Download blad nr. 1-2005 som pdf - Dansk Beton

danskbeton.dk

Download blad nr. 1-2005 som pdf - Dansk Beton

Fra CtO’s arbejdsmark

THORKILD RASMUSSEN

Cements varmeudvikling

Adiabatisk varmeudvikling for Aalborg

Portlands cementer måles rutinemæssigt

i en referencerecept, jf.

skema 1.

Varmeudviklingen kan udtrykkes

ved modellen:

Q(M) = Q∞ * exp( - (τ e / M) α )

hvor M er modenheden i timer, og

SKEMA 1. REFERENCERECEPT

KG/M 3

CEMENT 310

VAND – FRIT 143

KVARTSSAND 0/4 MM 812

SØSTEN 4/8 MM 445

SØSTEN 8/1A6 MM 677

...................

36

hvor konstanterne Q∞, τ e og α fremgår

af skema 2.

Varmeudviklingsforløbene fremgår

endvidere af figur 1.

Ved vurdering af opnået hærdningsgraden

findes de i skema 3 viste

sammenhænge.

Anvendelse af flyveaske, mikrosilica

og tilsætningsstoffer samt det

aktuelle v/c-tal vil påvirke varmeud-

viklingsforløbet, og de her angivne

resultater bør derfor alene anvendes

ved beregninger af overslagsmæssig

karakter.

Temperatursimuleringsprogrammet

TempSim giver bedre muligheder

for estimering af en recepts

varmeudvikling, men den korrekte

varmeudvikling kan kun bestemmes

ved måling.

AALBORG

RAPID BASIS LAVALKALI WHITE

Q∞ KJ / KG 358 357 328 376

τ e TIMER 11,7 11, 3 19,7 11,6

α 0,94 1,08 0,78 0,79

SKEMA 2. ADIABATISK VARMEUDVIKLING - MIDDELVÆRDIER FOR 2004.

AALBORG

HÆRDNINGSGRAD RAPID BASIS LAVALKALI WHITE

40% 13 12 22 13

60% 24 21 50 27

85% 81 61 246 116

90% 128 91 449 200

SKEMA 3. SAMMENHÆNG MELLEM OPNÅET HÆRDNINGSGRAD OG MODENHED I TIMER.

Adiabatisk varmeudvikling

Varmeudvikling – kJ/kg cement

400

350

300

250

200

150

100

50

0

FIGUR 1. VARMEUDVIK-

LINGS FORLØB FOR

RAPID

LAVALKALI AALBORG PORTLANDS

BASIS

WHITE

CEMENTER – MIDDEL

FOR 2004.

1 10 100 1000

MODENHED – TIMER

...................

Dansk Beton · Nr. 4 · November · 2004

More magazines by this user
Similar magazines