Download Køresporten nr. 1 2007.pdf - Karetmager.dk

karetmager.dk

Download Køresporten nr. 1 2007.pdf - Karetmager.dk

KØRESPORTEN

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

1 • 2007

Februar


Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund og udkommer

medio februar, april, juni, september, november.

Sidste frist for bidrag

15. januar, 15. marts, 15. maj, 15. august og 15. oktober.

Redaktion

Ansvarshavende redaktør og annoncering

Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9 10 Aalborg SØ,

tlf. 9814 7880, fax 9814 78 0, mobil 099 7880,

ole@karetmager.dk

Redaktionelt stof

Torsten Lund Andersen, Elmevej 6, Langholt, 9310

Vodskov, tlf. 98 5 7 8 , tla-teknik@aalborg.dk

Meddelelser fra selskaber

Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup,

93 0 Hjallerup, tlf. 9885 7035, fax 9885 7034,

lhartmann@pc.dk

Grafisk produktion Kommunik A/S, Ølgodvej 5,

9 0 Aalborg Ø, tlf. 9635 7777, fax 9635 7788

Distribution Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej ,

8370 Hadsten, tlf. 8698 1439

DKF’s tilknyttede selskaber

Bornholms Køre Selskab, BKS

Dansk Køre Selskab, DKS

Fyens Køre-Selskab, FKS

Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR

Midtjysk Køre Selskab, MKS

Slesvigske Køre Selskab, SKS

Thy Køre Selskab, ThKS

Trekantens Køre Selskab, TKS

Vendsyssel Køreforening, VK

Vestjysk Køre Selskab, VKS

Østjysk Køre Selskab, ØKS

Hjemmeside: www.koereforbund.dk

Pris 40,- kr. inkl. moms – Oplag 1.500 stk.

ISSN 1600- 61X

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

Protektor

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

DKF’s ledelse

Præsident:

Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf. 8655 8744, fax 8655 9744,

art@ib-moeller.dk

Formand:

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore,

4140 Borup, tlf. 568 05 , fax 5616 8341,

jens@get vet.dk

Sekretær og kasserer:

Anette Holst, Valdemarsvej 1,

7080 Børkop, tlf. 7586 577,

holst.irming@mail.dk

Brugskørselsudvalg

Stein Andersen, Radbyvej , 579 Årslev,

tlf. 6590 767, mgk@automobil.dk.

Kulturhistorisk udvalg

Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf. 8655 8744, fax 8655 9744,

art@ib-moeller.dk

Køreudvalg

Henrik Nakskov, Bakkesvinget 14, 3550 Slangerup,

tlf. 4733 5911, skovlykke@os.dk

Pløjeudvalg

Herluf Holst, Klattrupvej 109, 7000 Fredericia,

tlf. 7586 0 6 , hsholst@post.tele.dk

Uddannelsesudvalg

Pia Skar, Hegnedevej 3, Valore, 4140 Borup,

tlf. 568 05 , jens@get vet.dk

Forside:

Anne-Christine Arvidsson fra Sverige er ofte deltager ved

danske kørestævner.

Foto: Ole Jespersen.

Enhver gengivelse af Køresportens artikler, illustrationer og annoncer er kun tilladt efter aftale med redaktøren. Redaktionen forbeholder

sig ret til at redigere i artikler eller afvise indlæg, ligesom redaktionen ikke påtager sig ansvar for artikler, fotos mv, der indsendes

uopfordret.

Køresporten

Køresporten

1· 007

forbeholder sig ret til at undlade at optage annoncer, der strider mod bladets eller DKF’s interesser.


Indhold

Verdensmesterskab på dansk grund ............ 4

Herskabets hestestald på Vilhelmsborg ....... 5

Den Kongelige Stalds Venner ..................... 8

Den amerikanske plov ................................. 10

Kuskelicens ................................................. 13

Konkurrencepas .......................................... 13

Læserbrev .................................................... 14

Svar på indlæg ............................................. 14

Fra formanden ............................................. 16

Aktivitetskalender 007 .............................. 18

Nyt fra Dansk Køre Forbund....................... 1

Hovedbestyrelsesmøde 006 .......................

De vil blive savnet ....................................... 3

Nyt fra Uddannelsesudvalget ...................... 4

Nyt fra Køreudvalget .................................. 4

Nyt fra Brugskørselsudvalget ..................... 5

Køreselskaberne .......................................... 7

Køb-Salg-Bytte ........................................... 50

Træning før Nytårskuren 2007. Foto: Jesper Clausen.

Køresporten 1· 007

3


4 Køresporten 1· 007

Verdensmesterskab på dansk grund

Dansk køresport skriver historie og afholder

verdensmesterskaber i 2007.

Af Ole Jespersen

For første gang i dansk idrætshistorie er Danmark

blev valgt til værtsnation for verdensmesterskaberne

i hestevognskørsel. Det er det internationale

hestesportsforbund FEI (Federation Equestre

Internationale), der har tildelt VM i ponykørsel

007 til Danmark.

Mesterskabet finder sted 18.- . juli 007 på

Dorthealyst ved Holbæk. Arrangører er Dansk

Køre Selskab og Dansk Køre Forbund.

Præsidenten for Dansk Køre Forbund, Ib Møller

udtaler:

’Dansk Køre Forbund og Dansk Køre Selskab

er glade for at kunne byde velkommen til

VM i kørsel med pony 007. I al ubeskedenhed

tager vi placeringen på Dorthealyst som en tillidserklæring,

fordi danske kuske de senere år

– trods deres begrænsede antal kommende fra et

lille land – har gjort sig bemærket internationalt.

Interessen for kørsel med pony er stærkt stigende.

Dette VM vil bidrage yderligere hertil. Særligt

glædeligt er, at netop de mindre hesteracer

tiltrækker især unge kuske, som i fremtiden vil

være med til at holde en flere tusinde år gammel

kultursport og -tradition i live.’

Arrangørerne forventer stor deltagelse ved

verdensmesterskaberne på Dorthealyst. Det er

for tidligt at udtale sig konkret om deltagerantal,

men der kan let komme mere end 80 deltagere

fra mere end 0 nationer. Der har allerede været

vist interesse fra kuske fra så fjerne egne som

USA og Australien, og på nuværende tidspunkt

er der forhåndstilmeldinger fra Belgien, Østrig,

Schweiz, Sverige og Danmark. Sidste frist for

tilmelding ’in principle’ er 7. maj.

De danske ponykuske har også tænkt sig at gå

på medaljehugst, og dansk køresport har allerede

ved flere lejligheder gjort sig positivt bemærket

ved internationale mesterskaber. I 003 blev

Peter Koux fra det arrangerende Dansk Køre

Selskab sølvmedaljevinder ved VM for 1-spand

pony i Østrig, og i 005 vandt Lars Dau fra Slesvigske

Køre Selskab bronzemedalje ved VM for

-spand pony i England. Både Peter Koux og

Lars Dau er gode bud på medaljevindere ved VM

i 007.

Billetsalg

Der er allerede åbnet for salg af billetter til VM.

På mesterskabets hjemmeside er der link til billetsalget,

der findes under ”Ticketsale”.

Læs mere om VM på mesterskabets hjemmeside

www.wdch-pony-07.dk.

Der bliver konkurreret til det yderste - også blandt ponyerne. Her ved stævne på Dorthealyst 2006. Foto: Ole Jespersen.


Af Ib Møller

Herskabets hestestald på Vilhelmsborg

I et foderrum står med smuk skrift 5. september

1856. Må være datoen for indvielsen for 150 år

siden. Århus kommune købte herregården for 33

år siden. Udvendigt blev den restaureret i 1978.

Hestefolket har ikke siden presset voldsomt på for

at tage stalden i brug. Der kan kun stå otte heste!

Den smukkeste af avlsbygningerne har derfor lidt

en grum skæbne som depot.

Foreningen Hippologisk Selskab Vilhelmsborg

satte for tre år siden en mindre del af huset

i stand til bibliotek og møderum. Nu er der skaffet

midler til at restaurere resten af bygningen og

tilmed inddrage 50 m på 1. sal, det tidligere

høloft. Stalden er fredet, så det var også på tide.

Restaureringen og møbleringen er færdig. En

lang og besværlig opgave, som er styret af et

byggeudvalg med Bent Neergaard som formand,

Jens Ole Krogh fra Århus kommune, Jens Bundgaard

og undertegnede som arkitekt. Dygtige

håndværkere har udført et krævende arbejde.

Vi lavede først en pjece om bygningens arkitektoniske

og historiske kvaliteter og søgte om

støtte. En hjælp ved istandsættelsen var, at den

oprindelige hovedtegning i mål 1:100 forelå.

I første omgang restaureredes udbygningen

mod syd. Der er nu entré, bibliotek, møderum

og tekøkken, handicaptoilet og en ny brandsikret

trætrappe til 1. sal med et mindre depot.

I 004 fortsatte arbejdet. 55 tegninger er udarbejdet.

Ingen troede, at der kunne skaffes penge

nok til at restaurere alt. Bygningen ejes af kommunen,

og fonde giver normalt ikke støtte til

offentligt ejede bygninger. Mange tilskud – bl.a.

fra DKF og køreselskaberne - har gjort det

muligt at sætte alt i fin stand. Kommunen har

støttet med samme beløb, som vi skaffede.

En tidligere ejer havde fx skåret et stort støbejernsvindue

midt over til en dør. Den nederste del

var væk. Dørhullet blev kunststoppet, og vinduet

har været dækket med en træplade. Et nystøbt og

smukt vindue er nu på plads. Et stort drikkekar

midt i stalden er genopmuret. Nye spiltove af eg

med fornemt billedskærerarbejde er opsat. Brolægningen

er fornyet og lagt om.

Bygningen har vognport, spiltove til otte heste

under fornemme forhold, seletøjsrum, garderobe

med to toiletter, ekstra trætrappe samt på 1. sal

bibliotek, og mulighed for udstillinger og møder.

HSV’s godt 800 bøger og 400 videoer er flyttet

herop.

Bygningen skal give hestesporten og kulturhistorien

bedre rammer. Køresporten får også

muligheder for at integreres på Vilhelmsborg.

Hidtil har HSV måttet afstå fra at modtage større

effekter. Nu kan vi modtage, bevare og udstille.

Men det kræver yderligere frivillig hjælp.

Besøg. Ja kom endelig og se! Stalden forventes

lejet ud for at skaffe penge til el, vand og varme.

Indvielsen? Når alt er på plads – og med alle

hestekræfter sat til! Det fortjener denne perle af

en stald.

Sådan så der ud før! Foto: Ib Møller.

Køresporten 1· 007

5


6 Køresporten 1· 007

Herskabs


stalden

Køresporten 1· 007

7


8 Køresporten 1· 007

Den Kongelige Stalds Venner

Foreningen Den Kongelige Stalds Venner har

afholdt generalforsamling 2006.

Af Henrik Haubroe

Tirsdag, den 1. november mødtes man som sædvanligt

i god tid i stalden på Christiansborg for at

se til hestene og møde gamle venner.

1/ Efter formandens velkomst stående på staldgangen

19.30 blev ordet givet til staldmesteren for

forevisning af de renoverede selekamre og personalefaciliteter.

Renovering af godt 50 år gamle bygninger er

en kompliceret sag, der involverer flere instanser,

inden man kommer til de egentlige: Beboerne.

Selekamrene har været noget præget af sammenklemthed,

siden Dronning Ingrid og Kong

Frederik IXs smagfulde indretning af museet i

afdelingen på den anden side af porten. Meget har

skullet trænges sammen, men forholdene er nu

blevet væsentlig forbedret og udvidet med adgang

til loftet for opbevaring af ikke til daglig brug nødvendige

seler og materialer.

Toiletforholdene er samtidig udvidet og bragt op

til standarden for en moderne arbejdsplads, som

beskæftiger personale af begge køn. Mandskabsrummets

lange bord er stadig flankeret af de lange bænke

af form som flækkede skovtræer, en model, som

indikerer, at de godt kan være fra bygningens første

ibrugtagen for 60 år siden. Der er også bekvemmere

armstole, men bænkene vil folk ikke undvære.

Fra stalden gik forsamlingen over til det nye

mødelokale i nr. 5 i buen nord for Marmorbroen.

En stor forbedring i sammenligning med foregående

år, hvor foreningens møder har været henvist

til Husarloftet, som ligger over stalden, under

Hofteateret og nås ad enten en stejl indre trappe

eller ad teaterets monumentale vindeltrappe.

Formanden, hofmarskal Ove Ullerup, foreslog

som dirigent, staldmester, major P. M. Mentz, som

konstaterede generalforsamlingen rettidigt indkaldt

og beslutningsdygtig, hvorpå man overgik til

formandens beretning:

/ Dagsorden iflg. vedtægterne:

a/ Det drejede sig først om hestene. En oldenborger

var gået til, en nyindkøbt Kladruber havde

vist sig uegnet, men blev omgående erstattet. En

næste indkøbt.

Man var gået over til i højere grad at øve hestene

på den bløde bund i ridebane og -hus til gavn

for hestebenene, fremfor på Københavns stærkt

trafikerede gader.

Årets begivenheder havde været præget af

udrykningen til Nordvestjylland, med kortegekørsel

med husareskorte først ved Struer havn og

umiddelbart efter i Holstebro.

En smuk tradition, der historisk går tilbage til

valgkongernes tid, hvor monarken flyttede riget

rundt, for efter tur at lære alt sit folk at kende

(referentens bemærkning).

Den anden store begivenhed var Kejserinde

Dagmars overflytning fra Roskilde Domkirke til

skibet, der førte den fordrevne hjem til familiegraven

i Sct. Petersborg.

En ekvipage havde traditionelt været med til

Hubertusjagten i Dyrehaven.

b/ Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

c/ Ingen forslag fra medlemmer modtaget.

d/ Kontingent uændret kr. 50.- for hvilket et

medlem har gratis adgang til Stald og museum

med indtil fire gæster.

3/e Palm Greisen blev genvalgt.

f/ Eventuelt gav anledning til snak om lovforslaget,

der truer med at lukke flertallet af traditionelle,

danske hestestalde. Den kongelige stald havde

allerede forrige år i samarbejde med Nationalmuseet

og Det særlige Bygningstilsyn udarbejdet en

model, hvorefter to spiltove med enkle greb kan

forvandles til én boks og omstilles til to spiltove

efter behov.

På spørgsmål om de mange kareter og andre

vogne, som opbevares fra fortidig brug, oplyste

formanden, at de fleste af kongefamilien benyttede,

historiske vogne er i museets udstilling. En del

til hofpersonalets brug anskaffede kareter, bl.a. de

såkaldte ’Visitvogne’ (Broughams) henstår i god

stand. Se tidligere artikler i Køresporten herom.

Et eventuelt salg af sekundakareter og vogne var

under overvejelse med henblik på en afklaring i

007.

Aftenen sluttede med, at Jørgen Konge som

vicevært sørgede for kaffe, øl og ostemadder,


mens snakken gik om gamle minder. En dejlig

aften.

Den Kongelige Stalds Venner

Foreningen Den Kongelige Stalds Venner med

hjemsted i stalden på Christiansborg Slot har som

formål at virke for bevaring af Den Kongelige

Stald, dens funktioner og samlinger samt udbrede

kendskab dertil og gennem donationer søge at

skaffe midler til anskaffelse og vedligeholdelse af

heste, vogne, seletøj o. l. samt støtte Stald-Etatens

deltagelse i inden- såvel som udenlandske arrangementer

- Som medlem kan optages enhver, der nærer

interesse for foreningens virke, som beskrevet i

formålsparagraffen.

Det begyndte for mit vedkommende 19 7, da

jeg i skolen fik som sidekammerat Hans Trampe,

søn af daværende adjudant hos Kong Christian

X, officerskammerat med min far og udstyret

med hest i stalden. Da jeg kom hjem 1946 efter

krigen var Christoffer Greve Trampe avanceret til

hofmarskal, bosiddende oven på nr. 5. Mit kontor

i Løngangstræde førte til meget lykkeligt samarbejde

med staldens personale, hvoraf bl.a. fulgte

kgl. biløber Jens Clausens tid i the Royal Mews,

Buckingham Palace og Windsor Castle og i senere

mandskabsudvekslinger.

Til Queen Eliabeths 5 Years Jubilie 1977 var

jeg så heldig at opholde mig i the Royal Mews.

Her ankom en af den nye køresports ivrige deltagere,

Major Nicholson, bryggeridirektør i Newcastle,

med sit private firspand parat til iklædning

og tildeling af karet til dagens procession. Som

kusk ved kroningen havde han haft sin dengang

15-årige søn som Groom. Denne meldte sig også

denne gang, nu som kusk også med sit eget private

firspand og forventede at få tildelt en karet.

Procesionen til 5-års jubilæet omfattede 5 ekvipager,

idet traditionen er, at gæster og honoratiores

slutter op i monarkens følge!

Da den internationale køresport kom i gang

blev vi klar over, hvor meget afhang af sponsorater.

Inspireret af Hendes Majestæts nytårstale om

betydningen af Genbrug tillod jeg mig 1983 til at

fremlægge forslag om oprettelse af en forening af

den kongelige stalds venner, med formålet at skaf-

fe midler til restaurering at vogne, rejse- rabatter

m. m. Mens forslaget lå til overvejelse, virkede

vennekredsen.

