76 - Ducati Klub Danmark

ducati.dk

76 - Ducati Klub Danmark

Afsender:

DUCATIEKSPRESSEN

Webersvej 119

7500 Holstebro

KOM TIL ÅBENT HUS LØRDAG D. 31. MARTS

HOLD UD!

BEGYNDELSEN ER NÆR

Nu går vi ind i foråret og traditionen tro holder vi åbent hus for alle.

TILMELD DIG

DUCATI-BANEDAGEN

2007 - se mere på vores hjemmeside

Pedersborg Torv 13 . 4180 Sorø

Tlf. 5783 3348 . www.fimotorcykler.dk

Jyske Ducatisti’s

sociale adfærd

SIDE 6

EKSPRESSEN

Pæreformet eller ej?

SIDE 8

MEDLEMSBLAD NR. 76 MARTS 2007

Banedag - er jeg

klar til det?

SIDE 10

BoFiz - en

oplevelsestur

SIDE 18

Italiener klubbernes fælles banedag

SIDE 12

Har en Ducati

sjæl?

SIDE 22


Redaktionen siger ............................................ 2

Regioner/Duc@lenderen 2007 ...................... 3

Generealforsamling/Nye medlemmer ..... 4-5

Jyske Ducatisti’s sociale adfærd ................. 6-7

Pæreformet eller ej? ................................. 8-9

Banedag. Er jeg klar til det? ...................... 10-11

Moto Italiane .................................................. 12

Racekalender 2007 ........................................ 13

Nyheder/Rygters Bureau .............................. 15

BoFiz - en oplevelsestur .............................. 18

Hvorfor motorcykel - hvorfor Ducati? ........ 21

Har en Ducati sjæl? .................................. 22-23

Nyt Ducativærksted i Måløv ................... 24-25

Racing4Fun - Banekørsel.......................... 26-28

Tips & Trics ...................................................... 30

Hjælp! Officials wanted............................ 30-31

Kontaktpersoner

Formand / President:

Peter Hansen

Sødingevej 47, 5750 Ringe

Tlf.: +45 6262 4505

E-mail: formand@ducati.dk

Kasserer:

Peter Hansen

Webersvej 119, 7500 Holstebro

Tlf.: +45 9740 7766

E-mail: kassemester@ducati.dk

Klubbens Girokonto: nr.: 575-3244

Redakteur / Editor - Ducati Ekspressen:

Brian ”Hekto” Sørensen

Syvendehusvej 22, 2750 Ballerup

Tlf.: +45 4449 0030

E-mail: hekto@ducati.dk

Ass. Redaktionær & Annoncer:

Erik ”Moto Rico” Livoni

Solvej 27, Tranegilde Strand, 2635 Ishøj

Tlf.: +45 4373 1207

E-mail: motorico@ducati.dk annonce@ducati.dk

Jylland & Klubbutikken:

Bo Madsen, Industrivej 1, 8450 Hammel

Tlf.: +4521661883

E-mail: ducati@morini.dk

Sjælland:

Lars Carlsen

Mirabellevej 9, 4300 Holbæk

Tlf.: +45 2674 5694

E-mail: lmc@ducati.dk

Fyn:

Flemming Johansen

Vibekevej 17, 5250 Odense SV

Tlf.: +45 6617 0405

E-mail: flemming@ducati.dk

Udenrigsminister:

Michael Maisch Olsen ”DESMOlsen”

Kærstykkevej 65, 2650 Hvidovre

Tlf.: +45 3677 0518

E-mail: maisch@webspeed.dk

Værktøjsudlån:

Otto ”Valvole” Andersen

Jægerhusene 28, 2620 Albertslund

Tlf.: +45 4364 3765

E-mail: valvole@pc.dk

Andre vigtige personer:

Web sjasker:

Jan Skovsgaard

Markledet 7, 5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6597 2111

E-mail: jan@ducati.dk

© Copyright Ducati Klub Danmark 2006. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde.

Bladdesign af: Allan Reakes. E-mail: allan.ducati@gmail.com

Redaktionen siger

Du sidder nu med nr. 76 af Ducati Ekspressen. Det har sikkert

ikke undgået din opmærksomhed at formatet har

ændret sig. Hvorfor nu det?

Redaktionen har arbejdet meget på at få prisen ned, og

prisen for trykning af en side ligger nogenlunde fast. Det

nye format giver selvfølgelig mere plads på hver side, og

derfor kan antallet af sider reduceres lidt, uden at det går

ud over mængden af stof. Bladet bliver billigere.

Desværre er det bare ikke nok i længden - flere aktiviteter

koster flere penge. Som du kan læse andet steds i

Ekspressen, er det vanskeligt at få det kommende budget

til at række, hvis kvaliteten fra de sidste numre skal fortsætte.

Redaktionen har arbejdet intenst med bladet og

sideløbende fået prisen ned; men det er ikke gratis at

lave blade, og klubben kan jo ikke betale med penge der

ikke er kommet ind i kontingent. Annoncer bidrager

noget til driften af bladet, men ikke i tilstrækkeligt

omfang.

Vores intention var fra starten at hovedopgaven skulle

være at skaffe tilstrækkeligt med godt og vedkommende

stof til klubbladet, så det blev et blad der både var værd

at læse; men også præsenterede klubben og mærket.

Selv synes vi det er lykkedes meget godt at fylde bladet

med artikler skrevet af medlemmerne, nyheder og egne

udgydelser. Vi har haft rigtig god respons fra medlemmerne,

nogen har endda rost bladet – tak for det!

Det foreliggende budget gør det ikke til en enkel og let

opgave at lave bladet - endnu sværere at lave et læseværdigt

og præsentabelt blad. Det kniber med andre ord

for redaktionen at opfylde sin egen målsætning, og det

grundlag vi stillede op på. Vores konklusion må derfor på

nuværende tidspunkt være, at vi stiller vores mandat til

rådighed på den kommende Generalforsamling. Dette

åbner mulighed for at andre der måske har bedre løsninger

eller muligheder end os, kan tage over.

Ofte går det jo lidt op og ned, men vi skal jo heller ikke

glemme det vigtigste i en motorcykelklub – det, at køre

på motorcykel. Kalenderen bugner af aktiviteter, ture

banedag og alt muligt, Med den tilgang af medlemmer

der er, må det betyde at der kommer rigtigt mange til

Genralforsamling i Allerød, Assen, Knutstorp, vores egen

banedag ikke at forglemme og alle de andre lokale arrangementer.

Vi ses derude!

Med venlig hilsen

Hekto

DUCATIEKSPRESSEN

2

Da den nuværende redaktion sendte det første blad på gaden

i juni, 2006 (nummer 73), kunne man på side 31 læse, at klubben

pr. 11. maj, 2006 havde 547 medlemmer. Den 5. januar,

2007 var vi 723 medlemmer, og mit bud er, at vi til generalforsamlingen

i maj 2007 vil være 800 medlemmer, altså en voldsom

stigning af medlemstallet.

En større medlemsskare afføder automatisk et højere aktivitetsniveau

i klubben, eller et behov for samme, og der er da

også i 2006 opstået flere nye aktiviteter, større og mindre,

som f. eks. Corsa Midsommer samt andre tiltag af mere lokal

karakter. Disse aktiviteter adviseres, næsten, udelukkende på

klubbens hjemmeside, og da kun ca. 500 medlemmer ud af

de godt 700 har e-mail, så må konklusionen være, at et meget

stort antal medlemmer altså ikke får del i denne information,

og dermed heller ikke deltager i disse aktiviteter, for de ved

ganske enkelt ikke, hvad der foregår i klubben, med mindre

det altså står i bladet, DUCATI Ekspressen, som alle medlemmer

jo får fire gange om året.

Som et medlem skrev på hjemmesiden, under en debat om

bladet: ”Når man diskuterer hvad bladet koster, så synes jeg

det er vigtigt at huske på, at bladet stort set er det eneste

klubben står for, og som alle medlemmer har glæde af. Uden

bladet er der ikke meget klub tilbage, set med mine øjne.”

Arbejdet med bladet har været, og er meget spændende,

både m.h.t. indhold, design og opsætning, og DUCATI

Ekspressen har virkelig gennemgået en forandring, fra at være

et typisk klubblad til det nuværende præsentable blad, som

passer, dels til mærket, DUCATI, dels til den store klub, vi nu

er. Ikke nok med det, så er bladet et medie, hvor samtlige

medlemmer kan følge med i, hvad der foregår i klubben, og

hvor samtlige medlemmer kan blive hørt.

Som Hekto skriver, så vil det, med det nuværende budget for

bladet i 2007, ikke gøre det til en enkel opgave at lave bladet,

og det er kedeligt at se, ikke mindst for os der laver bladet, at

det foreliggende budget giver så begrænsede muligheder.

Allan Reakes, der er med i bladets design, er selvfølgelig inddraget

i problematikken omkring budgettet for bladet i 2007,

og sammen må vi erkende, at selv med det nuværende bladdesign,

der er tilpasset en meget lav trykkepris, og bladets

nuværende indhold og form, vil det være vanskeligt at ”køre”

bladet videre. En Ducati kan jo heller ikke køre 50 kilometer

på en liter benzin. Vi kører derfor i pit, slår støttebenet ud, stiger

af og holder en pause.

Dette er ikke slutningen, men det er slutningen på begyndelsen,

en turbulent begyndelse. Jeg føler mig dog overbevist

om, at DUCATI Ekspressen vil fortsætte i den nuværende

form, både hvad angår layout og indhold, så både klub og

mærke er repræsenteret på behørig vis. Mon ikke, der også

hos medlemmerne, er stemning for det, jeg tror det.

Med venlig hilsen

Moto Rico

.

KONTAKTPERSONER SØGES …

Bestyrelsen er blevet enige om at vi i Ducati Club

Danmark mangler nogle kontaktpersoner på de enkelte

modeller. Nye medlemmer og nye Ducatister har ofte en

hel del spørgsmål, som vi andre ikke tænker så meget

over i hverdagen. Vi sætter os op, trykker på knappen og

krøller så asfalten op bag os. Vi spekulerer ikke i hvor

langt motoren kan køre uden at skulle have nye lejer, om

der er problemer man skal være opmærksomme på ved

køb, om man selv kan stille ventiler o.s.v. o.s.v. Det er jo

emner man går højt op i hvis ens motorcykel af f.eks.

fjernøstlig tilvirkning indeholder mange unødvendige

dele som balanceaksler, hydrauliske ventiler o. lign. overflødige

indretninger. Disse emner prioriterer vi andre jo

væsentligt lavere end f.eks. dæk, progressivt gashåndtag

og vinklen på Clip-on styret.

Da medlemsskaren er stadigt stigende, stilles de ovenstående

spørgsmål oftere og oftere. Derfor var det måske en

god idé hvis man havde kontaktpersoner på de enkelte

modeller, som sad inde med mange års erfaring og viden

om netop de små besynderligheder der måtte være på

den pågældende model. Modeller er der jo nok af – V2

Bevel Drive, Single Bevel Drive, Pantah, F1, Elefant, Indiana,

Calzone (Paso), Multistrada, ST, Monster SS, SSie, 748, 749,

916, 999 m.m.

Mener du selv at du ligger inde med stor erfarring og

megen viden om den enkelte model, så send en mail til

ekspressen@ducati.dk. Vi vil så lave en liste.

AKTIVITETSPERSONER SØGES …

Flere medlemmer og flere aktiviteter, giver mere arbejde.

Derfor kunne de enkelt regioner godt bruge lidt mere

hjælp til at afvikle aktiviteter og holde kontakten til medlemmerne

ved lige. På Sjælland kunne der godt bruges 3

personer, på Fyn en enkelt og i Jylland 4-5 personer. Har

du lyst til at deltage aktivt, så kontakt formanden eller

den enkelte region.

Region Fyn

Ja aktiviteterne her på matriklen foregår mest på værkstedet,

med at skrue, og pudse. Derudover har vi været ude

og spille den sædvanlige bowling match mod Albion. Vi

havde en forventning om at få lammetæv som sædvanlig,

men men sådan skulle det ikke gå i år. Ducati klub

Danmark havde både det bedste hold og den højeste

score, godt gået. Der var også en god deltagelse fra klubben

incl. fam. Meyer-Lassen fra sjælland.

