Tursejleren - Danske Tursejlere

danmarkstursejlerforening.dk

Tursejleren - Danske Tursejlere

INDHOLD

Kolofon.og.foreningsside..........................2

Skipperen.har.ordet..................................5

Tursejlads.til.Kaliningrad...........................6

Indkaldelse.generalforsaml.....................10

Spørg.eksperterne..................................12

Læserbreve..............................................13

Medlemsservice.......................................14

Tursejleren

Danmarks Tursejlerforening Nr. 1 februar 2009 · www.tursejleren.dk

Giv agt!

Sejlsæson ret forude

Marex 370 - årets båd.

Se side 16.

Medlemstilbud........................................15

Nye.både.og.udstyr.til.dem....................16

Ordbog.for.sofaskippere........................19

Efterretninger.f..tursejlere..................... 20

Tursejlertræf..i.2009..............................22

Søkrammarkedet.....................................23

Læserundersøgelse.................................24


2

TurSejLereN Nr. 01-09

DaNmarkS TurSejLerfOreNING (DT)

Tilsluttet

Søsportens Sikkerhedsråd

Søfartsstyrrelsens Fritidsbådsudvalg

Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg

Friluftsrådet samt Komiteen Blå Flag

European Boat Association (EBA)

forretningsudvalget

Formand: Mogens Hansen, Skovhaven 94, 5320 Agedrup

Tlf.: 3085 9690 · E-mail: mogens@tursejleren.dk

Næstformand: Poul Erik Jakobsen, Kærvej 17, 4270 Høng

Tlf.: 3085 9691 · Fax: 5885 3540 · E-mail: poulerik@tursejleren.dk

Kasserer: Leif Nielsen, Mariehønevænget 8, 5260 Odense S

Tlf.: 3085 9692 · E-mail: kasseren@tursejleren.dk

Øvrige hovedbestyrelse

Villy Johansen, Elmevang 12, 4000 Roskilde

Tlf.: 3085 9695 · E-mail: villy@tursejleren.dk

Hanne Kristensen, Holger Drachmanns Allé 15, 6700 Esbjerg

Tlf./fax: 3085 9693 · E-mail: hanne@tursejleren.dk

Stig Førsting, Vildtbaneparken 67H, 2635 Ishøj

Tlf.: 3085 9694 · E-mail: stig@tursejleren.dk

Erik Holm Johansen, Strandvejen 274, Strib, 5500 Middelfart

Tlf.: 3085 9696 · E-mail: erikholm@tursejleren.dk

Suppleanter:

1. Tina Meier, Thomsens Allé 2, 6700 Esbjerg

Tlf.: 7513 7390 · E-mail: TIM@ramboll.com

2. Poul Jensen, Emil Pipersvej 1, 2. t.v., 2800 Kongens Lyngby

Tlf.: 4593 0308 · E-mail: ingpo@weebspeed.dk

medieudvalget

Stig Førsting · Tlf.: 3085 9694 · E-mail: stig@tursejleren.dk

Havneudvalget

Hanne Kristensen, Holger Drachmanns Allé 15, 6700 Esbjerg

Tlf./fax: 3085 9693 · E-mail: hanne@tursejleren.dk

forsikringsordning

Kontakt sekretariatet

forsikringsudvalget

Poul Erik Jakobsen · Kærvej 17 · 4270 Høng

Tlf.: 3085 9691 · Fax: 5885 3540

E-mail: poulerik@tursejleren.dk

Tursejlerudvalget

Villy Johansen, Elmevang 12, 4000 Roskilde

Tlf.: 3085 9695 · E-mail: villyötursejleren.dk

Internationalt bådejerbevis

Hartvig Rasmussen · Fribertsvej 12 · 5300 Kerteminde

Tlf.: 6532 4697 · E-mail: hartvig@tursejleren.dk

Diverse kurser

Kontakt sekretariatet

Gengivelse.og.eftertryk.af.artikler.og.illustrationer.

i.Tursejleren.må.kun.ske.efter.skriftlig.tilladelse.fra.

redaktionen.og.da.med.tydelig.kildeangivelse.

Redaktionen.forbeholder.sig.ret.til.at.forkorte.og.

redigere.indlæg.i.bladet.

Redaktionen.tager.forbehold.for.eventuelle.fejl.i.forbindelse.

med.priser.i.annoncer.og.redaktionel.tekst.i.bladet.

SekreTarIaTeTS åbningstider.og.adresse:

Sekretariatet er åbent for alle spørgsmål vedr. DT,

udeblevet medlemsblad og forsikringsordningen:

alle hverdage kl. 10-13.00

- desuden torsdag kl. 17-19.00

Danmarks Tursejlerforening

Odensevej 197a, 5600 fåborg

Tlf.: 7021 4242 · fax: 6260 2451

e-mail: forsikring@tursejleren.dk

og info@tursejleren.dk

HuSk, at oplyse medlemsnummer

TurSejLereN

Udgives af Danmarks Tursejlerforening

ISSN: 1603-3329 Oplag: 9.000 stk.

redaktion

Journalist/redaktør: Harly Foged (DJ). Ansv. i henh. til

Presseloven

Asgård 11, 3600 Frederikssund · Tlf.: 4731 2892/4031 2892

E-mail: redaktionen@tursejleren.dk

annoncesalg

Winnie Vagtborg, PE offset A/S, Tømrervej 9, 6800 Varde

Tlf.: 7695 1702 · E-mail: wv@peoffset.dk

Sats og tryk

PE offset A/S, Varde · Tlf.: 7695 1717 · www.peoffset.dk

Grafiker: Karina Finderup · E-mail: kf@peoffset.dk

udgivelsesdato for næste nummer

Nr. 02/09 - den 15. maj 2009

Deadline næste nummer

Sidste frist (deadline) for indlevering af redaktionelt

stof og annoncer til Tursejleren nr. 01/09 er fredag

den 24. april 2009

forsidefoto:

Giv agt! Sejlsæson ret forude. Her i en Nordborg 38DS.

Læs mere om Nordborgs nye flagskib, 40DS på side 17.

Mød os også på www.tursejleren.dk

og www.danmarkstursejlerforening.dk


SIKKERHED OMBORD!

Få et godt tilbud på dine forsikringer!

- og hør samtidig om hvordan du kan få en førstehjælpspude tilsendt

- Send kuponen i dag så kontakter vi dig snarest

JA TAK! Jeg vil gerne have et tilbud på mine forsikringer

- og samtidig høre hvordan jeg kan få en førstehjælpspude

Navn:

Adresse:

Postnr./By:

Telefon:

Medlem af Danmarks Tursejlerforening? Ja Nej

Kunde i Trekroner? Ja Nej

www.trekroner.dk

Førstehjælpspude

FORSIKRINGER:

Kunde aftalen

Førerpladsdækning

Fordele og rabat

Lystfartøjsforsikring

Hus-/fritidshusforsikring

Bilforsikring

Campingvognsforsikring

Ulykkesforsikring

Indboforsikring

Andet: _________________

+++1261+++

1782 KØBENHAVN V

xpje


4

Kom og besøg os på stand C-2000

på Fredericia International Boatshow

Trådløst System

fra Tacktick

Bærbar VHF

fra SAILOR

Iridium Open Port

“Full Range”

LED Lanterner

fra Lopolight

Satellit TV og VSAT

fra KVH

Polaris Electronics A/S

Kærholt 1, P.O. Box 7957, DK-9210 Aalborg SØ

Phone +45 9631 7900 • Fax +45 9631 7901

E-mail: info@polaris-as.dk • www.polaris-as.dk


Skipperen har ordet

Bådudstilling

I år danner Fredericias Margrethe haller rammen om årets

største bådudstilling. Det bliver spændende at se, hvorledes de

forskellige firmaers nyheder præsenteres og til hvilke priser vi

kan erhverve de nye modeller til. Der kan nok ikke være nogen

tvivl om, at den økonomiske krise også har ramt både fabrikanter

og forhandlere i en eller anden grad. Mindre rabatter

vil nok blive aktuelle, og gode byttehandler kan forekomme til

gavn for os sejlere.

Danmarks Tursejlerforening vil også i år være repræsenteret

på udstillingen. Vi træffes i hal F på stand nr. 5202. I år har vi

indgået et samarbejde med vores partner på forsikringsområdet

- Trekroner. Selskabet holder til i hal A på stand nr. 1007.

Her vil vi uddele vores blade sammen med en ny ajourført

fællesfolder og konkurrencekupon. Vi træffes således to steder

på udstillingen, men det foregår på vores egen stand, hvis du

vil have en snak med et bestyrelsesmedlem og på traditionel vis

måske slappe af over en kop kaffe.

Konkurrences spørgsmål skal besvares og afleveres på DT`s

stand. Der trækkes, dagligt i åbningstiden, lod om en præmie.

Alle besvarelserne går videre til den sidste åbningsdag, hvor

hovedgevinsten udtrækkes på vores stand. Den heldige vinder

kan gå sæson 2009 i møde med en gummibåd af anerkendt

fabrikat og til en værdi af ca. 5.000 kr. Sponsoreret af Trekroner

forsikring. Så det er blot om, at få venner og bekendte

til at deltage i konkurrencen, så vi på standen kan få en gode

snak med jer og dem. Som noget nyt vil der i forbindelse med

udstillingens 1. åbningsweekend blive afholdt et tursejlerseminar.

Her kommenterer Pia og Claus Jørgensen deres billeder

fra en seks måneders tur til 10 lande rundt om Østersøen.

Seminarerne holdes lørdag og søndag kl. 14.30 i et stort konferencerum

på 1. sal.

Sekretariatet

Bente er nu gået fra deltids til fuldtids ansættelse. Der er megen

administration at se til, når medlemstallet for længst har passeret

7.000, og vi tillige har 141 klubber. Vi har dog tillid til,

at hun kan klare opgaven med en perfekt servicering af eksisterende

og nye medlemmer. Bente har fået indrettet et nyt kontor

på hjemmeadressen, og arbejdstilsynet har været på besøg. Det

resulterede i, at alt var i orden og en smiley af den rigtige slags

blev uddelt.

Fra bestyrelsens side skal vi her ved årsskiftet takke Bente for

vel udført arbejde i 2008.

Ny advokat

Vores advokat takker af og får nyt job. Derfor vil han ikke

være disponibel for vores medlemmer mere.

Jeg vil benytte lejligheden til at rette en velment tak til Per Frydenreim

Møller for et godt samarbejde og nogle gode resultater

for vore medlemmer. Samtidig kan jeg oplyse, at vi har fået

en aftale i stand med en kollega til vores nu forhenværende

advokat. Det er advokat Steffen Thorborg fra Ret & Råd i

Hvidovre. Han har påtaget sig ansvaret for de aktuelle juridiske

sager fremover. Jeg ønsker velkommen til ham og henviser

til yderligere oplysninger på siden ”Spørg eksperterne”.

Bestil din annonce i god tid

hos: www@peoffset.dk

Debatside

Den 14. februar vil en ny debatside være klar til brug i forbindelse

med vores hjemmeside. Der bliver kun adgang for

medlemmerne, og tanken er, at man kan fremkomme med

spørgsmål til åben besvarelse af andre medlemmer og bestyrelsen.

Spørgsmålene kan dreje sig om alt vedr. tursejlads, sejl- &

motorbåde samt tekniske spørgsmål vedr. diverse udstyr i

bådene for nu blot at nævne nogle eksempler. Jeg er sikker på,

at der blandt vores mange medlemmer vil være svar at hente på

de aktuelle spørgsmål/problemer.

Efter 14. februar kan du gå ind www.tursejleren.dk og klikke

på en ny knap - ”Tursejlerdebat.dk. Her bliver du vejledt i,

hvorledes du registrerer dig som bruger. Vær dog opmærksom

på, at der et stykke tid efter sidens fremkomst kan forekomme

enkelte udfald grundet fejlrettelser m.m.

Jeg håber, at der kun fremkommer relevante og seriøse

spørgsmål og svar på siden. I modsat fald forbeholder bestyrelsen

sig ret til at lukke den ned. Det vil være ærgerligt, for vi

tror, der må være et stort behov for mange tursejlere at kende

et sted, hvor de kan få råd og vejledning om et aktuelt problem

fra kolleger. Juridiske spørgsmål må dog klares ved en kontakt

til advokaten.

Årets havn

Bestyrelsen har besluttet, at vi tursejlere skal have en årlig tilbagevendende

begivenhed. Det drejer sig om, at DT vil udnævne

sit bud på årets havn/marina i Danmark. Udvælgelsen vil ske

på grundlag af medlemmernes indstilling, og den vindende

havn/marina vil naturligvis være den med de fleste stemmer.

