruppe i Næstved søger

frivillige til at være med til at afholde loppemarkeder,

tombola, havearrangementer, børnearrangementer

og lignende.

Arrangementerne støtter SOS Børnebyernes arbejde

med forældreløse børn i fattige områder af verden.

Som frivillige arbejder man lige så meget som man

har tid og lyst til - sammen med de øvrige ca. 15

andre frivillige i gruppen. Der afholdes ca. 8-10 arrangementer

om året i og omrking Næstved. Som frivillig

får man følelsen af at gøre en forskel for mange børn

- og man er med til at give disse børn en fremtid.

GÅ-TUR-VENNER SØGES

Næstvedborgere søges til at gå tur - har du tid og

lyst? For at blive gå-tur-ven skal du have overskud til at

gå en tur med et andet menneske én gang om ugen.

Som frivillig melder du dig til at gå tur med ældre borgere

bosiddende i eget hjem, der har brug for en at

følges med. Ring til Lillian på tlf.: 55 73 34 94.

HER KAN DU BLIVE FRIVILLIG...

SAM-X SØGER FRIVILLIGE

Sam-X Næstved, som er tilknyttet Dansk

Flygtningehjælp, arbejder for integration i Næstvedområdet.

Vi er en flok frivillige i forskellige aldre

og med meget forskellig baggrund, som hjælper

nydanskere i alle aldre fra mange forskellige lande.

Har DU lyst og overskud til at være med som

frivillighjælper på faste dage, som tilkaldevagt eller til

kortvarige ad hoc opgaver?

Du kan vælge imellem:

- Lektiehjælp m.m. for unge & voksne (mandag el.

onsdag kl. 17-19)

- Kulturmøder for ældre (fredag kl. 10-13)

- Støtteperson/-familie for enlige eller børnefamilier

- Reservebedstemor/-far

- Projektmedarbejder inden for afgrænsede områder/

tider fx i forbindelse med nyankomne eller forskellige

arrangementer

- Hvis du er ung, er vores “Internationale Pigeklub”

måske noget for dig?

- eller vores madklub for unge drenge/mænd

Har du X-faktoren “Et åbent sind samt overskud og

hjerte for andre”, glæder vi os til at møde dig ;-). Ring

til vores formand, Grethe Oxenbøll på tlf. 55 73 38

66.

HOME-START FAMILIEVEN

Støtte til familier med små børn - i før-skolealderen.

En familieven tilbyder støtte og praktisk hjælp til

familier med små børn - for at forebygge kriser og

sammenbrud i familier. Støtten kan fx være 2 timer

ugentligt.

Har du tid, lyst og overskud så er der brug for dig.

Læs mere på www.home-start.dk

RØDE KORS BESØGSVEN

Som besøgven besøger man et ensomt medmenneske,

hvor vedkommende har lidt eller ingen familie.

Det er hovedsalig ældre borgere vi besøger. Man kan

gå en tur sammen, besøgsvennen kan evt. læse højt,

hvis borgeren ikke ser så godt, man kan løse kryds

og tværs sammen og så meget andet. Der bruges 1-2

timer om ugen.

Som frivillig skal du have alm. menneskelig erfaring

evt. fra et tidligere job, men ellers stilles der ingen

krav ud over, at man skal kunne lide at tale med ældre

mennesker. - Være åben, give sig tid til at lytte, have

god tid og tålmodighed.

Kontakt koordinator Rita Lohmann hvis du har lyst til at

blive besøgsven eller vil vide mere - tlf. 55 72 18 98

F u t u r a P o s t e n · N r . 3 · J u l i 2 0 1 1 15


HER DET SKER KAN I DU FRIVILLIGCENTER BLIVE FRIVILLIG... NÆSTVED

AUGUST

Mandag d. 1.

Kl. 16.00 Dansk flygningehjælps rådgivningsgruppe, 2. sal, lokale B

Kl. 18.30 Strik-Café, Caféen

Kl. 19.0 0 Depressionsforeningen, 2. sal, lokale B

kl. 19.00 KV-Syd, Pejsestuen, 1.sal

Onsdag d. 3.