Når du læser dette har vi afholdt vores første Cafe møde

på Cafe Kræz på foranledning af Anders. Jeg håber vi kan

gøre det til en tradition evt. den 2. Torsdag i måneden,

hvor vi så om sommeren kunne mødes ved skovsøen først

og evt. køre til Cafe Kræz i samlet flok. Mere om resultatet

af mødet senere.

Nu hvor vi nærmer os generalforsamlingen vil jeg gøre

opmærksom på at jeg er på valg i år, så er der en som

kunne tænke sig at overtage min plads i bestyrelsen trækker

jeg mig gerne, så hold jer ikke tilbage, nye kræfter skader

ikke.

Jeg vil i år forsøge at fortsætte med kaffemøder den 2

søndag i måneden, så skulle der være nogle som havde

lyst til at lægge lokaler og kaffemaskine til, så sig endelig

til. Hold øje med kalenderen og din mail for aktiviteter

hen over sommeren.

Nu har jeg ikke mere på hjertet, så nu vil jeg gå på værkstedet

og skrue lidt.

Vi ses derude

Flemming

Region Jylland

Forventningens glæde til den kommende sæson spirer nu

lystigt hos medlemmerne i Region Jylland. Det er planen i

år at udvide aktiviteterne med flere fællesture, evt. i forbindelse

med kaffemøderne. Jeg har tænkt mig at anskaffe

mig en opslagstavle, hvor man kan invitere og informere

om diverse fælles køreture. Største problem bliver nok

at finde ledig vægplads til tavlen...

I min plan indgår også at fremstille et eller flere caféborde,

hvor medlemmerne kan hænge ud og fortælle løgnhistorier.

Bordene bliver helt unikke, kan jeg love. Allerede

under produktion er et bord, hvor en vigtig bestanddel

bliver en kulfiber fælg!!!

Januar kaffemødet blev hævet til et usædvanligt højt

niveau, da Karen Bjørn leverede hjemmebag. Jeg takker og

imødeser gerne lignende tiltag fra andre.

Ellers er det dejligt at se, at kvinderne bliver flere i Region

Vest. Karen (hjemmebag) er nu også på 2 hjul igen og skal

bare have indtaget Lars Bjørns værksted, så Cagivaen kan

få bedre overnatningsmuligheder end containeren...

Mette kan slet ikke få muskler nok og leder efter noget

stærkere. Indtil videre beholder hun dog Svend. Rygterne

vil vide, at hun længe har været besat af ønsket om mest

mulig bøf i en motor. Det berettes, at Mette i forbindelse

med erhvervelse af sit kørekort gerne underholdte kørelæreren

med at køre på rullen igennem lyskrydset.

På snarligt gensyn derude

Bo Madsen

DUCATIEKSPRESSEN

3

Duc@lenderen 2007

Jylland:

3. mandag hver måned, kl. 19 - Ducati Café Svej, Åboulevarden

22, 8000 Århus C

3. onsdag hver måned Kl. 19.00 køres en tur af cirka 1_ - 2

timers varighed inkl. en kaffepause. Første tur er d. 21.

marts 2007 Kl. 19.00. Mødested: Kassemesteren.

Webersvej 119, 7500 Holstebro.

1. søndag hver måned - kaffemøde hos Bo Madsen i

Hammel kl. 13 til 17.

Fyn:

3. onsdag hver måned - møde hos MC Panda på Midtfyn.

Sjælland:

2. torsdag hver måned, fra kl. 18.30 - Café Grappa,

Landskronagade

Ugentlig onsdag / søndags-træning i h.t. info i Baren

Andre arrangementer

10. marts

Affjedringskursus i Holstebro kl. 13.00 - olie/pakdåseskift

i forgaffel og bagdæmper med efterfølgende justering,

naturligvis med kage, nærmere følger.

25. – 27. maj

Generalforsamling Ducati Klub Danmark hos Allerød MC.

Testbænk og prøvekørsler

8. – 10. juni

28th International Ducati Clubraces

10. juni

Ducati Dagen på Ring Knutstorp

28. juni – 1. juli

World Ducati Week på Misano ved Adriaterhavskysten

29. juli

Moto Italiane 2007 – Italiener Klubbernes Fælles Banedag


Ducati året 2007

Godt nytår allesammen.

MOTORRAD har udråbt 2007 til

at være DUCATI år, og det er

godt nok også en imponerende

satsning de har gang i. Jeg glæder

mig mest til at prøve hypermotarden,

den må blive sjov!

For alle os der har hang til de mere

sjældne årgange er det jo selvfølgelig

ærgerligt at der bliver produceret så

stort et antal af de nye, de kommer jo til at stå på ethvert

gadehjørne! Selv desmocedici'en skal masseproduceres

selvom de havde lovet at lade være.

Ellers er det jo tid for at få virkeliggjort nogle projekter,

selvom vejret ikke har været til at holde pause med kørselen.

Den gamle 900 er bare sat ind, den skal blot ha et

eftersyn, så kan den igen. Men så har jeg ellers altid sværget

til Pantah motorerne med den korte slaglængde, altså

op til 750cc, men kubikracet har også fået tag i mig, nu har

jeg splittet en 900 elefantmotor ad til atomer og så skal

der bores og fræses. Når 1098 motoren kan lettes 5 kg i

forhold til 998, så må vi også kunne slanke en 900!

Gearhjul, svinghjul, koblingsskål, dæksler, bare væk med

nogle spåner. Jeg havde også satset på at putte en kickstarter

på så jeg kunne slippe for startmotor og stort batteri,

men desværre er tænderne i en 900 grovere end i en

650'er, så det er ikke lykkedes - endnu - Indsprøjtningen

ryger sig også en tur, og så kommer der 41 mm Keihins og

Lucas Rita tænding på i stedet for.

Og så har jeg nu kørt 8000 km med slangeløse egerhjul,

det er et kit jeg har købt hos Motosthetics.dk, og det virker

fint, det er lige en besparelse på 800 gr. pr. hjul.

Vi er efterhånden en stor klub og der er heldigvis kommet

gang i diverse lokale aktiviteter rundt omkring i landet.

Det vil vi gerne støtte, så vi har sat penge af til det - bare

kom igang med at søge.

I MC Panda, vores midtfynske samlingssted er der kommet

en monster og en elefant mere til her i vinter, så det

går den rigtige vej med indoktrineringen!

Vi var også med på udstillingen i Herning for at profilere

klubben, mere om det næste gang.

Med venlig hilsen

Peter Formand

Intet er statisk

Vi har netop rundet 700 medlemmer i DKD og det kræver

selvfølgelig arbejde at vedligeholde medlemsdatabasen.

Der er jo altid noget der flytter, skifter telefon, får en ny

mailadresse og flere skifter sågar deres motorcykler ud i

ny og næ.

Jeg har fået automatiseret tilmeldingen så mange af dem

der tilmelder sig via internettet automatisk bliver synkroniseret

ned i min database, så det eneste jeg skal gøre er

at printe girokort og velkomstbrev ud og sende det.

Men der er jo lang vej endnu, så de næste tiltag bliver i

form af at I selv kan ændre Jeres oplysninger via medlemssiden,

tilføje, ændre og slette Jeres motorcykler. Tidligere

numre af DucatiEkspressen bliver også tilgængeligt i PDf

format og sidste mulighed for at tilmelde Jer arrangementer.

Og i takt med at I selv opdaterer motorcykellisten bliver

der også statistik på modellerne.

Jeg er også ved at ændre medlemslisten, så den bliver

nemmere at søge i.

Allerede fra starten af marts bliver der mulighed for at tilmelde

sig årets generalforsamling i Allerød. Se indbydelsen

andetsteds i bladet. Jeg ser selvfølgelig gerne at I

anvender den mulighed som den primærer :-)

Bestyrelsen får også nye muligheder via Medlemssiden.

Flere muligheder kræver også bedre sikkerhed. Så derfor

vil I modtage et Medlemskort i starten af Marts med et

nyt "stærkt" password. Medlemskortet bliver i slidtstærkt

visitkort format, så det kan ligge i julegaven. Når I modtager

medlemskortet kan I begynde at tilmelde Jer

Generalforsamlingen.

Håber at de nye tiltag bliver anvendt flittigt!

Med venlig hilsen

Peter Kassemester

DUCATIEKSPRESSEN

4

Indbydelse til

Generalforsamling

25 – 27. maj 2006

Så er det igen blevet tid til den

årlige begivenhed, denne gang

lægger Allerød MC i Allerød lokaler

til. Allerød MC ligger cirka 30 Km. fra København.

F.I. Motorcykler stiller op med 3 motorcykler til prøvekørsel

lørdag. I år er cyklerne der fra morgenstunden, så der

bliver rig mulighed for at nå dem alle sammen.

Der er fællestur lørdag cirka Kl. 14.00.

Lørdag, sidst på eftermiddagen, afholdes generalforsamlingen

og derefter spisning. Allerød MC varmer grillen op

og i år er gratis aftensmad til alle medlemmer som inden

d. 10. maj tilmelder sig, enten via medlemssiden, på mail

til kassemester@ducati.dk eller telefon 30 33 82 16. Oplys

blot medlemsnummer og navn.

Igen i år kommer Lars fra Lars-MC.dk med sin testbænk, så

der hele lørdagen er mulighed for at få rullet sin cykel

ganske gratis!

Vanen tro, så er der fest om aftenen og der er rig mulighed

for udendørs overnatning på teltpladsen.

Du er velkommen til at komme allerede fredag aften.

Adressen til Allerød MC er:

Enghaven 7, 3450 Allerød, Tlf.: 48 17 74 51. Se mere om

Allerød MC på www.alleroed-mc.dk.

Dagsorden:

• Valg af dirigent

• Formandens beretning

• Regnskabets forelæggelse - herunder evt. forslag til

kontingentændring.

• Fremlæggelse af budget.

• Indkomne forslag

• Valg af bestyrelse (Kassemester, Udenrigsminister,

Jysk og Fynsk kontaktperson).

• Evt.

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal

være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Kort referat fra bestyrelsesmødet

25. oktober 2006

•I forbindelse med WDW forsøges der at lavet en fællestur.

I forbindelse med WDW afholdes der også WPM og

der er Lars, Michael og Flemming interesseret i at deltage

- afgøres senere.

•Der har været afholdt et kaffemøde i Århus og et nyt

møde er aftalt. Alle faste arrangementer skal fremgå af

kalenderen. ( Besked til Jan)

•Reglerne for brug af kramboden skal rettes på hjemmesiden.

(Jan, Peter kassemester)

•Der blev aftalt at vi skal forsøge at finde nogle kontaktpersoner

på følgende grupper af Ducati modeller, V2

Bevel, Singler, Pantah, SS/SL/S, Monster, Elephant/

Indiana, Paso, 4V med vand,Multistrada, ST. (Hekto)

•MC udstilling i Herning 7-11 feb. Klubudstilling sammen

med Guzzi klubben mm.?? (Peter,BO)

•Der bevilliges 3000 kr. til den arangerede tur til Italien til

gaver og vin. Brian tager pengene med ( Peter overfører

pengene)

•På hjemmesiden skal der redigeres i klubartikler, nye med

og ikke eksisterende fjernes. Bo, Jan)

•Der vil ikke blive indgået nogle specielaftaler i henhold

til kontingent ol. Da det er for besværligt at administrere.

•Annonceprisen i bladet skal hæves, men der blev ikke

aftalt nogle nye priser. Tages op på næste møde.

•Udgifter til kørsel, bro samt udlæg opgøres i kr. så kassemesteren

ikke skal regne for meget.

•Telefonudgifter er 400 kr. pr år, eller efter bilag, dog

højst 1.000 Kr.

•Hjemmesiden ændres så der til medlemssiden skal bruges

login. Her vil bladet, medlemsliste mm. Være at

finde. (Peter kassemester, Jan)

•Der er nu 697 medlemmer. Kassebeholdningen er på ca.

18.000 kr.

•Der arbejdes med en ny og billigere løsning på

Klubbladet. Der blev aftalt et budget på 75.00 for udgivelse

af 4 blade årligt. Det blev også aftalt at der skulle

søges efter anden løsning for DTP arbejdet og trykkeriet.

•Der skal søges efter aktivitetspersoner i de forskellige

regioner. 3 til Sjælland, 4-5 i Jylland og en enkelt til Fyn.

Der skrives en artikel under regioner i næste blad. ( Lars,

Bo, Flemming)

•Redaktionen efterlyser artikler om de forskellige mærker.

•Kontigent forhøjelse afgøres til Generalforsamlingen.