I næste udgave af Tursejleren vil der være nærmere detaljer

om deltagelsen, så vi alle kan foretage de nødvendige iagttagelser

under sommerens ture i de danske farvande. For året

2008 vil det være bestyrelsens afgørelse, der lægges til grund for

valget. Resultatet offentliggøres på bådudstillingen i Fredericia

på åbningsdagen fredag den 27. februar kl. 14.00. Det foregår

på vores stand nr. 5202 i hal F.

eBa

Det årlige møde blev afholdt i Croatien og der ligger et offentligt

tilgængeligt referat på EBA`s hjemmeside eba.eu.com

Ved de tidligere møder har afgiftsfri diesel været på dagsordenen,

men nu er det efterhånden strammet til med køb/lovligt

brug af nævnte brændstof i EU-landene. Nu vil lystbåde i flere

af landene risikere at blive checket for dieseltype. Det vil derfor

være klogt ved køb af båd at få tanken helt fyldt op med lovlig

diesel inden overtagelsen og turen til Danmark påbegyndes.

Vær ligeledes opmærksom på, at man skal have en septiktank

installeret i sin båd, såfremt der forefindes et toilet. Dette vil

gælde alle både som sejler i den tyske del af Østersøen, og

reglen blev indført pr. 1. august 2008 uden høring hos klubber/

foreninger. Man er nu i dialog med regeringen herom.

Med tursejlerhilsen

Mogens Hansen

Formand.

Danmarks.Tursejlerforening.·.nr..1.februar.2009

5


6

T u r s e j l a d s :

kaliningrad

var stor positiv overraskelse

På deres sejlads Østersøen rundt besøgte ægteparret Pia og Claus jørgensen

den russiske enklave kaliningrad med bævende hjerte. De havde hørt så mange

skrækhistorier om myndighedernes behandling af besøgende lystsejlere.

Af:.Pia.Jeppesen.og.Claus.Jørgensen,.SSV.Vordingborg

Det er en stille smuk aften i slutningen

af maj 2008. Vores S30 skærgårdskrydser

ligger i havnen på Hel. Det er en lille turist

by på spidsen af den polske sandtange, der

strækker sig et godt stykke ud i Gdansk

bugten. Det er ikke fordi, det er særligt

lunt nærmest tværtimod, men himlen er

klar, og stjernerne funkler. Sådan har det

været hver aften, siden vi den 1. maj forlod

Vordingborg for at sejle en tur Østersøen

rundt.

Det er aftenen før, vi skal sejle til den

lille russiske enklave, Kaliningrad. Vi har

begge to en del uro i maven over at skulle

sejle derover. Alle de historier vi har hørt

og alle de artikler, vi har læst, handler kun

om hvor meget mafia kriminalitet, mord,

korruption og bureaukrati der er.

Vi sidder og diskuterer, om vi overhovedet

tør sejle derover. Da vi var i Gdansk for

Pia, Yury og Alissa.

2 dage siden, fik vi serveret endnu flere af

disse skrækhistorier. Bl.a. en om en mand,

der fik så mange meningsløse bøder, at

den korrupte tolder til sidst beslaglagde

hans båd. Eller den om folk, der ikke

ville betale korruption og derfor havnede

bagerst i køen hele tiden. Det tog flere

dage, før de fik lov at komme ind. Eller om

sejleren der blev bedt om at ankre op ude

i åbent vand og så hentet fra borde. Konen

måtte skrækslagen blive alene om bord i

otte timer, mens han var til forhør på land.

Listen over den type historier er næsten

uendelig, og de bekræfter jo bare vores

fordomme om russere og Rusland.

Hvorfor gør vi ikke bare, som de andre

Østersøen rundt sejlere, der sejler direkte

fra Polen til Litauen uden om Kaliningrad.

Vi vender lige argumenterne igen: Det er

en del af vores projekt at besøge alle lande

Vue over byen med genopført katedral.

i Østersøen samt vise, at man med dagssejladser

kan komme hele Østersøen rundt.

Vi har jo også en rigtig god kontaktperson

derovre, så helt galt kan det vel ikke gå.

Kontaktede.konsulen

Et par måneder før vi rejste hjemmefra,

kontaktede jeg Arne Grove, der er Danmarks

konsul i Kaliningrad. På baggrund af

alle skræk historierne, ville jeg gerne vide,

om det overhovedet var forsvarligt at sejle

derover for os, som ganske almindelige

sejlerturister. Jeg fik prompte svar tilbage,

at vi skulle være så hjerteligt velkomne, og

at vi ikke skulle bekymre os om vores sikkerhed.

Jo, bureaukratiet kan godt være

noget tungt og træls, men han ville gerne

hjælpe os igennem.

Efter en del mails frem og tilbage endte

det hele op med, at Arne arrangerede med

en lokal sejler, at han modtog os i Baltisk

og hjalp med indklareringen. Han skulle

også fungere som lods, når vi skulle fra Baltisk

op til yachtklubben ved Kaliningrad

by. Inden vi går til køjs den aften, lover vi

hinanden, at hvis vi får de mindste problemer

med myndighederne i Baltisk, sejler vi

bare vores vej igen.

Klokken 5 ringer vækkeuret. Det behøvede

det ikke, for vi er vågne. Ingen af os

har sovet ret meget i nat. Spekulationerne

om hvordan det skal gå i dag, har været

rigelige til at holde os vågne det meste af

natten. Uden for er solen stået op, og en

let vind fra NNØ er klar til os. Pia kalder

de polske myndigheder på VHF og bestiller

udklarering af Schengen. Vi får lidt morgenmad,

mens vi venter. Ved 6-tiden kommer

de. De skal bare registrere vores pas,

det tager 10 minutter. Det sidste de siger,

inden de forlader skibet er, ”God luck”

og de ser på os, som om vi ikke er rigtigt


kloge. Endnu en gang giver det lige et sug i

maven, er det her nu en god ide? Vi slår det

til side, starter maskinen og letter.

I forbassinet sætter vi sejl, og så er det af

sted. Vinden dør hurtigt ud, og vi må igen

have gang i maskinen. Da vi er fem sømil fra

grænsen kalder Pia russerne op på VHF’en

og informerer dem om vores ankomst. Arne

har, i forvejen, sendt information til myndighederne

i Baltisk om, at vi vil ankomme

i dag. Så de er i hvert fald grundigt informeret.

Russerne beder os kalde op igen,

når vi er to sømil fra Baltisk.

Der er en 20-25 sømil lang og ca. to sømil

bred ”fairway”, der leder fra den polsk/russiske

grænse ind mellem alle de militære

skyde/øvelses områder og ind til Baltisk.

Russerne lød ikke så skræmmende i radioen,

tværtimod, så vi tillader os at skære

ind over grænsen længere mod syd, end

man egentligt skal. Dog sådan at vi akkurat

ikke kommer ind i noget militært felt. Det

passer bedre med vinden, så vi kan gå for

sejl igen. Det giver heller ikke anledning

til noget fra russisk side, selv om der ligger

en grænse patruljebåd og følger os kun et

par sømil væk.

Tilladelse.til.anløb

Da vi er ca. to sømil fra Baltisk, kalder vi

igen russerne på VHF’en og beder om tilladelse

til at anløbe Baltisk. Den får vi med

det samme. Vi fortsætter ind mod molerne

for fulde sejl, men så bliver vi kaldt op over

radioen og venligt men bestemt bedt om

at tage sejlene ned. Det må vi jo finde os i,

selv om der er rigeligt med plads i indløbet

og ingen trafik. Vi får at vide, at der kommer

en lille motorbåd ud og guider os ind

til pas og toldkontrollen. Et øjeblik efter

kommer der ganske rigtigt en lille båd med

en ung russer og viser os vej.

På kajen, ved toldkontrollen, står to mennesker

ivrigt vinkende og signalerer, at vi

skal lægge til ovre ved dem. Det viser sig at

være den lokale sejler Yury og en af hans

bekendte Alissa. Hun kan lidt engelsk og

skal være tolk mellem os og Yury, der kun

kan russisk og tysk. Yury beder straks om at

få vores papirer og pas, og så smutter han

af sted til toldkontoret for at ordne alle

formaliteterne.

Da Yury kommer tilbage, mangler vi kun

lige at få besøg om bord af tolderne. De

skal lige kigge lidt i kistebænkene og spørger

os, om vi har nogle kalashnikov’er eller

drugs. Da vi kan svare nej til begge dele,

siger de, ok vi kan sejle. Vi letter for motor

med det samme og Yury dirigerer os ud i

Morskoy-kanalen. Vi skal gå ca. fem sømil

i kanalen, før vi kan sejle ind i Wistulalagunen.

Det går fint, og Yury fortæller om

de forskellige ting, vi kommer forbi. Han er

en af den slags personer, som man meget

hurtigt bliver på bølgelængde med. Han

har et smittende godt humør og for ham,

findes der ikke noget, der ikke kan lade

sig gøre.

Indsejlingen il yachthavnen.

Das.ist.keine.problem

Baltisk var i sovjettiden center for hele den

store sovjetiske Østersøflåde. Vi passerer

mange småhavne med små forlægninger af

resterne af flåden. Vi spørger Yury om vi må

fotografere de militære installationer. Han

svarer ”das ist keine problem” vi kan tage

alle de billeder vi vil.

Pia og Alissa prøver at holde en samtale

i gang ved hjælp at fagter, tysk, engelsk og

russisk. Det lader til, at de morer sig og

nogenlunde forstår hinanden. Alissa er

uddannet sygeplejerske og arbejder på det

lokale sygehus. Hun har aldrig været på en

lystbåd før. Det fremgår tydeligt af hendes

påklædning med høje stilethæle.

Efter en times tid skal vi ind på lagunen.

Jeg er glad for, at vi skal den vej, for jeg har

studeret søkortene over området grundigt,

og der skulle være vand nok. Så det er den

rute, jeg selv ville have valgt. En stund er vi

alle lidt uopmærksomme på sejladsen, for

snakken går lystigt.

Pludselig sidder vi fast på bunden. Vi får

hurtigt slået maskinen fra, og jeg tænker,

at her kommer der jo ikke lige et andet

Kapsejladsbanen præsenteres af fint klædt klubformand.

skib forbi og trækker os fri. Men Yury siger

”das ist keine problem” for bunden er bare

blødt dynd. Og det går da også let med at

bakke af igen.

Yury dirigere os længere ud på lagunen

og fortæller at alle disse dyndbanker flytter

sig fra år til år. Her er ikke nogen sømærker,

vi sejler alene efter Yury’s fornemmelse.

Det er hans første tur over lagunen

i år. Lidt efter bliver det dog meget værre.

Det virker, som om vi går på grund igen.

Jeg skynder mig at slå maskinen fra. Jeg

sætter den i bakgear for at trække os af,

men der sker ikke rigtigt noget. Jeg sætter

den i frem og gasser op og ud af øjenkrogen

skimter jeg et fiskenet nede i vandet.

For sent får jeg koblet maskinen ud. Nettet

sidder i skruen.

Fiskenet.i.skruen

Vi prøver først at trække nettet op for

måske at få det væk fra skruen. Men det

sidder viklet rundt om den. Yury hopper i

vandet for at prøve at se på det. Man kan

dog ikke se ret meget i det plumrede flodvand,

så vi må have den skarpe kniv frem

og skære os fri. Vi prøver at starte motoren

igen, men hver gang vi sætter den i gear

stopper den.

Vandet er koldt, så Yury fryser meget. Det

går ikke, at han skal ned igen. Vi må gøre

resten af turen for sejl. Vinden er selvfølgelig

lige ret imod, men der er dog lidt vind,

så det er fint til kryds med den store genua.

Det er ved at være sent, og vi håber at nå

havnen inden det bliver helt mørkt, ellers

må vi ankre op i lagunen og vente på, at

det bliver lyst.

Men Yury siger ”das ist keine problem”,

vi skal nok nå ind. Nu er vi alle meget

opmærksomme på alt, hvad der ligger i

vandet, og Yury viser sig at være en rigtig

god lods her i lagunen. Han har en teknik,

hver gang vi nærmer os et fiskenet, sejler

vi langsomt helt hen til det og så på langs

til der viser sig en åbning. Så krydser vi

igennem. Sådan går det i 3-4 timer til det

Danmarks.Tursejlerforening.·.nr..1.februar.2009

7


er næsten helt mørkt.

Yury ringer ind til havnen og får dem til

at tænde for anduvningslysene. Og så går

vi ind i over et linjen. Det er helt mørkt

nu. Inde på molerne står en del mennesker

og tager imod os, da vi lægger til. Endelig

er vi inde, meget trætte, men også meget

lettede. Oppe på kajen står Arne og Rita

samt en del lokale sejlere. Arne og Rita har

taget øl og pølser med, og Pia får blomster.

Både Pia og jeg er helt udmattede oven på

en lang og anstrengende dag, så det bliver

kun lige til, at vi får hilst på hinanden og

aftalt, at Rita henter os næste dag ved middags

tid. Arne fortæller, at så vidt vides, er

vi den første danske lystbåd, der nogensinde

er kommet så langt ind til Kaliningrad,

flere har forsøgt i tidens løb, men er ikke

kommet helt ind.

Vi sover længe næste dag. Men da vi er

kommet på benene, går vi lidt rundt på

havnen og kigger. Alt er meget faldefærdigt,

og der er ikke noget toilet, kun et skur

med et hul i gulvet. Det er egentligt lidt

trist, for her er også charmerende på en

særegen måde og det naturområde havnen

ligger midt i, er fantastisk smukt med små

holme og fin strand. Så hvis der blev ryddet

lidt op og bræddeskurene blev malet, ville

her være pragtfuldt.