Staldetatens 300-års jubilæum og Jørgen Konges

initiativ til at gøre lejligheden til en fest for

hele nationens kuskefamilier blev en af de helt

store oplevelser.

Under forberedelserne blev jeg en aften ringet

op fra radiohuset med opfordring til at stille næste

morgen kl. 5.30 til forberedelse af et interview,

der kom til at gå direkte i programmet. Her måtte

jeg ekstemporere og forklare, at det ikke var Hendes

Majestæt, som var ’på vej rundt med hatten’,

men staldens personale og deres venner, som havde

opnået Hendes Majestæts tilladelse til at fejre

deres arbejdsplads med en opvisning. I interviewet

blev jeg omtalt som ’næstformand’. Ved julegløgg

i museet var kammeradvokaten så venlig at

rose min redegørelse og slutte med: ’Men hvem er

formanden?’.

Kort efter pålagde Haslund mig at motivere Den

Kongelige Stalds Venners formelle oprettelse ved

en reception i stalden. Lindegaard var staldmester.

Sammen gik vi rundt med hatten for restaurering

af vogne og genindførelse af skimler, der har

været fortsat af Heuser og nu Mentz med succes.

Indmeldelse i foreningen kan ske til: Den Kongelige

Stalds Venner, Christiansborg Ridebane nr.

1 , 1 18 København K. Eller e-mail staldmesteren@kongehuset.dk,

som lader sende girokort til

indbetaling af kr. 50.- som første års kontingent.

Ved en tidligere lejlighed ser Ib Møller, Michael Mentz og

Poul Erik Petersen på en af Kladruberne i Den Kgl. Stald.

Foto: Ole Jespersen.

Køresporten 1· 007

9


Af Peter Sandahl, SKS

I sommeren 005 var konen og jeg med en tysk

gruppe af hesteinteresserede i Pennsylvania for

at besøge Amish-folkene i Lancaster County. Rejsen

var tilrettelagt sådan, at vi to af dagene skulle

deltage i de årlige Horse Progress days. Dagene

arrangeres af Amish-folkene og finder sted hvert

år forskellige steder i Nordamerika. Dette år fandt

begivenheden sted i Lancaster County i staten

Pennsylvania. Begivenheden tiltrækker mange

mennesker, heraf ca. 50 % Amish og 50 % English,

som Amish-folkene kalder amerikanerne.

Publikum følger med stor interesse med i det

nyeste inden for heste- og muldyrtrukne markredskaber.

Imponerende er det at se, hvordan

man bruger stort set samme maskiner som i et

moderne landbrug, blot med større eller mindre

hjælpemotorer på. Det er således kun fremdriften,

som trækdyrene skal klare. På skuet viste

10 Køresporten 1· 007

Den amerikanske plov

det sig, at der stadig var enkelte historiske

maskiner i gang, bl.a. slåmaskiner og plove. Det

var interessant for mig, fordi disse redskaber

fortæller om Amerikas historie.

Vores rejsegruppe havde under besøget megen

kontakt med Amish-familien King, som udover

en række landbrug også har en landbrugsmaskinfabrik

White Horse, som bl.a. fremstiller

hestetrukne plove. Som svar på mit spørgsmål,

om det var muligt at købe en original two-way

plov, kom der prompte et ’no problem’. Henry

King kendte en mand, der ejede en sådan plov,

som jeg sikkert kunne købe. Ploven var ikke

blevet brugt i stenet jord. Den ville de renovere

og sende med en container til Sverige sammen

med andre hesteredskaber. King havde en kontakt

i Sverige, som også havde bestilt redskaber

fra fabrikken.

På Horse Progress skuet købte jeg Lynn

Millers tykke bog, Horse Drawn Ploughs and

Plowing. Til alt held var der en hel side, som

beskrev netop denne plov i alle detaljer. En

plovtype, som allerede var udviklet for 110 år

siden.

Så endelig en dag længe efter vores hjemkost

fra USA ringede vor mand i Sverige. Nu var

ploven ankommet fra USA. Efter en lang vintertur

op gennem det sneklædte Sverige ankom

ploven så sikkert til Sønderjylland.

Ploven var monteret med nye sliddele – desværre

med 14-tommer dele. På vores østkyst

jord var det for voldsomt. Heldigvis har ploven

tre indstillingsmuligheder, 14, 1 og 10 tommer.

Efterhånden gik drømmen i opfyldelse. Med

tre stærke franske heste, den seksårige Percheron

vallak Nougat i midten – hele tiden på land,

og de to fireårige Comtois hopper på hver side,

– skiftevis i furen, gik det støt og roligt fremad.

Hvad kan være skønnere end at pløje med en

sådan ekvipage på en solrig efterårsdag og sende

et par tanker til tidligere tiders ejermænd af

ploven ’over there’ og livet på landet dengang i

starten af forrige århundrede.

PS. Seletøjet er også købt i Amerika.


Køresporten 1· 007

11


1 Køresporten 1· 007


På Hovedbestyrelsesmødet i november blev det

vedtaget, at den nuværende ordning med kuskepas

skulle ophøre. Begrundelsen var, at passene

i realiteten ikke blev anvendt til noget som helst

ud over at registrere, at kuskene til de åbne stævner

havde betalt et beskedent årligt bidrag til forbundet

for at kunne stille op som modvægt til de

udgifter, forbundet havde haft til bl.a. at uddanne

dommere og drive forbundets sekretariat.

Kontrollen med kuskepassene har altid været

lagt ud til de stævnearrangerende selskaber til

stor gene for dem. Og der har fra mange selskaber

været udtrykt ønske om at slippe for denne ’legen

politibetjent’ for forbundet.

Dette ønske har Hovedbestyrelsen nu efterkommet

og har samtidig benyttet lejligheden til at

rationalisere et stort arbejde, der har været pålagt

DKF’s sekretær. Det er nemlig sådan, at fra 006

har FEI krævet ca. 50 kr. pr. kusk og ca. 50 kr.

pr. hest for oprettelsen og vedligeholdelsen af et

register, der skulle lette arbejdet ved tilmelding af

heste med FEI-pas. Derudover har DRF opkrævet

500 kr. i sekretariatsløn for tilmeldinger til udenlandske

stævner. Det har været et stort administrativt

arbejde for vores sekretær at udsende alle

disse forskellige regninger.

Grunden til, at vi har valgt at kalde det en

kuskelicens, er, at det er det navn, der bruges i

vore nabolande, og at det er sammenligneligt med

DRF’s rytterlicens.

Som det blev vedtaget på Hovedbestyrelsesmødet

skal alle heste og ponyer, der starter åbne stævner,

fra 1. januar 007 have et konkurrencepas. Har

man i forvejen et FEI-pas, kan dette anvendes i

stedet.

Begrundelsen for, at Hovedbestyrelsen har konfirmeret

denne indstilling fra Køreudvalget er,

at med den høje kvalitet, der i øvrigt er ved vore

åbne stævner, finder man det uheldigt, at der

stadig ikke findes nogen vedtagelse om, at den

enkelte hest skal kunne identificeres. Som det

Kuskelicens

Konkurrencepas

Prisen for en national kuskelicens er 00 kr.

om året og for en international kuskelicens er det

600 kr. om året. Prisforskellen fremkommer ved,

at DKF for fremtiden afregner med DRF og FEI

uden ekstraudgifter for kuskene.

Grunden til, at prisen for den nationale licens

er hævet, er, at prisen har ligget fast lige siden

kuskepassene blev indført for en del år siden, så

der har været en del inflation i mellemtiden. Desuden

mente kuskeforeningen allerede dengang,

at det var alt for billigt; man foreslog faktisk dengang

600 kr. om året for et kuskepas, begrundet

med, at det var de aktive kuske, der brugte flest af

forbundets penge.

Rent praktisk vil det foregå således, at man før

årets første start i et åbent stævne sender 00 kr.

eller 600 kr. til forbundets sekretær, Anette Holst,

med oplysninger om licensindehaverens navn,

adresse, fødselsdato, telefonnummer og evt. emailadresse,

hvorefter man modtager sin kuskelicens.

Har man et kuskepas, der også gælder for 007,

medsendes dette, hvorefter beløbet bliver reduceret

med 100 kr. For de kuske, der ønsker en international

licens, medsendes desuden en liste over

de heste, der har FEI-pas. Det gælder også, selv

om man ikke skal starte internationalt i år, fordi

udgiften til FEI skal betales, indtil man evt. afmelder

sit FEI-pas hos DRF.

Jens Svenningsen

hidtil har været, er det ikke muligt at kontrollere,

at den startende hest opfylder minimumskravene

med hensyn til alder og vaccinationsstatus, ligesom

det ikke er muligt at kontrollere om en kusk

starter den samme hest i alle discipliner. Køreudvalget

og Hovedbestyrelsen har ikke kunnet finde

andre muligheder at forebygge misforståelser på

end at indføre passet, hvor hesten er tegnet grafisk

og hvor dens aftegn er beskrevet med ord.

Jens Svenningsen

Køresporten 1· 007

13


Af Richard og Kurt Pedersen

Nu synes jeg, det kører helt galt for Dansk Køre

Forbund. Man prøver på at få nye medlemmer,

og det er ved at lykkes med den nye junior afdeling,

man har lavet, men så igen viser det sig, at

man vedtager på et hovedbestyrelsemøde, at vi

skal have pas på vore heste for at stille op til åbne

stævner, og det er på trods af, at Landskontoret

har rigeligt at gøre med at lave pas på de heste,

som bliver født nu, og vi skal også have kuskelicens

for at køre. Pengene flyver ud af lommen

hele tiden, det må også være en torn i øjet for

dem, som arbejder med juniorerne og gør et stort

arbejde for at det skal lykkes. Mange gange stiller

juniorerne op med et par Shetlændere, som er

gadekryds og kan køre ligeså fint som andre, så

må man sige til dem, at de ikke kan være med, for

de skal først have pas på hestene. Det er trods alt

der, de nye kuske skal komme fra. Jeg ville mene,

at et almindeligt vaccinationskort stadig burde

være nok for at deltage i almindelige stævner, så

prøv lige at vende den engang mere i DKF og lav

14 Køresporten 1· 007

Læserbrev

en dispensation fra junior- og åbne stævner. Og

der kan jeg godt følge Pia K. Jensen i det hun skriver

om i det sidste nummer af Køresporten, lad nu

de nye kuske uanset om de er unge eller gamle

komme med til de stævner, så vi virkelig får nye

med. Det er i orden til internationale stævner og

DM, at der skal være pas og licens, men til almindelige

stævner kan jeg ikke se, det er nødvendig,

hvis det ikke er for at skræmme folk væk, inden

de får begyndt. Men heldigvis er vi nogle stykker,

der selv kan finde ud af at lave små lokale stævner,

hvor alle kan komme og køre med det, de nu

har. Vi har et par små foreninger her ovre i det

mørke Jylland, hvor vi kan samle 1 -15 spand til

ministævner, hvor vi kører både dressur, maraton

og keglekørsel på bedste vis, og når året er omme

er der vandrepokal til vinderen. Så nu vil vi meget

nøje overveje, om vi vil betale vore kontingenter

til køreselskabet, når nu opkrævning kommer,

hvis ikke I kommer på andre tanker, for det kan jo

ikke passe at det skal være så stift, at i skræmmer

folk væk med sådanne ting.

Svar på indlæg fra Richard og Kurt Pedersen

Det er altid rart, når DKF’s medlemmer kommer

med debatindlæg, især når de er konstruktive.

Se, ved hovedbestyrelsesmødet i november var

der fra et enigt forretningsudvalg fremsat flere

forskellige forslag, som i god tid før hovedbestyrelsesmødet

var fremsendt til alle køreselskaberne,

således at selskabernes repræsentanter på hovedbestyrelsesmødet

før mødet havde mulighed for

at diskutere dem med deres medlemmer og fremkomme

med kritik og evt. stemme forslagene ned.

Det var et meget roligt hovedbestyrelsesmøde,

vi havde, og der var stort set ingen kommentarer

til de fremsatte forslag, og de blev alle enstemmigt

vedtaget.

Det skal selvfølgelig ikke fritage jer retten til

efterfølgende at komme med kritik, så vidt jeg

kan forstå jeres brev, til to af forslagene, og jeg vil

gerne her på vegne af forretningsudvalget fremføre

grundene til, at de er stillede.

Der er selvfølgelig ikke nogen i forretningsudvalget,

der ikke har samme ønske som jer, nemlig

at så mange som muligt har mulighed for at køre

åbne stævner. Og vi har selvfølgelig skelet til de

økonomiske forpligtigelser, det vil påføre nogle få

kuske. Nogle få, fordi det jo er sådan, at næsten

alle heste er registrerede i Landsudvalget Hest, og

alle heste, der har fået pas siden 001, er udstyret

med et konkurrencepas herfra.

Vedrørende forslaget om, at alle heste, der starter

i åbne stævner eller mesterskaber, skal have et

konkurrencepas, er begrundelsen, at det skal være

muligt at identificere hestene, fordi:

1. Af hensyn til hestevelfærd er der i reglementet

en grænse for, hvor gamle heste og ponyer skal

være, før de må starte åbne stævner, nemlig fem

år for - og 4-spand og seks år for 1-spand.

Hestenes alder fremgår af deres pas, men ikke

af deres vaccinationskort.


. Der er ikke i reglementet dækning for at forlange,

at alle heste gennem stævnet skal være

opstillet på stævnepladsen, med mindre det

fremgår af det enkelte stævnes propositioner.

Det vil altså i nogle tilfælde være muligt at tage

hestene hjem fra stævnepladserne, og ingen har

mulighed for at kontrollere, at det er samme

hest eller heste, der møder til næste dags konkurrence.

Med et pas, hvor hesten er tegnet med

sine aftegn, er muligheden for at lade sig lokke

til at snyde lidt ikke mere til stede.

Med hensyn til kuskelicens er det sådan, at det

gennem en del år har været en betingelse for at

starte åbne stævner, at man havde et kuskepas.

Det har kostet 00 hvert andet år. I betragtning

af, at kuskepassene ikke blev brugt til noget som

helst, har forretningsudvalget fundet tiden inde til

at modernisere en lille smule og afskaffe kuskepassene

og lade dem afløse af en kuskelicens, så

vi anvender samme betegnelser som i andre lande

og som Dansk Ride Forbund anvender blandt rytterne.

Da forslaget om kuskepas blev vedtaget, foreslog

Kuskeforeningen, at passene skulle koste 600

kr. om året, fordi det var rimeligt, at de, der brugte

flest af forbundets penge, nemlig kuskene, også

betalte det største bidrag. Det fandt forretningsudvalget

dengang, var et meget højt beløb, så satsen

blev derfor sat til de 00 kr. hvert andet år.

Der er nu gået fem eller seks år, så inflationen

har gjort sit, og forbundets ønske om en lidt

bedre økonomi, bl.a. til støtte af initiativer som

Juniorudvalget og andre tiltag gjorde, at vi fandt

det rimeligt at foreslå, at det nu skal koste 100 kr.

mere om året at kunne køre åbne stævner.

I håb om, at I har succes med ministævnerne,

for uden den slags stævner til oplæring af unge

kuske og indkøring af nye heste ville der slet ikke

være behov for de åbne stævner, sendes de bedste

hilsner fra

Jens Svenningsen

Formand for DKF

Køresporten 1· 007

15


Dansk Køre Forbund

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore,

4140 Borup, tlf. 568 05 , fax 5616 8341,

e-mail jens@get vet.dk

Allerførst et rigtigt godt nytår til alle efter den

snefri julepause. Jeg har heldigvis været en lille

smuttur i Norge og har oplevet både frostvejr og

sne. Kanekørsel blev det ikke til, det var for dyrt

(400 kr. pr. næse for en time i skridtgang). Men

idyllisk var det.

Ud efter juletræet

Det år, der er gået, har været forbavsende roligt

for forbundet. Fred og fordragelighed og ingen

skærmydsler, der har tæret på lysten til at gøre

organisationen endnu bedre. Selv Hovedbestyrelsesmødet

forløb uden gnidninger til trods for de

historisk mange forslag, der var kommet ind, og

som alle blev vedtaget enstemmigt. En stor tak til

forretningsudvalget, der havde lavet et grundigt

forarbejde med de indkomne forslag, så de var

spiselige for Hovedbestyrelsen.

Desværre valgte forbundets sekretær at trække

sig tilbage efter mange års tro tjeneste for at hellige

sig det store arbejde, han har som kasserer i

DKS. Hovedbestyrelsen valgte at slå kasserer- og

16 Køresporten 1· 007

Fra formanden

Sekretær og kasserer: Anette Holst,

Valdemarsvej 1, 7080 Børkop, tlf. 7586 577,

holst.irming@mail.dk

sekretærposten sammen, fordi der er så mange

berøringsflader de to poster imellem, så Anette

Holst fik udvidet sit arbejdsområde.

Inge Luise Ratzow valgte at trække sig tilbage

fra sin post som formand for Uddannelsesudvalget,

og i hendes sted valgtes Amanda Justesen,

DKS. Dette udvalg har senere konstitueret sig

med Pia Skar som formand.