•Mail til regionerne direkte fra hjemmesiden ( Peter kassemester,

Jan)

•DKD racing foreløbig kun 2 tilmeldinger.

•Fyns TT classic race evt. deltagelse af Ducati klubben.

(Peter formand og Flemming)

Kort referat fra bestyrelsesmødet

d. 7. januar 2007

•Bestyrelsesmødet blev afholdt for at finde løsninger

på udgivelsen af Ducati Ekspressen fremover. Der er

tilfredshed med kvaliteten af bladet, og forskellige

forslag til bladets indhold blev diskuteret.

•Det tidligere budget til bladet kan ikke holde, når der

også skal afsættes midler til de allerede offentliggjorte

aktiviteter i regionerne.

•Banedagen 2007 må tages med i betragtningerne

omkring det nye budget.

•Forhøjelse af kontingentet blev diskuteret men vandt

ikke flertal.

•Annoncepriserne er ikke tilstrækkelige til at bidrage

væsentligt til bladets drift.

•Budgettet viser at der vil være 41.000 Kr til trykning

af Ekspressen i den kommende sæson inklusive porto

hvilket ikke er realistisk. Det friholdte beløb på

20.000 til uforudsete udgifter må medtages til bladet.

Dog vil en forventet øget tilgang af medlemmer

kunne friholde dette beløb.

•Brugerundersøgelsen blev diskuteret, uden at der

fremkom noget konkret.

•Redaktionen meddelte den øvrige bestyrelse, at det

måtte forventes at den nuværende redaktion med

baggrund i ovenstående samt sagens forløb, ikke så

sig istand til at fortsætte som hidtil. Man ville dog

vente med den endelig beslutning til forskellige løsninger

var afprøvet.

Om bladet:

Sæsonen 2006 er nu vel overstået, med 4 udgivelser

af Ducati Ekspressen. Der skal nu tages hul på sæsonen

2007 og et nyt budget. Ønsket om flere aktiviteter

i regionerne, banedag o.s.v. gør det vanskeligt at

udgive Ducati Ekspressen i samme kvalitet som den

kendes fra de sidste numre. Der har igennem året

været arbejdet meget med at få prisen ned; men til

trods herfor vil det være vanskeligt at få budgettet for

sæsonen 2008 til at række, med mindre der kan findes

løsninger der enten giver yderligere besparelser, eller

en øgning af budgettet. Hvordan dette regnestykke

kommer til at gå op, vides endnu ikke.

Forudsætningerne er ændret, redaktionen overvejer

situationen; men der arbejdes ufortrødent videre med

at finde løsninger.

DUCATIEKSPRESSEN

5

NYE

MEDLEMMER

Fornavn MellemnavnEfternavn Town Indmeldt

Kim Damkjær Geertsen Kirke Såby 13/11/06

Ejnar Henrik Jensen Slagelse 13/11/06

Ole Lauritzen Ringsted 13/11/06

Martin Nordal Petersen København S 13/11/06

Per Londin Nielsen Manukau

City, Auckland, New Zealand 20/11/06

Kenneth Schmidt Förslöv 20/11/06

Bo Mikkelsen Ebeltoft 23/11/06

Palle Brøndum Kirke Såby 30/11/06

Jan Bruus Sørensen København S 01/12/06

Jess Eliasen Aalborg SV 04/12/06

John Ølgård Schmidt Horsens 04/12/06

Morten Toft Andersen Tylstrup 10/12/06

Jan Blak Skårup 10/12/06

Steen Georg Hansen Højbjerg 10/12/06

Christian Kelberg Næstved 10/12/06

Hanne Ilsøe Nielsen Ballerup 10/12/06

Ole Østergård Thomasen Horsens 10/12/06

Jakob Bjørnager København K 14/12/06

Jacob Hjelm Højgaard Gedsted 17/12/06

Klaus Møllegaard Oslo, Norge 17/12/06

Per Nielsen Ringe 17/12/06

Tommy Schandorff Glostrup 17/12/06

Niels Pors Eriksen Århus C 02/01/07

Poul Hansen Skovlunde 02/01/07

Søren Busk Liebergreen Herning 02/01/07

Jan Lund Nielsen Harlev 02/01/07

Kent Nielsen Nakskov 02/01/07

Jan Nymark Odense N 02/01/07

Anders Krøyer Virum 03/01/07

Brian Bayer Møller Langå 05/01/07


Jyske Ducatisti’s sociale adfærd ! Har de nogen ??

Ved flere lejligheder har jeg hørt bemærkninger

om Jydernes sløvhed, og at de altid tager

hjem næsten inden de er mødt op. Med andre

ord en inaktiv og afstumpet social adfærd.

Da det ikke er min oplevelse, satte jeg mig for at finde

ud af om det nu virkelig kunne passe.

Jeg gik længe og funderede over hvad der kunne gøres for

at samle et antal Ducatistier til ét eller andet som de ikke

ville ”stikke” af fra, inden de når frem.

Er situationen simpelthen den at vi Jyder ikke kan få nok

af at drøne rundt på vores italienske jern, og derfor ikke

har tid at sidde og knævre over en kop kaffe, eller lider vi

ganske enkelt af afstumpet social adfærd.

DUCATIEKSPRESSEN

6

Overraskelsen

på plads

Cafe kunst

Spørgsmålet stod stadig åbent. Der var ikke andet at gøre

end at finde på noget.

Først sætter jeg et par tanker på ”baren” omkring café

aften i Århus.

Det så jo ud til at lykkes fint i København, på Café Grappa

– så måske kunne det være en start på ét eller andet i

Århus.

Der kommer reaktioner med forskellige syn og holdninger,

specielt på at ”gå på café” uden Ducati, og nu da sæsonen

var ved at rinde ud, ville det jo nok være meget lidt sandsynligt

at nogen ville trække deres kæreste legetøj ud i

kulden – og måske endda udsætte den for saltede veje.

Vil det kunne lade sig gøre at trække de østjyske Ducatisti

op af stolene og ud af værkstederne – og bevæge sig ind

på en Café, give sig god tid til en snak og en kop kaffe -

uden nødvendigvis at med medbringe sin Duc, ville de

føromtalte bemærkninger blive gjort til øjeblikkelig skamme.

Nu skulle der findes et sted som med glæde ville huse en

flok ”Ducati-gale” mennesker til Café aftener, et sted hvor

- når foråret kommer - de kære to-hjulede kunne parkeres

lige udenfor ruden, så der kan holdes lidt øje med pillefingre.

Jeg gennemtraver Århus og finder en dejlig Café, hvis

indehaver er med på idéen.

Der bliver igen annonceret på baren. Straks skriver

Christian Zacho tilbage, at det er da en god idé, men hvad

med Café Svej, som for det første ligger perfekt langs åen,

er et rigtigt lækkert sted og så desuden indehaves af en

Ducati kører – Jens Sveigaard.

Jeg kontakter Jens, og han er straks tændt på idéen. Jeg

tager hen for at se på Caféen, da jeg ikke er helt sikker

hvilken én det er. Bliver glædeligt overrasket og kontakter

igen Jens. Han er endnu tændt - nu kan det ikke gå hurtigt

nok.

Vi aftaler første arrangement til 20. November.

Der bliver sendt invitationer ud til en geografisk begrænset

skare af medlemmerne. Desuden annonceres der på

”baren”.

Mere end 20 entusiaster møder op til den første Ducati

Café Svej aften. Jens Svejgaard, var ikke sen til at rydde

det store bord, da det hurtigt blev klart at to små caféborde

slet ikke ville være tilstrækkeligt.

Næste gang reserverer jeg bare hele den ene ende af

Caféen - til jer - og med den bedste udsigt til promenaden

langs åen. Det var sandelig en holdning fra en Café

ejer der ville noget.

To af de fremmødte havde endda trodset kulde og fugt,

og kom buldrende på deres røde racere - sejt. Alle hyggede

sig og snakken gik livligt i de fantastiske rammer som

Café Svej er. Nogle få kendte hinanden, eller havde set

hinanden ved andre arrangementer, men her sad vi rundt

om det store bord - og snakken gik.

Som ”start-støtte” til vores Café aften gav klubben kaffe,

sort, lattte, espresso, cappuccino, helt efter ønske.

Folk var i så godt humør, og så tændte at der ikke gik

længe førend Julefrokosten var sat på plads - 18

December kl. 19.00 med sild, snaps og fadbamser – og

selvfølgelig ris á la mande. Okaaayyy ! Måske ér Jyderne

slet ikke så sløve og socialt afstumpede …… !!!!

Vi sad og forestillede os hvordan det vil se ud til foråret

når masser af Ducatier holder parade-parkeret foran

Svej´s vinduer, langs åen - et af de hotteste steder i byen.

Og sikken en lyd det vil give når alle desmoerne bliver sat

på arbejde - på én gang. Arkitekturen langs åen vil virke

som en kæmpestor megafon, der vil få en tordenbuldren

til at bredde sig til Magasin i den ene ende og til

Politigården i den anden ende …………. Ups! Måske skal cyklerne

parkeres med bagenden mod Magasin …. Bop, bop !!

OK beviset var ført – vi kan godt mødes og hygge os –

også selv om legetøjet blev hjemme.

Som sagt var Julefrokosten så godt som planlagt da vi forlod

Svej den aften, men plads til en uventet overraskelse

kan der altid blive plads til - specielt når det drejer om

dén slags …..

Én af ”drengene” ringede en dag og spurgte ”tror du vi kan

få en Ducati med ind på Svej ?” … ”altså helt ind på

Caféen” ….. ” Ja, for det kunne lade sig gøre ville han prøve

om han kunne skaffe en 1098. Der er Danmarks åbenthus

præsentation i weekenden d.16. og d.17., og så kan vi måske

låne Feldballe MC´s eksemplar – og ta´ den med på Café”

Det lød for godt til at være sandt.

Aftalen kom på plads - vi lovede ikke at sige eller skrive

om det, så det blev bare annonceret som ”en overraskelse”.

Den 18. oprandt, 24 personer tilmeldte sig og mødte op.

Thomas Schmidt kom med 1098’en udlånt af Feldballe MC

- bag i varevognen. Den blev trillet ind på Caféen og overdækket

med et nydeligt rødt ”Ducati” klæde – klar til at

afsløre for gæsterne.

Og det kan nok være de blev overrasket - glædeligt tør

jeg godt sige. Der blev kravlet og undersøgt som aldrig før.

Egentlig var det meningen at den så snart den var ”undersøgt”,

skulle skubbes ud i varevognen – men nej, nej ! den

skulle sandelig blive, så den kunne nydes unde hele

Julefrokosten.

Snakken kom endnu engang godt i gang, folk var tydeligvis

glade og i godt humør. Frits havde endda pyntet sig

med nissehue. Og Niels havde en perfekt jule- (Ducati)

farvet skjorte på.

Calle havde inviteret sin kone Alice med, men i sidste øjeblik

måtte hun melde afbud. Calle’s gode ven Carsten ville

gerne overtage pladsen – det var også OK med Calle, men

på betingelse af at Carsten ville iføre sig en fiks nederdel

og få benene barberet. Hvorvidt Carsten havde fået barberet

benene må stå hen i det uvisse, men nederdel blev

ikke til ……… !

Der blev talt om alt muligt, vinterprojekter og de kommende

forårs og sommeraktiviteter.

WDW2007 er stort og specielt arrangement, og et must

Café Svej

Snakken går på en ypperlig fransk inspireret Cafe

– men med italiensk kunst..!

DUCATIEKSPRESSEN

7

for mange – Karl og et par andre havde allerede booket

hotel i Cattolica i nærheden af Misano banen.

Så småt begynder folk at spørge om ikke 1098’en skal startes

når den skal læsses i varevognen.

Thomas siger OK. Men så er det Jens - ja ! Jens med

Caféen, spørger om den ikke kan startes med det samme

……… vi bliver lidt lamme. Mener han det ? starte Ducatien

inde på Caféen !!

Ja ! hvorfor ikke - hvad skulle der være i vejen for dét,

siger Jens undrende.

Ja, så kunne det ikke gå hurtigt nok med at få fundet nøglen

frem, og vredet den rundt.