Vi skal over de næste par dage opdage, at

russerne ikke ser tingene på samme måde.

Deres huse og både er også lasede og dårligt

vedligeholdte. Vi tænker det skyldes,

at de ikke har råd til vedligehold, men

efterhånden går det op for os, at det ikke er

hele forklaringen. Det er også noget med,

at de ikke opfatter hygge på samme måde

som os. De ser mere på funktionaliteten af

tingene. Men ellers kommer alle vores fordomme

om russere til at stå i kø for at blive

modsagt i løbet af de næste 5 dage.

Konsulen.femmedfører

På kajen møder vi en anden Juri. Han kan

ganske lidt engelsk, som han heldigvis

Frokost med Arne, Rita og Pia.

Endnu en lille havn med krigsskibe.

gerne vil prøve af på os. Vi får at vide, at der

skam kommer en del udenlandske både ind

til Kaliningrad. Sidste år kom der f.eks. en

finne som Juri selv var lods for, og året før

kom der en tysker.

Rita kommer og henter os. Hun er russer

fra et område lidt nord for Moskva og siden

flyttet til Kaliningrad sammen med Arne.

Hun taler meget fint engelsk og er meget

nem at komme ind på livet af. Hun viser sig

at være noget af et livstykke. Fuld af energi

og lyst til at vise os Rusland, som hun ser

det. Vi kører ind til byen og samler Arne

op på vejen. Så hen til en restaurant hvor

vi får Russiske specialiteter. Rita og Arne

fortæller beredvilligt om både de positive

og de negative sider af livet i Kaliningrad.

Vi spørger lidt til sikkerhedssituationen for

os som turister. De svarer, at var vi kommet

for 5 år siden, ville der kunne være problemer.

Men i dag er der stort set styr på

tingene. Det er en udvikling, som er i gang

og vil fortsætte.

Alligevel tør de dog ikke lade os bevæge

os rundt helt på egen hånd.

Resten af dagen er vi rundt og ser lidt

på byen og det store marked. Der er kød,

mejeri, blomster og grønt marked. På kød-

markedet ser vi, at der ligger stabler af

grisefedt. Rita fortæller, at når man skal

drikke vodka (i store mængder) er det vigtigt

at have god omsætning i kroppen, og

fedt øger omsætningen. Folk, der har råd,

spiser fed fisk eller fedt kød, mens fattige

folk må nøjes med det rene fedt.

Bestyrelsen for den lokale yachtklub

har indbudt os til møde. De gør meget

opmærksom på, at de virkeligt ønsker at

komme i kontakt med sejlklubber uden for

Kaliningrad, for på den måde at bryde den

isolation de føler. Vi drikker en symbolsk

skål i vodka mellem russiske og danske

sejlere. Yachtklubben vil desuden gerne

have os til at reklamere for dem i Danmark,

så der evt. vil være flere, der kommer på

besøg. I den forbindelse vil de også gerne

have os til at formidle kontakt mellem danske

sejlere, der vil til Kaliningrad og deres

klub. De lover at være behjælpelige med

visa invitationer til et ”multi entry” 1-årigt

visa. Og at de, lige som for os, vil stille en

lokal sejler til rådighed som lods for alle,

der ønsker at besøge dem.

De næste par dage er vi til en række

arrangementer med henholdsvis Yury, Rita

og Arne som guider. Bl.a. ser vi det lokale

søfarts og oceanografi museum. Vi er til

Østersø miljøkonference med Arne og Rita

som værter. Vi er til svømning og massage i

Svetlogorsk. Verdens største ravmine findes

her. De har et vældigt godt museum, hvor

vi får en masse information om hvordan

man forarbejder rav. Minen producerer ca.

5000 tons rav om året.

Det er en vigtig indtægtskilde for Kaliningrad.

Det meste af det rav vi går og tror er

fundet på stranden, og som vi kan købe

f.eks. langs den jyske vestkyst, er i virkeligheden

importeret her fra minen. Den

største del af produktionen, er i størrelse

af sandkorn. Det smeltes og tilsættes mineraler,

der giver forskellige farver. Det smeltede

rav hældes i støbeforme til stænger af

rårav, der kan bruges af smykkesmede.

Storke.og.betonby

Når man køre gennem landskabet, ser det

ved første øjekast ud, som et almindeligt

dansk moræne landskab. Men kigger man


efter, er der alligevel stor forskel, idet der

kun sporadisk forekommer intensivt landbrug.

Store områder er slet ikke dyrket her.

Det betyder at især dyrelivet er anderledes.

Her findes f.eks. massevis af storke, og de

har reder i toppen af telefonpælene langs

med landevejene. Fuldstændigt som før vi

fik intensivt landbrug i Danmark. Under

sovjet tiden blev alle landbrugsarealer dyrket,

men i dag har kun få russere råd til

jord.

Kaliningrad blev totalt udbombet under

2. Verdenskrig. Den nuværende version

minder vel mest om en betonby som

Brøndby eller Ishøj. Her er bygningerne

bare aldrig blevet vedligeholdt. Der er

enkelte dele af den tidligere bymur, der har

overlevet krigen. En enkelt katolsk katedral

er siden blevet genopført. Ellers er der

ikke meget tilbage fra den tid, da byen hed

Königsberg. Så det er ikke for den spændende

arkitektur eller de velholdte gamle

bygninger og hyggelige brolagte gader,

man skal besøge Kaliningrad.

Søndag er vores sidste dag i Kaliningrad.

Som alle de andre dage er vejret fantastisk.

I dag er der arrangeret kapsejlads, og vi

har lovet at deltage. Inden vi overhovedet

kan komme ud, skal vi have pillet fiskenettet

ud af propellen. Yury dykker ned med

en meget skarp kniv for at skære det væk.

Man kan ikke se en pind i det brune vand.

Efter kort tid dukker han op og har skåret

sig i tommelfingeren. Snittet er ganske

dybt og vandet fyldt med bakterier, men

”das ist keine problem”, siger han og dykker

ned igen.

Efter meget besvær har han fået alt

tovværk væk fra propellen, og vi kan endelig

starte motoren. Vi får Alissa og Rita

ombord. Rita skal ud på sin første sejltur

nogensinde, men hun er ikke til at slå ud.

Vi går ud mellem to bøjer, der uheldigvis

viser sig at være forbundet til hinanden.

Den line der forbinder dem får kilet sig ind

i vores ror og sat sig fast. Så nu hænger vi

her. Der bliver hevet fra land og ude agter,

men lige meget hjælper det. Vi sidder

uhjælpeligt fast. Jeg må i vandet og dykke

ned og se, hvad der er galt. Det er linen

der er gået helt ind til rorstammen og ned

i hakket mellem stammen og bladet.

Flængede.sejl.i.kapsejlads.

Jeg prøver at trække den op, men den rokker

sig ikke en tomme. Endnu en gang er

vi nødt til at skære os fri. Endelig efter en

times hårdt arbejde er vi fri og kan

komme ud til kapsejladsen. De andre både

har pænt ventet på os ude på startlinjen.

Vi får en god start og ligger hurtigt på 3,

pladsen kun med en gul træ skærgårdskrydser

og en lille hvid en foran os. Da vi krydser

over på bagbord halse og lige får lidt tid til

at justere sejlene, stryger Juri af sted, og

ingen af de andre kan bare tilnærmelsesvist

følge med. Ved første topmærke er kun den

hvide foran os, og det er ikke mange meter.

Så krydser vi over på styrbord

Seminar: Sejltur Østersøen rundt

Ægteparret Pia og Claus Jørgensen brugte et halvt år til

at besøge samtlige 10 lande omkring Østersøen. Det fortæller de om på et

gratis seminar arrangeret af DT under bådudstillingen i Fredericia. Det finder

sted lørdag d. 28. feb. og søndag d. 1. marts. Begge dage kl. 14.30, og det

finder sted på 1. sal i messecentret. Under hele udstillingen vil der blive vist

billeder fra turen på en fladskærm hos DT på stand nr. 5202 i hal F.

halse for

at runde mærket. Ritzzz! siger det, oppe

ved genuaen. Jeg kigger op og ser, at den er

flænget hele vejen på langs. Pokkers også,

nu gik det lige så godt, og så er vi nød til

at udgå.

Vi slår ud af banen og pakker sejlene sammen.

Starter motoren og sætter kursen

ind mod havnen. Nu har vi jo ikke en

lokalkendt lods ombord, så det varer da

heller ikke længe, før vi sidder på grund.

Det er dog stadig nemt at komme af igen.

Nu kan der da vist ikke gå mere galt i dag,

skulle jeg mene. Vi må have opbrugt vores

uheldskvote. Da Yury kommer ind, kigger

han på vores flænsede genua og siger, ”das

ist keine problem”, deres lokale sejlmager

kan sagtens fixe det.

Efter kapsejladsen kan vi, med Arne og

Rita, lige nå en tur i banja, der er en russisk

sauna. Kors hvor var det varmt. Men

ikke nok med varmen, man skal også rises

med eukalyptus og egegrene. Det skal være

godt for blodomløbet. Det duftede i hvert

fald godt. Efter risningen skal man så ud

og dyppes i et kar med iskoldt vand. Hvis

ikke det kan få gang i blodcirkulationen

må man være så godt som død.

Tilbage i havnen går vi over til sejlmageren

for at bese reparationsarbejdet. Det ser

ud til at være super fint arbejde, han laver.

Så vi bliver enige om, at det koster 100

euro og er klar til i morgen tidlig senest kl.

7. Vi får vi sagt pænt farvel og tak til Arne

Del af det store marked i Kaliningrad.

og Rita og så er det til køjs, så vi kan

komme tidligt op næste dag, hvor vi har en

meget lang tur til Kleipeda, foran os.

Afsked.med.Kaliningrad

Næste morgen ligger sejlet klar i cockpittet.

Vi gør sejlklar, og jeg går op for at

finde Yury, der skal lodse os ud igen. Han

er heldigvis vågen og klar. Alissa har også

overnattet og skal med ned til Baltisk.

Det er en meget koncentreret Yury, der

ikke skal have noget af, at vi ryger i flere

fiskenet. Jeg syntes efterhånden, at jeg har

styr på hans metode, så jeg tør godt gøre

turen uden lods, næste gang. Yury har fået

infektion i det snitsår han fik i går, men

heldigvis er Alissa jo sygeplejerske og kan

rense det, mens vi sejler ned over lagunen

til udklareringen i Baltisk.

Det er åbenbart mere besværligt at komme

ud af Kaliningrad end at komme ind. Det

tog i hvert fald længere tid at få ordnet

papirerne end ved indrejsen. Tolderen er

også meget mere emsig, end ham der var

ved indrejsen. Han vil se ned i alle rum og

det tager noget tid. Jeg syntes ikke lige, tid

er det vi har mest af, eftersom vi skal sejle

et langt stræk videre til Kleipeda i Litauen.

Vejrudsigten for natten ikke er alt for god.

Men endelig, efter 2 timer, bliver der sagt

god for, at vi kan sejle. Vi tager en varm

hjertelig afsked med Alissa og Yury. Og så

lægger vi fra kaj.

Danmarks.Tursejlerforening.·.nr..1.februar.2009

9


Kaliningrad vil altid stå for os som en helt særlig oplevelse. Folk

her er bare søde, venlige og frem for alt hjælpsomme i en grad, vi

aldrig har mødt noget andet sted, vi har været. Vi har ikke været

udsat for noget, der bare mindede om de problemer, vi havde hørt

så meget om i forbindelse med Kaliningrad. Alle skrækhistorierne

har det til fælles, at de er tredje hånds beretninger. Det er altid

noget med, nogen der kender nogen, der fortalte... Denne historie

er til gengæld en førstehånds beretning.

10

Huskeseddel ved anløb af rusland:

● En invitation fra en yachtklub, hotel, turistkontor

eller lignende.

● Visum.

● Vil du besøge både Kaliningrad og St. Petersburg,

skal du have mindst et ”double entry visa”.

● Rejseforsikring med mindst samme gyldigheds

periode som visa perioden

● Kontakte russerne, før du krydser grænsen (VHF).

● I Kaliningrad er kaldesignalet ”Kaliningrad 47”

● Dokumentation for ejerskab af båd. (Bådejer certifikat

er en rigtig god ide)

● Crew-lists i rigelige mængder. Det er ikke alle steder,

de ved, at kopimaskinen er opfundet.

● God ide: At have en russisk kontaktperson.

● I Kaliningrad fås en lokal kontakt person gennem

os: E-mail: claus@3cp.dk

● Drik ikke vandet, der kan være bakterier, som vi

ikke kan tåle. Så hav rigeligt med drikkevand med.

Vis du er DT-medlem - sæt logo på din båd

Indkaldelse til

GeNeraLfOrSamLING 2009

Danmarks Tursejlerforening

indkalder lørdag den 21. marts kl. 10.00

til generalforsamling. Den finder sted

i frimurerlogen Castrum fratrum,

Østre Hougvej 40, 5500 middelfart.