Kl. 13.00 Litteraturgruppen, Pejsestuen, 1. sal

Kl. 19.00 SOS Børnebyerne, Pejsestuen, 1. sal

Torsdag d. 4.

Kl. 14.00 Kig-Ind Førtidspensionister, Pejsestuen, 1. sal

Fredag d. 5.

Kl. 09.30 Fredagspigerne, Pejsestuen, 1. sal

Mandag d. 8.

Kl. 16.00 Omsorgsgruppen, Pejsestuen, 1. sal + Lokale a og b, 2. sal

Tirsdag d. 9.

Kl 17.00 Næstved Frivilligråd, Pejsestuen, 1. sal.

Kl. 18.00 Informationsaften Frivillig Fredag, Cafeén.

Onsdag d. 10

Kl. 15.00 Frivilligcenter Næstved

Kl. 19.00 Singleklubben, pejsestuen, 1. sal.

Torsdag d. 11.

Kl. 15.30 Selvhjælp, Pejsestuen, 1. sal

Fredag d. 12.

Kl. 09.30 Fredagspigerne, Pejsestuen, 1. sal

Mandag d. 15.

Kl. 15.00 Høreforeningen, Pejsestuen, 1. sal

Kl. 16.00 Dansk flygningehjælps rådgivningsgruppe, 2. sal, lokale B

Kl. 18.30 Strik-Café, Caféen

Kl. 19.00 Depressionforeningen, 2. sal, lokale B

Tirsdag d. 16.

Kl. 15.00 Frivilligcenter Næstved, pejsestuen, 1. sal.

Kl. 19.00 Autisme 4700, cafeén.

Onsdag d. 17

Kl. 13.00 Litteraturgruppen, Pejsestuen, 1. sal

Kl. 19.00 ADHD-Foreningen, Cafeén.

Fredag d. 19.

Kl. 09.30 Fredagspigerne, Pejsestuen, 1. sal

Kl. 10.00 Kroniker selvhjælpsgruppe, 2. sal, lokale B

Mandag d. 22.

Kl. 16.00 Omsorgsgruppen, Pejsestuen, 1. sal + lokale a og b, 2. sal

Tirsdag d. 23.

Kl. 19.00 Thyraderaforeningen, pejsestuen, 1. sal.

Onsdag d .24.

Kl. 16.00 Fyraftensmøde, cafeén

Torsdag d. 25.

Kl. 15.30 Selvhjælp, 2. sal, lokale a

Kl. 16.00 Bisiddernetværket, pejsestuen, 1. sal.

Fredag d. 26.

Kl. 09.30 Fredagspigerne, Pejsestuen, 1. sal

Lørdag d. 27.

Kl. 09.00 Kursus-Rådgivning, cafeén.

Mandag d. 29.

Kl. 16.00 Dansk flygningehjælps rådgivningsgruppe, 2. sal, lokale b

Kl. 19.00 Depressionforeningen, 2. sal, lokale b

Tirsdag d 30.

Kl. 16.00 Frivilligcenter Næstved, pejsestuen, 1. sal.

Kl. 19.00 Brumbasserne, (fedmegruppen), cafeén.

Onsdag d. 31.

Kl. 13.00 Litteraturgruppen, Pejsestuen, 1. sal

Kl. 18.30 Strik-Café, Caféen.

SOMMERFERIELUKKET I JULI

Vi holder lukket i Frivilligcenter Næstved og

FuturaCaféen i hele juli måned. Det er ikke

muligt at låne i lokaler i samme periode.

16 F u t u r a P o s t e n · N r . 3 · J u l i 2 0 1 1

SEPTEMBER

Torsdag d. 1.

Kl. 14.00 Kig-Ind Førtidspensionister, Pejsestuen, 1. sal

Fredag d. 2.