Hold da helt kæft en lyd - og så inde på en Café hvor hele

loftet er beklædt med opalglas. Ducén får et par gode

vred i håndtaget, og inden længe står samtlige Caféens

gæster rundt om vidunderet - aldrig før havde nogen

oplevet noget lignende - og Jens, ja, han står med mundvigene

helt oppe ved ørene - som alle andre. Flammerne

står ud af bagenden af Duc’en og stearinlysende på bordet

bagved ligger vandret.

Duc’en bliver slukket, og de ”andre” gæster finder tilbage

til deres pladser i den anden ende af Caféen - gud ved

hvad de har tænkt - nå! Det er også lige meget, vi havde

fået en Ducati oplevelse af de virkelig sjælne. En helt ny

1098 med på Café - præsenteret for det danske publikum

første gang to dage forinden – og så med lyd på ……….. !!

Vi sætter os med gode vibrationer i kroppen, får os en kop

kaffe og glæder og mere og mere til det bliver forår - og

også til næste Ducati Café Svej aften hvor vi kommer

endnu tættere på forårets aktiviteter – men også på hinanden.

Endnu en Ducati Café Svej aften var slut, og vi kan

efterhånden slå fast at Jyder ér sociale.

Ikke nok med det - de kører gerne rigtigt langt for en hyggelig

aften sammen med andre Ducatisti. Randers,

Ebeltoft, Karup, Vejle, Brønderslev, Ans – og Århus området.

(Calle og Carsten på trædecykel – sejt !)

Ducati Café Svej aftenerne er kommet for at blive. Har du

endnu ikke været med har du muligheden på følgende

datoer i 2007:

22/1 – 19/2 – 19/3 – 16/4 – 21/5 – 18/6 – 16/7 – 20/8

– 17/9 – 22/10 – 19/11 – 17/12 (Julefrokost)

Der er åbent for idéer til Ducati relaterede indslag - og

grænsen for hvad der er muligt ligger langt ude !

Ring eller skriv til undertegnede.

Håber vi ses !

Med venlig hilsen, Esben (ehs@c.dk / tel. 3123 0588)


Pæreformet eller ej ?

af JESPER SKJØDT

Det hele startede, en dejlig sensommerdag, til min

søsters 50 års for 3 år siden. Jeg var selv 47 år på det

tidspunkt. Min ekssvoger Preben var med til festen. Han

er tidligere jægersoldat og har i dag sit eget firma; Dansk

Ledertræning, som tilbyder kurser til erhvervslivet. Under

kaffen fortalte Preben lidt henkastet, at han var i gang

med, at arrangere en motorcykeltur der skulle foregå det

følgende år. Turen skulle gå fra Chicago til Los Angeles og

skulle arrangeres på opfordring fra nogle af hans tidligere

kursister. Uden at tænke mig om, knaldede jeg resolut

hånden i kaffebordet, så kopperne fløj rundt og råbte ”Så

skal jeg fandeme med”, hvorefter jeg kikkede over på min

kone, og tænkte; du er på dybt vand nu Jesper, intet kan

redde dig. Til min store overrakelse sagde min kone ”Det

kan jeg da godt forstå, tag du bare med”:0)

Men der var et lille problem. Jeg havde ikke noget motorcykel

kørekort. Jeg har som ung kørt en del motorcykel,

selvfølgelig ALDRIG på offentlig vej, men det tæller jo

ikke. Kørekortet skulle erhverves inden august det efter-

følgende år, hvis jeg skulle med til USA. Hele vinteren

drømte jeg om turen, mens jeg lyttede til ”Born to be

wild” imens jeg så mig selv, på den der helt store Harley,

iført stramme cowboybukser, t-shirt, ølmave, de ondeste

solbriller, en falsk tatovering og smukke kvinder som ville

trygle og be om, at få en tur bag på (som jeg naturligvis

ville afslå). Vinteren var meget meget lang, at komme

igennem – og min kone troede jeg var blevet dement – så

meget jeg lå og dagdrømte.

Da foråret så småt begynde at vise sig, faldt jeg over en

annonce i vores lokalavis fra en køreskole, som påstod de

kun kørte på nye Ducati skolecykler. Hmm, tænke jeg, det

lyder nu ikke så tosset. Jeg fik ringet med bankende hjerte

og aftalt en tid til en køretime hos Knud. Nu startede så

mine bekymrede tanker. De andre på holdet var nok alle

store muskuløse mænd med 2 meter mellem fortænderne

og familiealbum på armene. Og så ville jeg komme, en

lille slatten pæreformet kontormand med asparges arme.

Det ville nok være svært at falde ind og få lidt respekt.

DUCATIEKSPRESSEN

8

Det var ikke uden en lille knude i maven, da jeg fjorten

dage efter, kyssede min kone farvel for, at begive mig af

sted, til min første time som køreskoleelev. Heldigvis var

min bekymringer ubegrundet. Vi var et hyggeligt hold af

almindelige mænd og kvinder, hvor alderen spændte fra

23 til 60 år, samt en god kørelære. Efter min første time på

en Monster 620 var jeg totalt solgt. Hvor var det fedt,

pæreformet kontormand eller ej.

Senere viste det sig, at den famøse USA tur ikke blev til

noget. Prebens kursister har vel ligget omkring et lejrbål

langt væk hjemmefra, og efter en masse dåsebajere taget

en beslutning om, at NU skulle de køre tværs over USA.

Efterfølgende er småbørnsfaren kommet hjem fra kurset

og sagt til konen, at nu skulle han lige ud og realisere sig

selv på en 16 dages ferie tværs over USA på Harley og for

øvrigt lige bruge 30.000 kr. på turen. Konen har nok sagt

”Det er en OM’er”. Der er altså fordele ved at være ovre

småbørnene – og ikke et ord om min alder!

Nå men, jeg fik mit kørekort, og nu begyndte det at krible

for, at få sin egen motorcykel. Nu er motorcykler ikke lige

min kone, selvom hun havde accepteret USA-turen. Hun

ser kun fartdjævle, død og ødelæggelse når talen falder

på de tohjulede. Det ville blive en svær opgave, at få

hende overbevist om at jeg måtte have sådan en.

En aften sagde jeg til hende, at jeg måtte eje en motorcykel.

Min søn på 18 sagde ”Bare lad ham få en. Far har en høj

livsforsikring, så kan vi leve fedt” Ak ja de kære børn. Og

konen, viste det sig, tænkte på noget helt andet end fart.

Hun sagde: ”Jesper du sejler kapsejlads en gang om ugen.

Du har en motorbåd du ikke har tid til. Du vil også gerne

løbe og nå op i motionscenteret. Hvornår havde du tænkt

dig, at køre på motorcykel”?. Efter skarpe og udmattende

forhandlinger, indgik vi et kompromis. Jeg skulle sælge

båden. Så var det OK.

Vi var efterhånden kommet godt hen på efteråret, men nu

blev der altså surfet igennem på internettet. Fra starten af,

var der 3 motorcykelmærker, som jeg synes var interessante;

Ducati, BMW, og Honda. Jeg faldt over en annonce,

hvor en bilforhandler havde 2 stk. ST2 til salg. Jeg ringede

til min gamle kørelære Knud og spurgte hvad han syntes.

En 1/2 time senere ringede han tilbage og sagde” Jeg har

talt med Finn Ingeman, og ifølge ham er de 10.000 kr. for

dyre og efterfølgende, vil de være svære, at komme af

med p.g.a.den gule farve, men Finn har en Multistrada

1000 stående, som er et år gammel og har kørt 9000 km.

Den passer meget bedre til dig”.

Fredag en 11. november 2005 på min 49 års fødselsdag

blev så mit livs skelsættende dato. Jeg kørte ned til Finn i

arbejdstiden. Ingen i familien skulle vide noget. Det var et

frygteligt vejr. (Ja, der er da andre der har fødselsdag den

dag). Da jeg havde set og hørt maskinen, var jeg ikke i tvivl.

Jeg skrev under på slutseddelen og kørte hjem.

Vi skulle have en del gæster om aftenen, så jeg fortalte

kun min søn, ham med livsforsikringen, at jeg havde købt

en Ducati Multistrada. Jeg var faktisk ikke helt sikker på

om konens hjerte ville kunne klare sådan en nyhed, og

hendes livsforsikring kan ikke opveje hendes kogekunst.

Til trods for gule ærter og masser af øl og snaps, sov jeg

ikke den nat, men lå og stirrede op i loftet og tænkte på

min Multistrada. Om søndagen, fik jeg henkastet sagt til

konen, at hun lige skulle overføre nogle penge til en

motorcykelforhandler. Hun svarede ikke, men gik ud i køkkenet,

åbnede en flaske rødvin, hældet et stort glas op,

drak det i en mundfuld, og sagde roligt: ”Jamen, lad os se

på det Jesper”. Puha, hendes hjerte holdt.

Hvis jeg troede, at den foregående vinter var lang, da jeg

gik og ventede på, at komme i gang med kørekortet.

Tog jeg fejl. For den næste vinter slog alle rekorder.

Det var simpelthen ulideligt, at vente på, at komme

ud at køre på sin egen maskine.

Finn var så flink, at leverer min Multistrada på

adressen 1. april. Jeg må sige, at jeg svedte

meget, da jeg skulle ud på min første prøvetur,

fra Monster 620 til en Multistada 1000 puha. Men

hvor var det lækkert. Jeg kørte op og ned

langs kysten. Til købmanden, på arbejdet,

på tanken. Jeg for ind og ud af

døren, og fandt hele tiden på et

eller andet sted, jeg lige skulle

køre hen – det var svært,

at forholde sig i ro.

Min kone syntes faktisk, at det var lidt synd for mig, at

turen til USA ikke blev til noget. Vi talte lidt frem og tilbage

om, at det vigtigste var, at komme ud, at få noget

erfaring i en fart, om det var USA eller ej, var ikke vigtigt.

Jeg tror hun regnede med, at jeg hurtigt ville miste interessen

for motorcyklen – hvis jeg tog på nogle lange ture

– men det blev i stedet en endnu større kørselsafhængighed,

der opstod.

Den sidste uge i april, 3 uger efter, at jeg havde fået

Multistradaen i hus, tog jeg så alene af sted. Turen gik via

Berlin til Prag. Efter de 2 første døgn på motorcykel, lovede

jeg mig selv, at jeg aldrig ville klage over regnvejr når

jeg sad i en bil. Men alt i alt havde jeg en god tur med

mange sjove oplevelser. Efterfølgende er det blevet til

mange længere og kortere ture, og interessen for at køre

er kun blevet større.

Jeg bruger motorcyklen så meget som muligt, og fik kørt

8000 km i sidste sæson. Som mange har

beskrevet før mig, bliver man i

godt humør af at køre

DUCATIEKSPRESSEN

9

motorcykel og det er dejligt afstressende. Nu står den så

igen nede hos Finn og venter på, at det bliver forår. Og jeg

er i gang med mit livs tredje lange vinter. Jeg havde ellers

planlagt, at den skulle stå i stuen vinteren over. Men det

var en af de forhandlinger med min kone, som jeg tabte.

Jeg har hørt på mange bemærkninger fra folk omkring mig;

om panikalder osv., og det er muligt, at de har ret, men jeg

er ligeglad. Jeg synes det er fedt, at køre Multistrada

pæreformet eller ej.

Billed fra Ducati - Italien


BANEDAG … er jeg klar til det?

Om hvordan man gør sig selv og sin

motorcykel klar til en banedag.

af MICHAEL MAISCH OLSEN

UDENRIGSMINISTER

Set fra en motorcyklists synspunkt burde forsikringsselskaberne

jublende tilbyde lavere præmier til alle de

danske motorcyklister, som i stigende antal tilmelder sig

kørekurser og banedags arrangementer. Forsikringsselskaberne

er åbenbart ikke klar over, hvor stort udbytte

en motorcyklist har af et banedags arrangement. Der er

også mange motorcyklister som ikke er klar over hvilket

overskud og hvor meget ro, en banedag kan bidrage med

til den enkeltes kørselsmønster, om det så er daglig transport

eller fornøjelsesturen i weekenden.

Mange taler med stor entusiasme om nedlægning og

slidte dæksider, når de genfortæller deres oplevelser fra

en banedag, men glemmer helt alt om det de ikke kan

aflæse af dækkenes udseende; linievalg – placering før

svinget – kontrol over motorcykler – overvinde psykiske

barrierer omkring fart og nedbremsning - konsekvensen

af at placere sig henholdsvis rigtigt & forkert før, under og

efter et sving – køreteknik generelt – at se fremad – tilpasning

af hastighed til kurveforløb og underlaget og alle

de tusindvis af beslutninger en motorcyklist, bevidst eller

ubevidst træffer for bare at gennemkøre et sving og derefter

gøre sig klar til endnu et sving med tilhørende utallige

beslutninger.