Tlf.nr. 6441075

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Opgørelse af det antal stemmer der er tilstede ved

generalforsamlingen.

4. Bestyrelsens beretning.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

6. Fremlæggelse af det kommende års budget.

7. Fastlæggelse af kontingent.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer:

Næstformand Poul Erik Jakobsen modtager genvalg.

Kasserer Leif Nielsen modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem Villy Johansen modtager genvalg.

10. Valg af suppleanter:

1. suppleant Tina Meier modtager genvalg.

2. suppleant Poul Jensen modtager genvalg.

11. Valg af revisorer.

12. Godkendelse af ekstern revision.

13. Eventuelt.

Årsberetningen og revideret regnskab kan ses på hjemmesiden 4 uger

før generalforsamlingen eller kan eventuelt rekvireres hos sekretariatet.

Vedtægtsændringer.

Bestyrelsen vil foreslå følgende vedtægtsændringer:

§3. stk. 1. Danmarks Tursejlerforening har 3 former

for medlemskaber A, B og C-medlemmer.

A-medlemmer er klubber med hjemsted i Danmark.

B-medlemmer er enkeltpersoner udenfor klubber.

C-medlemmer er medlemmer uden ansvarsforsikring.

Rettes til: A-medlemmer er medlemmer tilknyttet en klub under

Danmarks Tursejlerforening.

B-medlemmer er enkeltpersoner uden et DT-klub medlemskab.

C-medlemmer er medlemmer uden ansvarsforsikring.

§5 stk. 1. Kontingentet forfalder til betaling 1. januar

og skal betales senest 15. januar.

Rettes til: Kontingentet forfalder til betaling 1. januar og skal være

betalt senest 28. februar.

§6. stk. 2. Formand og kasserer vælges på skift i lige og ulige år.

Rettes til: Formand og kasserer vælges forskudt for 2 år af gangen.

Samtidig indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i umiddelbar

fortsættelse af den ordinære generalforsamling. Samme sted og med

eneste punkt på dagsordenen:

Endelig vedtagelse af vedtægtsændringerne.

Delegerede fra medlemsklubberne skal tilmelde sig senest den 9. marts

til sekretariatet på tlf. 70 21 42 42 dagligt mellem kl. 10.00 og 13.00.

Torsdag tillige mellem kl. 17.00 og 19.00.

Endvidere kan tilmelding ske via info@tursejleren.dk

Efter generalforsamlingen er Danmarks Tursejlerforening sædvanen tro

vært ved en middag. I år består denne af stegt flæsk med persillesovs.

Tilmelding: Senest den 9. marts til Danmarks Tursejlerforenings sekretariat,

Odensevej 197 A, 5600 Faaborg.

Tlf. 70 21 42 42 dagligt mellem kl. 10.00 og 13.00. Torsdag tillige mellem

kl. 17.00 og 19.00. Tilmelding kan også foretages på info@tursejleren.dk


DANMARKS

STØRSTE

BÅDUDSTILLING

009

27. februar - 1. marts / 6.- 8. marts

2 weekender 5 udstillingshaller

Velkommen ombord på årets udstilling med flere end

400 både og alt det nye, spændende udstyr og tilbehør.

Vind en sejlklar Yamarin 46 SC...

med 40 hestes motor og Brenderup bådtrailer

- værdi i alt kr. 130.000,-

Entré

Voksne kr. 80,-. Børn 4-14 år kr. 35,-

Familiebillet (2 vks. + børn) kr. 195,-. Gratis parkering

www.boatshow.dk

FREDERICIA MESSECENTER FREDAG KL. 13:00 - 18:00 LØRDAG & SØNDAG KL. 10:00 - 18:00


S p ø rg . e k s p e r te r n e

Motordoktoren

Alan Christiansen, 43 år, er Tursejlerens

nye motordoktor. Siden han blev

udlært som mekaniker i 1984 har han

beskæftiget sig med motorer. Både

som sejlende maskinmester og som

skibssmed med reparation af hydraulik

dieselmotorer og gear. Han besvarer

på denne side gerne medlemmernes

spørgsmål om motorproblemer.

Bådkonsulenten

Risikoen for at tabe penge på bådkøb er stor, hvis man ikke er ekspert

på den slags. Derfor har DT lavet en aftale med en professionel

bådkonsulent og vurderingsmand - Carsten Lund i Beder, Jylland,

som nedsætter denne risiko.

Når det drejer sig om køb og forhøjelse af lån, gennemgår jeg

bunden, fribordet, dæk, rig, aptering, maskininstallation, gerne sammen

med køberen, og jeg giver ham råd og vejledning om bådtypen.

Ofte, når det drejer sig om en førstegangs køber, giver jeg tips til

vedligeholdelse af skibet, og hvad man bør væ-

re opmærksom på omkring modellen. Syns- og vurderingsattester

udarbejdes ud fra et visuelt fagligt syns-

punkt uden præjudice af no-gen overfor undertegnede.

Jeg har lavet en aftale med DT om, at medlemmer er

velkomne til at kontakte mig gratis i forbindelse med en sag. Hvis

DT’s medlemmer ønsker dette, er der mulighed for at besigtige

båden med dem. Det koster400 kr. plus moms inklusiv kørsel pr.

time, fortæller Carsten Lund.

Han arbejder over hele landet og kommer ca. én gang om ugen i

sæsonen til Sjælland.

Ship-Consult, Stenrosevej 11, 8330 Beder

Mobil 40 57 27 27, Fax 86 93 84 00

Advokaten

Vi har med Steffen Thorborg indgået en aftale om, at foreningens

medlemmer i spørgsmål med relation til sejlerlivet kan få en indledende

(typisk telefonisk) konsultation og evt. en kort gennemgang

af et skriftlig materiale, med henblik på, at de kan få svar på konkrete

spørgsmål, eller kan få klarhed over deres juridiske muligheder. Rådgivningen

vil også kunne indeholde råd om, hvorledes medlemmet

selv håndterer forholdet og rådgivning om hvilke muligheder, der

er for at få forsikringsdækning eller lignende for omkostninger ved

f.eks. at køre en retssag. Per Frydenreim Møller vil også kunne henvise

til anden sagkundskab eller myndighed som måske i stedet er

den rette at kontakte. Prisen herfor er kr. 300 plus moms. Medlemmer

skal, inden der tages kontakt til Steffen Thorborg, indhente et

rekvisitionsnr. hos DT’s sekretariat.

Derudover tilbyder advokat Steffen Thorborg en køb -af-båd-pakke,

indeholdende udfærdigelse af en købsaftale, kontrol for gammel

gæld, assistance til en ekstern långiver i forbindelse med finansiering

og tinglysning/registrering af pantebreve m.v., samt evt. en

samejeoverenskomst. Prisen herfor er (excl. off. afgifter) kr. 3.000

+ 2% af bådens købspris + moms. Tilbuddet gælder kun for køb af

båd i Danmark, men Per Frydenreim Møller er gerne behjælpelig

med at finde en dansk eller udenlandsk advokat, der kan bistå ved

handeler i udlandet.

Steffen Thorborg tlf.: 36 35 02 54.

E-mail: steffen-soerensen@ret-raad.dk -www.ret-raad.dk

12

SOLE MARINEDIESELMOTORER

Uden konkurrence

MITSUBISHI + DETROIT + DEUTZ + NISSAN

Vores marinemotorer omfatter:

* Ferskvandskølede. * Deluxe instrumentpanel.

* Ledningsnet med multistik. * Gummisvingningsdæmpere.

* Skrueaksel. * 3 Bl. Propel. * klem ange.

* Prøvekørt i 2 timer. * Opfylder de nye EU miljøkrav.

Priseksempel.: 3 cyl. 27 Hk. 46.650,00 Kr.

Alle priser er incl. Fragt - incl. Moms.

Ring og få et komplet tilbud.

Besøg vor hjemmeside for komplet prisliste.

BESØG VOR HJEMMESIDE FOR KOMPLET PRISLISTE.

E. V. SCHOU + CO

ADILSVEJ 5 2000 FREDERIKSBERG

TLF.: 38195555 FAX.: 38191010

www.evesco.dk

e-mail.: evesco@evesco.dk

EVESCO HÅND OG ELEKTRISKE MEMBRANPUMPER.

EVS1000 = 790,00 KR. EVS2000 = 790,00 KR EVS3000 0 790,00 KR.

SERVICEKIT FOR PUMPER SEAL & RING FOR EVS3000

EVS9000 = 291,00 KR. EVS3005 = 188,00 KR.

ELEKTRISK MEMBRANPUMPE

EVS4008 = 3.750,00

EVS4008A = 3.931,00

POPULAR VACUUMTOILET

INKL. EN AF OVENSTÅENDE

HÅNDPUMPER.

1.995,00 KR.


L æ s e r b reve :

aTIS om bord

Jeg har fået fortalt, at det er et krav at

have ATIS indbygget i VHF, når man sejler

til Tyskland. Jeg påtænker en tur til Rügen

og måske Stralsund til sommer.

Hvor meget er der om krav til disse ting

for en motorbåd med en 80 HK motor,

og er der en eventuel bøde, hvis dette ikke

er installeret?

Hvis I kan fortælle lidt om, hvordan man

får det (ved krav), og hvad det koster, vil

jeg blive meget glad. Og kan det indbygges

i en ældre VHF?

Med venlig hilsen Ivan Larsen

Svar:

Det er korrekt, at såfremt man ønsker

at besejle floderne i Tyskland, Frankrig,

Holland m.m., så skal man kunne

udsende ATIS fra sin VHF radio. Bogstaverne

står for ”Automatic Transmitter

Identification System. D.v.s. ved

hjælp af dette kan man identificere

skibe, der er udstyret med ATIS.

Det er et ufravigeligt krav uanset

størrelsen af båden. Har man ikke

ATIS, kan man blive pålagt en bøde,

og endda få forbud imod videre sejlads

indtil dette er bragt i orden, hvis

myndighederne har fået ”det forkerte

ben ud af sengen”.

Dit ATIS nr. er dit MMSI nr., hvor du

før dette skriver et 9 tal. Altså 9 + dit

9 cifrede MMSI nr. (nye regler fra 1.

januar 2009). Der skal ikke foretages

registrering.

Om det kan lægges ind i en ældre

radio - her er jeg nød til at kende din

radio, nogle kan og nogle kan ikke.

Men problemet kan her være, at hvis

den er meget gammel, så findes der

måske ikke længere programmeringsudstyr

til at gøre det.

Jeg plejer at foreslå mine elever, at

de i stedet anskaffer en billig håndholdt

VHF radio, og i den får lagt ATIS

ind. Der sker jo det, at visse kanaler

pludselig kun får 1 watt sendeeffekt,

samt at Dual Watch/Tripple Watch

ikke længere fungerer, når man ilægger

ATIS. (det må det ikke kunne).

Det kan være irriterende, hvis skibet

kun har én VHF radio ombord, at

disse ting forandres.

En håndholdt VHF kan anskaffes for

1.250 kr. inkl. programmering af ATIS.

Du kan se den på www.vhfskolen.dk/

butikken. (Pocket 4300). Dertil skal

nævnes, at så har man jo pludseligt

en mobil nød VHF i reserve! Det øger

sikkerheden.

Vil du have ATIS lagt i en eksisterende

radio (såfremt det kan lade sig

gøre) skal du typisk regne med ca.

500 kr., og radioen skal så sendes til

fabrikanten.

Jeg håber dette svar løste problemet.

Ellers er du velkommen tilbage. Mange

hilsener fra VHF Skolen/Mogens Larsen,

Tlf. 21 27 63 52, ml@vhfskolen.

dk

rettelse til artikel om farvet diesel

I Tursejleren nr. 4/08 omtaler I farvet

diesel, og den vil jeg gerne korrigere.

Min baggrund er mekaniker og af profession

kører jeg distributions tankvogn

ved Shell:

1. Alt fyringsolie er farvet. Desuden er

ppm indholdet (svovl mm) ca. 250

og dermed særdeles skadeligt for

moderne commonrail dieselmotorer,

2. Landbrugsdiesel er farvet, men er

ellers det samme som det der kan

købes på tankstationen - ppm indhold

ca. 10.

3. Diesel ppm indhold ca 10. Alt det

diesel, der købes på tankstationer er

ufarvet og det er det ENESTE alm.

lystbåde må sejle på. Det er det

samme, der bruges til vejtransport.

Alle farvede olier efterlader spor (farverester)

i tank eller brændstofsystem. D.v.s.

jo flere gange, der fyldes ufarvet olie på

en tank, hvor der har været farvet olie i og

den farvede derved bliver fortyndet, desto

mere forsvinder farven med tiden.

Men det kan måles selv i meget

små koncentrationer. Jeg vil tro,

at der skal 4-5 fuldtankninger til,

inden det er væk.

