Tursejleren - Danske Tursejlere

danmarkstursejlerforening.dk

Tursejleren - Danske Tursejlere

2

TurSejLereN Nr. 01-09

DaNmarkS TurSejLerfOreNING (DT)

Tilsluttet

Søsportens Sikkerhedsråd

Søfartsstyrrelsens Fritidsbådsudvalg

Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg

Friluftsrådet samt Komiteen Blå Flag

European Boat Association (EBA)

forretningsudvalget

Formand: Mogens Hansen, Skovhaven 94, 5320 Agedrup

Tlf.: 3085 9690 · E-mail: mogens@tursejleren.dk

Næstformand: Poul Erik Jakobsen, Kærvej 17, 4270 Høng

Tlf.: 3085 9691 · Fax: 5885 3540 · E-mail: poulerik@tursejleren.dk

Kasserer: Leif Nielsen, Mariehønevænget 8, 5260 Odense S

Tlf.: 3085 9692 · E-mail: kasseren@tursejleren.dk

Øvrige hovedbestyrelse

Villy Johansen, Elmevang 12, 4000 Roskilde

Tlf.: 3085 9695 · E-mail: villy@tursejleren.dk

Hanne Kristensen, Holger Drachmanns Allé 15, 6700 Esbjerg

Tlf./fax: 3085 9693 · E-mail: hanne@tursejleren.dk

Stig Førsting, Vildtbaneparken 67H, 2635 Ishøj

Tlf.: 3085 9694 · E-mail: stig@tursejleren.dk

Erik Holm Johansen, Strandvejen 274, Strib, 5500 Middelfart

Tlf.: 3085 9696 · E-mail: erikholm@tursejleren.dk

Suppleanter:

1. Tina Meier, Thomsens Allé 2, 6700 Esbjerg

Tlf.: 7513 7390 · E-mail: TIM@ramboll.com

2. Poul Jensen, Emil Pipersvej 1, 2. t.v., 2800 Kongens Lyngby

Tlf.: 4593 0308 · E-mail: ingpo@weebspeed.dk

medieudvalget

Stig Førsting · Tlf.: 3085 9694 · E-mail: stig@tursejleren.dk

Havneudvalget

Hanne Kristensen, Holger Drachmanns Allé 15, 6700 Esbjerg

Tlf./fax: 3085 9693 · E-mail: hanne@tursejleren.dk

forsikringsordning

Kontakt sekretariatet

forsikringsudvalget

Poul Erik Jakobsen · Kærvej 17 · 4270 Høng

Tlf.: 3085 9691 · Fax: 5885 3540

E-mail: poulerik@tursejleren.dk

Tursejlerudvalget

Villy Johansen, Elmevang 12, 4000 Roskilde

Tlf.: 3085 9695 · E-mail: villyötursejleren.dk

Internationalt bådejerbevis

Hartvig Rasmussen · Fribertsvej 12 · 5300 Kerteminde

Tlf.: 6532 4697 · E-mail: hartvig@tursejleren.dk

Diverse kurser

Kontakt sekretariatet

Gengivelse.og.eftertryk.af.artikler.og.illustrationer.

i.Tursejleren.må.kun.ske.efter.skriftlig.tilladelse.fra.

redaktionen.og.da.med.tydelig.kildeangivelse.

Redaktionen.forbeholder.sig.ret.til.at.forkorte.og.

redigere.indlæg.i.bladet.

Redaktionen.tager.forbehold.for.eventuelle.fejl.i.forbindelse.

med.priser.i.annoncer.og.redaktionel.tekst.i.bladet.

SekreTarIaTeTS åbningstider.og.adresse:

Sekretariatet er åbent for alle spørgsmål vedr. DT,

udeblevet medlemsblad og forsikringsordningen:

alle hverdage kl. 10-13.00

- desuden torsdag kl. 17-19.00

Danmarks Tursejlerforening

Odensevej 197a, 5600 fåborg

Tlf.: 7021 4242 · fax: 6260 2451

e-mail: forsikring@tursejleren.dk

og info@tursejleren.dk

HuSk, at oplyse medlemsnummer

TurSejLereN

Udgives af Danmarks Tursejlerforening

ISSN: 1603-3329 Oplag: 9.000 stk.

redaktion

Journalist/redaktør: Harly Foged (DJ). Ansv. i henh. til

Presseloven

Asgård 11, 3600 Frederikssund · Tlf.: 4731 2892/4031 2892

E-mail: redaktionen@tursejleren.dk

annoncesalg

Winnie Vagtborg, PE offset A/S, Tømrervej 9, 6800 Varde

Tlf.: 7695 1702 · E-mail: wv@peoffset.dk

Sats og tryk

PE offset A/S, Varde · Tlf.: 7695 1717 · www.peoffset.dk

Grafiker: Karina Finderup · E-mail: kf@peoffset.dk

udgivelsesdato for næste nummer

Nr. 02/09 - den 15. maj 2009

Deadline næste nummer

Sidste frist (deadline) for indlevering af redaktionelt

stof og annoncer til Tursejleren nr. 01/09 er fredag

den 24. april 2009

forsidefoto:

Giv agt! Sejlsæson ret forude. Her i en Nordborg 38DS.

Læs mere om Nordborgs nye flagskib, 40DS på side 17.

Mød os også på www.tursejleren.dk

og www.danmarkstursejlerforening.dk

More magazines by this user
Similar magazines