Kl. 09.30 Fredagspigerne, Pejsestuen, 1. sal

Kl. 10.00 Kroniker selvhjælpsgruppe, 2. sal, lokale B

Søndag d. 4.

Kl. 08.00 Red Barnet - Landsindsamling, cafeén.

Mandag d. 5.

Kl. 16.00 Omsorgsgruppen, Pejsestuen, 1. sal + lokale A og B, 2. sal.

kl. 19.00 KV-Syd, Pejsestuen, 1.sal

Tirsdag d. 6.

Kl. 15.30 Kursus-Rådgivning, cafeén.

Kl. 19.00 Singleklubben, lokale b, 2. sal.

Onsdag d. 7.

Kl. 10.00 Slidgigthold, pejsestuen, 1. sal.

Kl. 15.00 Frivilligcenter Næstved, pejsestuen, 1. sal.

Kl. 15.30 Scleroseforeningen, cafeén.

Torsdag d. 8.

Kl. 15.00 Selvhjælp, Pejsestuen. 1. sal

Fredag d. 9.

Kl. 09.30 Fredagspigerne, Pejsestuen, 1. sal

Mandag d. 12.

Kl. 16.00 Dansk flygningehjælps rådgivningsgruppe, 2. sal, lokale B

Kl. 18.30 Strik-Café, Caféen

Kl. 19.0 0 Depressionsforeningen, 2. sal, lokale B

Onsdag d. 14.

Kl. 13.00 Litteraturgruppen, Pejsestuen, 1. sal

Kl. 15.00 Kursus-Rådgivning, cafeén.

Torsdag d. 15.

Kl. 17.00 Næstved Frivilligråd, pejsestuen, 1. sal.

Fredag d. 27.

Kl. 09.30 Fredagspigerne, Pejsestuen, 1. sal

Kl. 10.00 Kroniker selvhjælpsgruppe, 2. sal, lokale B

Mandag d. 19.

Kl. 16.00 Omsorgsgruppen, Pejsestuen, 1. sal + Lokale A og B, 2. sal

Tirsdag d.20.

Kl. 15.00 Frivilligcenter Næstved, pejsestuen

Kl. 18.00 Diabetesforeningen, cafeén.

Onsdag d. 21.

Kl. 15.00 Høreforeningen, cafeén.

Kl. 19.00 ADHD-Foreningen, Cafeén.

Torsdag d. 21.

Kl. 15.30 Selvhjælp, lokale b, 2. sal

Kl. 18.00 Røde-Kors, pejsestuen, 1.sal.

Fredag d. 22.

Kl. 09.30 Fredagspigerne, Pejsestuen, 1. sal

Mandag d. 26.

Kl. 16.00 Vandrelauget, cafeén

Kl. 16.00 Dansk flygningehjælps rådgivningsgruppe, 2. sal, lokale b

Kl. 19.00 Depressionforeningen, 2. sal, lokale b

Tirsdag d.27.

Kl. 19.00 Brumbasserne, (fedmegruppen), cafeén.

Onsdag d. 28.

Kl. 13.00 Litteraturgruppen, Pejsestuen, 1. sal

Kl. 18.30 Strik-Café, Caféen.

Fredag d. 30.

Kl. 09.30 Fredagspigerne, Pejsestuen, 1. sal

Kl. 10.00 Kroniker selvhjælpsgruppe, 2. sal, lokale B


OKTOBER

Lørdag d. 1.

Kl. 08.00 Strubeløse, cafeén.

Mandag d. 3.

Kl. 16.00 Omsorgsgruppen, Pejsestuen, 1. sal + lokale A og B, 2. sal.

Kl. 18.30 Strik-Café, Caféen

Kl. 19.00 KV-Syd, Pejsestuen,1. sal

Tirsdag d. 4.

Kl. 14.00 Gå tur venner, pejsestuen, 1. sal.

Kl. 19.00 Singleklubben, lokale b, 2. sal.

Onsdag d. 5.