Med hensyn til farven er den

”ufarvede” diesel svagt lysegrøn

eller lys grøn/blå og den ”farvede”

olie/diesel stærkt grøn eller grøn/

blå. Farven kan variere lidt fra

raffinaderiets side. Farven kan kun

kontrolleres ved hjælp af en lille

strip, der ændrer farve, hvis den

kommer i berøring med farvet olie

i en vis koncentration. Det er den

eneste kontrolmåde, på nær en

laboratorieprøve, der accepteres,

hvis toldere eller andre skal kræve

bøder og lignende. Visuel kontrol

er ikke nok.

Moderne dieselmotorer med commonrail

må IKKE køre på dieselolie

med mere end 10 ppm. I ældre

dieselmotorer, med 20-25 år på

bagen er det ligegyldigt med ppm

indhold, fordi det først er inden

for de seneste 10-12 år at ppm er

lavere i diesel end fyringsolie. Så

de kan sagtens bruge fyringsolie,

hvis ikke det var fordi, det er farvet

og dermed forbudt at bruge til

andet end fyringsolie.

Så lad nu være med at bruge

farvet olie. Det koster nemlig en

bondegård i bøde pga. afgifter.

Med venlig hilsen og i øvrigt tak

for et godt blad, Sv.Erik Banke

Svar: Tak for dine oplysninger.

De sætter tingene på

plads. red.

Hvilken motor til catamaran på

4 t.?

Jeg har tænkt mig at købe en ny påhængsmotor

til min catamarn, som vejer fire ton.

Jeg har fået fortalt, at ved at købe en

model som Yamaha kalder en High Trust

kan jeg gå betydeligt ned i antal hk. Hvis

det er rigtigt, hvor meget mener I, at jeg

kan gå ned på. Jeg har fået at vide, at

10 hk er nok.

Med venlig hilsen Ejler Madsen

redaktionen har forelagt Yamaha

spørgsmålet:

Svar: En Yamaha FT 9.9 skubber

næsten 35 pct. mere og bremser/bakker

70 pct. bedre end en almindelig

motor. Vind og strøm er, som bekendt,

en ”ubekendt” faktor. For de fleste

vedkommende er en FT 9.9, evt. med

X-ben for evt. bølgesejlads, rigelig.

En jordomsejler anbefaler jeg 2X9.9

for ekstra sikkerhed. Hvilket også er til

gavn ved havnemanøvrer.

Preben Hansen, Yamaha.

Hvem viger for hvem?

Jeg ved ikke, om det er blevet normal skik

for sejlbådene at sejle med både motor

og sejl samtidigt uden at markere det med

den dertil indrettede trekant som viser, at

man går for motor. Det er for dårligt, når

man er kommet forbi og så ser, at der

kommer vand ud af udstødningen. Jeg

har kun mødt én båd sidste sommer, en

tysker, der viste trekanten. Men jeg har

mødt mange sejlbåde, der gik for både

motor og sejl.

Jeg sejler i en motorbåd med en marchfart

på otte knob, og det er skide træls at

lægge kursen om, når sådan en (dårlig)

fritidssejler bare tror, at vandet kun er

til for sejlbåde. Jeg synes, det er dårligt

sømandskab ikke at mærke sit skib korrekt,

så andre kan se, hvordan fører sit

skib. Trods alt koster trekanten kun 100

kr. Det er mit håb, at jeg med indlægget

kan skabe debat om, hvordan man færdes

på vandet.

Med sejlerhilsen,

Karsten Larsen

Svar: Budskabet er hermed bragt videre.

Dog vil vi tilføje, at fordi der kommer

vand ud af udstødningen behøver

det ikke at betyde andet end, at der

lades på sejlbådens batterier. red.

KOMFUR FOR DIESELDRIFT

Kombinerer varme i båden med madlavning

NYHED

Lynettens Bådservice

- mest (behagelig) varme for pengene

www.baadservice.dk tlf. 32576106

Danmarks.Tursejlerforening.·.nr..1.februar.2009

13


14

M e d l e m s - s e r v i c e :

Tursejlershoppen

trackGuard finder båden

Hvert år stjæles der ca. 900 fritidsbåde her

i landet. Hvis du vil forhindre, at din båd

bliver tal på denne kedelige statistik, bør

du investere i en særlig tyverisikring - sporingsmodulet

»TrackGuard«. Når det aktiveres,

kan båden spores og følges. Det kan du

læse mere om på www.guardsystems.dk.

Gennem DT får medlemmerne 14,5%

rabat på sporingsmodulet. Det koster i

udsalg 2.340 kr. og du sparer altså 340 kr.

Derudover skal du betale kr. 1.650 årligt i

abonnement inklusiv moms.

Ring på tlf. 3962 0045 eller e-mail til

info@guardsystems og få yderligere oplysninger.

nyt tilbud på brandslukning

Firetrace, et effektivt og godt automatisk

brandslukningsudstyr til både, er blevet

endnu bedre. Det er nu udstyret med et nyt

slukningsmiddel til afløsning for det forbudte

Halon. Det nye middel hedder Novec

Spørg Advokaten

1230, og det er udviklet af 3M i USA, og det

anvendes på samme måde i Firetrace som fx

CO2 og ABC-pulver. Det har ingen ødelæggende

effekt på hverken elektronik, som

starter og generator. Stoffet efterlader heller

ingen form for restprodukt, fordi væsken går

over til gasform og fordamper uden at efterlade

noget.

Der er specielle tilbud til medlemmer af

Danmarks Tursejlerforening. Firetrace

automatisk brandslukningsanlæg med 2 kg

ABC, der dækker op til to kubikmeter rum

koster nu 1.600 kr. Det efterlader normalt

et syndigt griseri efter

at have slukket en

brand. Derfor vælger

de fleste kunder det

samme system men

med to kilo NOVEC 1230 i stedet for ABC.

Det er lidt dyrere, med det er en komplet

pakke med: 4 meter detektorslange, beslag

til beholder, p-clips, nylonbindere, beskyttelse

til detektor og komplet monteringsvejledning.

Med moms og forsendelse koster

det DT-medlemmerne 2.550 kr.

Nærmere oplysninger www.

firetrace.dk, pofa@fire-trace.dk eller

tlf. 5616 9100.

nYe sØkOrt

En sejlsæson ligger foran, og vi er mange,

som glæder os til den. Flere af os har sikkert

brug for nye søkort til næste års sejladser, og

derfor henleder vi opmærksomheden på, at

allerede nu kan vi tage imod bestillinger. Gavekort

udstedes til brug ved fødselsdage eller

lign. samt til julen.

Vi påregner, at de nye søkortsæt fra ”Nau-

tische Veröffentlichungen” (NV) ankommer

medio marts, og forudbestillingerne vil

straks blive fremsendt.

Husk: Alt elektronisk udstyr til navigation

anbefaler, at man bør have papirsøkort

som baggrundsmateriale. Også i 2009 giver

foreningen tilskud til medlemmernes erhvervelse

af ovennævnte søkortsæt fra NV.

Henvendelse og bestilling: Mogens Hansen

tlf. 6610 9870. E-mail mogens@tursejleren.

Husk at have medlemsnr. klar inden henvendelsen.

ny uni-sex skipperkasket

Foreningen har søsat en ny smart kasket til

skippere af begge køn. Den

er til såvel små som

store hoveder, og den

kan købes gennem

DT´s sekretariat. Her

kan du også købe

en ny udgave af

en DT´s polotrøje.

Kasketten

koster 80 og

trøjen koster 100 kr. Se i

øvrigt under Tursejler-shop- pen på

vores hjemmeside – www.tursejleren.dk

CAMPInGPAs

Hvis du vil campere på landjorden, kan DT

udstede et campingpas til dig. Vi har brug

for følgende oplysninger: Indehavers fornavn,

efternavn, adresse, postnummer samt

fødselsdato og sted, pasnummer og nationalitet

samt udstedelsesdato. Endelig har vi

brug for dit medlemsnummer i DT. Du kan

IKKE anvende det nummer, der er trykt ved

din adresse på bladet. Du skal også angive,

om du skal til Sverige. Hvis du skal det,

skal der laves et tillægspas. Campingpasset

koster 100 kr. og tillægspasser 35 kr.

Henvendelse: Danmarks Tursejlerforening,

Odensevej 197A, 5600 Faaborg.

BÅdCertIFIkAt

DT udsteder bådcertifikater til vores medlemmers

både. Da arbejdet med udstedelsen

sker ved frivillig indsats og i fritiden, må du

henvende dig til os skriftligt og bede om at

få tilsendt det nødvendige materiale, som du

skal udfylde.

Henvendelse: Hartvig Rasmussen, Fribertsvej

12, 5300 Kerteminde. E-mail: hartvig@

tursejleren.dk

MedleMsrABAt PÅ elektrOnIk

Firmaet Visiotech, i Ølstykke på Sjælland,

sælger et stort sortiment af teknik indenfor

lyd og billede. Bl.a. Digi-boxe med antenner,

digitale TV-apparater samt små og store

fladskærme til søværts brug. Ikke alene

en gros men også til private. Tursejleren

www.tursejleren.dk

har indgået en aftale med Visiotech om en

medlemsrabat på 10 pct. ved opgivelse af

medlemsnummer. Se tilbudet på:

www.visiotech.dk

Du kan også gå ind i Tursejlereshoppen på

DT´s hjemmeside:

www.tursejleren.dk og se det.

dt´s kurser I 2009

PIGer lær At sejle

BÅden:

DT´s.konekurser.har.vist.sig.at.

være.en.velbesøgt.succes..Ideen.

med.kurset.er,.at.skulle.der.ske.

”skipperen”.noget,.skal.den.

kvindelige.del.af.besætningen.selv.

kunne.sejle.båden.til.land..Kurset.

strækker.sig.over.to.dage.i.en.

weekend.med.såvel.teoretisk.som.

praktisk.undervisning..

PrIs 1.400 kr.

tIlMeldInG vIA

sekretArIAtet

PIGesejlAds I IshØj

den 6. OG 7. junI

kAnAlskIPPerkursus:

reersØ d.4. APrIl

kOldInG d. 18. APrIl

tIlMeldInG vIA

sekretArIAtet


Medlemsrabat på 1. hjælp

Tursejleren har lavet en aftale med et tysk firma om medlemsrabat

på 1. hjælps tasker. Firmaet ejes af to læger, som ud fra deres erfaring

som uddannede redningslæger også er sejlere. Ud fra det har

de sammensat indholdet af taskerne. De har derfor et bredt udsnit

af det medicinske udstyr, som du kan få brug for i en nødsituation

ombord. Taskerne findes i to versioner afhængigt af sejladsområder

– SeaDoc Baltic Set og SeaDoc Emergency Equipment Economy.

I hver version er der en komplet indholdsfortegnelse plus

guide til nødhjælp på dansk.

Den første version koster, med tysk moms, 295 Euro. Dertil kommer

forsendelse fra Tyskland på ca. 20 Euro. Den anden version,

Economy, koster i Tyskland, med tysk moms, 195 Euro plus forsendelse.

Tilbuddet til DT´s medlemmer lyder på 15% rabat på prisen

på den bestilte version plus fri forsendelse.

Du kan bestille en taske direkte via post til SeaDoc. Adressen

er: Uhlenhorster Weg 10, 22085 Hamborg, Tyskland. Du kan også

sende en e-mail med din bestilling til: doctor@seadoc.de.

I begge tilfælde husk at opgive

medlemsnummer i DT.

Nærmere oplysninger på:

www.seadoc.de

Velkommen ombord

til 2 nye DT klubber

Med to nye tilmeldte klubber i DT’s

regi, har vi nu 141 medlemsklubber.

De nye klubber er:

klub nr. 140: kolding motorbådsklub,

Formand:.Mikael.Krog,.Løvevej.17,.6000.Kolding.

Tlf..30.23.32.97/75.53.32.97

Kasserer:.Karen.M..Sørensen

Grønholtparken.33,.6000.Kolding

Tlf..28.12.83.66

E-mail:.kmb1939@mail.dk

www.koldingmotorbaadsklbu.dk

klub nr. 141: Læsø Bådelaug, Neksøvej.4,.9940.Læsø.

Kontaktperson:.Alan.Kaa.tlf..9849.8329.

Formand:.Keld.Sørensen,.Markvejen.1,.9940.Læsø.

Kasserer:.Brian.Nielsen

Gammel.Østerbyvej.3,.9940.Læsø..

Tlf..9849.8309.

www.tursejleren.dk

BrAnd- OG sOdFrIe lYs OM BOrd

Danmarks.Tursejlerforening.·.nr..1.februar.2009 15

rsejleren feb 09 indd 1 28/01/09 11:24:54


16

Nye både og udstyr til dem

Trods finanskrise velbesøgt

bådudstilling i Hamborg

Det årlige boatshow i Hamborg, ”hanseboot”, trak 100.000

besøgende og det var næsten det samme, som året før. Blandt

dem mange danske. 800 udstillere fra 30 nationer viste deres

produkter over 82.000 kvm. i 11 haller, og i havnen lå 50 store

lystbåde. Hamborg er altid en messe værd. Der var mange

nyheder at se på. Her nogle af dem.

Udsigt over udstillingshal.