Naturligvis er det grænseoverskride at deltage ved sin

første banedag. Bare det at køre ind på en motorbane og

parkere i pitten, hvor alt emmer af race, brændt gummi,

sved, læder og benzin ! Men det er altså her på denne

legeplads, at du bliver bedre til at køre mc og det er her

du kan øve dig og tilegne dig de færdigheder, som måske

en dag kan redde dit liv. Det handler om sikkerhed….. DIN

SIKKERHED ! Og alle Ducati-ejere uanset alder og kørestil

lærer meget på en banedag.

Men hvorfor skal JEG tilmelde mig et kørekursus eller en

banedag. Jeg er ikke en knæ-skrabende, farthungrende

adrenalin junkie ….. jeg er motorcyklist og jeg nyder lyden

af min Ducati, nyder køreturen i weekenden til ishuset ad

de små veje og mener det har en terapeutisk værdi at

vaske sin mc mindste en gang om ugen. Så hvorfor skulle

jeg risikere liv og lemmer samt udseendet på min øjesten

? Lige præcist derfor, skal du køre en banedag i ny og næ,

for at holde dig skarp, for det handler om sikkerhed …. DIN

SIKKERHED.

Det sikkerhedsmæssige vægtes også højt af banedags

arrangørerne, for inden du og din pastamaskine slippes

ind på banen skal I nemlig til ”mc-lægen” og have et sundhedstjek

og et godkendt stempel !

Din Duc skal igennem en maskinkontrol, som undersøger

styretøjet/slør i kronrørslejer og styrudslag –

bremser/væsker og klodser – dæk/mønster og dæktryk –

kæde/spænding og tilstand samt et eftersyn for utætheder

ved motoren og affjedringen. Samtidigt glider kontrollanten

sit røntgensyn over den samlede ekvipage, for

at sikre sig at alt er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Så kommer turen til dit personlige udstyr … bare rolig det

handler om tøjet ! Heldækkende mc-køredragt i læder

eller tekstil, mc-støvler og mc-handsker og en integralhjelm

med et rent visir, samt rygskinne eller rygbeskytter

indbygget i jakken.

DUCATIEKSPRESSEN

10

At forberede sig til en banedag tager altså tid og kan koste

penge, måske skal du fremskynde udskiftning af dæk og

kæde forud for selve dagen, for tænk at blive sendt hjem

fordi dækkene ikke havde nok mønster eller kæden var

rusten og nedslidt. Se det, ville være skamfuldt !

Tænk også på dig selv i denne forbindelse, få sovet godt

natten op til den store dag og s ørg for at spise fornuftigt

og drikke rigeligt med væske, for det er ganske udfordrende

for fysikken at køre på bane en hel dag, i 6 til 8 perioder

af 15 minutter med 100 % koncentration. Her kan selv

en veltrænet person komme til kort, hvis mad og drikke

ignoreres.

At forberede sig selv og motorcyklen indebærer også lidt

hjemmearbejde særdeles omkring din MC. Opsætning og

indstilling af motorcyklen er nødvendigt for at få det optimale

ud af et kørekursus og en banedag. Start med din

siddestilling. Tjek at styret sidder korrekt, hvis du har clipon

styr skal de 2 styr naturligvis sidde ens, så du sidder lige

og har en ligelig fordeling af tryk på dine hænder og arme.

Mål efter og juster hvis nødvendigt. Sidder dine greb rigtigt

i forhold til din fingerlængde og kan du nå grebene

uden at skulle stresse eller ændre grebet om styret. Juster

om nødvendigt. Er gaskablet justeret korrekt, så du ikke

skal overdreje dit håndled for at holde gassen i bund,

juster om nødvendigt.

Affjedringen er et kapitel for sig. MEN, et godt råd er følgende;

sæt din forgaffel, hvis du har en justerbar en af

slagsen, i standard opsætningen som er foreskrevet i din

Ducati owners manual. Det samme gælder for din bagdæmper.

Jeg havde over et par banedage selv forsøgt at

justere mig frem til det, som jeg troede var den korrekte

opsætning, skrev opsætningerne/ændringerne ned i en

lille bog, havde læst artikler og hjemmesider for at blive

klog på opsætning og affjedring. Men den korrekte

opsætning fandt jeg ved en banedag på Anderstorp, hvor

min masterkører Finn Villadsen, en ualmindelig hurtig jysk

herre med en del racing-erfaring i bagagen, gav mig det

indput som skulle til. Jeg kørte under Finn’s instruktion og

havde svært ved at holde det ønskede tempo rundt på

banen, pga. af et uroligt forhjul. Jeg fortalte Finn, hvad jeg

oplevede maskinen gjorde og han ændrede på forgaflen

forspænding og returdæmpning og så virkede maskinen

lige pludseligt helt rigtig og mit tempo og min tillid til forhjulet

blev genoprettet. Da jeg kom hjem tjekkede jeg

opsætning og fandt følgende; forgaflen stod i standard

trimmet som var forskrevet fra Ducati i owners manual!

Dæktryk er også vigtigt at tjekke og det gør du naturligvis

jævnligt, for intet kan ødelægge køreegenskaberne som

for lidt eller for meget luft. Følg anvisningerne i din manual.

På en varm dag kan det være en god ide at reducere

dæktrykket lidt, 0, 1 til 0.3 bar fra normal anvisningerne.

Jeg har selv fået anvist at holde dæktrykke på min 900ss

lige omkring 2,0 bar på både for- og bagdæk, hvor normal

anvisningen er 2,1 – 2,3 bar for-bag. Det er en god ide at

medbringe en trykmåler og luft er der som regel adgang

til i pitområdet.

Det er en god ide at have frisk olie på motoren, både af

hensyn til køling og smøring, for på en banedag kommer

DUCATIEKSPRESSEN

11

du altså op i de høje omdrejning, det kommer helt af sig

selv i løbet af din udvikling som motorcyklist. Lur mig om

du ikke på et tidspunkt kommer til at sidde med gashåndtaget

i bund under acceleration og undrer dig over hvorfor

du ikke kan vride gassen længere …. Det kaldes udvikling.

Husk også at justere og smøre kæden. En løs kæde og slidt

kæde kan skabe en del vibrationer i motorcyklen, de forplanter

sig gerne til håndtagene og virker ganske generende,

det kan ligefrem flytte dit fokus fra kørslen, så du i stedet

for at nyde dagen, forsøge at analysere hvorfor det

hele vibrerer. Dog hellere for løs end for stram kæde, for

ikke at belaste udgangslejet i motoren, det er læren fra

Ducati Pantah motoren, som jo er stamfaderen til alle de

moderne Ducati motorer.

Har du deltaget ved flere kurser og banedags arrangementer

og skal du et skridt videre i din udvikling, skal der noget

mere til. Nogle stopper her og kører banedage rundt

omkring i Europa, gerne i forbindelse med eksempelvis

Assen Ducati Club Races, eller DRE Ducati Riding

Experience på den fantastiske Imola bane i Italien. Et

niveau højere og så er det California Racing School kurserne

som udspringer fra den amerikanske racerkører Keith

Code, som også har udgivet en serie spændende mc bøger

under titlen ”A twist of the Wrist”. Og så er du på vej til at

være fuldbefaren racerkører …… som oftes har denne kategori

af motorcyklister solgt sin gade maskine og har købet

en kassevogn og et ”banejern”, så dem ser vi aldrig mere i

almindelig trafik på en MC nede ved ishuset … de har konverteret

!

Hvis forsikringsselskaberne dog vidste hvor meget vi gør,

for at forøge sikkerheden ved motorcykelkørsel, så både

maskine og beklædning er i optimal stand. At det så også

gør det sjovere at køre motorcykel når udstyret er i orden

og rigtigt kunne udfolde sig som motorcyklist på et

dertil indrettet køreanlæg, er jo et klart plus…. Rendyrket

køreglæde.

Jeg håber at dette indlæg får overbevidst selv de mest forsigtige

Ducatisti om værdien af et kørekursus eller en

banedag og du har mange tilbud at vælge imellem. I år kan

Ducati Klub Danmark med de øvrige danske italiener klubber

tilbyde en banedag med Racing4Fun den 29. juli 2007

på Ring Knudstorp som ligger kun en halv times kørsel fra

Helsingborg. Invitation og program finder du på

www.ducati.dk hjemmesiden på Baren under Racing. Er du

forhindret på denne særlige dag kommer der mange flere

tilbud, søg dem selv på nettet.

Husk; alle som kører hurtigere end dig er psykopater ! Og

alle som kører langsommere end dig er idioter ….


Den. 4. januar, 2007 gik starten på Italiener Klubberne Fælles Banedag

De deltagende klubber består primært af Ducati Klub

Danmark, Moto Guzzi Klub Danmark, Aprilia Club

Danmark, Dansk Laverda Klub. Moto Italiane 2007 erstatter

Corsa Midsommer.

Moto Italiane 2007 finder sted, søndag den 29. juli, 2007

på Ring Knutstorp.

Banedagen er arrangeret i samarbajde med Racing4Fun –

www.racing4fun.dk , og vi kan tilbyde kørsel i 3 klasser:

Grøn, Blå og Rød.

Der er plads til 102 deltagere:

Grøn: 42 pladser - med Masterkørere.

Blå: 30 pladser - med Masterkørere.

Rød: 30 pladser - uden Masterkørere.

Antal pas & varighed:

Alle vil køre 7 pas af hver ca. 15 min. Kørslen foregår kl. 09

– 16 (ca.)

Pris: Kr. 1.250 pr. deltager, ekskl. morgenmad, frokost m.m.

Morgenmad, frokost, m.m., kan vi endnu ikke oplyse om,

da der p.t. bygges et helt nyt Cafeteria på banen. Det skulle

være klar i april, 2007, og det nye cafeteria vil være

åbent, den dag vi skal køre, men først medio juni vil vi

kunne komme tilbage med muligheder og priser.

Se iøvrigt Udenrigsministeren’s artikel vedr. banekørsel.

Foryderligere information og tilmelding, se:

www.ducati.dk Gå i Baren og klik på Racing.

Med venlig hilsen

MOTORICO

DUCATIEKSPRESSEN

12

RACE KALENDER 2007

Moto GP & Superbike

Dato: Land: Bane: Løb:

24. februar Qatar Losail Superbike

4. marts Australien Philip Island Superbike

10. marts Qatar Losail Moto GP

25. marts Spanien Jerez Moto GP

1. april England Donnington Superbike

15. april Spanien Valencia Superbike

22. april Tyrkiet Istanbul Moto GP

29. april Holland Assen Superbike

6. maj Kina Shanghai Moto GP

13. maj Italien Monza Superbike

20. maj Frankrig Le Mans Moto GP

27. maj England Silverstone Superbike

3. juni Italien Mugello Moto GP

10. juni Spanien Catalunya Moto GP

17. juni Italien Misano Superbike

24. juni England Donington Moto GP

30. juni Holland Assen Moto GP

15. juli Tyskland Sachsenring Moto GP

22. juli U.S.A. Laguna Seca Moto GP

22. juli Tjekkiet Brno Superbike

5. august England Brands Hatch Superbike

19. august Tjekkiet Brno Moto GP

2. september Italien Misano Moto GP

9. september Tyskland Lausitz Superbike

16. september Portugal Estoril Moto GP

23. september Japan Motegi Moto GP

30. september Italien Vallelunga Superbike

7. oktober Frankrig Magny Cours Superbike

14. oktober Australien Philip Island Moto GP

21. oktober Malaysia Sepang Moto GP

4. november Spanien Valencia Moto GP

Moto GP: Her køres 3 klasser: 125 ccm, 250 ccm og 800 ccm.

Superbike: Her køres 1.000 ccm samt Supersport 600 ccm,

hvor danske Robbin Harms deltager

Samtlige løb vises, normalt, på Eurosport.

Med venlig hilsen

MOTORICO

DUCATIEKSPRESSEN

13


FELDBALLE MC CENTER

-MIDT I DANMARK

Kom til åbent hus lørdag den 28. april kl. 10 - 16

www.feldballemc.dk

Lufthavnsvej 1, 8410 Rønde

Telefon 86 36 73 76

Fax 86 36 73 66 - Mobil 40 31 38 17

DUCATIEKSPRESSEN

14

Feldballe Mc Center er stolte af

at være det førende Ducaticenter

i Jylland. Vi er eksperter inden for

alle Ducati-modeller, og kan hermed

tilbyde topservice - lige fra

et kæmpe udvalg i nye og brugte

modeller samt tilbehør og mcudstyr.