Også Ole Wistrup fra Brugskørselsudvalget

havde valgt at gå ud af sit udvalg. I hans sted indvalgtes

Judith Kofoed, TKS.

Det står omtalt andet steds i bladet, hvilke forslag,

der blev vedtaget på HB-mødet, men det skal

fremhæves, at fremtiden i hestevognskørsel blev

fremtidssikret, da det foreløbige Juniorudvalg blev

gjort permanent.

Hovedbestyrelsen viste endnu mere fremsyn, da

den gav FU tilladelse til at arbejde videre med tankerne

om at nedsætte et breddeudvalg til at tage

sig af forbindelserne til alle de, der kører med hest

og vogn, men som måske ikke har helt det samme

konkurrencegen som dem, der kører åbne stævner.

Det kan ikke understreges kraftigt nok, at alle

På tur efter juletræ. Foto: Jens Svenningsen.


de aktiviteter, der foregår på det, man med et

moderne ord kan kalde græsrodsplan, er hele fundamentet

for, at der bliver kuske til at køre åbne

stævner i kørsel, brugskørsel og pløjning. Og så

er det nok den eneste måde, vi kan bevare køresporten

som en del af vores kulturarv på, og det at

anvende hesten i samspil med mennesket er noget

af det vigtigste arvegods, vi har, hvis vi skal blive

ved at leve i harmoni med dyr og natur.

Den internationale medaljehøst blev måske

ikke så stor som ventet, men pløjerne viste igen,

at vi har verdens bedste af slagsen ved, at Niels

Schelde Petersen blev Nordisk Mester og Lis Laumann

blev nr. . Også i brugskørsel viste vi flaget,

idet Stein Andersen blev Nordisk Mester. Knapt

så godt gik det i kørsel, men Lars Dau vandt et

meget flot Europamesterskab for Haflingere. Og

det afholdte Danmarksmesterskab viste både organisation

og kørsel i topklasse.

Hvis vi kigger frem på det kommende år, vil

køresporten blive domineret af, at DKS arrangerer

VM for ponyer i juli måned på Dorthealyst. Det

bliver så langt det største stævne, der nogensinde

har været arrangeret i Danmark. Men det skal ikke

glemmes, at -spand hest skal køre VM i Polen

i uge 35. VK arrangerer DM og NM i brugskørsel

19. maj, og ThKS arrangerer DM i pløjning.

Så der er nok at se frem til. Hold øje med aktivitetskalenderen.

Den indeholder oplysninger om

arrangementer lige fra skovture til verdensmesterskaber.

Specialforretning

for Ride- og Køresport

Med venlig hilsen

Jens Svenningsen

NIELS CHR. SIMONSEN . HERREDSVEJEN 18 . 8832 SKALS . 8669 4517

Mit speciale: Omstopning og reparation af alle slags sadler.

Førsteklasses håndsyede køreseler til såvel ponyer som heste.

RING OG FÅ ET INTRODUKTIONSTILBUD!

Køresporten 1· 007

17


Redaktionen af denne aktivitetskalender er sluttet

15. januar 007. Se også kalenderen for Sjælland

under DKS-stoffet.

FeBRUAR

17. MKS Indendørs brugskørseltræning

18. SKS Køb-Salg-Bytte dag, Revsø

18. ØKS Brugskørsel træning og stævne

19. ThKS Seletøjssyning og vognreparation

0. VKS Foredrag om vognistandsættelse

1. SKS Medlemsmøde, Nr. Hostrup

4. MKS Basiskursus

4. VK Bøf og Bowling, Brønderslev

5. SKS Instruktion om brugskørsel

8. MKS Arbejdsaften

MARtS

1. ØKS Dressuraften

4. DKS Indendørsstævne, Vig

4. VK Kørestævne, Holtegaard

5. ThKS Seletøjssyning og vognreparation

7. ØKS Klubaften, Vilhelmsborg

8. FKS Begyndertræning

8.-11. DV Hingstekåring, Herning

10. FKS Begyndertræning

13. TKS Foredrag

14. MKS Arbejdsaften

15. ThKS Hyggeaften m/ Ole Wistrup

17. FKS Køb-Salg-Bytte dag

17. HKR Indendørs kørestævne, Aalestrup

18. SKS Indendørs kørestævne, Revsø

19. ThKS Seletøjssyning og vognreparation

1. MKS Hjælperaften

. BKS Læderhold slutter

3. FKS Aftentræning, Bovense

4. FKS Indendørs træningsstævne

4. VK Indendørs kørekursus

4. VKS Staldvandring

18 Køresporten 1· 007

Aktivitetskalender 2007

31. FKS Begynder kusketræning

31. HKR Indendørs brugskørsel og kursus

APRIL

1. TKS Indendørs kørestævne, Vejle

. ThKS Seletøjssyning og vognreparation

5. BKS Påsketræning v/ Jørgen Konge

5.-6. TKS Kørekursus

6. MKS Juniordag

6. VK Juniordag, Holtegaard

6. ØKS Langfredagstur, Sundby

7. ThKS Tilkørsel af heste begynder

7. ThKS Pløjetræning

1 . MKS Filmaften

14. FKS Begynder kusketræning skovtur

14. FKS Rengøring af museet, Egeskov

14. MKS Pløjetræning

14. ØKS Dressurkursus m/ Henrik Høper

14.-15. DKS Arbejdsweekend, Dorthealyst

15. SKS Dressur og toppekørsel, Fårhus

15. VK Kørestævne, Holtegaard

15. VKS Bagagerumsmarked

16. VKS Køretræning

17. ØKS Træningsaften hos Vagn Axel

1. FKS Skovkørsel, Sibirien

1. MKS Åbent stævne brugskørsel

1. ThKS Køreinstruktion, Jørgen Konge

. MKS Træningsstævne kørsel

. SKS Træningsstævne, Revsø

. TKS Træningsstævne

8. VK Arbejdsdag, Holtegaard

8. VKS Pløjedag hos Leo

8.- 9. FKS Forårstur, Langesøskoven

8.- 9. MKS Arbejdsweekend, Birken

9. ThKS Opstart på træningsbanen

9. VK Pløjetræning, Dybvad

9. ØKS Toppekørsel


MAj

1. ØKS Træningsaften hos Vagn Axel

3.-6. DKS CAI-B stævne, Dorthealyst

3.-6. ThKS Bustur til Polen

5. FKS Brugskørsels-cup

9. MKS Køreaften, Birken

1 . MKS Løvspringstur

1 . ThKS Forårstur

1 . VK Orienteringskørsel

13. TKS Køresamling, Vejle Ådal

13. VK Skovens dag

13. ØKS Forårstur i Søvind

15. TKS Sommertræning

15. ØKS Træningsaften hos Vagn Axel

17. DKS Orienteringskørsel

17. FKS Keglekørsel, Egeskov

17. HKR Udflugt, Mariager Fjord

17. VKS Løvspringstur

18.- 0. SKS Åbent kørestævne, Revsø

19. VK NM og DM i brugskørsel

0. BKS Løvspringstur

0. VKS Søndagstrav i Billund

0. ØKS Fåredag i Glud, pløjetræf

3. MKS Køreaften, Birken

6. ØKS Træningsaften hos Vagn Axel

7. SKS Pinsetur, Fiskbæk

8. DKS Concours de Tradition

8. VK Pinsetur, Saltum

jUNI

Juni BKS Orienteringkørsel

1.-3. VK Hjallerup Marked

.-3. FKS Køreweekend, Kærsgaard

.-3. HKR Hyggeweekend, Løvskal

6. MKS Køreaften, Birken

8.-10. HKR Åbent kørestævne, Aalestrup

10. VKS Træf ved Søbyhus

16. VKS Brugskørselstræning

16.-17. TKS Kørekursus

0. MKS Køreaften på Birken

.- 3. VK Hjørring Dyrskue

4. SKS Brugskørselsstævne, Jels

9.-1/7 FKS Åbent kørestævne, Kærsgaard

jULI

7. VKS Opvisning på Landsskuet

6.-8. BKS Opvisning, Dyrskue 007

13.-15 ThKS Todagstur

14. BKS Grillaften, eller 1. juli

15.- . FKS Ferieuge, Egeskov

16.- . MKS Sommerferietur

18.-22. DKS VM for ponyer, Dorthealyst

3.- 9. VK Sommerferieuge, Holtegaard

8. HKR Sommerskovtur, St. Ajstrup

8. VK Grillaften, Holtegaard

8.- 9. SKS Shetlandskørestævne, Revsø

9. BKS Minimaraton

AUGUSt

3.-5. DKS Åbent kørestævne, Ullerup

4. TKS Kør for sjov dag

4. ØKS Brugskørselsstævne

5. VKS Høstdag på Gl. Estrup

5. ØKS Høstdag og dyrskue, Gl. Estrup

7. ØKS Træningsaften hos Vagn Axel

11. FKS Køreundervisning

11. VK Vesterhavstur, Tversted

1 . FKS FM i kørsel, Kærsgaard

1 . HKR Træningskørestævne, Aalestrup

18.-19. VKS Kørsel for nybegyndere

19. ØKS Frijsenborg Explorer

1. ØKS Træningsaften hos Vagn Axel

4.- 6. MKS Åbent kørestævne, Birken

30.- /9 VM tospand, Warka, Polen

31. VKS Høstfest

Køresporten 1· 007

19


SePteMBeR

Sept. BKS Skærpning af plovskær

1. HKR Skovtur til Fussingø

1. SKS Pløjetræning, Bedsted

. BKS Melstedgård

. FKS Pløjning med instruktør

. VKS Kørsel ved Herning Museum

4. ØKS Træningsaften hos Vagn Axel

5. MKS Køreaften på Birken

8. HKR Brugskørsels-cup- Aalestrup

8. VKS Pløjedag hos Charles

9. VKS Køretræningsstævne

9. VK Kørestævne, Holtegaard

9. ØKS Toppekørsel

15.-16. HKR Wiffertsholmstævne

16. MKS Løvfaldstur

16. SKS Køredag

16. TKS Træningsstævne

16. VKS Løvfaldstur

19. MKS Køreaften på Birken

. BKS 1. delpløjning

. MKS Træningsstævne, kørsel

3. FKS Løvfaldstur, Egeskov

3. SKS Træningsstævne, Nr. Hostrup

3. ThKS Løvfaldstur

9. VK Åbent pløjestævne

30. FKS Pløjestævne, Vittinge

30. HKR Løvfaldstur, Terndrup

30. SKS Løvfaldstur, Adsbøl

30. VK Løvfaldstur, Holtegaard

30. ØKS Efterårstur i Østbirk

OKtOBeR

6. BKS . delpløjning og ærtegilde

6. SKS Sønderjysk Pløjemesterskab

7. DKS Løvfaldstur, Slagelse

7. HKR Åbent pløjestævne, Ulbjerg

7. MKS Åbent pløjestævne

9. VK Besøg på stutteri

0 Køresporten 1· 007

13. DKS Sjællandsmesterskab i pløjning

13. TKS Generalforsamling

14. BKS Løvfaldstur

14. VK Juniordag, Holtegaard

14. MKS Juniordag

0. ThKS DM og NM i pløjning

NOVeMBeR

4. TKS Bustur, København

3. VK Kørestævne, Holtegaard

7. MKS Generalforsamling

7. ØKS Medlemsmøde

8. VK Generalforsamling, Holtegaard

1 . ThKS Generalforsamling

14. FKS Generalforsamling

14. HKR Generalforsamling, Aalestrup

15. VKS Generalforsamling

16. SKS Generalforsamling, Nr. Hostrup

0. VK Temaaften, Holtegaard

1. BKS Generalforsamling

1. ØKS Generalforsamling

3. DKS Generalforsamling

DeceMBeR

. HKR Naturtur m/u hest og vogn

. MKS Julegåtur

6. VKS Julebanko

8. VK Julefrokost, Holtegaard


Nordisk møde

Nyt fra Dansk Køre Forbund

Den . december 006 blev der afholdt et nordisk

møde på Globen i Stockholm med det formål at

bibeholde og udbygge det nordiske samarbejde og

fastlægge forudsætningerne for afholdelse af De

Nordiske Mesterskaber i kørsel.

Fra Sverige deltog Roland Nilsson, Ulf G:son

Hammargren, Dan Henriksson og Gun Hagring.

Fra Finland deltog Ben Simonsen og Olavi Vainikainen.

Arne Henriksen fra Norge havde sendt

afbud. Fra Dansk Køre Forbund deltog Pia Skar

og undertegnede.

Historisk er det sådan, at de første Nordiske

Mesterskaber blev afholdt på Tjolöholm i 1989,

og i 199 enedes de nordiske lande om et fælles

regelsæt for afholdelse af mesterskaberne. I midten

af 1990-erne greb FEI ind og dikterede, at

mesterskaberne skulle afholdes efter FEI’s reglement.

Det blev på det nylige møde besluttet, at fremtidige

Nordiske Mesterskaber skal afholdes efter

FEI’s reglement for CAI-B stævner. Dog skal

hvert af de nordiske lande udtage en dommer og

betale for ham/hende (hvis de har en). Derudover

skal der være en dommer godkendt af FEI (foreign

judge) fra et ikke nordisk land, og der suppleres

op med nationale eller internationale dommere fra

arrangørlandet.

Arrangørlandet skal altså udtage og betale for

følgende funktioner: teknisk delegeret, banebygger,

en dommer fra hjemlandet, en foreign judge

fra et ikke nordisk land samt stewards, og arrangørlandet

har ansvaret for, at propositionerne godkendes

af FEI.

De Nordiske Mesterskaber afholdes hvert andet

år efter følgende turnus:

007 Sverige (Åstorp 8.-9./9. eller 14.-16./9.)

009 Finland

011 Norge

013 Danmark

Mesterskaber skal have fire klasser (1-spand pony

og hest og -spand pony og hest). Hvis det arrangerende

land ønsket at have 4-spandsklasser pony

og/eller hest, er det tilladt.

Mesterskaberne holdes som en uofficiel holdkonkurrence

(en officiel holdkonkurrence ville

gøre stævnet til et CAIO-stævne med deraf følgende

meget store omkostninger for arrangørerne).

Holdene skal udtages senest efter 1. veterinærinspektion.

Landene udtager selv deres ekvipager, og det

tilstræbes at have lige mange ekvipager fra hvert

land. Derefter kan der fyldes op i klasserne.

Mesterskaberne kører efter samme dressurprogrammer

som VM.

På mødet var der enighed om at forsøge at få

stævnedatoen harmoneret med stævneterminer i

de enkelte lande, og der var enighed om at forsøge

at give Nordiske Mesterskaber høj status. Endelig

blev det besluttet at afholde lignende nordiske

møder i forbindelse med mesterskaberne.

Program 9

Også i forbindelse med det nordiske møde blev

det besluttet, at de nordiske lande for at få større

vægt på henvendelsen indsender en fælles protest

til FEI mod det nye program 9, der er udviklet for

1-spand med den begrundelse, at programmet er

uhensigtsmæssigt med blandt andet for små volter,

øgning i vinkel og galop.

cUP for 2-spand

I forbindelse med det nordiske møde i december

blev det fra finsk side foreslået, at der skulle

afholdes en indendørs cup-turnering for -spand

i lighed med 4-spandenes world-cup for at få -

spandskørsel frem i rampelyset. I første omgang

forestillede man sig, at det kunne begynde i nordisk

regi, men at det, hvis det blev en succes,

kunne komme til at omfatte resten af verden, og

til den tid i FEI-regi.

De -spandskuske, der måtte finde tanken interessant,

kan henvende sig til mig eller endnu bedre

direkte til Ben Simonsen på ben.simonsen@

gmail.com.

Venlig hilsen

Jens Svenningsen

Køresporten 1· 007

1


Køresporten 1· 007

Hovedbestyrelsesmøde 2006

Kortfattet referat af Hovedbestyrelsesmødet i

november 2006.

Af Anette Holst, sekretær DKF

Der var rigtig mange medlemmer til stede ved det

sidste Hovedbestyrelsesmøde, og der var en god

atmosfære, selv om man måske kunne ønske sig

lidt mere diskussionslyst. Dette sidste kan Forretningsudvalget

tage til sig som en cadeau for et

stort og godt udført arbejde i forbindelse med indstillingerne

til HB.

Niels Christensen, ØKS enstemmigt valgt som

dirigent.

Alle beretninger blev enstemmigt godkendte

med enkelte kommentarer:

Bladudvalgets beretning: vedrørende blad nr.

4 bliver deadline rykket til 15/8, så det udkommer

medio september i stedet for medio august.

Begrundelsen herfor er, at det er svært at råbe selskabernes

sekretærer op midt i sommerferieperioden,

og trykkeriet holder også ferie i perioden. En

aktuel medlemsliste bliver udsendt sammen med

blad nr. i 007.

Under formandens beretning blev det nævnt, at

DKF trækker sig fra DRF`s Miljø og Naturudvalg,

fordi vores kommitterede ikke føler, at udvalget

længere arbejder på det, nemlig en kortlægning

af ride- og køreveje i Danmark, som han blev indvalgt

til at arbejde med.

Det reviderede regnskab, der udviste et flot overskud,

blev enstemmigt godkendt.