Årets europæiske motorbåd 2009:

marex 370 agterkahyt

Båden blev præsenteret som en verdens-premiere under ”hanseboot”.

Den var udstillet af Reese Marin i Aabenraa og blev kåret

på den netop overståede bådudstilling i Düsseldorf som ”European

Yacht of the year 2008/09” i klassen motorbåde 30-40 fod

af bådjournalister fra 10 førende europæiske bådblade. Båden

kommer fra det norske kvalitetsværft Marex, og den bygges i

Litauen med inspiration fra Danmark. Den får dansk premiere på

bådudstillingen i Fredericia.

på www.reesemarin.com eller tlf. 7462 6256.

Årets motorbåd 2009.

Årsagen til prisen er bådens store, rummelige agterkahyt, og det

er tilsyneladende den første motorbåd med agterkahyt, der er

bygget i Europa i mere end 10 år. -Konceptet til den nye båd

fra Marex var at skabe en motorbåd, hvor man let kan bevæge sig

rundt i hele båden, hvor der er plads til hele familien, men alligevel

er to separate kahytter, som sikrer en vis form for privatliv

om bord, siger Henrik Reese. Han fremhæver, at det ikke er gammel

vin på nye flasker men et nykonstrueret, topmoderne skrog.

Der er flere andre nyskabelser ved båden. Bla. Seatorque – et

rør, der beskytter skrueakslen og samtidig nedsætter brændstofforbruget

med otte pct. Båden leveres med dansk moms i

Aabenraa for 2.582.000 kr., og der er flere oplysninger at hente

på: www.reesemarin.dk

Nye modeller fra fjord

Der har været bygget gedigne motorbåde under navnet Fjord i

50 år. Fra træbåde fulgte de med ind i glasfiberalderen. Det blev

et af de mest solgte bådmærker i Norge i mange år. Værftet skiftede

ejer, og det har de senere mange år ført en hensygnende

tilværelse med enkelte af de klassiske modeller i nyt design. Det

er Ternen på 24 og 28 fod. Men nu er der atter kommet gang i

Fjord Boats.

Værftet har planlagt et program af motorbåde fra 21-65 fod i

forskellige versioner over de næste få år. Det er samtidig i gang

med at opbygge et forhandlernet ude i den store verden. De

første nye modeller er allerede søsat. Det er 35, 40, og 44 fods

udgaver. Sidste skud var 40 fods udgaverne, som blev præsenteret

i Hamborg.

Det er Fjord 40 Open og Fjord 40 Cuiser. De har en bredde på

3,99 og en længde på 11,99 m. Begge opgives til en hastighed

ca. 30-41 knob afhængig af motorstørrelser. Begge versioner er

udstyret med to Volvo Penta motorer. Cruiserversionen har en

stor forkahyt og en kahyt ind under salonen med to enkeltkøjer.

I standardversionen med 2x300 hk motorer kostede begge

udgaver 299.200 euro før moms og skat i Hamborg. Desuden

var der en omfattende prisliste over ekstra udstyr. Derfor er det

svært at danne sig et overblik over prisen. Den må indhentes i

hvert enkelt tilfælde.

Den danske importør er Beck Marine i Glostrup. De har hjemmeside

www.beckmarine.dk og tlf. 4371 8668. Der kan også hentes

oplysninger på værftets hjemmeside www.fjordboats.com

Billdtekst til Fjord 40 Cruiser

Fjord 40 Cruiser.

Bavaria satser på fremtiden

Tysklands ubestridte største bådebyggeri, Bavaria, satser

massivt på fremtiden ved et samarbejde med verdens førende

bådesignere. Forsmag på samarbejdet blev vist på messen

i Düsseldorf i januar. Her havde den nye model, Deep

Blue 46. med tre kahytter, verdenspremiere. Den er designet

af BMW Group Designworks i USA.

Bavaria har også præsenteret et nyt design fra Farr Yacht

Design – Cruiser 55, og i efteråret fik Bavaria 35 Cruiser

premiere på de store bådudstillinger. Endelig blev den nye

Bavaria 30 Sport HT kåret i Düsseldorf til ”European Power

Boat of the year.”

Der er mange flere oplysninger at hente på hjemmesiden

www.bavaria-yachtbau.com eller hos den danske importør,

Dansk Yacht & Marine Center i Randers, www.dymc.dk,

e-mail info@info@dymc.dk pog tlf.: 8711 4000.


Nyt flagskib fra Nordship

Gennem 71 år har Nordship Yachts bygget kvalitetsbåde. De

seneste ti år har produktion og udvikling udelukkende været

koncentreret om dæksalon sejlbåde. Ideen bag dem er, at det

skal være en cruising sejlbåd, som er letsejlende for to personer

under alle forhold. En stor del af tiden til søs foregår om læ.

Derfor er dæksalonen med panoramaudsigt indrettet til det

formål. Den har desuden en indvendig styrestand.

Den seneste model hos Nordship hedder 380 DS, og den

havde premiere under bådudstillingen i Hamborg. Det er en

erstatning for den populære Nordship 38 DS, som dog stadig

leveres. Den nye model leveres, som de andre, med individuelle

løsninger.

Skroglængden er 11,60 m., og ved vandlinien er den 10,30 m.

Den har en bredde på 3,75 m. og en dybg. på 1,80 m. Deplacement

er ni tons. Pris for standardbåd leveret i Lunderskov er

med standard udstyr og moms 2.772.242 kr.

Flere oplysninger på www.nordship.dk, info@nordship.dk eller

tlf. 7555 9155.

Nordships nye mode, 380 DS, kan ses under bådudstillingen i Fredericia.

Ny dæksalonbåd fra Sirius

Sirius-werft, familieejet værft, i Slesvig-Holstein har produceret

gedigne kvalitets sejlbåde i størrelserne 32 og 38 fod, i

mange indretnings versioner, i mere end 35 år. Værftet har nu

barslet med en ny model –en dæksalon udgave midt i mellem

på 35 fod. Se værftet program på www.sirius-werft.de

Xc-45 – årets båd i europa

X-Yachts Xc-45 blev en sikker vinder i klassen Luxury

Cuisers i årets europæiske ”Yacht of the Year”. Det var den

eneste danske båd, der var nomineret i år. Kåringen fandt

sted under bådudstillingen i Düsseldorf. I de andre klasser

vandt hhv svenske Arcona 430, franske Bénéteau Oceanis

31 og hollandske Saffier 26.

Ny performance båd fra Slovenien

Det sloveniske yachtværft, Elan, har et stort program af velsejlende

kvalitetsbåde i størrelser fra 31-45 fod. I Hamborg havde

værftet premiere på en ny model – 380. Den betegnes som en

performance cruiser. Det vil sige båden for dem der gerne vil

deltage i kapsejlads og samtidig bruge den som en veludstyret

turbåd til komfortabel sejlads med familie og venner. Derfor er

båden bl.a. også udstyret med tre kahytter. Bag konstruktionen

står Rob Humphreys, og han har formået at føre ideen ud i

denne slanke, velsejlende båd. L.o.a. er 11,34 m., og længden

ved vandlinie er 10,63 m. med en største bredde på 3,65 m.

Deplacement er 6650 kg.

Der er flere oplysninger på www.elan-yachts.com

Den danske importør kan kontaktes på tlf. 3063 8057 e

ller e-mail arnulv@elan-yachts.dk

Elan 380 er en hurtigtsejlende turbåd.

To nye franske turbåde

Dufour 34E og 45 er to nye modeller i det franske værfts store

program af gode sejlbåde. De er to gode eksempler på værftets

satsning på performance både. Værftet hævder ubeskedent, at

det dermed er med til at sætte nye standarder for den slags

både – hurtigt sejlende og komfortable. Dufours program går

fra 32-52 fods sejlbåde.

34E har en l.o.a. på 10,60 og 45 er 13,95 m. lang. I Hamborg

stod 34E til 98.789 og 45 kostede 212.175 euro – begge uden

moms. Der er mange flere oplysninger at hente på hjemmesiden

www.dufouryachts.com

Den danske forhandler, Dufour Yachts Danmark, kan kontaktes

på www.sejlerliv.dk - mail@sejlerliv.dk eller telefon 8644 8881.

Brandsikring

FIRETRACE til

motorrum, oliefyr m.m.

Lille turbåd på polsk

Mindre kan en turbåd vel næppe laves – Huzar 21 fra Polen.

Den har en l.o.a. på 6,30 og en bredde på 2,50 m. Til gengæld

er den overkommelig i pris. Og så er den ikke større

end den kan trailes. Dania I Hamborg Brand & stod Miljøteknik

den, med 19 pct. moms.

til 27.254,09 euro for standardudgaven. Der er flere oplys-

Tlf. +45 5616 9100

ninger på producentens hjemmeside www.em-yachts.com

www.firetrace.dk

Dufour 34E – performance.

Danmarks.Tursejlerforening.·.nr..1.februar.2009

17


1

Nye både og udstyr til dem

Lille turbåd på polsk

Mindre kan en turbåd vel næppe laves – Huzar 21 fra Polen.

Den har en l.o.a. på 6,30 og en bredde på 2,50 m. Til gengæld

er den overkommelig i pris. Og så er den ikke større

end den kan trailes. I Hamborg stod den, med 19 pct. moms.

til 27.254,09 euro for standardudgaven. Der er flere oplysninger

på producentens hjemmeside www.em-yachts.com

Næpppe noget andet folk i Europa sværmer så meget for havet, som tyskerne.

Omkring 35 kunstmalere og gallerier udstillede under ”hanseboot”. Her en enkelt

af standene. Hvis du er til havfruer er det stedet.

Dødemandsknap du altid husker

CoastKey er navnet på en lille enhed, der bæres om halsen

og virker som en trådløs dødemandsknap. Hvis føreren falder

overbord stopper motoren efter 2-3 sekunder, og en signallampe

lyser i enheden for at hjælpe med lokalisering af den

uheldige sejler.

Systemet erstatter startnøglen og den traditionelle dødemandsknap.

Den bruges desværre sjældent, fordi den begrænser

bevægelsesfriheden i båden. CoastKey har en række ekstra

funktioner, der omfatter motorstart og –stop, tilt af motor og

startspærre CoastKey kan enkelt installeres på de fleste motorer,

inden- som udenbords, benzin eller diesel, og den kan

kontrollere op til to motorer. Prisen er fra 3.990 for installation

til én motor. Importøren, Uni-Safe A/S henviser til nærmeste

forhandler på 3286 0524. Se nærmere på www.unisafe.dk

Nye motorer

Vetus, fra Holland har udvidet serien af marinedieselmotorer

med en ny serie på fire moderne common rail letvægts

motorer i størrelser 140-250 hk. Motorerne er konstruerede

til hel- og halvplanende både. Motorerne kan ses på bådudstillingen

i Fredericia. Der er flere oplysninger på www.

vetus.dk

Yanmar Marine har søsat en ny generation af letvægts dieselmotorer

i BY-serien. Det drejer sig om 4-cylindrede på

150 og 180 hk samt 6-cylindrede på 220 og 250 hk – alle

ved 4.000 o/m. Flere oplysninger på www.gertsen-olufsen.

dk

Suzuki har søsat en ny generation af DF90/80/70 hk af

letvægts påhængsmotorer. Dem kan du læse mere om på

importørens hjemmeside www.thornam.com

kopiprodukt

kan gøre redningsflåden livsfarlig

Den svenske producent af hydrostatiske udløserrelæerne,

Hammar H20, har udsendt en advarsel mod kopiprodukter.

De ligner det originale produkt men til forskel for det,

virker de ikke altid, oplyser producenten, som har afprøvet

flere kopier, som ikke fungerede efter hensigten.

Hammar H20 udløserrelæer bruges i forbindelse med de

fleste mærker af automatisk oppustelige redningsflåder og

nødsendere m.m. De fungerer på den måde, at når et skib

forliser, og udstyret som er tilkoblet udløserrelæet kommer

under et bestemt vandtryk, vandybde, udløser relæet

redningsflåden eller nødsenderen, så det frit kan flyde op

til overfladen.

Du kan selv kontrollere dit produkt. På relæer der er produceret

efter april 2006 skal der på undersiden være fem

tilvirkningsmærker på alle enheder. Før denne dato skal de

kun være to mærker. Kopierne mangler disse mærker. Er du

i tvivl kontakt leverandøren af det produkt udløserrelæet

er købt hos. Du kan også downloade en interaktiv demo

med flere oplysninger på www.cmhammar.com/files/HammarH20.exe

D e t H a v b l å m a r k e d

Sælges:

Alt i træ lavet på moderne

snedkerimaskiner: Rabat

til medlemmer af Danmarks

Tursejler Forening.

A-Z Snedkeriet

Molevej 4, Esbjerg

Tlf.: 7512 6599

www.a-z-snedkeriet.dk

a-z@a-z-snedkeriet.dk


Vandlinien

Ordbog for sofaskippere:

Båd:

Hul genstand hvis ene del består af et forholdsvis vandtæt

”skrog”, og hvis anden del er dækket af et dæk, som er udstyret

med åbninger, der tillader mennesker og andre genstande at

komme under det, og som er konstrueret således, at det, som

oftest, flyder med den tætte del, skroget, nedad.