På gensyn hos Feldballe MC

Center!

NYHEDER

Efter successen med BoFiz arbejdes der på at skabe nye

oplevelser. Næste mulighed bliver SuperBike VM 2007

med VIP adgang til pit-området og Hospitality. Italien og

England er planlagt som guidede ture, og vil være med

fly og hotel mv. Turene laves i samarbejde med VM

Supersport danske stjerne Robbin Harms, og vil udover

adgang til det helligste, nemlig pit-området, indbefatte

adgang til teamets hospitality, hvor der vil være kokke

der sørger for mad og drikke i løbet af dagen, frokost

med Robbin Harms, og rundvisning i deres pitgarage.

Herudover giver billetten adgang til tilskuer området.

Mere om dette senere.

Ny Ducati forhandler i Kbh.-området:

MANNICHE A/S. Søndre Ringvej 35 E, 2605 Brøndby

Tlf. 7015 8040. Fax. 4342 6015 - email: ducati@ducatikbh.dk

- www.ducati-kbh.dk

RYGTERS

BUREAU MEDDELER ...

Så kom julen endelig…. Årets juletræsfod blev set i

Rungsted, hos et kendt medlem i italiener kredse. Af mangel

på den rigtige juletræsfod…. blev et andet medlems

888 motorblok genoplivet som juletræsfod. Træet blev

udstyret med en flot lyskæde indkøbt i Firenze….. og det

var ikke til diskution!

Julen er nu overstået…. Og 888 blokken kan se en tilværelse

imøde som vase med indlagt lys, af den kreative kvinde...

Det forlyder fra Firenze, at klubbens redakteur, sammen

med Hr. Vagn øver sig på klokken, så ikke 40 mennesker

igen skal vente unødigt, og turguidenes militære præcision

kan overholdes, næste gang, turen går til……

Hvorfor tage til Sorø og se på en Ducati der kan telefonbestillesi

Bologna - når man kan se dem i Bologna og lave

en telefonbestilling i Sorø?

Balstrupvej 92 . 4100 Ringsted

Tlf. 57 67 20 40 . Fax 57 67 20 11

www.sigma-mc.dk

sigma-mc@teknik.dk

DUCATIEKSPRESSEN

15

Autoriseret Ducatiforhandler


KØBENHAVNS ITALIENSKE MC-HUS

Italian Bike Store har deres “bane” i Vanløse på 10. år. Her finder du en

butik som tilfredsstiller den mest krævende MC-entusiast eller nybegynder.

Her finder du et serviceminded værksted med ny Dynojet bænk,

MC-opbevaring og en stor udstilling af de lækreste italienske drømmemaskiner.

Her er alt hvad en passioneret motorcyklist kan drømme om af

nyeste modeller, tilbehør og udstyr ... lige til at se og føle på!

Vi ses til åbent hus lørdag den 17. marts kl. 10 - 17

DUCATIEKSPRESSEN

16

DUCATIEKSPRESSEN

17

Åbningstider fra og med d. 1. marts

til d. 1. november

Mandag - Fredag: 10.00-17.30

Lørdag: 10.00-14.00

ÅLEKISTEVEJ 184 . 2720 VANLØSE

TLF. 38 79 10 60 . INFO@HAASUM.DK

www.haasum.dk


BoFiz - en oplevelsestur

for italienerkørere

af PETER OG DORTE

En tidlig aften sad vi, Peter og Dorte med et stille glas

vino rosso, og samtaleemnet var som vanligt, hvilket

arrangement kan vi lave sammen for Italiener kørerne,

som vi ikke har lavet før? Ideerne var mange, og Dortes

Corsa Midsommer stod for os begge i frisk erindring, med

den store succes det var, at samle Moto Guzzi kørere,

Ducati Piloter og Aprilia´Freaks til et fælles arrangement,

med både spændende aktivitet og socialt samvær med

hinanden…… Det skulle være et

vinterarrangement…Gokart..?? Ok nok….meeeennnnn…..

ideerne kom på bordet en efter en… og forkastet…. En til

en af os nævnte… (husker ikke hvem??? Vinoen??) En flyvetur

til Italien…. Spændende…. Peter har tidligere lavet

flere ture med bus til Italien.. og tiden var lidt forpasset….

Men en flyvetur….ok… nyt og godt…Turen går til…??

Selvfølgelig Ducati Fabrikken i Bologna….. og Firenze…

Kulturens navle..eller hvad det hedder…. ?

Dorte tog straks kontakt til sin kontakt Lorenzo fra Moto

Guzzi Club Firenze, og med glæde sprang Lorenzo udi

opgaven… Hoteller blev kontaktet, busselskaber, vingårde

og meget andet…. Ducati Fabrikken viste meget positiv

respons.. især efter vores forlods besøg i oktober.. og

pludselig var alle formaliteter i orden… vi manglede bare

40 mennesker der ville med…..

Via Moto Guzzi og Ducati Klubbens hjemmesider og mail

blev folket kontaktet, og efter en træg.. kort.. start var vi

pludselig 40 mennesker og en venteliste… Programmet

blev lavet, og vi synes selv, at det var godt…. Ducati fabrikken

med efterfølgende besøg hos Ducati Club Firenze´s

tilholdssted med ristorante om torsdagen, Vingård og

besøg i byen Greve fredag, lørdag fridag i Firenze, søndag

Bologna Motor Show og hjemtur….

Torsdag den 8. december 2006 var D-dag, vi mødte op i

lufthavnen, og allerede før tid stod folk klar til at komme

på tur til Italien .. alt gik ifølge planen…alle 40 kom med..i

flyet mod det hellige land… landede i byernes by Bologna,

hvor bussen med chaufføren Claudio ventede… Direkte

DUCATIEKSPRESSEN

18

ud til Ducati Store om lå ved siden af Ducati fabrikken….

selv om tiden var knap, blev der handlet kraftigt igennem….

Tiden oprandt, og vi var klar til besøg i de hellige haller,

hvor Ducatier bliver skabt af gude-hænder.. Vi blev delt

op i 2 hold, hvor Dorte var Boss for hold 2, og jeg for hold

1…. Mit hold blev, belært af tidligere erfaringer, ført igennem

med militær disciplin, mens fabrikken blev gennemset

med samlebåndene, og de nye 1098, der bare er gennemførte…

og klar til kamp… Dortes hold blev ført igennem

i den mere afslappede stil, og havde en fin tur med

masser af oplevelser, inden de kom til museet, hvor vi

andre havde savlet over historiens vingesus med de gamle

stolte kæmper, som Mike Hailwoods Isle of Man racer..

og Luchinellis 750 F1 racer 618 som han vandt Daytona

Battele of the Twins med i 1986.. (er selv stolt 750 F1 ejer)

og Raymond Roche´s første VM SuperBike cykel,

Giancarlo Falappa``s og Doug Polens 888 racere…Carl

Forgartys 916, Troy Bayliss vinder cykler…. og alle var

imponeret over det flotte museum….. indtil turen gik

videre med Claudio ved roret….

Omkring kl. 19.30 landede vi ved det overdådige hotel

direkte ved Arno floden og 10 minutters gang fra centrum….

En hurtig tur med lidt vådt inden- eller udenbords

på værelserne, hvor flasker vin og diverse Moto Guzzi og

Ducati Firenze tilbehør ventede os.. og så kl.20.15 blev vi

hentet af Lorenzos ven Duce, som via smalle gader førte

os til en lille bar, hvor vi fik et glas øl, og hilst på de lokale

freaks… inden turen gik til den lokale ristorante, hvor

den stod på lokale Firenze specialiteter, god vino rosso…

masser af glæde og festa.. sent måtte vi forlade stedet…

med en god grappa som farvel saluti… for at begive os

mod den lille Piazza med baren igen, hvor Ducati Klub

Firenze tog imod, med godt humør og glæden i topsædet…

Jeg tror alle havde en god aften, hvor gæstfriheden og vejret

var mildt…

Efter lidt søvn… nogle mere end andre.. mødtes vi friske

med Claudio og bussen kl. 10 udenfor hotellet for at køre

ad Chianti ruten til vingården for at smage og dufte.. En

smuk tur i det bakkede landskab.. en enkelt måtte bekende

kulør og nyde sædet helt foran i bussen ved siden af

Claudio.. inden vi vel ankom til vores veloplagte vært

David, som viste os veloplagt rundt i slægtsgården som

gennem 400 år havde produceret vin ved siden af huset

hvor Leonardo de Vinci malede Mona Lisa. Duftene og

smagene af vino rosso, den søde vino santo og deres helt

egne balsamico eddike pirrede vores smagsløg, og det var

med knurrende maver og stor glæde vi blev budt til bords

for at indtage de sædvanlige … mange … retter ved siden af

den åbne pejs i rummet med de fritliggende bjælker. Vejret

var smukt og varmt som en forårsdag.. og de der havde

hang til tobak.. eller bare frisk luft mellem retterne.. kunne

nyde de varmende solstråler på terassen med udsigt over

dalen.. prikken over i´et var at mamma, ejerens mor, forhalede

hele seancen lidt, idet hun syntes det var noget povert

at servere den intenst smagende vino santo uden noget til

og improviserede en hjemmebagt kage..

På vejen hjem gjorde vi et stop i Chianti områdets hovedstad

Greve.. venskabsby med vores egen syd for

København.. en lillebitte by med det trekantet torv.. seriøst

julepyntet og med bimlende kirkeklokker.. et par timer.. og

for nogle net par julegaver… der og så hjemad til hotellet…

under stort bifald fra mætte og glade.. Ducati – og

Muzzister.. og med militær disciplin fra arrangørerne.. blev

Niels og Vagn modtaget med deres 5 minutters forsinkelse

i bussen..

Friaftenen blev brug forskelligt.. nogle forblev i baren på

hotellet… andre udforskede byen og dem midt imellem…

Lørdag morgen var Firenzes… denne fantastiske by.. Ponte

Veccio.. som i tidernes morgen var for slagtere.. nu guldsmede..

og enten man er til guld eller ej.. må man imponeres

over alt glimmmeret.. de mange mennesker og ikke

mindst lyset ud over floden og stemningen… bare nyde..

ikke købe.. og dog så vi et par eksempler… Det var planlagt

at besøge Uffizi Museet.. dette helt fantastiske.. det viste

sig dog ikke muligt at improvisere da vores weekend også

var italienernes weekend ”Madonna dag” og mange var valfartet

til renæssancens hovedstad i Italia.. og køerne var

kilometerlange.. egentlig havde vi forhåndsreserveret.. men

dette gik i fisk på grund af arrangørernes manglende sprogkundskaber

og Lorenzo`s fravær, som skyldes at han dagen

inden vores ankomst var blevet påkørt af en bilist.. så med

DUCATIEKSPRESSEN

19


totalt bøjet Moto Guzzi og ditto skulder og knæ forsøgte

han mellem komaerne.. på bedste vis.. at hjælpe os..

lige her kiksede det dog på grund af smertestillende midler

med rund hånd… med regn… dejlig café.. tjekkede italienere..

og butikker.. for ikke at nævne maden… var det en

dejlig dag og sjov aften.

Søndag… søndag…..zzzzz…. og dog så alle godt ud… selv

Vagn som efter en glad aften med et stort smil følte trang

til at sove lidt længere end kaptajnerne syntes var passende…

og de havde endda fornøjelsen af at forhandle med

receptionen og indløse gælden på hotellet.. så lutter smil

da bussen fik lov at køre..

Bologna Motorshow var sidste stop på turen inden lufthavnen..

i løbet af årene har det udviklet sig fra at være

et bil/motorcykelshow… til at være mest.. (læs: kun biler)..

dog fik nogle af os set 4 Ducatier, deriblandt Capirossi´s…

og for de standhaftige var der mulighed for samtidig at få

en snak og autograf af Capirossi.. og Melandri.. som stillede

op ved siden af auktionen af en af Valentino Rossi´s

dragter… mest biler.. og alligevel…. Udenfor var der boder

med mad og drikkke.. vi var flere som valgte at sidde i en

solstråle og nyde lidt italiensk mundgodt… inden Claudio

og bussen hentede os for sidste stop… Bologna Lufthavn…

Og så var det bare at rejse mod nord… med nye indtryk..

og for nogle.. nye venner… og forbindelser..