Kl. 15.00 Frivilligcenter Næstved, pejsestuen, 1. sal.

Kl. 15.30 Scleroseforeningen, cafeén.

Torsdag d. 6.

Kl. 14.00 Kig-Ind Førtidspensionister, Pejsestuen, 1. sal

Kl. 15.30 Selvhjælp, Pejsestuen, 1. sal

Kl. 18.00 Sandvedegnens Borgerforening, Minikursus, pejsestuen, 1. sal.

Fredag d. 7.

Kl. 09.30 Fredagspigerne, Pejsestuen, 1. sal

Lørdag d. 8.

Kl. 08.00 Strubeløse, cafeén.

Mandag d. 10.

Kl. 16.00 Dansk flygningehjælps rådgivningsgruppe, 2. sal, lokale b

Kl. 17.30 Regnskabskursus, cafeén.

Kl. 19.0 0 Depressionsforeningen, 2. sal, lokale B

Tirsdag d. 11.

Kl. 19.00 Autisme 4700, cafeén.

Onsdag d. 12.

Kl. 13.00 Litteraturgruppen, Pejsestuen, 1. sal

Kl. 17.00 Næstved Frivilligråd, Pejsestuen, 1. sal

Fredag d. 14.

Kl. 09.30 Fredagspigerne, Pejsestuen, 1. sal

Kl. 10.00 Kroniker selvhjælpsgruppe, 2. sal, lokale b

Lørdag d. 15.

Kl. 13.00 Stomiforeninngen COPA, cafeén.

Mandag d. 17.

Kl. 16.00 Omsorgsgruppen, Pejsestuen, 1. sal + lokale a og b, 2. sal

Kl. 18.30 Strikcafé, Caféen

Tirsdag d. 18.

Kl. 15.00 Frivilligcenter Næstved, Pejsestuen, 1. sal

Kl. 18.00 Diabetesforeningen, cafeén.

Onsdag d. 19.

Kl. 19.00 ADHD-Foreningen, Cafeén.

Torsdag d. 20.

Kl. 15.30 Selvhjælp, Pejsestuen. 1. sal

Fredag d. 21.

Kl. 09.30 Fredagspigerne, Pejsestuen, 1. sal

Mandag d. 24.

Kl. 16.00 Dansk flygningehjælps rådgivningsgruppe, 2. sal, lokale b

Kl. 19.00 Depressionforeningen, 2. sal, lokale b

Tirsdag d. 25.

Kl. 18.30 DBO, cafeén.

Kl. 19.00 Fedmegruppen, pejsestuen, 1. sal.

Onsdag d. 26.

Kl. 13.00 Litteraturgruppen, Pejsestuen, 1. sal

Torsdag d. 27.

Kl. 10.00 BUPL, pejsestuen, 1. sal.

Kl. 16.00 Bisiddernetværket, pejsestuen, 1.sal.

Fredag d 31.

Kl. 09.30 Fredagspigerne, Pejsestuen, 1. sal

Kl. 10.00 Kroniker selvhjælpsgruppe, 2. sal, lokale b

Mandag d. 31.

Kl. 16.00 Omsorgsgruppen, Pejsestuen, 1. sal + lokale A og B, 2. sal.

DET SKER I FRIVILLIGCENTER NÆSTVED

DU ER SOM LÅNER AF LOKALER I CENTRET:

Foreningsmedlem af Foreningen Frivilligcenter Næstved

og er dermed registreret i vores database og vejviser

som en social humanitær forening.

LOKALER:

De frivillige sociale foreninger og grupper, har mulighed

for at låne forskelllige typer af lokaler. Der findes

to mindre mødelokaler og et større mødelokale, der alle

kan lånes både i dag- og aftentimer. FuturaCaféen kan

lånes uden for dens normale åbningstider.

BOOKING AF LOKALER:

Foreninger kan booke lokaler fra januar til juli og igen

fra august til udgangen af december.