Lystfartøj;

Ældre dansk betegnelse for båd uden nytteværdi. Fordi de

fleste ord med tilføjelsen ”lyst” er negativt ladet (ref. lystløgner

og lystmorder), har man de senere år ændret betegnelsen til

”Fritidsbåd”.

Sejlads:

Kunsten at blive våd og syg, mens man bevæger sig sagte fra ét

sted og tilbage til samme sted – forbundet med store udgifter.

Det betegnes også som at stå under en kold bruser og rive tusindekrone

sedler i stykker.

Bagbord:

Side modsat styrbord. Set mod sejlretningen – den side, hvor

tommelfingeren vender indad.

Styrbord:

Se under ”Bagbord”.

Havfrue:

1. Skipperens kone. 2. Blikfang i værftets salgsbrochure.

Køjesæk:

Ældre havfrue – også benævnt havgasse. Se under ”Havfrue”.

Kølsvin:

1. En sejler, der drikker for meget. 2. Det laveste indvendige

punkt i et skib hvor en, endnu ikke forklarlig, reaktion mellem

de forskellige væsker som samles der, skaber en langsom bevægelig

ildelugtende masse, som af videnskaben anses som en

tidlig form for liv – på landjorden.

SOS:

Nødsignal. 1. Save Our Souls – bruges af sømandspræster i

fremmede havne. 2. Slip Omgående Slanterne – bruges af landets

finansieringsselskaber.

www.tursejleren.dk

Vind en skipperkasket

Har du ord eller begreber, som passer ind i

Sofaskippernes ordbog, hører vi gerne fra

dig. Vi belønner indsenderne af ord, der

bliver bragt i denne spalte, med en DT

skipperkasket.

Landgang:

Planke-, evt. med talje eller andet arrangement, der letter

ombordstigningen i et fartøj for sofaskippere med gangbesvær.

Søgang:

Det modsatte af (se) landgang.

Vis du er DT-medlem -

sæt en logo på din båd og bil!

Torden til søs

Torden over vandfladen . ”Og lystent borer lynet sig i

kloden”, som den gamle digter skriver.

Man sidder i sin båd og spekulerer, for hvem ved hvilken

gang på, om man nu skulle have hængt en lænke fra

stålvantet og ned i vandet. Ville det hjælpe noget, hvis

vejrguderne nu havde udset sig netop vores mast som mål

for den næste udladning?

Ængstelse? Ikke tale om. Den vinder, der følger tordenbygen

er værre. Den skal man tage sig i agt for. Reb ned

i tide – og smid eventuelt krogen.

Det buldrer deroppe. Lange rullende drøn. Thor kører

sine bukke hen over vores syndige hoveder – over land og

hav og vores lille båd. Bange? Snik-snak. Og så måske alligevel.

Bare lidt. Ikke? Og det er i grunden så hyggeligt!

(Gengivet fra ”Tågehornet” Medlemsblad

for Nyborg Sejlforening)

Danmarks.Tursejlerforening.·.nr..1.februar.2009

19


efterretninger for tursejlere §

20

Havneguide til møn og Sydsjælland

200 /09

”Lige syd for storbyområdet København-Malmø finder du et af

Europas bedste sejlerfarvande, med oplevelser til meget mere

end én enkelt ferie. Farvandet syd for Drogden byder både på

spændende sejlads, enestående naturoplevelser, en perlerække

af havne og masser af aktivitetsmuligheder.”

Sådan indledes årets ”Havneguide for Møn og Sydsjælland”.

Den udgives af Havnesamarbejdet under Turistnetværk Sjælland-Møn,

som er et samarbejde mellem turistorganisationer og

kommuner på Midt- og Sydsjælland.

Guiden præsenterer 19 spændende havne i området. Desuden

indeholder den en Aktivitetskalender. Du kan få guiden på dit

lokale turistkontor. Du kan også gå ind på www.sjaelland-moen.

dk eller www.moenrundt09.dk

Hjemmeside og hæfte

om lystsejlads i Dk

”Visit Danmark” har søsat en hjemmeside om lystsejlads

i vores skønne farvand. Den indeholder en masse god

information om bl.a. 300 lystbådehavne, gode artikler om

sejladsområder, hvad der er god takt og tone på vandet og

i havnene samt nyttige links til bl.a. DMI. Siden er blevet

til i samarbejde med Danboat og FLID (Foreningen af lystbådehavne

i Danmark). Der er flere oplysninger på www.

visitdenmark.com/danmark/da-dk/menu/turist/inspiration/aktiv

ferie/sejlads/sejlads.htm, skriver Søsportens

Brancheforening i sin publikation Danboat Nyt.

Verdens hårdeste kapsejlads - Vendée Globe

Sejleren Yann Elies var i yderste livsfare, da han sejlede direkte

ind i en kæmpebølge og blev kastet rundt i båden. Herved

brækkede lårben og flere ribben. Han var heldig, at et australsk

flådefartøj kunne komme ham til hjælp efter 48 timer. Sejleren

blev bjærget og bragt til et hospital syd for Perth i Australien

lige før jul. Han kan takke flåden for, at han, ude af stand til at

komme til sine smertestillende

piller, overlevede.

Elies var én ud af 30 solosejlere,

28 mænd og to kvinder, som deltog

i deres 60 fods fartmaskiner,

den såkaldte IMOCA 60 klasse,

i ræset Vendée Globe - Jorden

rundt. Gennem de stormfulde

farvande ved sydspidserne af

Afrika, Australien og Sydamerika.

Det er sjette gang kapsejladsen

finder sted. Den startede

9. nov. i fjor i den franske by Les

Sables dOlonne. Rekorden for

den 26.000 sømil lange sejlads

Jer på 87 dage og 10 timer. Det

svarer til en gennemsnitsfart på

11,28 knob. I løbet af februar

ventes vinderen at være tilbage i

Frankrig. Du kan følge sejladsen

på www.vendeeglobe.org/en

flagermus i kamp mod havneudvidelse

En gruppe små flagermus kan vælte de store planer der er om en

ny havn i Kalundborg, skriver dr.dk/nyheder 12. december. Hvis

det står til Danmarks Naturfredningsforening, kan de det.

Foreningen er utilfreds med en hvidbog, der skal vurdere

miljøpåvirkninger ved den nye havn. Bogen foreslår at fælde de

træer, flagermusene bor i, og så sætte de døde træer op i en ny

bevoksning tæt på havnen.

Det er en uprøvet metode, og Danmarks Naturfredningsforening

tror ikke på, at flagermusene vil flytte med. Dyrene er

beskyttet af et EU-direktiv, og det er med det i hånden, naturfredningsforeningen

vil kæmpe imod havneplanerne.

Lystbåde for millioner udbrændte på land

Natten til torsdag d. 29. januar udbrændte i fire lystbåde og

tre blev skadet på havneområdet i Sønderborg, skriver Jyllands-

Posten. Kun det stille vejr forhindrede, at flere tæt stuvede

både blev flammenes bytte. Vidner har set tre drenge løbe fra

havnen.

Bådræs i Højesteret

Svendborg: Har politiet ret til at indføre regler om, at

speedbåde ikke må sejle så hurtigt, at de planer, skriver Fyns

Amts Avis 11. december. Spørgsmålet lander nu i Højesteret

efter, at først retten i Svendborg svarede nej, og Østre

Landsret derefter sagde ja.

Sagen drejer sig om to speedbåde, der planede i Svendborg

Sund i 2006. Førerne af dem blev idømt bøder på

1.500 kroner, fordi de overtrådte et sejladsreglement, som

politiet havde fastsat.

Men både forsvareren og byretten mente, at politiet ikke

har hjemmel til at udstede den slags forbud. Politiloven

giver kun ret til at udstede midlertidige forbud, lød det.

Vidste du at Walsteds Baadeværft

er distributør af Rylard lak & maling fra firmaet BRAVA, Italien

WALSTEDS BAADEVÆRFT . SAUgSkÆRVEj 21 . Dk-5700 SVEnDBoRg . +45 6220 5168 . WWW.WALSTED.Dk


Opgav efter 10.000 sm i robåd

Kun ca. 80 sømil før han havde roet tværs over Stillehavet,

måtte italieneren Alex Bellini give op efter 10 måneder

alene i en robåd, og blev hentet i land, skriver dr.dk/nyheder

13. dec.

Han startede i sin 7,5 meter lange robåd fra Perus kyst i

februar 2008 med kurs mod Australien. Undervejs levede

han af frysetørret mad, som han skyllede ned med regnvand

eller afsaltet havvand. Han ville blive den femte mand i Verden,

der gennemførte sådan en sejlads. Bellini havde tabt

15 kilo, da han måtte opgive og tilkalde hjælp. Han måtte

bæres i bæres i land, fordi hans ben ikke kunne bære ham

efter 10 måneder uden træning.

mærsk-båd redder kitesurfer i Stillehavet

Den 42-årige kvindelige eventyrer, Anne Quemere, ville krydse

Stillehavet fra San Francisco til Tahiti ved hjælp af et drage-sejl.

Hun startede 4. november, men efter 2.000 sømil havnede hun

i et vindstille bælte, skriver www.Sail-World.com

Da hendes forsyninger og radioens batteriet var ved at slippe

op, valgte hun at udsende nødopkald. Hun var da 1500 sømil fra

nærmeste land – Hawaii. Opkaldet blev opfanget af en fransk

redningstjeneste, der konstaterede, at et skib chartret af Mærsk,

Maersk Mytilini, var tættest på Anne. Skibet lagde straks kursen

om, og det lykkedes for besætningen at bjærge den forkomne

kvinde. Men hendes 18 fods lange ocean-kite måtte efterlades.

Google dykker ned i havet

Næsten fire år efter hjemmesiden Google Earth satte

internetbrugerne i stand til at zoome ind på deres gader

og huse, og senere universets galakser, har søgemaskinen

Google nu søsat en ny service. Der gør det muligt at

udforske verdenshavenes dybder i 3D, mens man sidder

tørskoet derhjemme. Man kan samtidig søge oplysninger

om, hvad man ser skrevet af videnskabsfolk. Brugeren får

f.eks. indsigt i undervandsvulkaner, om skibsvrag eller de

kan ”jagte” hvaler eller andre havdyr.

færre lystsejlere druknede i 200

Antal af druknede badegæster satte rekord i 2008 med

23. Det er det højeste antal siden 1990. Til gengæld

er der glæde hos Søsportens Sikkerhedsråd. For der

druknede markant færre sejlere sidste år. Selv om flere

og flere personer går på havet i deres fritid, så raslede

antallet af omkomne ned, siger rådets daglige leder, Finn

Lage, til dr.dk/nyheder.

Ifølge Lage minder man med kampagner folk om, at

redningsvesten skal være en selvfølge, når man er på

bølgerne. Især er man i dialog med fritidsfiskerne, der

erfaringsmæssigt fylder meget i statistikkerne over de

druknede. Efter et par år med omkring 21 druknede steg

tallet i 2007 til 28. Men i fjor ser tallet ud til at ende på

kun 11.

-Jeg håber, at udviklingen bider sig fast, selv om vi ikke

kan give en nøjagtig forklaring på det lave tal. Der er

flere på havet i dag. Men jeg håber ikke, at det fald, vi

ser i 2008 kun er et statistisk udsving, siger Finn Lage.

Bortset fra de badende repræsenterer Sikkerhedsrådet

stort set alle, der færdes på havet i fritiden..

MESSETILBUD

og spændende nyheder

på Fredericia Boat Show

Besøg Gertsen & Olufsen Marine på Fredericia

Boat Show stand C2226-2228

og se mange spændende nyheder og

forrygende messetilbud fra

YANMAR • VICTRON ENERGY • KOHLER

SIDE-POWER • KABOLA • GORI FOLDEPROPELLER

NYHED

MESSETILBUD

Yanmar ZT350 Sterndrev

Helt ny-designet sterndrive med

hydraulisk kobling. Til Yanmar BY

og LP motorer op til 350 HK.

Spar op til 11.650 kr. på en ny Yanmar motor.

Vi har messetilbud på alle motorer fra 14 til 54 HK med gear eller sejldrev.

Alle sejldrevsmotorer leveres med motorfunda ment eller adapterring til

Volvo fundament.

Normal- Messe- Spar Normal- Messe- Spar

pris pris pris pris

Med gear Med sejldrev

2YM15G 14 HK 47.770 39.975 7.795 2YM15C 14 HK 64.280 54.975 9.305

3YM20G 21 HK 52.860 45.975 6.885 3YM20C 21 HK 69.860 59.975 9.825

3YM30G 29 HK 61.770 52.975 8.795 3YM30C 29 HK 77.630 66.975 10.655

3JH4E 39 HK 70.190 61.250 8.940 3JH4CE 39 HK 86.140 77.125 9.015

4JH4AE 54 HK 88.400 76.750 11.650 4JH4ACE 54 HK 101.120 90.000 11.120

Kampagnepriserne gælder ved bindende ordre hos G&O senest 15.03.09.