Tak for en dejlig tur til jer alle… vi har nydt det.. og gør

gerne igen… med både Moto Guzzi og Ducati i Centrum…

og vin..dtunnelen… og alle de skønne steder…

Lær’ det med stil !

Frihed på 2 hjul starter med et kørekort

hos Nordkystens Køreskole.

Her kører vi på Ducati Monster 695.

Ring på 4976 3018

eller 2689 7508

www.nordkystenskoereskole.dk

DUCATIEKSPRESSEN

20

DUCATI

KØRESKOLEN

Hvorfor motorcykel og

hvorfor Ducati?

af CHRISTIAN WINSTRØM

Som ikke tidligere motorcyklist er min tilgang til MCverdenen

noget anderledes end for mange af jer, der er

genfødte mc-entusiaster eller blot i kategorien af nyligt

fødte entusiaster som har anskaffet en kværn – hvilket

også vil sige at de grå hår er fremtrædende og fritiden

igen tillader udenomfamiliære hobbies – ja,ja, jeg mener

enten golf eller MC.

Da golf og mc kørsel bedst foregår under samme betingelser

- forår, sommer, tidligt efterår, varmt -og tørt vejr –

er min beslutning for sæsonen at jeg ikke er gammel nok

til golf – endnu!

Min interesse for at lave noget anderledes og spændende

med udgangspunkt i ægthed og kvalitet, har hele tiden

ligget der. Fokuseringen på motorcykel kom hurtigt på

banen og har taget til med tiden, og da jeg en dag kørte

forbi et skilt med reklame for at tage MC-kørekort på en

weekend, slog jeg til. Det var i 1996, og en weekend holdt

ikke helt - jeg nærmede mig de 50 med vedvarende omdrejninger

og havde passeret VVV (Villa, Vovse & Volvo) –

hvad er der så tilbage?

Japanere – ingen tvivl om at de er af god kvalitet, men det

er racere – for vilde omdrejninger. Naked – kopier af originalen

(Monster). Cruisere – kopier af originalen (HD), og

så gammel er jeg ikke (endnu). Amerikanere - HD –

Cruisere – flotte, fantastiske, dyre, men fortsat en cruiser.

Buell - too much ”MEGASIZE”. Englændere – ja måske, de

har flere interessante modeller. Italienerere - Ja, Ducati, i

særdeleshed – kunst!! Ægthed – ja. Kvalitet - (?). Sjæl- ja.

Sådan kunne det se ud – udelukkelsesmetoden, men NEJ,

der var ikke tvivl hos mig – det skulle være en Ducati og

det skulle være en Monster – den original naked bike og

helt cult! Endda kom den lille 620 netop i 2005 i mørkegrå

metallic med røde fælge – det var den!!

Så, vinteren 2005 gik jeg ned til Haasum og mødte en

meget ivrig sælger, som foreslog adskillige tilføjelser og

ændringer – faktisk ønskede han helt at ændre

Monsterens udseende, så det var bestemt bedre at handle

med Mr. Haasum himself.

M620 blev så leveret den 21. marts, på min datters fødselsdag,

hvilket hun ikke var tilfreds med, da hun helt

uventet skulle dele familiens opmærksomhed med min

sprit nye Ducati.

Sæsonen 2005 gik med mange små ture i Nordsjælland,

men jeg kom alligevel op på små 4.000 km - fik endda

købt en ny golfbag, til at have på ryggen med hvert jern /

kølle i separate rum, altså velegnet til at køre Ducati med.

Dog har jeg ikke prøvet det endnu.

Sæsonen 2006, har så igen været helt anderledes, meget

p.g.a., at jeg fik kontakt til en gammel kollega, Erik Livoni,

det borgerlige navn for MotoRico.

Så var jeg med på den første fællestur til Fåborg i maj,

hvor jeg indså værdien af at pudse. Jeg tror min var den

eneste med ”støv” fra foregående sæson – ikke godt !

Dernæst det grænseoverskridende i at tilmelde mig og

gennemføre Ducati banedagen på Knutstorp i juni – det

var ret spændende.

Kom med på Corsa Midsommer dagen på Sturup i Juni,

efter ihærdig indsats fra MotoRico. Ja, den banedag var så

overbevisende - faktisk er smilet så stort, at det var svært

DUCATIEKSPRESSEN

21

at få hjælmen af. Den 3. og sidste banedag i 2006, blev på

et afbud på MotoRico’s arrangement under Team

Trackday, hvilket var lidt kaotisk til at starte med, men

udviklede sig positivt og udvidelsen med overhalings

muligheder gjorde absolut ikke kørslen mindre intens!!!

Det eneste ”problem” blev dog hurtigt konstateret, for

618 ccm og 63 hk er ikke rigtig nok til min ikke helt lille

”italienske” profil.

Svingene går rigtig godt, men på langsiden kan jeg ikke

følge med, så hvad er det bedste alternativ, at komme ned

på fluevægt eller anskaffe sig en større Duc?

Alternativet var klart, og beslutningen blev taget og gennemført.

Sæson 2007 bliver på en 749.

I januar besøgte jeg fabrikken i Borgo Pinegale og konstaterede

med egne øjne, hvordan sjælen kommer ind i både

aluen og stålet. Hver enkelt maskine samles af navngivne

personer, som med stor passion håndsamler maskinerne

helt frem til det punkt, hvor alle testes ”Hot”.

Jeg ser frem til et brag af en sæson med den nye Ducati,

og har allerede tilmeldt mig de mulige italiener banedage,

Ducati Dag 2007 og Moto Italiane 2007.


Har en

Ducati

sjæl ?

I forlængelse af Moto Rico´s interessante indlæg

om en Ducati har (eller kan have) en sjæl,

vil jeg gerne komme med et bud. For at komme

en eventuel løsning nærmere, må vi lige have

på det rene, hvad en sjæl egentlig er for en

størrelse – og hvordan den kan defineres:

Fortsættes næste side

DUCATIEKSPRESSEN

22

af NIELS KORCH

SJÆL betyder en ulegemlig substans, som antages at

være det, der fornemmer, føler og vil !”

Ud fra dette udsagn er legemet (og alle andre ting) noget

i fast form – og sjælen er det modsatte.

En sjæl kan altså ikke sidde i V-2éren, udstødningen eller i

den klirrende tørkobling. Alene udtrykket: sidde udelukker

dette. At sidde er noget håndgribeligt. V-2éren kan

sidde i rørrammen, koblingen kan sidde på motorblokken

– og du kan sidde med din flade på sædet. Jamen, hvor er

der da så plads til Ducatien´s sjæl?


Begrebet ”sjæl og legeme” forekommer i alle verdensreligionerne

som to uadskillelige dele. Den skeptiske læser vil

nu spørge, om man så skal være religiøs for at ens Ducati

kan have sjæl? Det kan komme an på ens tro! (og med tro

mener jeg ikke om man går regelmæssigt i kirke, fremmumler

”Ave Mariaér” eller finger-fumler med bedekranse).

Det kan afhænge af hvilken slags menneskesyn og livsindstilling

man har:

”Umuligheden af at begribe en vekselvirkning mellem sjæl

og legeme, hvor disse er absolut uensartede, har ført filosofferne

til forskellige forsøg på at komme uden om

denne vanskelighed. Man har gjort alt til sjæl og benægtet

legemverdenens eksistens (idealisme, spiritualisme)

eller benægtet sjælens eksistens (materialisme) eller

erklæret dem for to sider af samme sag

(identitetshypotesen, også kaldet duplicismen).”

[Litt.: K. Kroman, ”Om sjælens Existens” - 1877]

Den ældre dame på Langelinie kommer (måske) helt ubevidst

tæt på svaret. Hendes begejstrede udbrud til (den

negative) Alfred, afslører nemlig at hun fornemmer og

føler! ”Den flotte røde motorcykel” rører ved noget i

hende, så hun vil udtrykke sig om det skønne indtryk.

Hekto har den samme fornemmelse og følelse når han og

Pantahén ”danser” derudad. Amerikaneren kører ikke med

sin sjæl men for sin sjæl og på ruten California Canyon

fornemmer og føler han et velvære sammen med

Ducatién, som styrker hans psyke og humør.

Så langt så godt. Sjælen kan tilsyneladende ikke placeres

et bestemt sted. Men hvor er den da - og hvordan får vi

konstateret, om den i det hele taget er til stede?

Lige som jeg, tror jeg også at nogen af jer, har prøvet at

falde i ”staver” mens man var på arbejde. Opgaven, man

var totalt fordybet i, er gledet helt i baggrunden, kontakten

til kollegaer og omgivelser er gået tabt – man fornemmer

en svag snurren i hænderne og strammer instinktivt

grebet om gashåndtaget samtidig med at man føler fartvinden

presse kroppen længere bagud i sædet. Med et

DUCATIEKSPRESSEN

23

sæt er man tilbage i virkeligheden – men med den eneste

tanke i hovedet, at nu vil jeg ud at køre på min elskede

Ducati! Har du prøvet dette, så har du også oplevet at din

Ducati´s sjæl har kaldt på din!

Sjælevandring: ”Forudsætning for forestillingen om sjæl er

ikke alene troen på, at mennesket har en af legemet uafhængig

sjæl, men også antagelsen af, at dyr, planter - ja

endog genstande (Ducatiér!) kan afgive tilhold for en sjæl.

… Og når man lader en afdød få visse genstande, f.eks.

våben (og Multistradaér !), med sig i graven, da er det disse

genstandes sjæl, som følger ham over i det hinsidige og

der kommer ham til nytte.”

[Illustreret Konversationsleksikon, under medvirken af en

talrig kreds af fag- og videnskabsmænd - 1912]

Jeg fornemmer, føler og vil have, at min Ducati har sjæl –

og skulle andre have den samme indstilling / opfattelse,

så husk:

Vi ejer ikke sjælen, hverken ”vores egen” eller Ducatiéns.

Kører vi for stærkt, med hovedet under armen og ”den

røde tråd” pludselig ikke er længere, så forlader sjælen os

– uanset om vi vil det eller ej – vi kan ikke holde på den!

At komme i himlen uden min Ducati … må være et rent helvede

!!!

DUCA ha´ det så godt !

Mvh. Niels

”Overskud”:

Jeg må forhåbentligt vente mange år endnu, inden jeg kan

få det bekræftet, men jeg føler mig helt overbevist om, at

den forrige Pave hjertens gerne ville velsigne min Ducati

og dens sjæl (og ikke kun fordi den er italiener), … vil den

nuværende Pave gøre det? – han er jo tysker … har man

nogensinde hørt nogen sige, at en BMW har sjæl?


DUCATIEKSPRESSEN

24

Nyt Ducati Værksted i Måløv

Brian Fynbo og Lars Hansen har pr. 1. januar, 2007 startet

eget værksted i Måløv med Ducati som speciale.

I slutningen af januar, havde Ducati Ekspressen en lille

snak med Brian & Lars:

Før jul gjorde de alvor af at starte eget værksted, og har

fundet velegnede lokaler beliggende i Måløv

Værkstedsby, en god lokation for motorcyklister i

Storkøbenhavn, men også for dem i Nordsjælland.

Om sig selv, fortæller Brian: Kendskabet til to-hjulere tog

sin start tilbage først i halvfemserne hvor indgangsvinklen

var gademaskiner fra japan. Senere blev det racerbanerne,

hvor det for alvor gik i blodet på mig, og i 2001 blev drømmen

om en ægte racer indfriet med købet af en 748 R -

det blev til ialt fire sæsoner i Supersport på den.

Sideløbende var jeg værkfører i Vanløse, og står i dag med

massivt kendskab til og erfaring med mærket, både hvad

angår servicering, reparation og opsætning til både gadeog

racerkørere. Det kan ikke diskuteres - Ducati'en vil altid

have så meget mere sjæl end japanerne, noget der ikke

kan læses ud af tabeller med tekniske specifikationer.

Køreoplevelsen er bare større!

Den anden halvdel af duoen tegnes af Lars Hansen. For

hans vedkommende startede den tohjulede tilværelse tilbage

i slutningen af firserne - en alsidig herre der har

været hele vejen rundt og har haft Ducatier mellem hænderne

i en årrække, bl.a. som race-mekaniker for Brian.