Alle aftaler om lån/leje af lokaler aftales med en medarbejder

i Frivilligcentret. Medlemskab af Foreningen Frivilligcenter

er forudsætningen for at kunne låne lokaler.

Information om medlemskab kan fås ved henvendelse til

Frivilligcentret.

RESERVATION AF AV-UDSTYR M.M:

Der er mulighed for at låne projektor, bærbar computer,

overheadprojektor og flip-over i forbindelse med booking

af lokaler. Aftaler om lån om udstyr aftales med

personalet, når du booker dig ind.

NØGLEUDLEVERING OG AFLEVERING:

Nøgler til lokaler, samt hoveddør udleveres sammen

med en tjekliste i sekretariatet i stueetagen inden for Frivilligcentrets

normale åbningstider. De kan tidligst afhentes

dagen før en booking, med mindre andre er aftalt.

Der udleveres ikke nøgler i forbindelse med bookinger,

der ligger tidsmæssigt inden for Centrets normale åbningstider.

Aflevering af nøgler og udfyldt tjektliste kan ske via brevsprække

i døren i gavlen til højre på hovedbygningen

eller personligt senest dagen efter lokalebookingen.

MERE INFORMATION?

Kig ind i FuturaCaféen eller sekretariatet og få udleveret

en folder om lån af lokaler. Her finder du blandt andet

en mere fyldestgørende beskrivelse af de forskellige lokaler,

gældende retningslinier for ophold i huset m.m.

Folderen kan ligeledes hentes på vores hjemmeside:

www.futuracentret.dk

Hvis du endnu ikke har været på besøg i Centret, er du

velkommen til at komme ind og se de forskellige muligheder

huset byder på, samt se hvordan de forskellige

lokaler bedst opfylder jeres behov i forbindelse med

møder etc.

F u t u r a P o s t e n · N r . 3 · J u l i 2 0 1 1 17


MEDDELELSER

MØDREHJÆLPENS SOCIALRÅDGIVNING

Mødrehjælpen i Næstved har genoptaget sin socialrådgivning

til unge gravide, enlige forsørgere og børnefamilier om alt

inden for børneområdet. Rådgivningen hos en socialrådgiver

er anonym og gratis. Det er en god idé først at bestille tid hos

Mødrehjælpen på tlf. 55 77 37 70 / 41 83 37 71. Socialrådgiver

Anja L. Christensen kan træffes hver anden tirsdag i

ulige uger fra kl. 10.00-12.00 i Mødrehjælpens genbrugsbutik

i Vinhusgade 11B.

STRIK-CAFÉ

Vi er en flok glade piger i alle aldre, der gerne vil dele glæden

ved at strikke og hækle, med andre. Vi udveksler erfaringer, får

nye ideer og hjælper hinanden med at rede trådene ud!

Vi mødes ca. hver 14. dag. Yderligere oplysninger:

Linda Jørgensen - tlf. 40 83 97 88

Anne Marie Høyer - tlf. 55 70 01 96

NØDHJÆLPSDEPOTET

På Rønnebæksholm Gods, Rønnebæksholm, 4700 Næstved.

Vi indsamler: Uniformer og arbejdstøj. Briller. Sengetøj, dyner

og puder. Tæpper. Legetøj. Køkkengrej og porcelæn.

Alt brugbart værktøj. Cykler i alle størrelser og i brugbar stand.

Alle former for møbler som stole, sofaer, senge, borde mv. Skolemøbler

og udstyr. Handicap- og sygehusudstyr

Åbningstider: Mandag og tirsdag kl. 8.00-12.00

Evt. henvendelse telefon: 20 61 37 36 – 24 21 40 98

www.danish-relief-group.dk

KÆRE FORENING

Frivilligcenter Næstved afholder d. 10. oktober kl. 17-

21 et kursus i foreningsregnskab. Foredragsholder er

Erol Alcevski, der til dagligt arbejder som kundekonsulent

i Arbejdernes Landsbank. Kurset afholdes i Frivilligcenter

Næstveds lokaler på Farimagsgade 22,

4700 Næstved, i FuturaCafeen.

Målgruppe:

Alle der sidder i en foreningsbestyrelse har medansvar

for foreningens økonomi. Foreningens penge er

betroede midler hvad enten det er kontingent eller tilskud,

og disse skal forvaltes på en forsvarlig måde.

