Download Køresporten nr. 1 2007.pdf - Karetmager.dk

karetmager.dk

Download Køresporten nr. 1 2007.pdf - Karetmager.dk

Kasserer Helge Olsen, Haverslevvej 58, Årestrup,

95 0 Skørping. Tlf. 9837 5169.

Formand for Stævneudvalg og udvalg for Brugskørsel,

Brugsridning og Pløjning Ole Wistrup,

Kærbyvej 8, Nørre Rind, 883 Skals. Tlf. 8669

6 45, mail ole.wis@email.dk

Ove Thrysøe, Dyssevej 3, 9540 Suldrup. Tlf.

9837 80 3, mobil 167 0730

Forkvinde for Naturudvalget Randi Stub Petersen,

Ottrupgård 9, 95 0 Skørping. Tlf. 9839 905,

mobil 4110 881 , mail randistub@mail.dk

Sekretær og suppleant Lizzie Melby Jespersen,

Kærbyvej 8, Nørre Rind, 883 Skals. Tlf. 8669

6 45, mobil 069 1685, mail lizziemj@post5.tele.

dk

Materielforvalter og suppleant Kurt Hansen,

Rønningen 4, 9560 Hadsund. Tlf. 9858 8378,

mail kurt.tove@tiscali.dk.

HKRs Naturudvalg

Som noget nyt har Bestyrelsen nedsat et Naturudvalg

bestående af Randi Stub Petersen (forkvinde)

og Ove Thrysøe fra bestyrelsen, suppleret med

følgende interesserede HKR medlemmer: Niels

Binderup, Keld Nielsen og Bjarne Kristensen.

Det første projekt bliver at etablere og beskrive en

kørerute for hestevogne på tværs af Himmerland

fra Vildmosen til Løgstør over de himmerlandske

heder. Ruten vil blive udarbejdet i samarbejde

med de tre himmerlandske kommuners tekniske

Ændringer til aktivitetskalenderen

Bemærk ændringer i forhold til den tidligere

udsendte aktivitetskalender mht. arrangementerne

10. februar, 4. marts og 31. marts!

Rejseforedrag med lysbilleder 17. januar

Ved Ole Wistrup på Ålestrup Ridecenter. Foredrag

om besøg i 006 hos Amish folket i Pensylvania,

USA, som kun må køre med heste, og på verdens

største skue for hestetrukne redskaber, ”Horse Progress

days”.

36 Køresporten 1· 007

forvaltninger, turistforeningerne, Dansk Kroferie,

landboorganisationerne, Friluftsrådet, Skov- og

Naturstyrelsen og relevante private lodsejere. Desuden

vil udvalget arbejde på generelt at fremme

adgangsmulighederne for hestevognskørsel i naturen.

Når bestyrelsen har fået etableret en webside,

vil planer og status løbende blive offentliggjort, så

flere kan inddrages i at fremme projekterne.

Obs - obs

Hvad nu

Ole Wistrups mailadresse er ændret fra ole.wis@

mail, som anført i den tidligere udsendte mail og

adresseliste for bestyrelsesmedlemmer, suppleanter

og udvalgsmedlemmer m.v., til ole.wis@email.

dk. Dvs. der er et ’e’ til forskel.

Indlæg Køresporten

Indlæg til næste nummer af Køresporten skal sendes

til sekretæren, Lizzie Melby Jespersen, lizziemj@post5.tele.dk

senest 5. marts.

Nye medlemmer

Himmerlands Køre- og Rideforening byder velkommen

til: Jette og Ole Larsen, Sønderhedevej

4, 9 40 Nibe. Aase og Erling, Lyng Rybjergvej

18, 9670 Løgstør. Inge Vigsø, Vester Søttrupvej

18, 9600 Aars. Birgitte Jensen, Guldbækvej 15,

935 Dybvad.

Indendørs brugskørsels- og brugsridningstræning

10. februar

For nybegyndere og øvede på Ålestrup ridecenter

Vi starter med kaffebord og briefing kl. 9.00

i cafeteriaet, som er åbent under arrangementet.

Træningen starter kl. 10.00. Gebyr 50,- kr. Tilmelding

til Ole Wistrup, tlf. 8669 6 45 eller mail

ole.wis@email.dk senest 4. februar.

Indendørs træningskørestævne 17. marts

På Ålestrup Ridecenter i samarbejde med MKS. Vi

starter med kaffebord og briefing af kuske kl. 9.00

More magazines by this user
Similar magazines