Alle indkomne forslag blev enstemmigt godkendt:

1. Forslag fra Køreudvalget om, at man for at kunne

blive udtaget til repræsentative hold i udlandet

havde startet mindst to åbne stævner i Danmark

i kvalifikationsperioden.

. Forslag fra Køreudvalget om, at alle heste, der

starter i åbne stævner, skal have et konkurrencepas

eller et FEI-pas.

3. Forslag fra Forretningsudvalget om, at Juniorudvalget

skal være et permanent udvalg.

4. Forslag fra Forretningsudvalget om, at kuskepassene

afløses af en kuskelicens, der koster

00 kr. om året. En international kuskelicens

koster 600 kr. om året.

5. Forslag fra forretningsudvalget om, at der skal

arbejdes på at nedsætte et Breddeudvalg.

6. Forslag fra Forretningsudvalget om, at alle de

permanente udvalg skal lave en forretningsorden.

7. Forslag fra MKS om, at alle Selskaber skal indbetale

et engangsbeløb på 1 ,50 kr. pr. medlem.

Pengene skal administreres af DKF’s kasserer, og

de skal øremærkes til Juniorudvalgets arbejde.

Budget og kontingent blev vedtaget enstemmig.

Det blev herunder vedtaget, at kontingentet fra

008 skal stige med 0 kr. pr. medlem til 110 kr.

pr. medlem.

Valg af officials

Præsident Ib Møller, MKS genvalgt for 1 år

Formand Jens Svenningsen, DKS ikke på valg

Næstformand Niels Giversen, DKS genvalgt for 1 år

Sekretær Allan Bjerre, DKS ønskede ikke genvalg.

Anette Holst, TKS valgt for 1 år

Kasserer Anette Holst, TKS genvalgt for 1 år

Revisor Hans Jørgen Christensen genvalgt for 1 år

Revisorsuppleant Niels Christensen, ØKS genvalgt

for 1 år

Distributionsansvarlig for Køresporten Vibeke og

Hans Tang, ØKS genvalgt for 1 år

Forretningsudvalg Poul Andersen, ThKS valgt for

1 år

Flemming Nielsen, VK valgt for 1 år

Niels Schelde Petersen, TKS valgt for 1 år

Suppleant til FU Svend Erik Raun, SKS

Valg til udvalg

Køreudvalg Niels Giversen, DKS genvalgt for 3 år

Pløjeudvalg Herluf Holst, TKS genvalgt for 3 år

Bladudvalg Torsten Andersen, HKR genvalgt for 3 år

Uddannelsesudvalg Birthe Ærenlund Andersen,

TKS genvalgt for 3 år

Inge Louise Ratzow, TKS ønskede at udtræde

ekstraordinært, og i stedet blev Amanda Justesen,

DKS valgt for år

Kulturhistorisk Udvalg Thor Kure genvalgt for 3 år

Brugskørselsudvalget Ole Wistrup ønskede ikke


genvalg. I stedet blev Judith Kofoed, TKS efter

afstemning valgt for 3 år

Juniorudvalg Poul Bloch, MKS

Ole Kristiansen, MKS

Kim Andreasen, DKS

Udvalget finder ved konstitueringen ud af, hvornår

de er på valg igen.

Som nævnt andet steds i bladet besluttede Allan

Bjerre, at han havde udtjent sin værnepligt som

sekretær for DKF. Allan har været en vigtig person

i forbundet med en eventyrlig evne til at konkretisere

opståede problemer i forhold til vedtægter og

forretningsorden, som han har kunnet på fingrene.

Han har siden 1997 stået på det ene FU-møde

eller HB-møde efter det andet, altid korrekt klædt

i jakkesæt, hvid skjorte og slips og skåret ud i pap

for os andre knapt så lovkyndige, hvordan tingene

formelt hørte sammen. En uvurderlig hjælp for os

alle. Og forståeligt om end beklageligt, at han nu

takker af og helliger sig arbejdet med at holde styr

på pengene i DKS. Tak for mange gode ture sammen

over Bæltet, Allan.

Også i uddannelsesudvalget har en institution

valgt at indstille arbejdet i DKF for at hellige sig

Rolf, hestene, hundene, jagten, den gamle gård

og skoleeleverne. Inge Luise Ratzow synes, at nu

hun har fået vel født sit hjertebarn, nemlig den

LARS MICHEELSEN

Gerdingvej 30 - 95 0 Skørping

Tlf. +45 98396097

Fax. +45 98396044

www.lmvogne.dk

Årets hest

De vil blive savnet

Det blev ’Generalen’ tilhørende Britt og Poul Erik

Pedersen, VK.

nye dommeruddannelse, er det på tide at sige stop

efter at have siddet i Uddannelsesudvalget siden

1999 og som dets formand siden 00 . Inge Luise

har kæmpet som en løve for sine ideer og har vel

egentlig kun haft en stor skuffelse, nemlig at det

stadig er så svært at finde egnede dommerkandidater.

Forbundet skylder Inge Luise mange tak for

det store arbejde, hun har gjort i udvalget og glæder

sig over, at hun stadig vil fungere som dommer

og overdommer.

En af idémændene bag opstarten af Brugskørselsudvalget

var Ole Wistrup. Hans talegaver og

hans evner i brainstorming er kendt af mange, og

der er ingen tvivl om, at selv om han har valgt at

trække sig fra udvalget, lever mange af hans ideer

videre i de vedtægter og den forretningsorden, der

nu findes indenfor brugskørslen.

• Restaurering og nybygning af vogne

• Alle typer træhjul restaureres

• 15-70 mm vogngummi monteres

• Dampbøjede træskærme og vognstænger, aksler, fjedre m.m.

• Vognlygter og beslag i messing / nikkel

Med venlig hilsen

Jens Svenningsen

Køresporten 1· 007

3


4 Køresporten 1· 007

Nyt fra Uddannelsesudvalget

Udvalget har efter hovedbestyrelsesmødet konstitueret

sig med formand for udvalget Pia Skar, sekretær

Birte Ærenlund Andersen og medlem Amanda

Justesen, som blev valgt ind i udvalget efter tidligere

formand Inge Luise Ratzows udtræden.

Dommerkonference

Dommerkonference afholdes i år søndag den 5.

marts 007 på Kærsgaard.

Konferencen foregår fra 10.00 – ca. 16.00

(Husk sommertid).

Af aktuelle emner er bl.a.

- reglementsændringer fra 1. januar 007

- ny version af dressurprogram 6 og 7

Bruttoholdene ændrer nu navn til Træningshold.

Holdleder i Jylland er Ib Hansen tlf. 7469

3 45. I øjeblikket er der ingen holdledere på

Sjælland, idet Anne Marie Nielsen har trukket

sig som holdleder.

For de kuske, der ønsker at starte i udlandet,

skal man søge tilladelse hos køreudvalget, og

man skal huske at sende resultater til køreudvalgets

formand pr. mail straks efter sin hjemkomst.

De kuske, der skal repræsentere Danmark ved

VM for ponyer, vil blive udtaget i uge 1.

De kuske, der skal repræsentere Danmark ved

VM for heste, vil blive udtaget i uge 6.

Nyt fra Køreudvalget

- ny version af dressurprogram 8 for firspand/tandem

- nyt program 9 for 1-spand hest/pony

- doping/medicinering.

Ændringer i reglementet og de nye udgaver af

dressurprogrammer kan downloades fra Dansk

Køre Forbunds hjemmeside fra ca. medio februar

007.

Tilmelding og eventuelle afbud bedes venligst

meddelt senest 11. marts 007, gerne pr. mail til

Pia Skar, e-mail: jens@get vet.dk eller pr. telefon

568 05 eller 3 9 109 .

Venlig hilsen

Pia Skar

Stævnet på Dorthealyst 3.-6. maj 007 er ændret

fra udtagelsesstævne til kvalifikationsstævne.

Stævnet i Slesvigske Køre Selskab 18.- 0. maj

007 er ændret fra udtagelsesstævne til kvalifikationsstævne.

Fra år 007 skal arrangørerne af åbne stævner

i propositionerne udskrive både program 6 og 8

for heste (propositioner, hvor det ikke er tilfældet,

vil ikke blive godkendt). Er der ikke ekvipager

nok til at gennemføre klassen, må de der

ønsker det blot køre uden for konkurrence.

Venlig hilsen

Henrik Nakskov


Nyt medlem i BKU

Nyt fra Brugskørselsudvalget

På hovedbestyrelsesmødet 11. november 006 blev

Judith Kofoed indvalgt.

Udvalget har konstitueret sig som følger:

Formand: Stein Andersen, FKS

Næstformand: Judith Kofoed, TKS

Sekretær: Bjørn Poulsen, VK.

Udvalget ønsker det nye medlem velkommen og ser

frem til samarbejdet omkring løsning af de mange

opgaver i 007. Samtidig takker vi Ole Wistrup for

hans indsats i udvalget i det forgangne år.

Nordisk Brugskørselskonference på Holtegaard

18. -19. november 2006

Følgende deltog:

Sven-Olof Salomonsson, Sverige

Ninni Gustavson, Sverige

Stella Marie Gulbrandsen, Norge

Elisabeth Brobakken, Norge

Stein Andersen, Danmark

Judith Kofoed, Danmark

Bjørn Poulsen, Danmark

Weekenden var meget konstruktiv og forløb i en

positiv ånd med megen debat om brugskørslen i

de enkelte lande.

Reglement, vejledninger, holdninger og fortolkninger

blev gennemgået for alle øvelserne, så en

fælles nordisk holdning kunne opbygges.

Vi kan notere, at der er meget forskellige traditioner

både i de tre lande, men også inden for landene.

Mange uklarheder kunne løses på stedet efter

grundige drøftelser.

En række forslag til ændringer og præcisering af

reglementet blev forslået.

Disse elementer vil blive drøftet i de enkelte lande

for på et senere tidspunkt at blive indarbejdet i

en ny udgave af reglement mv.

Afvikling af brugskørselskonkurrencer med -

spand blev positivt modtaget.

Det blev aftalt, at arrangørerne af de enkelte

stævner skal tilstræbe at minimere omkostningerne.

Det er en klar holdning i alle tre lande, at vi skal

anvende det samme reglement, men det skal være

så bredt formuleret, at traditionerne i de enkelte

lande kan fastholdes.

Det blev besluttet, at Nordisk Mesterskab skal

afholdes hvert år på skift i de enkelte lande med

Nordisk brugskørselskonference på Holtegård. Foto: Bjørn Poulsen.

Køresporten 1· 007

5


følgende turnus: 007 i Danmark, 008 i Norge,

009 i Sverige, 010 Danmark osv.

Fra 008 vil der under samme stævne blive afviklet

nordisk mesterskab i de tre discipliner brugskørsel,

skovkørsel og brugsridning.

Grundkursus omkring brugskørsel

10.-11. marts 2007 hos HKR i Ålestrup

Det er besluttet at gennemføre endnu et grundkursus,

hvis der er mindst 10 tilmeldinger.

Kurset vil indeholde en teoretisk og praktisk gennemgang

af muligheder og begrænsninger for alle

øvelserne efter gældende reglement, vejledninger,

retningslinier og vedtagne tolkninger.

Teoretisk og praktisk gennemgang af banebygning

og bedømmelse under kørslen. Kursusformen

vil veksle mellem plenum og arbejde i grupper.

Kurset starter lørdag den 10. marts kl. 09.00 og

forventes afsluttet søndag den 11. marts kl. ca. 16.

Der vil være mulighed for overnatning på stedet

i egen bil eller campingvogn. Såfremt der skal bruges

strøm, skal det afregnes særskilt.

Hvis der er nogen, som ønsker overnatning på

kro eller hotel, er vi gerne behjælpelige med at formidle

kontakten.

Prisen for ophold og fortæring er fastsat til 75

kr. pr. person.

Sidste frist for tilmelding er 1. marts 007 til

Bjørn Poulsen via mail: nuibp@post6.tele.dk eller

pr. telefon 9 0 7401.

Det vil være en god ide, at de enkelte selskaber

aktivt søger at finde emner til kurset, så vi alle samlet

kan sikre en fortsat positiv udvikling af brugskørslen.

Det sidste kursus blev overtegnet meget få

dage efter offentliggørelsen, så tøv ikke for længe

med tilmeldingen.

Brugskørsel cUP 2007

Efter meget kraftig opfordring på medlemsmødet i

september vil der i 007 blive gennemført en brugskørselscup

efter samme retningslinier som i 006.

Der afvikles fem åbne brugskørselsstævner i

løbet af 007. Placeringspointene fra tre af disse

fem stævner angiver CUP-placeringen for 007.

Den samlede CUP-placering for 007 bruges

som udtagelseskriterium for DM og NM i 008.

6 Køresporten 1· 007

Følgende datoer for åbne brugskørselsstævner er

fastlagt:

1. april, MKS

5. maj, FKS

3.- 4. juni, SKS

4. august, ØKS

8. september, HKR

Nordisk Mesterskab i brugskørsel 19. maj 2007

på Holtegaard

BKU har besluttet, at der til Nordisk Mesterskab

kan deltage tre ekvipager fra hvert land i hver af de

to klasser (1-spand pony og 1-spand hest).

For danske deltagere betyder det, at de tre først

placerede ekvipager i hver klasse i CUP 006 har

kvalificeret sig til at deltage både i NM og i DM.

De følgende fire i hver klasse er kvalificeret til at

deltage i DM.

Både NM og DM bliver afviklet samme dag med

kun en gennemkørsel af banen pr. ekvipage.

Der vil med maksimal tilmelding blive 6 ekvipager.

Der vil være tre banedommere (1 fra hvert land),

samt 1 dansk for- og fraspændingsdommer. Disse

dommere bedømmer alle ekvipager.

Den overordnede tidsplan ser ud som følger:

18. maj

Kl. ? Ankomst

Kl. 15.00 Dommermøde og banegennemgang

Kl. 17.00 Banegennemgang for kuske

19. maj

Kl. 8.30 Forspænding for 1. kusk

Kl. ca. 16 Demonstration af elementer fra Brugsridning

og Skovkørsel

Kl. ca. 17 Præmieoverrækkelse

Kl. 18.30 Fællesspisning

Sidste frist for tilmelding er 1. april til Bjørn

Poulsen via mail: nuibp@post6.tele.dk eller pr.

telefon 9 0 7401.

Vi håber, at rigtig mange møder op for at se de

bedste Nordiske 'brugskørere' i aktion.

Venlig hilsen

Brugskørselsudvalget

Bjørn Poulsen, sekretær


Beretning fra kørsel i hal

Bornholms Køre Selskab

Formand: Axel Hansen, Sosevejen ,

37 0 Åkirkeby, tlf. 5697 646,

birteaxel@mail.tele.dk

Fra Cilie Engmann har vi modtaget følgende indlæg

angående dressur ved Johnny:

’Det har været meget lærerigt og absolut ikke let.

Da jeg kun har været vant til at ride og bruge mine

hjælpere på en anden måde, er det en stor forandring

at skulle sidde bag hesten og have styr på de

lange tømmer, men med hjælp fra Johnny, blev det

da lettere efter et par gange.

Men som de gode, gamle sagde – du lærer det

nok. Det jeg rigtig godt kan lide ved køresporten, er

Aktiviteter i februar

Læderholdet hver torsdag kl. 19.00 hos Klaus og

Hanne.

Kørsel i hal hver mandag kl. 19.00 i Vestermarie

Ridehal. Det er jo en stor succes og sidst var der

ca. 10 heste og 0-30 mennesker. Herligt! Før jul

drejede det sig om dressur, og nu er det tilkørsel af

unghestene, der er i gang. Læs indlæg fra deltager

andet sted på siden. Husk ingen kørsel 1 . februar

pga. VNKR generalforsamling.

Medlemsmøde 13. februar

Kl. 19.00 i Vestermarie Forsamlingshus. Vi skal

bl.a. drøfte aktivitetsplan for 007. I bestyrelsen

har vi drøftet, om hvorvidt det skal koste et symbolsk

beløb ved kørsel i hal. Måske kunne vi investere

i en ny træningsvogn til foreningen. Dette er

oplæg til debat på medlemsmødet. Thor Kure vil

komme og fortælle om arbejdet i Kulturhistorisk

Udvalg i Dansk Køre Forbund og give inspiration

til kulturhistoriske aktiviteter i BKS.

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Ayoe V. Hansen, Åsedamsvej 1,

3760 Gudhjem, tlf. 5649 5445,

ayoeogsoeren@mail.tele.dk

især de mennesker, der kommer, det er rigtig hyggeligt

at stå og sladre med alle de ’garvede’ kuske.

De vil jo alle gerne hjælpe, og det er bare rigtig rart.

Vi afsluttede de to måneder med en lille dressurkørselskonkurrence.

Det var sjovt. Dem vil vi gerne

have nogen flere af, men det kunne vel hjælpe på

det, hvis vi blev lidt flere kuske? Jeg håber, at vi vil

kunne fortsætte i det nye år sådan, at det ikke kun

er unghestene, der bliver kørt til, men at vi kan fortsætte

med dressur for de let øvede. Hvem ved, så

kan vi måske vise noget dressurkørsel til sommer

ved det årlige dyrskue!

Tak for denne gang, håber at vi ses igen i 007.’