Nu har du muligheden for at komme til et grundkursus

i foreningsregnskab og få kendskab til bogholderi,

opstilling af årsregnskab, budgetlægning samt gode

råd om kassererens og bestyrelsens økonomiske arbejde.

Du kan sagtens deltage, også selvom du ikke har

kendskab til dobbelt bogholderi.

18 F u t u r a P o s t e n · N r . 3 · J u l i 2 0 1 1

KV-SYD

Foreningen KV-syd er stiftet for at medlemmerne kan have et

aktivt og kulturelt netværk. Foreningen er for voksne personer

mellem 30 og 60 år, som har lyst til at arrangere og deltage

i forskellige aktiviteter eller oplevelser. Er man først medlem

kan man blive så længe man har lyst. Foreningens succes

afhænger af medlemmernes aktive deltagelse. Alle aktiviteter

arrangeres nemlig af medlemmerne selv. Læs mere om foreningen

på www.kv-syd.dk

AFLASTNINGSTJENESTEN LOTUS

En gruppe af frivillige, der støtter og aflaster pårørende, som

passer demente, alvorligt syge og døende.

Ring til kontaktperson Grete Bruun på tlf. 51 51 84 82 hvis du

ønsker mere information om Lotus' tilbud eller hvis du har lyst

til at blive frivillig. Se også www.lotusaflastning.dk

OFFERRÅDGIVNINGEN I NÆSTVED

Offerrådgivningen er et tilbud til dig om anonym rådgivning,

hvis du har været udsat for vold, overfald, røveri, indbrud,

ulykke eller lignende. Medlemmerne er frivillige og ulønnede

og tilbyder anonymitet. Telefontid dagligt fra kl. 17.30-18.30.

Ved besked på telefonsvarer ringes tilbage snarest.

Offerrådgivningens telefonnr: 23 68 60 02.

Kursus i foreningsregnskab d. 10. oktober

Medbring gerne lommeregner. Undervisningsmateriale

vil blive udleveret på kursusaftenen, og der vil også

blive serveret en sandwich og lidt at drikke.

Tilmelding:

Deltagelse i kurset er gratis og tilmelding skal ske

til Frivilligcenter Næstved på adm@futuracentret.dk

inden den 30. september. Du kan også ringe på 55

77 62 43 og tilmelde dig. Da der er et begrænset

deltagerantal fordeles pladserne efter »først til mølle«

princippet. Der kan max deltage to repræsentanter fra

hver forening.

Vi glæder os til at se dig.

Erol Alcevski

Tlf. nr.: 38 48 47 67

Arbejdernes Landsbank

Jette Leth Buhl

Tlf. nr. 55 77 62 43

Frivilligcenter Næstved


NYT FRA FRIVILLIGCENTER NÆSTVED OG NÆSTVED FRIVILLIGRÅD

Ta' med til Foreningernes Dag 2011

- og synliggør jeres sociale forening...

Den første lørdag i september - d. 3/9 - er der traditionen tro Foreningernes Dag

i Rådmandshaven. Vil I være med?

Kære foreningsrepræsentanter

Lørdag d. 3. september kl. 11 – 15.30 er der Foreningernes

dag i Rådmandshaven, Næstved. I år kan Foreningernes

Dag fejre 10-års jubilæum.

Frivilligcenter Næstved og Næstved Frivilligråd har

booket en fælles stand på Foreningernes Dag 2011.

I den forbindelse vil vi gerne give jer muligheden for,

at deltage sammen med os for at synliggøre jeres forening,

samt synliggøre det frivillige sociale arbejde

generelt.