Derudover er han en dygtig og alsidig håndværker og

maskinarbejder, og kan således hjælpe med de mere specielle

behov, som f.eks konvertering til under-seat udstødning

på konventionelle modeller, reparation og svejsning

af både rustfrit, aluminium og titanium. Fremstilling af

specialkomponenter efter behov ved f.eks ombygninger

til monosvinger, andre hjul eller bremser, herunder fremstilling

af en "dims" der ikke lige er i kataloget - eller når

en ny del koster svimlende summer, og den gamle egentlig

godt kan reddes.

Brians og Lars’ vision: At yde en førsteklasses service og

skabe en oase hvor Ducati-ejere trygt kan aflevere deres

kæreste eje til servicering, reparation m.m., vel vidende, at

den er i de bedste hænder.

Firmaet / værkstedet hedder ProMotor, og adressen er

Måløv Værkstedsby 90, 2760 Måløv, tlf.: 44 86 11 88

Hjemmeside: www.promotordanmark.dk

Moto Rico

Lars

Brian

DUCATIEKSPRESSEN

25


Banekørsel for sjov

- på den alvorlige måde

En frustrerende trackday-oplevelse i sommeren 2002 blev starten

på Racing4Fun, der til sommer kan fejre 5-års jubilæum. Og

desuden er arrangør af årets Moto Italiane på Ring Knutstorp.

af KJELD VANG BRÜGGER

Når folkene bag Racing4Fun til maj indleder 2007kalenderens

banearrangementer, tager de samtidig

hul på deres femte sæson. Og den inkluderer som bekendt

også Moto Italiane 2007, der er italienerklubbernes fælles

banedag på Ring Knutstorp og køres den 29. juli.

Lige fra starten i 2003 blev Racing4Fun opfattet som et

seriøst tilbud til motorcyklister, der ville på kørekursus og

trackday med deres maskine. Og det er ingen tilfældighed.

Bagmændene Rikke Christiansen og Klavs Lyngfeldt, havde

nemlig den overordnede plan med deres banearrangement,

at kørslen først og fremmest skulle være tryg og sikker

for deltagerne.

Klavs var med, da motorcykelforeningen SVSK (Små Veje &

Store Kager) for 12 år siden startede kørekurset

Mestersvinger, hvor han stadig er med i staben af instruktører.

På dette kursus har hundredevis af danskere lært at

beherske deres motorcykel så overbevisende, at de ikke

går i panik, næste gang vejen drejer mere, end de troede.

De drejer bare mere, for det har de lært af instruktørerne,

at motorcyklen i de fleste tilfælde kan. Lærdom som blev

tilegnet i trygge rammer. - Samme tryghed ønsker vi at

give deltagerne på Racing4Fun - også i de

hurtigere klasser, fortæller Klavs, der sammen med Rikke

fik ideen til at lave sit eget arrangement efter en frustrerende

trackday-oplevelse i sommeren 2002.

- Vi var taget til Mantorp for at køre med nogle venner, og

her blev vi chokerede over, at arrangørerne talte til folk,

som om de var idioter. At man hånede folk, der var styrtet

på grund af andres oliespild, og som en stupid spøg til

sidst kaldte folk sammen og forærede en dunk ny olie til

manden, der havde været årsag til hele miseren. Der var

intet maskinsyn, og en af vores venner styrtede endda,

fordi køreren foran tabte baghjulets stikaksel, fortæller

Klavs.

DUCATIEKSPRESSEN

26
DUCATIEKSPRESSEN

27


De overlevede dog alle, men Klavs brokkede sig fælt i pitteltet

den weekend. Han sagde også, at han et par dage

efter ville dæmpe frustrationerne med en

endagstur/retur til Skagen, så hans nye 998R kunne blive

kørt til i ét hug.

Rikke, som ellers havde parkeret sin banecykel, fordi hun

var gravid i sjette måned, meldte at hun ville gøre ham

selskab på sin Honda Hornet.

- Da vi sad og spiste fiskefrikadeller med sennepssovs på

Skagen Fiskerestaurant, drøftede vi oplevelserne på

banen. Og pludselig sagde vi i munden på hinanden, at det

kunne vi da gøre meget bedre, husker Klavs.

Resultatet blev et arrangement, som på mange måder

adskilte sig fra konkurrenternes. Racing4Fun har maskinkontrol,

grundig morgenbriefing, aflønnede masterkørere

og flagposter, samt stramme regler for adfærden på

banen. Og samtidig forsøger man at kommunikere i en

venlig tone, så det også bliver hyggeligt at være på bane

med motorcyklen. Trygheden er dog vigtigst.

- Jeg har været på Ring Knutstorp over 100 gange, men jeg

får stadig hjertebanken, når jeg kører ned gennem tunnellen

og ind i ryttergården. Så jeg forstår udmærket, at folk

der skal ud på asfalten for første gang, er nervøse, erkender

Klavs.

- En ting er jo, hvad man selv laver af dumheder, men man

vil jo slet ikke køres ned af en eller anden idiot. Derfor har

vi skrappere regler end andre.

- Jeg er ikke imponeret, når jeg hører en arrangør, som ved

morgenbriefingen praler af, at han hverken har flagposter,

læge eller ambulance på banen. Og at han før har kørt

folk med brækket ryg på sygehuset bag i en stationcar,

siger Klavs og ryster på hovedet.

På Racing4Fun er der læge og ambulance på banen, klar til

at hjælpe, hvis uheldet skulle være ude. Og de er i radiokontakt

med både flagposter og pitmandskab, så de kan

hurtigt rykke ud.

Men heldigvis er der langt mellem de alvorlige styrt. Folk

respekterer reglerne og kører pænt. De hygger sig med

deres motorcykler, og de får hurtigt venner på kryds og

tværs af ryttergården.

DUCATIEKSPRESSEN

28

DUCATIEKSPRESSEN

29


TIPS & TRICKS

Belægning på indersiden af forlygten

På lidt ældre motorcykler ser man ofte en hvid belægning

på indersiden af forlygteglasset. Man skal ikke forsøge

at fjerne den med opløsningsmidler, vinduespuds

eller lignende, da det kan ødelægge parabolen.

Kom en håndfuld ris ned i lygten og ryst det mod indersiden

af forlygteglasset, indtil belægningen er væk. Risene

kan derefter let hældes ud igen.

Afmontering af topstykker

Har man ikke adgang til en MC-lift, men er henvist til at

ligge og rode på garagegulvet, kan det være lidt besværligt

at stille ventiler. På nogle modeller er adgangen til den

bageste cylinder heller ikke lige let. Det kan derfor være

lettere at afmontere topstykket, og så sidde og hygge sig

med ventiljusteringen på køkken bordet istedet for garagegulvet.

Det trods alt kun at fjerne de to remme og så de

fire møtrikker der holder toppen.

Visse modeller har så lidt plads i rammen at man ikke

umiddelbart kan løfte toppen af den bageste cylinder. På

Pantah'en løsnes den nederstebageste motorbolt, og de

øverste fjernes mens man understøtter motoren med en

donkraft - de fås ganske små og velegnede til formålet

f.eks. hos Harald Nyborg. Motoren kan så vippes

nedad/fremad og det bageste topstykke let afmonteres.

En let måde at støtte motorcyklen på, istedet forf.eks. en

baghjulsløfter, er at lave et enkelt stativ der med en akseligennem

den hule svingaksel. Udvider man stativet med

hjul, kan man let manøvrere rundt med cyklen, selv om

pladsen skulle være begrænset.

UNI Luftfiltre

UNI laver nogle udmærkede pod-filtre af skum. De håndteres

lige som K&N filtre, og fås i at hav af varianter. De er

lette at vaske og oliere. De har ganske god luftgennemgang,

og så er de rørende billige. Jeg anvender nogle podfiltre

på 102mm x 57 mm og de koster i omegnen af 120,-

Kr stykket.

UNI er nok mest kendte for deres skumfiltre til Crossmaskiner.

De kan købes hos Brdr. Kyhn eller bestilles her:

http://repairmanual.com/items/70 Leveringstiden plejer

at være 1-2 uger fra USA, og så kommer der selvfølgelig

told og moms på - nogen gange.

DUCATIEKSPRESSEN

30

HJÆLP!

Som de fleste af læserne nok ved, er Classic road racing

løb med motorcykler af ældre dato. I Classic klasserne

må motorcyklen ikke være nyere end 1967 (for totaktere)

og 1972 (for firetaktere). Motorcyklen skal være en såkaldt

fabriksproduktionsracer eller bygget for at ligne en racer

fra den aktuelle tidsperiode. Der køres Classic road racing

løb i efterhånden mange lande - også her i Danmark lykkes

det at få besøg af udenlandske kørere. Og de fleste

vender tilbage igen og igen, fordi de her i Danmark har

fået en sjov oplevelse i et afslappet og uhøjtideligt samvær

med masser af kammeratskab, grin og godt ræs.

Mange af Classic road racing kørerne er nået op i rynkealderen,

men tag ikke fejl! De kører mange gange røven ud

af bukserne på hinanden og på mange måbende, yngre

konkurrenter.

Classic Road Racing DK (CRRDK) er en klub stiftet i 2003

under DMU, Danmarks Motor Union. Klubbens målsætning

er at bevare og anvende gamle/unikke og historisk

interessante TT/Road Racing maskiner samt at give ejerne

mulighed for at fremvise disse motorcykler under såvel

hastigheds- som opvisningsløb.

CRRDK afholder hvert år løb, der er tællende til

Danmarksmesterskabet og Nordisk mesterskab.

Kørere og Officials ved CRRDKs løb har via kurser erhvervet

kompetence og personlige licenser fra DMU, hvilket

sikrer løbenes afvikling under godkendte og sikre forhold.

CRRDK vil i den forbindelse opfylde flere forskellige ting,

bl.a.:

• at CRRDK overholder DMUs krav til korrekt, professionel

og sikker løbs afvikling;

• at CRRDK selv stiller med det antal uddannede Officials,

som DMU individuelt og specifikt kræver til stede på

hver enkelt bane;

• at CRRDK selv stiller med det antal Hjælpere, som er

nødvendig for at kørere, tilskuere, sponsorer, medarrangører,

baneejere m.fl. får en sjov og professionel oplevelse;

• at de Officials og Hjælpere, som bruger en væsentlig del

af deres kostbare fritid for at hjælpe CRRDK, også får en

sjov og professionel oplevelse - og derefter ønsker at

medvirke igen ved fremtidige CRRDK arrangementer.

Problem: Der mangler Officials og Hjælpere til Classic

Road Racing DKs løb !

WANTED! Officials og Hjælpere til Classic Road Racing DKs løb !

Det er en forudsætning for CRRDKs muligheder for at

afholde sine løb og videreudvikle kvaliteten af disse, at

CRRDK får grunduddannet, videreuddannet og aktiveret

flere end de allerede involverede Officials og Hjælpere.

Vi forsøger derfor, med støtte fra DMU, at etablere en talstærk

og veluddannet stab af Officials og Hjælpere, som

får fornøjelsen at medvirke ved CRRDKs fremtidige løb.

Staben af Officials og Hjælpere kan udmærket også være

tilknyttet andre klubber end CRRDK og kan, ud over hjælpen

de kan give til CRRDK, naturligvis også hjælpe ved

andre klubbers løb til gavn for hele den danske road

racing.

DMU har lovet os, at lige så snart vi anmoder om licens

kurser for navngivne interessenter, vil disse kurser blive

afholdt.

Indsatsen, som Officials og Hjælpere yder ved CRRDKs

løb, skal ikke koste den enkelte udpegede Official eller

Hjælper noget væsentligt - ud over den tid, vedkommende

investerer. Fortæring og støtte til transport til CRRDKs

løb ydes af CRRDK.

Vi håber, at medlemmer af Ducati Klub Danmark og læsere

af Ducati Ekspressen vil være med os ved Classic Road

Racing i første række. Bliv Hjælper eller Official ved

nogle af CRRDKs løb.

For de, som ønsker det, vil CRRDK sammen med DMU

invitere til licens kurserne. Se mere på www.crrdk.com

Kontakt venligst

CRRDK Official Koordinator

Finn Chr. Simonsen

Skudehavnen 21

8400 Ebeltoft.

Tlf. 2521 7345

Email: f-c-simonsen@ofir.dk

DUCATIEKSPRESSEN

31

More magazines by this user
Similar magazines