Forslag til aktivitetsplan for 2007

/3 Læderhold slutter

5/4 Påsketræning v/Jørgen Konge

0/5 Løvspringstur

Juni Orienteringskørsel (åben for alle kuske)

14. eller 1. juli Grillaften hos Johannes og Karen

6.-8. juli Opvisning Dyrskue 007?

9/7 Minimaraton v/Johnny og Bent H.

/9 Melstedgård

September Skærpning af plovskær

/9 1. Delpløjning

6/10 . Delpløjning + ærtegilde

14/10 Løvfaldstur

0/10 DM i pløjning

1/11 Generalforsamling.

Oldenborghoppen Limona er rolig og stabil,

og hun er med, når nye kuske læres op.

Foto: Ayoe Hansen.

Køresporten 1· 007

7


Dansk Køre Selskab

Formand: Marianne Seidenfaden,

Dorthealyst, 4440 Mørkøv, tlf. 59 7 31 3,

fax 59 7 3187.

Generalforsamling 24. november

Efter fællesspisning, hvor menuen traditionen tro

stod på stegt flæsk og persillesovs, kunne dirigenten

Jørgen Ahrendt-Jensen konstatere at generalforsamlingen

var lovligt indvarslet. Hvorefter formanden

fik ordet.

Formanden indledte med mindeord over afdøde

medlemmer, som på hver sit felt har ydet en stor

indsats for køresporten. Peter Eisensøe, Ib Hoffmann

Nielsen og Kirsten Haubroe mindedes i stilhed.

Dansk Køre Selskab har 97 medlemmer. Året

igennem har der været mange aktiviteter. Indendørsstævnet

i Vig med 30 starter var godt besøgt.

Ikke mindre end 70 personer deltog i instruktionsdagen

for forhindringsobservatører, arrangeret af

DKS og de lokale foreninger på Sjælland.

Bededagsstævnet havde så mange tilmeldinger,

at deltagerantallet fra nogle af de i alt ni lande

måtte begrænses. En støvet dressurbane og to

grooms, der måtte på skadestuen sørgede for at vi

ikke vokser ind i himlen. Orienteringskørsel senere

i maj foregik i Bistrup Skov. Seks vogne med

40-50 deltagere. Richard har stået for Kr. Himmelfarts

turen i 4 år, og som sædvanlig gav turen et

lille overskud til den store fælleskasse. Et trofast

hjælperhold har i foråret og sommerens løb brugt

et utal af weekender på at forbedre de nuværende

forhold eller forberede os til VM. Det er blevet til

ny dressurbane, en ny vandforhindring og på sommerens

varmeste dag stillede holdet og udskiftede

tagpladerne på klubhuset. I september deltog 35

kuske i åbent stævne. Med FEI’s godkendelse blev

stævnet kvalificerende til VM og det lykkedes

Thomas med sine shetlændere at klare dressuren,

så Danmark nu kan få tildelt fem ekstra pladser til

VM. Sæsonen sluttede med løvfaldstur i strålende

sol og SM i pløjning med ni pløjere.

DKS kan glæde sig over, at et stigende antal

medlemmer har brugt foreningens faciliteter til alt

8 Køresporten 1· 007

Siden sidst

Sekretær: Gertrud Sørensen,

Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle St,

tlf. 5965 4366, fax 596 359, gertrud.dks@mail.dk

fra træningskurser til fester. Også andre foreninger

har benyttet lokaliteterne og bidrager herved lidt

til huslejen.

Hvis man ser på de samlede aktiviteter, der forgår

på Sjælland imponeres man. 41 gange i løbet

af køresæsonen har sjællandske kuske muligheder

for at stille med hest eller pony til et stævne eller

en fælles tur. Kun 6-7 af disse tiltag er DKS medansvarlig

for, mens resten arrangeres af de lokale

køre- og rideforeninger på Sjælland. Fra begynderhjælp,

TopCup og juniorstævner til concours

de traditionelle og pløjning.

Formanden fortsatte: ’Alt sammen tiltag uden

hvilke sjællandsområdet hurtigt ville degraderes

til et elitært fortagende uden vækst nedefra.

DKS stiller gerne med materiel, hjælpere eller

dommere, når det behøves – til gengæld er det

sjældent, DKS mangler forhindringsfolk eller

andre hjælpere, når vi har brug for det. Denne

positive symbiose eller sammenvoksning er sket

stille og roligt og uden konkurrenceforvridninger

i løbet af min tid i DKS og vi – altså DKS – kan

ikke være nok så taknemmelig for alle de opgaver,

vi ellers burde løse, som I hjælper os med at

afvikle på bedste måde. Det gør det muligt for os

at koncentrere os om de større stævner og gøre

forholdene omkring disse så professionelle som

mulige.

Der er kræfter i Dansk Køre Forbund, der tror,

at en opløsning af sjællandsområdet i mange ligestillede

lokale foreninger, der er direkte tilknyttet

forbundet, vil øge antallet af medlemmer, der kan

tælles under forbundet – altså betaler kontingent

til forbundet og modtager Køresporten direkte –

og dermed bidrager til en bedre økonomi for forbundet.

Bestyrelsen i DKS er svært bange for, at

en sådan ordning vil fjerne medlemsgrundlaget i

DKS, idet folk naturligt vil støtte lokalforeningen.

Medlemsgrundlaget i DKS er i forvejen lige lille

nok til at betale for de faciliteter, vi efterhånden

har på Dorthealyst, og man kan frygte, at vi kan


live tvunget til at opgive disse. Vi tror egentlig

ikke at forbundet på denne måde får flere medlemmer,

da det jo er de samme medlemmer, der

blot flyttes. Det har længe været et problem med

de mange jyske foreninger, der ikke altid er lige

gode til at snakke sammen. Vi synes, det vil være

godt tosset at skabe jyske tilstande i sjællandsområdet.

Og at vi mister den variation af tilbud, vi har

under de nuværende forhold.’

Formanden og repræsentanter fra Slangerup og

Kalundborg var i foråret indkaldt til et møde med

forbundet med henblik på en debat om en strukturreform.

Lokalforeningerne opfordres til at drøfte

strukturen og DKS indkalder til et fælles møde.

Det kommende VM er godt i gang. Der er nedsat

en større og flere mindre arbejdsgrupper. Holbæk

Kommune, politimesteren, beredskabsforbundet

og civilforsvaret er ovenud positive og alt

tegner til at blive alle tiders stævne. Der er brug

for mange hjælpere, det bliver hårdt og sjovt, så

man kan roligt melde sig!

DKS klarede sig flot ved DM i Aabenraa, hvor

vores kuske løb med seks af syv guldmedaljer.

Peter Koux, Katja Lamborg, Kim Andreasen, Kurt

Klindt, Thomas Petersen og Ole Buch Jensen fik

alle overrakt blomster. Udo Buchwald og Anders

Hansen fik sølvmedalje, mens Arnild Arp-Hansen

opnåede en bronzemedalje. Derudover har en del

DKS kuske året igennem kørt stævner i udlandet

og opnået pæne resultater.

Tvedepokalen tildeltes Niels ’Tømmer’ Jensen.

Hjælperfadet blev overrakt til Jakob Andersen.

Kvindepokalen gik i år til to unge damer Thea

Giversen og Charlotte Jensen. Jørgen Andersen

fik Groompokalen. Peter Koux modtog Fam. Larsson’s

Fad og Kurt Klindt modtog Goga Brandts

Præsentationsspejl. Endelig fik modtagerne af

topcup 2007

Med den store interesse for sidste års TopCup og

kuskenes positive tilbagemeldinger er der ikke

tvivl om, at vi TopCup’er igen til sommer. Der

bliver dog nogle justeringer. Blandt andet oprettes

klasse D for 1-spand pony u/1 0 cm. Hastighe-

Hvad nu

sidste års vandrepokaler overrakt erindringsglas.

Formanden sluttede sin beretning med at rette

en stor tak til medlemmer, der har støttet med

materialer og lånemaskiner. Tak til lodsejerne for

gæstfrihed og ikke mindst tak til alle, der giver en

hånd før, under og efter stævnerne’.

Kassereren fremlagde regnskabet og redegjorde

for kontingentets anvendelse. Formandens beretning

og regnskabet blev godkendt. Kontingentstigning

til 700 kr. blev vedtaget. Der var ingen

forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Birger Hansen har efter 18 års tro tjeneste

i bestyrelsen valgt at træde tilbage. Birger fik

mange varme ord og blomster, som tak for den

store indsats og løftet om stadig at være rygraden

i hjælperholdet. Med applaus blev Lars Monk

nyvalgt og øvrige genvalgt til bestyrelsen. Suppleanter

Kim Andreasen og Birger Hansen. Revisorer

genvalgt.

Under eventuelt kom forslag til at oprette klasser

for begynderkuske og juniorer ved aktuelle

stævner. Ane Wieder oplyste, at Ullerup Køre-

og Rideforening afholder DKS’ åbne stævne i

år med internationale dommere, juniorklasse og

en let klasse. Liselotte Watson står i spidsen for

årets sommerlejr på Rågård i ugen før DKS stævnet.

Desuden blev der efterlyst regler for tildeling

af køreselskabernes pladser til DM og godkendelse

af heste til VM. Reglerne blev præciseret.

Stine Hansen opfordrede alle til at møde op til

arbejdsweekenden i uge 15.

Dirigenten takkede for god ro og orden, mens

forsamlingen takkede med applaus til bestyrelsen

for godt arbejde.

Udførligt referat på www.dansk-koere-selskab.dk

Ref. Gyda Andersen

den for 1-spand hest/pony bliver 10 sek. hurtigere

end for -spand hest/pony (kører i samme klasse).

- og 4-spand må skifte hest/pony under cup’en,

mens 1-spand kører med samme hest/pony. Der

har været en del debat omkring beslutningen om

at afvise vogne med luftgummihjul af hensyn til

sikkerheden.

Køresporten 1· 007

9


Ordlyden er præciseret: ’Alle vogntyper er tilladt.

Dog med undtagelse af vogne med luftgummihjul,

som har en dimension, der er mindre og

svagere end knallerthjul. Obligatorisk forspandskontrol

har myndighed til at udelukke en ekvipage,

hvor sikkerheden ikke er i orden’.

Der afholdes seks stævner. Det sjette bliver på

Store hestedag i Roskilde og det syvende, finalen,

på Christiansborg. Tid og sted på Aktivitetskalenderen.

Læs mere på www.1 3hjemmeside.dk/TopCup

Indendørsstævne 4. marts i Vig

Nærmere oplysning og tilmelding til Peter Koux,

tlf. 5965 8375 eller 03 6468.

Mail koux@mail.tele.dk.

Arbejdsweekend 14.-15. april

Igen i år er der mange ting, der skal være færdig

til stævnet på Lysten. Der er opgaver for enhver -

uanset køn, alder eller størrelse. Så har du lyst til

at gi' en hånd med, kan du afse tid til én dag eller

Hesteforsikring

- Laveste præmier i

Kongeriget

Danmark’s

Hesteforsikring g/s

Valkendorfsgade 30 . 1151 København K

Telefon 33 15 39 70 . Telefax 33 15 34 70

www.kdh.dk

30 Køresporten 1· 007

hele weekenden, hører vi meget gerne fra dig. Vi

sørger naturligvis for mad og drikke.

Niels Giversen er tovholder. Ring eller skriv til

Niels, tlf. 5780 39 9/ 093 69 9 eller email hestemand@mail.dk.

Internationalt cAI-B stævne 3.–6. maj

Igen i år afholdes der internationalt stævne på

Dorthealyst. Der er kun internationalt stævne, da

vi forventer stor deltagelse af ponyer fra udlandet

inden det forestående VM.

Der kan tilmeldes i klasserne 1-, - og 4-spand

hest og pony. Max antal deltagere fra Danmark

er 45. Ved for mange tilmeldinger vil bestyrelsen

efter bedste evne, udtage kuske med den største

stævneerfaring. Alle danske kuske skal have tilmeldt

og betalt senest . marts, idet de overskydende

pladser overgives til udlandet.

Propositioner og tilmelding kan enten tilsendes

ved henvendelse til Gertrud Sørensen, tlf. 5965

4366, mail gertrud.dks@mail.dk eller downloades

på www.dansk-koere-selskab.dk eller www.koeresport.dk.


Aktiviteter Sjælland og Lolland/Falster

Marts

04. Indendørsstævne i Vig, DKS

06. TopCup 007 kuskemøde, Dorthealyst

5. Indendørsstævne begynder, KKF

April

07. Påskestævne, Bromme, BKF

. Prøvemaraton, Slangerup, SOK

9. TopCup 007, Ullerup, UKR

Maj

03.-06. Internationalt Stævne Dorthealyst, DKS

17. Orienteringskørsel, DKS

0. TopCup 007, Slangerup, SOK

8. Concours de Tradition Dyrehaven, DKS

8. Forårstur til Gevninge v/Roskilde, L / F

juni

03. Pony 3-stævne, Slangerup , SOK

08.-10. Roskilde Dyrskue

17. TopCup 006, Kalundborg, KKF

juli

08. TopCup 007 på Nyvang, HKR

18.- . VM pony, Dorthealyst

8.- 31. Ferieuge, Ullerup, UKR

9. Høstdag, L / F

August

1.- . Ferieuge, Ullerup, UKR

03.-05. DKS’ Åbent stævne, Ullerup, UKR

19. TopCup 007, Fakse, FKR

6. Pløjedag, L / F

September

0 . TopCup 007, Store Hestedag, Roskilde,

ALLE

09. Juniorstævne, Slangerup, SOK

15. Pløjestævne i Haslev, HKR

. Pløjestævne, Bromme, BKF

3. TopCup 007, Finale Christiansborg, ALLE

9.-30. Pløjning og brugskørsel, Nyvang

30. Løvfaldstur, L / F

Oktober

06. Pløjestævne, Gundsø

07. Løvfaldstur, Slagelse, DKS

13. Pløjestævne, Sjællandsmesterskab, DKS

14. Pløjedag, L / F

0. Pløjestævne, Danmarksmesterskab

8. Indendørsstævne, Bromme, BKF

8. Pløjedag, L / F

November

17. Indendørsstævne, Frederikssund, SOK

December

8. Juniorstævne, Ringsted, UKR

januar 2008

03. Planlægningsmøde for lokalforeninger på

Sjælland, SOK

19. Indendørsstævne, FKR

Februar 2008

4. Indendørsstævne, Vig, DKS

Marts 2008

15. Indendørsstævne, Kalundborg, KKF

For oplysning og tilmelding til de nævnte arrangementer

henvises til de enkelte foreningers kontaktperson,

som fremgår af nedenstående adresseliste:

Bromme Køreforening (BKF)

Kirsten Jørgensen, Kyringevej 107, 4 96 Nyrup.

Tlf. 5780 3006

stutteri@gaershoej.dk

www.brommekoereforening.dk

Dansk Køre Selskab (DKS)

Gertrud Sørensen, Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle.

Tlf. 59654366, gertrud.dks@mail.dk eller

Peter Koux, tlf. 5965 8375 / 03 6468, koux@

mail.tele.dk

www.dansk-koere-selskab.dk

Fakse Køre- og Rideforening (FKR)

Jørgen Andersen, Bonderødvej 6, 4640 Fakse. Tlf.

5671 0188 / 6178 0350

gyda_andersen@mail.tele.dk, www.f-kr.dk

Køresporten 1· 007

31


Gundsø Ride- og Køreforening (Gundsø)

Kun pløjning. Erik Petersen, St.Valbyvej 4 B,

Gundsølille, 4000 Roskilde. Tlf. 4678 7047

Haslev Køre- og Rideforening (HKR)

Jens Frederik Jensen, Ringstedvej 1 9, 4690

Haslev. Tlf. 5638 0131 eller 884 4183

Kalundborgegnens Køreforening (KKF)

Svend B. Jensen, Voldbjerg 13, 4400 Kalundborg.

Tlf. 5950 4643 / 178 0193

grydedal@mail.dk, www.kekf.dk

Lolland Falster Køreforening (L / F)

Egon Larsen, Krårupvej 36, 4990 Sakskøbing. Tlf.

5478 7 0

www.lfk.suite.dk

Midtsjællands Køreforening (Midtsj.)

Tage Petersen, Bårupvej 9, 4360 Kr. Eskildstrup.

Tlf. 5918 016

www.midtsj-koere.dk

3 Køresporten 1· 007

Slangerup og Omegns Køreforening (SOK)

Per Dani Larsen, Park Allé 7, 3650 Ølstykke. Tlf.

4717 5584 / 4010 6036.

birgit@per-dani.dk

www.1 3hjemmeside.dk/slangerup-koere

Ullerup Køre- og Rideforening (UKR)

Ane Wieder, Hastrupvejen 18, 690 Karlslunde.

Tlf. 4615 3 4 / 3 3 3895

olebuch@hus.dk, www.ullerup-koere.dk

Anmeldelsesfristen til stævner er to uger. Betaling

skal ske samtidig med tilmelding. Betalingsmåde

vil fremgå af propositionerne til de enkelte stævner.

Hvis der er venteliste til stævnet, går pladsen

videre, såfremt betaling ikke foreligger når anmeldelsesfristen

udløber.