I har mulighed for, at uddele jeres informationsmateriale

og få en snak med borgerne. Det er ikke nødvendigt

at deltage hele dagen - det kunne evt. bare

være en time eller to. Det er også muligt kun at indlevere

jeres informationsmateriale til Frivilligcentret – så

sørger vi for at det bliver tilgængeligt på standen.

Vi har lånt et stort telt, hvor vi må deles om pladsen.

Har I brug for meget plads, vil det fortsat være muligt

at booke en selvstændig stand - det skal ske direkte til

Kirsten Smith Hansen fra Foreningernes Dag

- tlf. 20 87 94 61.

Der vil dagen igennem være underholdning på den

fælles scene. Derudover vil kultur- og fritids priserne

blive uddelt.

Har I lyst til, at deltage på en fælles stand eller høre

mere, så kontakt Lykke Olsen fra Frivilligcenter Næstved

på lo@futuracentret.dk / tlf. 55 77 62 43/ 29 26

00 38 eller Kirsten Krøll fra Næstved Frivilligråd på

FOTO: SOS Børnebyerne deltog i 2010 med deres populære

"Bamsebod".

kroll@stofanet.dk / tlf. 24 82 19 91. Vi skal have jeres

tilmelding senest mandag d. 22. august. Bemærk at

Frivilligcentret holder lukket i hele juli. I denne periode

vil det kun være muligt at tilmelde sig til Kirsten Krøll.

Med venlig hilsen

Frivilligcenter Næstved og Næstved Frivilligråd

FOTO: Frivilligcenter Næstved og Næstved Frivilligråd deltog også i Foreningernes Dag i 2010

sammen med de frivillige sociale foreninger.

F u t u r a P o s t e n · N r . 3 · J u l i 2 0 1 1 19


Afsender:

Frivilligcenter Næstved

Futuracentret

Farimagsvej 22

4700 Næstved

Bladnr. 03524

KUNST I FUTURACAFÉEN

AUGUST

Vi er to der udstiller i august. Vi har de sidste par år lavet billeder

sammen og inspirerer hinanden, Atle Armstrong og Frigga

Olesen. Det er Atles billede, der ses til højre.

Atle: Jeg laver decoupage-billeder. Jeg bruger servietter til billederne,

hvilket jeg har lavet i 2 år. Det startede lidt for sjov,

men har så udviklet sig til en hobby. Billederne bliver meget forskellige.

Jeg finder et emne; musik eller fodbold for eksempel,

eller verdens mindste novelle af Ernest Hemingway. Ud fra de

emner og de motiver der er tilgængelige, finder jeg min inspiration

til at lave decoupage-billedet.

Frigga: Mine billeder er en blanding af alt hvad man kan lave

billeder af. Jeg kan godt lide at arbejde med forskellige materialer

i mine billeder og fortælle en historie. Jeg er meget inspireret

af oldtidens fjerne røst: Sagn, myter og oldtidsfund. Alt

dette blander jeg sammen oppe i mit hoved og så kommer det

ned på et lærred.

Returneres ved varig adresseændring

SEPTEMBER - "ENGLE OG SÅDAN NOGLE"

I september udstiller elever fra Kunstskolen Herman i FuturaCaféen i Næstved. Eleverne har arbejdet med emnet

"Engle og sådan nogle" og man kan se værkerne i den skønne café.

Kunstskolen Herman er en lille kunstskole i Næstved for voksne udviklingshæmmede og autister, der blev oprettet i

2000 og har lokaler på Grønnegade Kaserne. Der bliver undervist på små

hold i rolige omgivelser, hvor

forudsigelighed er en del af konceptet.

Billederne, der vises i FuturaCaféen

er malet med blyant, akryl

og akvarel på papir og lærreder.

Der afholdes fernisering torsdag

d. 1. september kl. 15.00-18.00,

hvor der serveres lidt godt til

ganen. Der er mulighed for at

købe dagens varme ret fra kl.

18.00 til 75 kr.

Similar magazines