Alle priser er vejl. inkl. 25% moms

www.gomarine.dk • 4576 3600


TurSejLerTrÆf 2009

Så går det igen løs med tursejlertræffene. Det sker i år i: Nykøbing

Mors, Hou, Skælskør og Holbæk. Det bliver de 4 steder,

hvor der i år sker ting og sager. Meld dig til her på siden.

Efter sidste tilmeldingsfrist vil du få tilsendt program med angivelse

af de specielle aktiviteter, der gælder netop der, hvor du/I har tilmeldt

jer. Prisen med morgenmad lørdag og søndag samt fællesspisningen

lørdag aften er kr. 185,00. Børn under 15 år er selvfølgelig

stadig gratis med.

Arrangementerne starter fredag aften med fælles medbragte madkurve.

Ankomst vil være omkring kl. 17.00 med efterfølgende standerhejsning

og en velkomstdrink.

Lørdag startes med fælles morgenmad og fulgt op med en del

spændende aktiviteter i løbet af dagen. Der er fællesspisning lørdag

aften. Dette måltid, sammen med den levende musik der spiller op til

dans, er med i de kr. 185,00.

Søndag morgen er der fælles morgenbord med efterfølgende skippermøde

og hjemsejlads.

Brug venligst nedenstående tilmeldingsblanker for at tilmelde jer.

Der er centraliseret tilmelding, hvorfor tilmelding til lokalområderne

ikke vil blive accepteret.

Vi glæder os alle

i Tursejlerudvalget

og de arrangerede

klubber til at møde jer.

Med venlig hilsen

Villy U. Johansen

Tursejlerudvalget.

Arrangementerne finder sted på følgende tidspunkter:

Nykøbing Mors d. 12.-13.-14. juni tilmelding senest d. 22. maj

Hou d. 5.-6.-7. juni tilmelding senest d. 18. maj

Skælskør d. 5-6-7. juni tilmelding senest d. 18. maj

Holbæk d. 12.-14. juni tilmelding senest d. 22. maj

TILmeLDING

Tilmeldingen er bindende, og den skal være Tursejlerudvalget i

hænde senest den dato, der er opgivet for det træf, du ønsker at

deltage i. Fax eller e-mail kan også bruges ved tilmeldingen.

Vi ønsker at deltage i DTs sejlertræf i 2009 følgende sted (sæt X)

■ Nyk. Mors fredag den 12. til 14. juni 2009

■ Hou fredag den 5. til 7. juni 2009

■ Skælskør fredag den 5. til 7. juni 2009

■ Holbæk fredag den 12. til 14.juni 2009

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Tlf.nr.: Mobil nr.: E-mail:

Bådnavn:

Hjemsted:

Vi ankommer fredag den / ca. kl. lørdag den / ca. kl.

Antal voksne: antal børn:

Sendes pr. post til: Danmarks Tursejlerforening, Odensevej 197a, 5600 Fåborg.

Eller pr. e-mail til: bente@tursejleren.dk

22

www.tursejleren.dk

meDLemSkaB

- i Danmarks Tursejlerforening

Alle fritidssejlere kan blive medlem af DT. Det kan ske på to

måder: Gennem din klubs medlemskab eller som enkeltmedlem.

Klubmedlemskab:.Hvis din klub beslutter sig for medlemskab

af DT, det være sig på en generalforsamling eller gennem

en bestyrelsesbeslutning, betaler klubben i alt kr. 300,- i årlig

kontingent. Det enkelte medlem af klubben betaler så kun kr.

285,- i årlig kontingent til DT. Vi har faktisk 138 klubber, som

nyder godt af denne ordning for deres medlemmer.

Enkeltmedlemmer:. Som enkeltmedlem betaler du kr.

335,- i årlig kontingent, og så har også du alle medlemsfordelene.

Dette tilbud gælder særligt for de fritidssejlere, hvis

klub ikke er medlem af DT.

Bladmedlemskab:.185 kr.

Indmeldelses-

og tilbudsblanket

Navn:

Cpr. nr.:

Adresse:

Postnr.: By:

Tlf.: E-mail:

I hvilken havn ligger din båd?

Navnet på din klub?

Jeg ønsker medlemskab og ansvarsforsikring

Jeg er medlem i DT. Evt. medl.nr:

Jeg ønsker tilbud på bådkaskoforsikring

Jeg har mindst duelighedsbevis: ja nej

Bådfabrikat:

Bådlængde: m fod

Byggeår: Topfart i knob:

Forsikringssum kr. :

Byggemateriale: Glasfiber stål træ andet

Bådtype: Mast og sejl Motorbåd Andet

Indenbords motor/fast skrue

Indenbords motor/udenbords drev (Z-drev)

Påhængsmotor

Klip indmeldelses- og tilbudsblanketten ud og send den til:

Danmarks.Tursejlerforenings.Sekretariatet..

Odensevej 197 A, 5600 Faaborg

Tlf. 7021 4242 · Fax 6260 2451 · bente@tursejleren.dk


BÅDe SÆLGeS

040309: Bobåd-husbåd bygget på 45 fod

jagtskrog, ferrocement, 50 m2 boareal.

Færdigbygget udvendig, indvendig færdigstøbt

badeværelse, indbyggede tanke

klar til tilslutning. Mangler din indretning,

isolering, beklædning og installationer.

Sælges for 850.000 kr.

Kontakt tlf. 48390839.

060309: Myra 21 motorbåd med 24 hk

Volvo Penta, styrehus, fin kaleche, GPS,

ekkolod, VHF mm. Dejlig lille turbåd. Pris

kr. 75.000. Henv.: Per Mikkelsen, Viborg

tlf. 28197405.

1206009: Uttern D68 årg. 2004, meget

velholdt. GPS/kortplotter, ekkolod,

powerpilot, landstrøm, køleskab m.v. Mer-

Cruisr 4,3l MPI, 220 hk, ferskvandskølet,

Alfa One GEN II drev, nyserviceret. Pris kr.

319.000. Henv.: Søren Jyrk, København

tlf. 24909093.

130609: Laurin 28, solid, velholdt og

velsejlende sejlbåd årg. 1972. Motor årg.

2000 Beta Marine ferskvandskølet 20hk

3 cyl. sejler 400 timer. Storsejl år 2000.

Rullegenua og rulle år 2004. Pris kr.

119..900. Henv.: Peter Guldbrandsen,

Charlotenlund tlf.: 51514334/39633541

100509: Ohlson 22 fod årg. 1972, glasfiber,

b2,40, d.1,25, nyere sejl , rullegenua,

6hk Yamaha, rummelige velsejlende familiebåd,

4 sovepladser, toilet, værftsapteret.

Pris kr. 32.500. Henv.: Peter Jensen

tlf. 59913338/51239645.

070509: Velh. nyrenov. 28 fods Bandholm

klassisk velsejlende havkrydser fra 1977.

Som medlem af Danmarks Tursejlerforening (DT) kan du få en gratis

annonce under ”MEDLEMMERNES SØKRAMMARKED” I Tursejleren og

på foreningens hjemmeside – www.tursejleren.dk

SÅDaN GØr Du:

Du kan enten udfylde kuponen her på siden og sende den til DT’s

sekretariat, eller du kan gå ind på www.tursejleren.dk under knappen

SØKRAMMARKEDET og trykke på ”Tilmeld” din annonce.

Du skal begge steder opgive dit medlemsnummer. Annoncen bliver auto-

Navn: medlemesnr.:

adresse:

Postnr.: By:

Tlf.: e-mail:

Bukh DW 10 motor, glasfiber skrog og

dæk. Aptering teak. Ny Furlex rullegenua/GPS

kortp., DHC radio, kompas, toilet,

kogeapp., hynder, gulvtæpe og meget

mere sælges for kr. 245.000.

Henv.: Preben Juul, Egå tlf. 21601595.

uDSTYr SÆLGeS

020109: Bådstativ fra Øsby Smedene

til 30-42 fods båd sælges for

kr. 3.000. Henv. Knud Skov på

tlf. 62228812/21746561

110609: Brugt Yanmar 3 GM 27

hk med nyt sejlbådsdrev med B.F.

propel. Brugt Vebasto 3.00 Airtop

luftvarmer. Sælges delt eller samlet.

Henv.: Leif Pedersen,

Vordingborg tlf. 40966642.

annoncetekst (maks. 25 ord) til Tursejleren nr. 04/200 skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 24. april 2009.

udfyld kuponen og send den til: Danmarks Tursejlerforening, Odensevej 197a, 5600 fåborg.

medlemmernes søkrammarked

GRATIS.ANNONCER

080509: Storsejl med gennemgående

sejlpinde og pose. Sejlet er velholdt og

i orden. Dim.: forlig 10,90m., underlig

3,90m. Sælges for kr. 1.000. Henv. Kurt

Jacobsen, Nyborg tlf. 21752407.

010109: Gummibåd, tender mrk. CARIB,

med årer, til 5-10 hk påhængsmotor.

Sælges for kr. 2.000. Henv.: Knud Skov på

tlf.: 62228812/21746561.

030209: Fløjet trykvandspumpe 12V, 17

l/min. kr. 500. Fabriksnyt topstykke minus

ventiler til BMC Comandore 2,5 l. diesel

kr. 900. Henv.: 66174153.

uDSTYr SØGeS

050309: Kanalkort fra Hannover og gennem

Holland, Belgien til Paris og videre

til Mosel/Rhein og tilbage til Hannonver

søges til køb/leje eller lån.

Kontakt tlf. 28608238.

• Lav vandmodstand

• Høj virkningsgrad

• Stor pålidelighed

MAX PROP

Sejlbådspropel

• Stigning kan justeres

• Fantastisk bak

(som fast propel)

www.propeller.dk

Tlf. 58 37 09 34

kmf@propeller.dk

matisk slettet efter tre måneder. Du kan også selv gå ind på hjemmesiden

og slette annoncen, hvis du har solgt det annoncerede.

kuN fOr meDLemmer:

Du skal opgive dit medlemsnummer i DT på kuponen eller via indtastningen

på hjemmesiden.

Kommercielle annoncer vil IKKE blive optaget på Søkrammarkedet.

Annoncerne her er personlige om salg, køb, søges eller byttes af såvel

både som udstyr til dem.

Danmarks.Tursejlerforening.·.nr..1.februar.2009

23


Magasinpost

ID 100965

Afsender:

Danmarks Tursejlerforening

Odensevej 197a

5600 Faaborg

Fo rs i k r i n g s rå d :

undersøgelse:

Portræt af en tursejler

Fra en beskeden start for 16 år siden har Danmarks Tursejlerforening

(DT) været landets hurtigst voksende sejlforening, og vi er

ubetinget også landets største – og landsdækkende. Det skyldes,

at vi har et koncept, der tiltrækker aktive fritidssejlere. For knapt

fire år siden lavede vi en forbrugerundersøgelse for at danne os

et ”portræt” af en tursejler. Det gjorde vi for at følge med i udviklingen

i samfundet og for at få inspiration til aktiviteter for medlemmerne.

Vi synes nu, at det er på tide, at vi laver en opfølgning

på denne undersøgelse her i Tursejleren og på vores hjemmeside

– www.tursejleren.dk

Navn:...............................................................................

Adresse:.

Postnr.:...................................By:

E-mail:...

kuPON: Sendes til:

Tursejleren, asgård 11,

3600 frederikssund.

Sæt venligst X

kOnkurrenCe

For en god ordens skyld kan redaktionen

garantere, at dine oplysninger kun vil blive

brugt som internt arbejdsmateriale i foreningen.

Udfyld blot denne kupon og send

den til redaktionen senest d. 1. april 2009.

Blandt deltagerne i undersøgelsen

trækker vi lod om 5 x halvårs abonnement

på Bådnyt og 5 x ”Søforklaringer

- Den Maritime opslagsbog”.

Hvilken bådtype sejler du i?

■ Motorbåd ■ Sejlbåd ■ Din alder? _________________

Har du din båd kaskoforsikret gennem DT? ■ Ja ■ Nej

Hvis ja, er du tilfreds med forsikringen? ■ Ja ■ Nej

Hvor mange dage, ca., benytter du din båd i sejlsæsonen?

antal dage:_____________

Bor du i eget hus? ■ Ja ■ Nej

Har du bil? ■ Ja ■ Nej

Er din uddannelse: ■ Lang ■ Mellem ■ Kort ■ Ingen

Har du adgang til internettet? ■ Ja ■ Nej

Hvis ja, hvor ofte besøger du www.tursejleren.dk ?

■ Dagligt ■ Ugentligt ■ Månedligt ■ Aldrig

Hvad søger du på hjemmesiden?

Hvad savner du ved hjemmesiden?

Er du tilfreds med ”Tursejleren”? ■ Ja ■ Nej

Hvad vil du gerne læse mere om i bladet?

Læser du andre, kommercielle, bådblade? ■ Ja ■ Nej

Hvis ja, hvilke blade læser du?

Hvilke aktiviteter savner du i DT?

Er du medlem af en sejlklub? ■ Ja ■ Nej

Hvis ja, navnet på klubben?

More magazines by this user
Similar magazines