MØLDRUP

RIDE- & KØREUDSTYR

Stort udvalg i kvalitetsseler

F.eks. kraftig sele, tospand med skagler, liner, læderkobler,

hovedtøj, messingspænder, komplet til to heste kr. 6.500,-

Kumteseler, komplet tospand kr. 7.500,-

Gypsyseler, komplet tospand, messingsløjfer kr. 7.200,-

Princesseler, komplet tospand kr. 5.600,-

Økoseler, komplet tospand kr. 4.400,-

Ponyseler, komplet tospand kr. 2.800,-

Ponysele, enspænder, justerbar kr. 850,-

Saletseler, komplet med messingspænder og -sløjfer kr. 4.060,-

Omgangstøj kr. 350,-

Kørehovedtøj kr. 550,-

Tlf. 8653 1011

Gl. Horsensvej 337 • Gjesing • DK-8660 Skanderborg


Fyens Køre-Selskab

Formand: Jørgen Dam Johansen,

Koesmosevej 69, Kauslunde, 5500 Middelfart,

tlf. 6440 3367

Generalforsamling 15. november

Som vanligt var årets sidste aktivitet i foreningen

afholdelse af generalforsamlingen. Et halvt hundrede

medlemmer deltog i mødet. Læs fyldigt

referat i FKS’s medlemsblad.

Efter generalforsamlingen har den nye bestyrelse

konstitueret sig således:

Formand Jørgen Dam Johansen

Seletøjssyningen/hyggeaftener

Seletøjssyningen er i fuld gang på Espe Skole, seks

onsdage i januar, februar og marts. Kontaktperson

Søren Rasmussen, tlf. 6539 1656.

Begynder kusketræning

Følgende dage et forløb for helt uprøvede kuske

8., 10. og 31.marts samt 14. april. Der startes med

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Randi Mose Hansen, Hygindvej 14,

Sibirien, 559 Ejby, tlf. 6478 1116, 739 016 ,

mail fks_sekretaeren@mail.dk

Næstformand Henning Hansen

Kasserer Arne Jensen

Sekretær Randi Mose Hansen

Øvrige medlemmer Los Mortensen, Finn Enggaard

og Jørgen Neerholt.

Efter generalforsamlingen fortalte køreforbundets

formand nyt fra forbundet og noget om hans visioner

for fremtiden.

teoriaften 8. marts, hvor Troels Sørensen instruerer

i seletøj og forspænding. Dernæst er der køretræning

i ridehal 10. marts og 31. marts, også her vil

Troels undervise. Der vil blive et loft over antallet

af deltagere i køretræningen. 14. marts sluttes af

med en køretur i Langesøskoven, for de deltagere,

der magter det. Deltagergebyr 150 kr. pr. person for

deltagelse i hele forløbet. Teoriaften hos Henning

Hansen, Strandager 105, 5 70 Odense N. Træning

i hal Maderupvej 5, 5471 Søndersø. Skovtur Langesøskoven.

Tidspunkt teoriaften 8. marts kl. 19.00.

Træning i hal 10. marts og 31.marts. Tilmelding

senest 4. marts til Henning Hansen. Kontaktperson

Henning Hansen, tlf. 648 3775 eller 41 84 0.

Køb-salg-bytte-dag 17. marts

Rygtet vil vide, at vi roligt kan regne med sol og

frost, når der afholdes ’Køb-salg-bytte-dag’ i ridehallen

hos Hanne og Jens Peder Hansen. Kom og

kig, køb, sælg eller byt ’hesteeffekter’. Vil du blot

bytte en historie eller to over en kop eventuelt, er du

også meget velkommen. Møldrup stiller stand op

med ride- og køreudstyr. Opvisning med kvadrillekørsel.

Entré 10,- kr. pr. person. Sted ridehuset hos

Jens Peder Hansen, Knøsevej 19, Gudbjerg kl. 10-

14. Kontaktperson Henning Hansen, tlf. 648 3775

eller 41 84 0.

Køresporten 1· 007

33


træningsaften og indendørs træningsstævne

23.-24. marts

Den anden træningsaften hos Morten Birkely afholdes

3. marts om aftenen. Træningen såvel som

stævnet den følgende dag, er lagt an på deltagelse

af ikke-rutinerede kuske. Ved træningsaftenen er

der et loft på 10 deltagende ekvipager. 4. marts

arrangeres et lettere indendørs træningsstævne

også hos Morten. Der stilles kun sikkerhedskrav til

forspænding og vogn. Vognens alder og art underordnet.

Klasser for både øvede og begyndere. Reglerne

for indendørsstævne er nyligt blevet revideret,

blandt andet køres der nu et andet dressurprogram.

Reglerne med dressurprogram findes på FKS’s

hjemmeside www.fynskoreselskab.dk. Alle er velkomne

til at deltage i stævnet, også selvom man

ikke har været med til aftentræningen. Tilmelding

til træningsaften og/eller stævne senest 16. marts.

Deltagergebyr træningsaften 50,- kr. pr. ekvipage.

Træningsstævne 150,- kr. pr. ekvipage. Klokkeslæt

afhænger af deltagerantal. Sted, tilmelding og kontaktperson

Morten Birkely Ottendal, Baunemosevej

1, Bovense, 5800 Nyborg, tlf. 6536 1916 eller 16

0 18.

Markarbejde hos jens Dall en dag i april

En dag med forårsarbejde i marken. Interesserede

bedes kontakte Jens Dall. Når vejret og jorden arter

sig, vil datoen så blive endeligt fastlagt og meldt ud

til de forhåndstilmeldte. Sted Jens Dall Rasmussen,

Løkkevej 16, 589 Gudbjerg. Tilmelding Jens Dall,

tlf. 6 6 189 .

34 Køresporten 1· 007

Rengøring i vognmuseet på egeskov 14. april

Endnu engang håber vi, at rigtig mange møder op

på Egeskov denne forårsdag for at svinge klud og

støvsuger på museet, inden dørene slås op til en

ny sæson. FKS sørger for kaffe og rundstykker til

de fremmødte kl. 9, hvorefter kampen mod nullermændene

blæses i gang. Kontaktperson Finn Enggaard,

tlf. 6 8 1500.

Skovkørsel i Sibirien 21. april.

Tag hesten med til Sibirien og prøv kræfter med

skovkørsel. I skoven vil der være en bane med de

fem momenter, som indgår, når der køres konkurrence.

På den vil vi øve os. Det hele foregår på et

plan, hvor alle kan deltage. Kl. 8.00 har Hans og

Jens kaffe og morgenbrød klar. Når kaffeopstarten

er vel overstået drager vi alle til skovs. Ved middagstid

er der fælles hygge og lidt mad ved bålet i

skoven. Efter dagens udfordringer arrangeres der

fællesspisning om aftenen. Sted Hans Lundegaard,

Hygindvej 14, Sibirien, 559 Ejby. Tilmelding

senest 1 . april til Hans Lundegaard, tlf. 6478 1116

eller 3073 1116.

Forårstur i Langesøskoven 28. og/eller 29.

april

Nyd forårets komme med en køretur i Langesøskoven.

Arrangørerne regner med, at der køres tur både

lørdag og søndag. Meld jer til som I lyster, den

ene eller begge dage. Skulle nogen have mod på at

overnatte, kan det arrangeres – snak med Steffen.

Deltagergebyr 50,- kr. Tilmelding senest 0. april.

Tilmelding og kontaktperson Steffen Larsen, tlf.

6596 4601.

Brugskørsels-cup-stævne 5. maj

Vi gør allerede nu opmærksom på, at der afholdes

brugskørselsstævne i Gudbjerg Skov hos Grete

Weber og Jens Dall Rasmussen. Tilmelding senest

7. april til Jens Dall, tlf. 6 6 189 . Mere information

i næste nr. af Køresporten. Se også FKS’s

hjemmeside www.fynskoreselskab.dk.


Generalforsamling 14. november

Himmerlands Køre- og Rideforening

Formand: Anders Overgaard Andersen,

Glerupvej 7, 9560 Hadsund, tlf. 9857 4533,

mobil 614 4533, aoa@c.dk

Generalforsamlingen blev afholdt på Aalestrup

Ridecenter, hvor 37 medlemmer mødte op. Niels

Holger Fisker blev valgt som dirigent og Kim

Kannegaard og Knud Erik Tomra blev valgt som

stemmetællere. Formanden, Søren Nielsen aflagde

beretning, og kasserer Niels Binderup læste regnskabet

op. Der var et lille overskud. Kontingentsatserne

blev fastholdt uændret på:

Familiemedlemskab kr. 50,- med blad kr. 455,-

Medlemskab kr. 5,- med blad kr. 430,-

Pensionistmedlemskab kr. 175,- med blad kr. 380,-

Niels Binderup og Kurt Møller var på valg til

bestyrelsen og ingen af dem ønskede genvalg.

I stedet blev Randi Stub Petersen og Helge Olesen

valgt. Ole Wistrup blev genvalgt som suppleant.

På generalforsamlingen meddelte formanden

Søren Nielsen, at han ønskede at trække sig, selv

om der var endnu et år tilbage af hans valgperiode.

Siden sidst

Sekretær: Lizzie Melby Jespersen, Kærbyvej 8,

Nørre Rind, 883 Skals. Tlf. 8669 6 45,

mobil 069 1685, lizziemj@post5.tele.dk

Bestyrelsessuppleant Kirsten Donslund ville ikke

indtræde i bestyrelsen, så den anden suppleant Ole

Wistrup er blevet medlem af bestyrelsen.

Jeg vil gerne takke de afgåede bestyrelsesmedlemmer,

for det arbejde de har lavet for foreningen.

Også en tak til de medlemmer, som har

hjulpet til ved stævner mm, og så vil jeg sige

velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen.

Vandrepokalen gik i år til Lizzie Melby Jespersen,

en dygtig hjælper i sekretariatet.

Konstituering af bestyrelsen

Anders O. Andersen

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand Anders Overgaard Andersen, Glerupvej

7, 9560 Hadsund. Tlf. 9857 4533/mobil 614

4533, mail aoa@c.dk

Kurt Hansen og barnebarnet Lasse Asp til brugskørselsstævne i ØKS. Foto: Lizzie M. Jespersen.

Køresporten 1· 007

35


Kasserer Helge Olsen, Haverslevvej 58, Årestrup,

95 0 Skørping. Tlf. 9837 5169.

Formand for Stævneudvalg og udvalg for Brugskørsel,

Brugsridning og Pløjning Ole Wistrup,

Kærbyvej 8, Nørre Rind, 883 Skals. Tlf. 8669

6 45, mail ole.wis@email.dk

Ove Thrysøe, Dyssevej 3, 9540 Suldrup. Tlf.

9837 80 3, mobil 167 0730

Forkvinde for Naturudvalget Randi Stub Petersen,

Ottrupgård 9, 95 0 Skørping. Tlf. 9839 905,

mobil 4110 881 , mail randistub@mail.dk

Sekretær og suppleant Lizzie Melby Jespersen,

Kærbyvej 8, Nørre Rind, 883 Skals. Tlf. 8669

6 45, mobil 069 1685, mail lizziemj@post5.tele.

dk

Materielforvalter og suppleant Kurt Hansen,

Rønningen 4, 9560 Hadsund. Tlf. 9858 8378,

mail kurt.tove@tiscali.dk.

HKRs Naturudvalg

Som noget nyt har Bestyrelsen nedsat et Naturudvalg

bestående af Randi Stub Petersen (forkvinde)

og Ove Thrysøe fra bestyrelsen, suppleret med

følgende interesserede HKR medlemmer: Niels

Binderup, Keld Nielsen og Bjarne Kristensen.

Det første projekt bliver at etablere og beskrive en

kørerute for hestevogne på tværs af Himmerland

fra Vildmosen til Løgstør over de himmerlandske

heder. Ruten vil blive udarbejdet i samarbejde

med de tre himmerlandske kommuners tekniske

Ændringer til aktivitetskalenderen

Bemærk ændringer i forhold til den tidligere

udsendte aktivitetskalender mht. arrangementerne

10. februar, 4. marts og 31. marts!

Rejseforedrag med lysbilleder 17. januar

Ved Ole Wistrup på Ålestrup Ridecenter. Foredrag

om besøg i 006 hos Amish folket i Pensylvania,

USA, som kun må køre med heste, og på verdens

største skue for hestetrukne redskaber, ”Horse Progress

days”.

36 Køresporten 1· 007

forvaltninger, turistforeningerne, Dansk Kroferie,

landboorganisationerne, Friluftsrådet, Skov- og

Naturstyrelsen og relevante private lodsejere. Desuden

vil udvalget arbejde på generelt at fremme

adgangsmulighederne for hestevognskørsel i naturen.

Når bestyrelsen har fået etableret en webside,

vil planer og status løbende blive offentliggjort, så

flere kan inddrages i at fremme projekterne.

Obs - obs

Hvad nu

Ole Wistrups mailadresse er ændret fra ole.wis@

mail, som anført i den tidligere udsendte mail og

adresseliste for bestyrelsesmedlemmer, suppleanter

og udvalgsmedlemmer m.v., til ole.wis@email.

dk. Dvs. der er et ’e’ til forskel.

Indlæg Køresporten

Indlæg til næste nummer af Køresporten skal sendes

til sekretæren, Lizzie Melby Jespersen, lizziemj@post5.tele.dk

senest 5. marts.

Nye medlemmer

Himmerlands Køre- og Rideforening byder velkommen

til: Jette og Ole Larsen, Sønderhedevej

4, 9 40 Nibe. Aase og Erling, Lyng Rybjergvej

18, 9670 Løgstør. Inge Vigsø, Vester Søttrupvej

18, 9600 Aars. Birgitte Jensen, Guldbækvej 15,

935 Dybvad.

Indendørs brugskørsels- og brugsridningstræning

10. februar

For nybegyndere og øvede på Ålestrup ridecenter

Vi starter med kaffebord og briefing kl. 9.00

i cafeteriaet, som er åbent under arrangementet.

Træningen starter kl. 10.00. Gebyr 50,- kr. Tilmelding

til Ole Wistrup, tlf. 8669 6 45 eller mail

ole.wis@email.dk senest 4. februar.

Indendørs træningskørestævne 17. marts

På Ålestrup Ridecenter i samarbejde med MKS. Vi

starter med kaffebord og briefing af kuske kl. 9.00


i cafeteriaet, som er åbent under stævnet. Stævnet

starter kl. 10.00. Gebyr 175,- kr. Tilmelding til Ole

Wistrup, tlf. 8669 6 45 eller mail ole.wis@email.

dk senest 3. marts.

Kørekursus 24. marts

For kuske på alle niveauer med Jørgen Konge på

Ålestrup Ridecenter er udskudt til senere.

Indendørs åbent brugskørselsstævne 31. marts

Stævnet er med dommere og kursus med køreinstruktør

Poul Erik Petersen på Ålestrup Ridecenter.

Vi starter med kaffebord og briefing af kuske

kl. 9.00 i cafeteriaet, som er åbnet under stævnet.

Stævnet og kurset løber parallelt, så det er muligt

at tilmelde sig enten stævne eller kursus eller begge

dele. Kurset er for kuske med kørevante heste/

ponyer. Begge arrangementer starter kl. 10.00.

Gebyr 150,- kr. for tilmelding til stævne og 150,-

kr. for tilmelding til kursus. Tilmelding til Anders

O. Andersen, tlf. 9857 4533 eller mail aoa@c.dk

senest . marts.

Forspændings- og tilkørselskursus

Ud over ovennævnte aktiviteter påtænker bestyrelsen

at afholde et forspændings- og tilkørselskursus

inkl. longering med dobbelt longe/kørsel fra jorden

for begyndere. Kurset vil kun blive afholdt, hvis der

er mindst seks kuske, som er interesserede i at deltage.

Henvend jer derfor hurtigst muligt til Anders

O. Andersen, tlf. 9857 4533/mobil 614 4533 eller

mail aoa@c.dk, hvis det har jeres interesse, så vi

kan finde et passende tidspunkt og sted for kurset.

Ret til ændringer i aktiviteterne forbeholdes.

Rideudstyr · Sadler

Køreseler · Broderi

Køreundervisning

Køresporten 1· 007

37


tur til København

38 Køresporten 1· 007

Midtjysk Køre Selskab

Formand: Ole Kristiansen,

Sejrupvej 34, Sejrup, 73 3 Give,

tlf. 7573 6610, moselund-agentur@mail.dk

8 havde valgt at bruge første weekend i november

på en tur til København. De fleste kom med

bus, men Ole og Henrik kørte selv, fordi de havde

seks heste og to vogne med. Der var ikke helt

plads i bussen til dem. Så sikket et optog en bus

og to lastbiler der kørte ind på parkeringspladsen

hos Henrik Køier, og ud stiger en flok glade og

forventningsfulde jyder. Nu skulle der kikkes på

vogne! Men først gik turen i stalden for at se, at

det er helt normalt, at have stalden fuld kun med

friserheste. Så kom vi ind i en monster stor hal

fyldt til bristepunktet med rekvisitter til film. Der

var Frans Jäger pengeskabet, der var spisestuen fra

familien Varnæs, der var… ja det er nok nemmere

at nævne, hvad der ikke var. Imponerende, at man

kan samle så meget på samme sted. Og nu gik

turen så over til den nye hal, hvor der var vogne i

alle afskygninger. Der var maratonvogne, der var

rustvogn, der var landauer. Og man hørte rundt

omkring et ’den der vil jeg gerne have eller ’sådan

en skal vi da købe’.

Turen gik videre mod København, hvor det blev

til et kort stop på vandrehjemmet, inden bussen

kørte mod Nørrebro teater, og aftenen sluttede

på Jensens Bøfhus. Søndag var der hubertusjagt i

Dyrehaven. Desværre regnede det, men det er jo,

hvad man kan forvente i Danmark i november. En

rigtig hyggelig tur, og sikken en stilhed der var i

bussen hjemad. Utroligt at lidt frisk københavner-

luft kan få en flok jyder til at falde sådan til ro.

Siden sidst

Sekretær: Stinne Houlbjerg,

Ulvkjærvej 18, Fly, 7800 Skive,

tlf. 9754 5399, stinne@itsys.dk

Generalforsamlingen på Birken

For første gang havde den moderne teknologi

snegen sig ind på generalforsamlingen, så formandens

beretning blev fulgt af billeder på storskærm,

fra de begivenheder formanden fortalte om. Så

selv om man ikke lige havde været til stede, kunne

man se, hvad der blev snakket om.

Hverken Torben eller Bente ønskede genvalg

til bestyrelsen, så der måtte en afstemning i gang.

Følgende blev forestået til bestyrelsen Niels Hansen,

Erling Larsen, Henrik Jensen og Maja Nielsen.

Efter fintælling er stemmerne som følgende:

Niels Hansen 16 stemmer ej valgt, Erling Larsen

3 stemmer valgt, Henrik Jensen stemmer

valgt, Maja Nielsen 1 stemmer ej valgt. Niels

Hansen og Maja Nielsen blev senere valgt som

suppleanter til bestyrelsen. Lüttichaus vandrepokal

gik til Arne Vestergaard, fordi han altid er parat til

at hjælpe uanset om det er til et stævne, en træning

eller junior dag.

Igen i år blev Helle Graves årets kusk tæt forfulgt

af Karina Bloch.

julegåtur hos Henrik jensen i Hærup

Ca. 0 mødte op hos Henrik for at få en gåtur i

den milde december. Der blev startet med gåturen

i området omkring Hærup, og sluttet af med gløgg

og æbleskiver.

DKF’s kørereglement

kan downloades på www.koereforbund.dk


Arbejdsaftner

Henover foråret har vi arrangeret nogle arbejdsaftener.

Disse aftener skal bruges til at reparere

dressurbanebogstaver, dressurbanehegn og andet

materiel, der trænger til en kærlig hånd. Hvor

disse aftener bliver, kommer helt an på, hvad der

er på programmet den pågældende aften. Så check

hjemmesiden, eller ring til materialeforvalter Henrik

Jensen for yderligere oplysninger, om hvor den

pågældende aften finder sted. Der er afsat onsdage

aftener i uge 6, uge 9 og uge 11.

Brugskørselstræning 17. februar

Træningen er indendørs hos Kis og Jørgen Grønkjær,

Jegbjernvej 14, 7560 Hjerm. Tilmelding

til Kis Grønkjær, tlf. 9746 4571 eller Maja Nielsen,

tlf. 9854 8 97 eller 830 8 97, mail majaalbrecht@hotmail.com

senest 11. februar.

Basis kursus i seletøj og forspænding 24.

februar

Kurset er for alle, unge som gamle, som har lyst

til at lære om sikker forspænding. Vi vil gennemgå

forskellige seletøjstyper og den korrekte

pålægning af dette. Derudover gennemgår vi forskellige

lineføringer. Kurset vil være delvis teori

med lidt praktik. Til den praktiske del stilles der

forskellige spand til rådighed. Der er muligheder

for at få ekstra (praktisk) træning om aftenen 9. og

3. maj, samt 6. og 0. juni, hvor vi har træningsaftener.

Alle aktiviteter er hos Birken rideskole i

Skals. Tilmelding til Per Rothmann, tlf. 9695 4040

eller per@rothmanns.dk inden 17. februar.

Hjælperaften 21. marts

Vi holder hjælperaften på Birken, hvor vi vil

undervise nye og gamle hjælpere til vores køre-

Hvad nu

stævner, vi vil bl.a. gennemgå de ting der er vigtige,

når man er forhindringsdommer i maraton.

Det starter kl. 19.00 i MKS lokale på 1. sal. MKS

giver kaffe og kage. Tilmelding til Ole Kristiansen

senest 10. marts tlf. 7573 6610 eller 6161 0039,

moselund-agentur@mail.dk.

Landsdækkende juniordag 6. april

Læs mere på vores hjemmeside om denne dag.

Filmaften 12. april

Vi vil gerne se de der har været med på sommerlejren,

til kaffe og kage til et hyggeligt gensyn, og

skulle nogen af jer ligge inde med billeder eller

film fra lejren, som I har lyst til at vise frem, ville

det være kærkommen, at I medbringer disse, så vi

kan nyde sommerferien endnu engang. Måske kan

vi allerede nu få lidt information om sommerlejren

007.

Filmaftenen bliver afholdt hos Inger og Ole, Vilhelmsborgvej

33, Linde, 7600 Struer.

Tilmelding er nødvendig enten til Inger og Ole,

tlf. 9748 7553 eller o.stougaard@mail.dk, Lisbeth

og Jan, tlf. 9748 73 7 eller stougaard@pc.dk.

Pløjetræning 14. april

For yderligere oplysninger se vor hjemmeside.

Nye medlemmer

Midtjysk Køre Selskab byder velkommen til følgende

nye medlemmer Dorte Pedersen, Holstebro,

Malene Bloch, Skjern og Holger Dalgård, Holstebro.

Køresporten 1· 007

39


Slesvigske Køre Selskab

Formand: Svend Erik Raun,

Nr. Hjarupvej 3, 6 30 Rødekro,

tlf. 7466 4107, hjaruplund3@get net.dk

Generalforsamlingen 17. november

60 medlemmer var mødt op, og generalforsamlingen

blev afviklet på sædvanlig god vis. Formanden

omtalte DM 006 og udtrykte bestyrelsens

store tak for god hjælp fra medlemmerne

ved det store arrangement. Bente Haugaard modtog

HJV-pokalen for sin indsats med den flotte

blomsterudsmykning ved DM. Efter mødet var

Bustur 27. januar

I skrivende stund arbejder vi med en bustur til

Vilhelmsborg og Møldrup Køre- og Rideudstyr.

Turen er afholdt, når dette læses.

Køb, salg og byttedag 18. februar

Holdes på Revsø Rideskole, og vi håber, mange

vil møde op, med hvad man evt. har til salg eller

ønsker at bytte - måske købe. Alle er velkom-

40 Køresporten 1· 007

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Svend Åge Nissen,

Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens, tlf. 7454 7060,

post@hedegaarden.dk

selskabet vært ved et traktement, som tak for

hjælpen ved DM.

Repræsentantskabsmøde 5. december

I lighed med tidligere år mødtes repræsentantskabet

og bestyrelsen, og vi fik lavet en aktivitetsplan

for 007. Denne er udsendt til vore medlemmer,

og vil løbende blive omtalt her i bladet.

men. Vi starter kl. 11. Cafeteriet er åbent. Kom

og få en god hestesnak - oveni måske også en

god handel.

Medlemsmøde 21. februar

Holdes på SI-centeret i Nr. Hostrup kl. 19.30.

Udover den sædvanlige orientering fra køreselskabet

og en god hestesnak over kaffen, vil der være

et indlæg om en spændende ridetur i Rusland.


Brugskørselsinstruktionsmøde 25. februar

Her vil der være gode muligheder for at få meget

mere at vide om brugskørslen og lære om de forskellige

discipliner, der indgår.

Mødet holdes på Rideskolen Landlyst ved

Østerløgum. Tilmelding snarest og senest 0.

februar til Kjeld Kryger, tlf. 7455 604.

Indendørsstævne 18. marts

Vi holder indendørs kørestævne på Revsø Rideskole

ved Sommersted. Dressur kl. 10. Forhindringskørsel

ca. kl. 13 og maraton ca. kl. 14.30.

Mindst 1 deltagere ellers aflysning. Tilmelding

snarest og senest 10. marts til Svend Åge Nissen,

tlf. 0 3 4886 eller mail post@hedegaarden.dk.

Dressur og toppekørsel 15. april

Hos Solveig og Jørgen Andersen i Fårhus. Tilmelding

snarest og senest 7. april til Solveig Ander-

www.hestevogne.dk

• Hestevogne købes og sælges

• Alt i restaurering af vogne

• Se det store udvalg på internettet

• Altid 60 vogne på lager

SVEND AAGE LAURIDSEN

Stensbjergvej 5, Lind · 7400 Herning

Tlf. 971 853 · Bil 01 853

post@hestevogne.dk · www.hestevogne.dk

sen, tlf. 6130 6846 eller til Svend Åge Nissen, tlf.

0 3 4886.

træningsstævne 22. april

Dressur, lille maraton og toppekørsel. Her er en

rigtig god mulighed for at få startet op med stævnerne.

Tilmelding snarest og senest 1 . april til

Svend Erik Raun, tlf. 175 168 eller til Svend

Åge Nissen, tlf. 0 3 4886. Mindst 10 deltagere

ellers aflysning.

Åbent kørestævne i Revsø 18.-20. maj

Stævnet er af DKF normeret som kvalifikationsstævne.

Klasser 1-spand, -spand og 4-spand

hest og pony. Max. 30 ekvipager, så derfor først

til mølle. Tilmelding på DKF-blanket til sekretær

Svend Åge Nissen. Gerne på mail post@hedegaarden.dk.

Propositioner på DKF-hjemmesiden i

marts måned. Nærmere om stævnet i næste blad.

Køresporten 1· 007

41


thy Køre Selskab

Formand: Poul Andersen,

Sejlhøjvej 14, 7700 Thisted,

tlf. 979 160

Generalforsamling 13. november

Årets ordinære generalforsamling blev afholdt på

Østvildsund Kro med 30 deltagere. Beretningen

blev aflagt af formanden, Poul Andersen, og han

kom ind på mange ting. Der var tilkørsel af heste,

som foregik i Sjørring ridehal. En vellykket hyggeaften

med Henrik Køier, der samlede mange

mennesker, der fik en rigtig god aften ud af det

med en veloplagt Henrik som levende fortæller.

Forårsturen var denne gang tilrettelagt af John

Westergaaard, Dover. En god dag med seks ekvipager

og omkring 30 deltagere.

ThKS var også repræsenteret ved de tre dyrskuer

i Hurup, Thisted og Fjerritslev. 9. maj indvielse

af vores træningsbane i Skinnerup. 10. og 11. juni

rigtig godt åbent kørestævne på Holtegaard med

mange hjælpere fra ThKS. Desværre måtte vi

aflyse køreinstruktion med Jørgen Konge og træningsstævne

i Legind, da der ikke var tilmeldinger

nok. 1. og . juli -dagestur fra Dolle i Frøstrup

med Bjarne Kær som tovholder. Igen fin tilslutning

med godt humør og et par gode dage. Løvfaldsturen

4. september havde fin-fin tilslutning

med ni ekvipager, ryttere fra islænderforeningen

og 80-90 deltagere.

ThKS-pløjere deltog ved flere pløjestævner. To

var med, da Midtjysk afholdt pløjestævne med

otte deltagere. Pløjestævne hos Niels Schelde,

hvor Calle Jonasen og Erik Helleberg deltog. Vort

eget pløjestævne var denne gang i samarbejde

med veteranklubben, 4H og Nordvestjysk Landboungdom

og blev afholdt på Rosvang. Der var

syv hestepløjere – to fra ThKS. Til Jysk Mesterskab

havde vi to pløjere med ud af 1 spand, Calle

Jonasen og Arne Studsgaard.

Beretningen blev vedtaget. Regnskabet blev fremlagt

og viste et pænt lille overskud. Godkendt uden

bemærkning.

4 Køresporten 1· 007

Siden sidst

Sekretær: Ejvind Engelbrecht Jeppesen,

Sundbyvej 50, 7950 Erslev,

tlf. 9774 6310, thkseejp@dlgmail.dk

Kontingentsatsen blev uændret for 007.

Til bestyrelsen blev Peter Larsen og Bjarne Kær

genvalgt. Der var nyvalg til Ingrid Kær. Suppleanter

blev Calle Jonasen og Ejvind Engelbrecht.

Bestyrelsen er som følgende:

Poul Andersen – formand

Peter Larsen – næstformand

Mitzi Nielsen – kasserer

Bjarne Kær

Ingrid Kær.

Revisorer: Calle Jonasen og Ejvind Engelbrecht

(suppleant Torben Lützhøft).

Vore to vandrepokaler gik denne gang til Birger

L. Nielsen (brugskørsel) og Leo Kanstrup (bedste

medhjælper).

Under evt. var der virkelig god debat, hvor mange

gode ting blev diskuteret.

Ejvind Engelbrecht


Hyggeaften 15. marts

Ole Vistrup kommer og fortæller og viser billeder.

kl. 19.30. Det foregår i Sundby Fælled, Fælleden

15, Sundby Mors. Tilmelding senest 8. marts til

Bjarne 9799 3305 eller Poul 979 160 .

tilkørsel af heste

7. april som første gang, og derefter 4/5 gange alt

efter behov. Det foregår i Sjørring Rideklubs hal

og man skal tilmelde heste til Poul 979 160

senest 1. april

Køreinstruktion 21. april

Foregår på vort lejede anlæg i Skinnerup fra kl.

10.00. Instruktør er en ekspert på området, nemlig

Jørgen Konge fra de Kongelige Stalde. Så meld jer

til dette enestående tilbud. Der skal være min. fem

og max. otte deltagere. Tilmelding til Peter 9799

3570 senest 1. april.

Hvad nu

Program for turen til Polen 3.-6. maj

Besøg på tre vognfabrikker:

Powozy-weiss.one.pl

glinkowski.pl

kolak.pl

Stutteri Sierakow

Sadelmager Rogozno

Evt. hvis åben Daw-Mag

Besøg på markedsplads i Poznan

Opsamling fra Thisted, Aalborg og ned gennem

Jylland. Indkvartering i dobbeltværelse. Pris inkl.

kørsel og halvpension kr. 1995,-. Tilmelding samt

yderligere oplysninger, Peter Larsen, tlf. 9799

3570. Deltagere fra andre selskaber er også velkomne.

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til Frede Højgaard, Erslev,

Karl Emil Christensen, Thisted og Kristian Møller

Nielsen, Bjergby og håber, I får glæde af at være

med hos os.

Dogcart sælges

Dog-cart fra ca. 1908 i god funktionel stand monteret med

skivebremser sælges inkl. lygter og div. tilbehør for kr. 20.000,-

tlf: 4828 1997 eller 4033 3146

Køresporten 1· 007

43


trekantens Køre Selskab

Formand: Niels Schelde Petersen,

Husmandsvej , 66 1 Gesten,

tlf. 7555 574 , nsp@os.dk

Generalforsamling 26. oktober

Generalforsamlingen blev afholdt i Smidstrup

Forsamlingshus. På valg Anette Holst og Judith

Kofoed begge blev genvalgt. Suppleanter blev

Troels Hviid og Dorte Mogensen.

Bestyrelsen har konstitueret sig således: formand

Niels Schelde, Anette Holst, sekretær og

kasserer.

Foredrag 13. marts

Foredrag i Smidstrup Forsamlingshus i samarbejde

med den lokale Fjordhesteforening. Den nyuddannede

karetmager Ole Jespersen vil komme og

fortælle om sit håndværk. Entre DKK 50,- inkl.

brød, kaffe og kage. Tilmelding senest 9. marts til

Anette Holst, tlf. 7586 577.

Indendørs kørestævne 1. april

På Vejle Ridecenter, Ibækvej 15, Vinding, 7100

Vejle. Vi starter kl. 10.00 med dressur. Forhindringskørsel

kl. ca. 13.00 og maraton kl. ca.

14.30. Pris DKK 150,00. Minimum deltagere er

10, ellers aflyses det. Juniorer er meget velkomne.

Tilmelding til Anette Holst, tlf. 7586 577 senest

3. marts.

Kørekursus 5.–6. april

Vi afholder kørekursus for alle hos Niels Schelde,

Husmandsvej , Gesten. Tea Giversen er instruktør,

prisen er ikke fastsat, da det kommer lidt an

på, hvor mange tilmeldinger vi får. Tilmelding til

Niels Schelde senest 5. marts på tlf. 7555 574 .

Medbring selv forplejning.

44 Køresporten 1· 007

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Anette Holst,

Valdemarsvej 1, 7080 Børkop,

tlf. 7586 577, holst.irming@mail.dk

Efter generalforsamlingen var der foredrag.

Familien Jespersen/Dau fortalte om deres oplevelser

ved VM, det var utrolig spændende. Endvidere

viste de nogle dejlige videoer ligeledes

fra VM samt fra Lars Daus deltagelse i EM for

haflinger.

træningsstævne 22. april

Vi afholder årets første træningsstævne hos Niels

Schelde, Husmandsvej , Gesten. Vi starter med

dressur, valgfrit dressurprogram. Efter dressuren

kører man direkte over på forhindringsbanen.

Efter middagspausen køres der maraton, den vil

være ca. 10 km. Der er indlagt 5 forhindringer.

Start kl. 9.30, pris DKK 150,-. Husk selv forplejning.

Tilmelding til Anette Holst, tlf. 7586 577

senest 14. april

Køresamling i Vejle Ådal 13. maj

En dejlig fælles forårstur med hestekøretøjer. Vi

kører en smuk rute i Vejle Ådal. Der holdes frokostpause

på et fredeligt sted, hvor der er mulighed

for at spænde fra, mens den medbragte mad

nydes. Arrangementet vil være åbent, dvs. at også

ikke-medlemmer er velkomne med deres køretøjer.

Medbring selv forplejning til turen. Som

afslutning på dagen byder vi på en kop kaffe. Sted

som sædvanlig hos Tove og Knud Poulsen, Spjarupvej

9, 6400 Egtved. Pris DKK 50,00/vogn.

Kom kl. 10, turen starter kl. 11. Tilmelding til

Knud Poulsen, tlf. 7555 0344 senest 6. maj.


Vendsyssel Køreforening

Formand: Flemming Nielsen,

Lynggårdsvej 11, 9881 Bindslev,

tlf. 9893 1094, flemmingtversted@yahoo.dk

Foredragsaften 12. oktober

Vi fik en meget lærerig aften, hvor dyrlæge Eva

Biegl fortalte om, hvor mange problemer bændelorme

hos heste kan give. Dette har før været en

overset slags orm, som man ikke så det store problem

ved. Derefter fortalte hun om flere forskellige

alternative behandlingsmetoder. Til slut blev der

stillet seriøse spørgsmål fra de mange fremmødte.

Generalforsamling 9. november

Medlemmerne vedtog, at Vendsyssel Køreforening

skal være vært for danmarksmesterskaberne

i hestevognskørsel 008 på Holtegaard.

Hyggeaften 22. november

Der blev vist film og snakket, drukket kaffe og

hygget på Holtegaard.

Bøf og bowling 24. februar

Igen i år bliver der bøf og bowling i Brønderslev.

Tilmelding til Mona Andersen, tlf. 9883 1009.

Julefrokost i VK.

Foto PCA.

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Inge Larsen,

Engvangen 5, Astrup, 9800 Hjørring

tlf. 9896 5544, inge.kurt.larsen@hotmail.com

julefrokost 9. december

Kl. 18.00 mødte 48 julestemte folk frem på Holtegaard,

nogle flot udklædte med nissehuer og

andet. Lige pludselig mødte selveste Rudolf med

den røde tud frem, endda i to eksemplarer. Hvem

andre end Rita og Åse kunne passe bedre til denne

rolle. De bød velkommen og dermed var stemningen

lagt. Vi blev fyldt med godt hjemmelavet

mad. Bjørn havde igen i år lavet stegte sild. Måske

har han fanget dem i vandforhindringen, sådan ser

det ud på VK’s kalender. Senere blev der sunget

julesange, vist nok i munden på hinanden. Derefter

var der pakkespil, hvortil nogle af gaverne også

var hjemmelavede. VK siger tak til alle de frivillige,

der har hjulpet med at stille denne super hyggelige

aften på benene.

Kørestævne 4. marts

VK holder stævne for alle kategorier såvel øvede

som nybegyndere. Se mere information på www.

vendsysselkøreforening.dk .

Køresporten 1· 007

45


VKs egne Rudolfer. Foto: PCA.

Indendørs kørekursus 24. marts

Kursusniveauet vil blive lagt efter de tilmeldtes

ønsker. For yderligere information kontakt venligst

Flemming Nielsen 9893 1094 eller Rita Cassøe

9885 1405.

juniordag 6. april

Kom og prøv selv at køre en hest med vogn. Dette

foregår Langfredag på Holtegaard. Se vores hjemmeside

senere.

Kørestævne 15. april

Der er kørestævne på Holtegaard. Se tilmelding

på www.vendsysselkøreforening.dk.

46 Køresporten 1· 007

Bustur til Polen

Husk at tilmelde dig til busturen til Polen hos

ThKS.

Nye medlemmer

Velkommen til nye medlemmer Hans E. Kristiansen,

Frederikshavn. Bente og Henning Sørensen,

Bindslev. John Madsen, Horsens. Kaja og Per

Beer, Gandrup. Torben Jensen, Dronninglund.


Generalforsamling 16. november

Vestjydsk Køre Selskab

Formand: Jens Mouritsen, Fyrstenborgvej ,

Sædding, 6900 Skjern, tlf. 9736 95,

jem@carlf.dk

Vi kunne konstatere et pænt fremmøde på ca. 50

medlemmer til vores generalforsamling. På valg

til bestyrelsen var Anni Johnsen og Pia Nygaard,

som begge ikke modtog genvalg. I stedet blev

Jens Mouridsen og Ole Jørgensen valgt. Som

suppleanter blev Åge Jensen og Niels Jørgen

Munkholm valgt. Til pløje- og festudvalget blev

Charles Madsen og Orla Kviesgaard genvalgt.

Formanden kunne berette, at der har været en

del arrangementer med tilslutning i større eller

mindre grad. Nogle af de ting, som ikke blev til

Foredrag 20. februar

Der afholdes foredrag om istandsættelse af hestevogne

kl. 19.30 hos Svend Åge Lauridsen, Stenbjergvej

5, Lind.

Staldvandring 24. marts

Der afholdes staldvandring i det sydvestjyske med

gratis buskørsel med afgang fra Land og fritid

kl. 8.30. Vi skal besøge Per Ibsen i Sig ved Varde.

Han er opdrætter af jyder, belgier og oldenborgheste.

Han tilkører bl.a. selv jyder til salg til

Carlsberg. Derefter går turen videre til sadelmager

Hans Kristian Kjær, Kokspangvej 80 i Esbjerg. På

ejendommen findes der også frederiksborgheste.

Videre går turen til Gerhardt Wiechert i Vrøgum

ved Oksbøl, der bl.a. kører dressur og brugskørsel

med belgiervallakken ’Balder’. Her spiser

vi vores medbragte mad.

Sluttelig besøger vi Henrik Høper, der tilkører

og tilrider heste. Undervejs på busturen er foreningen

om formiddagen vært ved en kop kaffe og et

rundstykke.

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Susanne Madsen, Bormosevej 8,

7480 Vildbjerg, tlf. 9713 564,

stald-bormose@privat.dk

noget, vil vi forsøge igen. Andre af de faste indslag

skal måske revideres.

julebanko 6. december

VKS holdt som vanligt julebanko med mange

flotte gevinster, især sponsorgevinster til amerikansk

lotteri. Bankospillet var godt besøgt med

ca. 50 fremmødte, og vi havde en hyggelig aften.

Stor tak til de mange velvillige sponsorer. Måske

har kvaliteten af deres præmier de sidste år været

med til at højne fremmødet.

Bagagerumsmarked 15. april

Per Christensen lægger igen ridehal til vores

’minimarked’. Kom med det, du vil sælge eller

kom og se, om du kan finde lige præcis det, du

mangler. Tag kaffen med og få en hyggelig stund

ud af det sammen med andre medlemmer.

Køretræning 16. april

Den 16. og hver 14. dag indtil sommerferien er

der fra kl. 18.00 køretræning for nybegyndere,

øvede samt juniorer hos Niels Jørgen Jensen, Sønderbykjærvej

1 i Stauning. Tilmelding er nødvendig

senest dage før på tlf. 9736 9 90.

Pløjedag 28. april

Der holdes pløjedag hos Leo Hald, Vestergård Kildevej

4, Aulum. Leo er vært ved morgenkaffe kl. 9.

Nye medlemmer

Foreningen byder velkommen til nye medlemmer.

Køresporten 1· 007

47


Medlemsmøde

48 Køresporten 1· 007

Østjysk Køre Selskab

Formand: Ivan Bak, Ryvej 7 ,

875 Østbirk. Tlf. 7578 46 ,

ivan-bak@post3.tele.dk

Medlemsmødet blev holdt på Sandvad kro og

bestod i en ekstraordinær generalforsamling, hvor

forslag om vedtægtsændringer blev vedtaget. Disse

ændringer bestod hovedsageligt i en afskaffelse

af reglen om, at bestyrelsesmedlemmer max. kan

sidde i tre perioder, samt ændringer af rækkefølgen

i forskellige punkter.

Generalforsamling

7 stemmeberettigede medlemmer mødte op. De

godkendte formandens beretning samt foreningens

teoriaften 1. marts

ØKS afholder en aften med teoretisk gennemgang

af de krav, der stilles til heste og kuske ved en

maraton, toppekørsel og i et dressurprogram. Den

faglige gennemgang vil blive foretaget af erfarne

kuske som blandt andet Asta og Vagn Axel. Hensigten

med kurset er at give deltagerne lejlighed til

at stille spørgsmål og skaffe sig viden om hvilke

krav, der stilles til de forskellige discipliner i en

stævnesituation. Kurset begynder kl. 19.00 på

Reballevej 4, 8700 Horsens. Tilmelding til Ingerlise

Thaysen tlf. 7565 9660 eller ith@horsens.dk

senest 5. februar.

Klubaften 7. marts

Kl. 19.30 afholder ØKS klubaften på Vilhelmsborg,

Bedervej 101, Beder. Vi mødes i Herskabsstalden,

hvor Ib Møller kommer og fortæller om

restaureringen af stalden, og viser os resultatet,

herunder om den kommende indvielse senere i

forsommeren. Vel mødt til en hyggelig aften, hvor

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Signe Nielsen, Nørregade 8 1. th,

8000 Århus C. Tlf. 6 1 55 9,

muh_ko@mail.dk

regnskab for det forgangne år. Der blev vedtaget

en kontingentstigning på 30,- kr. årligt. Vedtægtsændringerne

blev godkendt ved håndsoprækning.

De nye vedtægter blev omdelt, og kan fremover

rekvireres ved henvendelse til sekretæren eller

downloades fra hjemmesiden www.oeks.dk

Ivan Bak blev genvalgt til bestyrelsen og Jens

Carl Grouleff valgt ind. Bestyrelsen har efterfølgende

konstitueret sig som det fremgår af udsendte

nyhedsbrev.

vi slutter af med fælles kaffe. Tilmelding til Hardi

Christiansen, tlf. 8655 8005.

Langfredag 6. april i Sundby for vogne og ryttere

Turen starter kl. 9.30 med kaffe og rundstykker,

derefter seler/og sadler vi op og tager på en

rundtur omkring Sundby, på små veje. Alle former

for heste og vogne er velkomne. Er der nogle, der

gerne vil op at køre, vil vi gerne vide det, så vil vi

prøve at skaffe kørelejlighed. Når vi har kørt turen

kan vi spise den medbragte frokost på terrassen

eller i læderværkstedet. Prisen vil være 0,- kr./

person over15 år. Børn gratis.

Hestehilsen Inga og Jens Carl Grouleff

Tlf.8639 2047 eller 5094 9000

træningskursus 14. april med Henrik Høper

Hver deltager vil få x ½ times undervisning. Prisen

bliver max. 300,- kr. Frokost kan købes. Alle


heste og kusketyper kan deltage. Vogn kan evt.

lånes på stedet. Kurset foregår på Ørskovgård,

Kirkevej 5, Ørskov, 8751 Gedved. Tilmelding

snarest, da der er begrænset antal pladser, til Vagn

Axel, tlf. 7566 5880 eller Ingerlise Thaysen, tlf.

7565 9660 eller mail ith@horsens.dk.

træningsaftner 17. april

Vi starter igen med vores træningsaftner, og vil

hver 14. dag indtil 1. august mødes fra ca. kl.

18.00 hos Asta og Vagn på Ørskovgård, Kirkevej

5, Ørskov, 8751 Gedved.

I juli holder vi sommerferie, og der vil derfor

ikke være træningsaftner.

Der vil være erfarne kuske tilstede, som kan

rådgive med heste, vogne og seletøj. Alle er velkomne,

men hestene skal have været kørt inden

fremmøde. ØKS og Asta sørger for kaffe, men

brødet hertil skiftes vi til at give, eller betale sig

fra. Har du aldrig før været med, er du velkommen

til at kontakte Vagn for at høre nærmere om

det praktiske på tlf. 7566 5880.

toppekørsel 29. april

Afholdes kl. 9.00 hos Vagn Axel, Kirkevej 5,

8751 Gedved tlf. 7566 5880. Tilmelding og start-

gebyr 150,- kr. senest 10. april til Ingerlise Thaysen,

Reballevej 4, 8700 Horsens, tlf. 7565 9660,

ith@horsens.dk. Oplysninger om klasse, hest/

pony og vogn (udvendig hjulbredde) ved tilmelding.

Skema fås ved kontakt til Ingerlise Thaysen.

Toppekørsel er en konkurrence i forhindringskørsel,

hvor det gælder om at køre banen hurtigt

og fejlfrit i to adskilte gennemkørsler. Formålet er

at give nye kuske erfaring med kørestævner på en

overskuelig og hyggelig måde, samt give øvede

kuske træning i forhindringskørsel mellem toppe,

der opstilles efter hjulbredden + 0 cm. Der kan

tilmeldes 1-, - og 4-spand hest/pony. Alle sikre

vogntyper er tilladt også med luftgummihjul. Der

stilles ikke særlige krav til påklædning, men det

forventes at denne er ’passende’.

Der køres med hat, handsker og knætæppe. Der

køres to gennemkørsler i de tre klasser:

A. hest/pony hvor kusken har kørt/kører åbne

stævner.

B. hest/pony hvor kusken er uøvet, men hesten er

kørt til.

C. pony under 1 0 cm.

ØKS forbeholder sig ret til at slå klasser sammen

ved for få tilmeldinger.

Ferietur til Mandø. Foto: Ivan Bak.

Køresporten 1· 007

49


Schlesvig Holsteiner vallak født 1999 sælges.

Kørehest, arbejdshest, skovtursridning. Priside kr.

18.000. Tlf. 639 1956.

char-à-banc, nyrestaureret. Sandblæst, nymalet i

smuk meget mørk grøn. Nyt polster i rødt, udført af

professionel polstrer. Gummi ok. Pris. kr. 11.500,-.

Gummivogn a la char-à-banc til 8-10 personer. Stor

pony - hest. Pris. kr. 6.000,-. Billeder kan mailes.

sisebjerg@mail.dk. Rødekro, tlf. 7466 44 4.

Købes: Oldenborger/-type, vallak, stg. 155+/-, 4-

9 år, ride- og kørevant, stabil, trafiksikker til senior

for lettere dressur, skovture og kørsel. Susanne, tlf.

7 0 7 10 eller 5676 7 10.

Vognsamling: Herregårdscharabanc (FIfi), lille

slagtervogn, stivvogn, lille jagtvogn fra Helsinge,

naturtræs dogcart (musefælde). Seletøj, sadler,

gamle spænder mm. Tlf. 6 66 1617.

Mælkevogn fra Rødekro Andelsmejeri sælges.

Udsalgsvogn fra byen. Vognen har fået monteret

gummihjul (engang i 1950'erne) og tromlebremser.

Tlf. 7588 53 eller 0 4 5569.

Køb-Salg-Bytte

Køb-Salg-Bytte annoncer

vedlagt betaling kr. 50,-

pr. 20 ord sendes til:

Lisbeth Hartmann,

Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup,

tlf 9885 7035, fax 9885 7034,

e-mail lhartmann@pc.dk

50 Køresporten 1· 007

Køb-Salg-Bytte

to tur-/studentervogne, den ene med tag samt

diverse seletøj, alt brugt på Hjerl Hede. Ungarskpost-udstyr

som nyt, fra Sadelmageren i Skals. Tlf.

9744 450.

Hestevogn sælges, 1- og -spand til 8-10 personer,

gummihjul med bremser. Har været brugt til Oldenborger.

Kr. 1.500,- Tlf. 835 644, Lene.

Studentervogn sælges, lukket med hynder og

bremser, ca. 0 personer, autostyret. Pris kr. 7.000.

Tlf. 9716 4010.

Kom og gør en god handel søndag 18. marts

fra kl. 10-16, da jeg har lagt al kørsel med hest og

vogn på hylden. Alt sælges, vogne, kane, plove,

seletøj, lygter og meget mere. Tlf. 3069 9541.

Jørgen Jørgensen, Østergade 11, 5450 Otterup.

Annoncepriser

1/1 side kr. 990,-

1/2 side kr. 550,-

1/3 side kr. 440,-

1/4 side kr. 385,-

1/8 side kr. 220,-

Tilbud gives på opsætning

af annoncer.

Alle

priser

er ekskl.

moms

DKF’s kørereglement

kan downloades på www.koereforbund.dk


Køresporten 1· 007

51


KOIeR

Skandinaviens største udvalg af

hestevogne - kareter - seletøj - vognlygter

og andet udstyr til kørsel

Lager jylland Sjælland Værksted

Tonni Christensen Henrik Køier Andersen Torben Dahl

Haderslevvej 109 Slimmingevej 30 Slimmingevej 30

6760 Ribe 4100 Ringsted 4100 Ringsted

Tlf. 7541 0 03 Tlf. 4076 5650 Tlf. 4030 5650

mail@koier.com

www.koier.com

More magazines by this user
Similar magazines