2013 Kirkeblad nr. 1 December - Gudme-Brudager kirker

brudagerkirke.dk

2013 Kirkeblad nr. 1 December - Gudme-Brudager kirker

KIRKEBLADET

Gudme · Brudager

66. årg. dec. - jan. 2012/13 1


Glædelig jul

i Himmelby og alle andre steder

Vores nu forhenværende biskop her på Fyn, Kresten Drejergaard, er blevet indsat som præst

ved Den Danske Kirke i Schweiz, hvor han skal virke som præst.

Til DSUK-bladet (Dansk Sømands- og Udlandskirker) har han sendt en miniprædiken, som

præsenteres her::

Før-juletiden er for alle mennesker en fortravlet

tid. Der skal købes julegaver, og der

skal skrives julehilsener. Der skal købes ind

til frokoster og middagsmåltider plus alt det

småspiseri, der ligger midt imellem. Før-juletiden

er også sæson for dårlig samvittighed

og stress.

Hvad er det egentlig, der er meningen med

det? Hvad er det, julen går ud på? Er julens

sande mening at give eller at få? Jeg giver og

får i ét væk og kan slet ikke finde ud af det.

Og så er der det med kirkegangen. Måske hører

man til dem, der kun går i kirke juleaften.

Det er hyklerisk, siges det, og hykler kan man

heller ikke være med god samvittighed. Man

hvad så med alle dem, der ikke går i kirke

juleaften, fordi de ikke vil være sammen med

alle hyklerne – hvilken samvittighed skal de

så have?

Sådan er det åbenbart med julen. Jeg tror

ikke, at der er noget at gøre ved det. Julen er

uforbederlig.

Alligevel glæder jeg mig til at holde jul med

andesteg og gaver og alt, hvad der i øvrigt

hører til. Og jeg glæder mig til at gå i kirke for

at holde jul i Himmelby. Glæden er dobbelt.

Det er glæden over atter engang at være nået

2

frem trods stress, ærgrelser og dårlig samvittighed,

og det er glæden ved den ufattelighed,

som endnu engang bliver virkelig: Guds

kære børn vi blev på ny, skal holde jul i Himmelby.

Halleluja, halleluja!

I en gendigtning over en middelalderlig julesalme

gør Grundtvig en iagttagelse, som går

på, at kejser Augustus befalede, at alverden

skulle skrives i mandtal. Men hvad Augustus

ikke kunne vide, var, at vi som en følge af

denne skattemæssige foranstaltning blev

skrevet i engletal. Ligesom Jesus ved mandtallet

blev indskrevet som borger i Davids

by, således bliver vi i kraft af en betydning,

som begivenheden fik, skrevet i engletal og

bliver således borgere i Himmelby.

Dermed bliver det hele løftet en etage højere

op og bliver til højtid. Stjernehimlen, som vi

plejer at have som et loft over vore hoveder,

bliver til et tæppe under vores fødder: På

stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke

gå, hvor Guds engle lærer os at synge, som

de sang den nat på hyrdemarken, uden for

Bethlehem: Da vorde engle vi som de, Guds

milde ansigt skal vi se. Halleluja, halleluja!

Den månedlange vandring med stress og jag,

store omkostninger, ærgrelser og dårlig sam-


vittighed fører omsider frem til det mål,

som vi knap nok turde tro på mere: Vi bliver

borgere i Himmelby.

Det er som med Josef og Maria. Det var

en lang og møjsommelig vandring fra

Nazaret til Betlehem. Ingen kunne ane,

hvad den skulle føre til – bortset fra, at

det havde noget at gøre med kejserens

folketælling.

Men de nåede frem. Vi andre når forhåbentligt

også frem, så vi kan holde

jul i Himmelby, hvor vi med vor dårlige

samvittighed bliver skrevet i engletal og

derfor sammen med alle englene på Herrens

mark kan synge: Ære være Gud i det

højeste og på jorden! Fred til mennesker

med Guds velbehag.

Glædelig jul.

Også her fra mig i Gudme Præstegård vil

jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul!

Liselotte Kirkegaard

Døbte, viede og døde

Brudager Kirke

Døbte

Viola Hornemann-Jensen.

Lindevej 21,

5884 Gudme.

Døbt 29. september.

Thormod Vetle Haavard Schneider.

Gryagervænget 6,

5884 Gudme.

Døbt 30. september.

Gry Krogh-Nielsen.

Gryagervænget 46,

5884 Gudme.

Døbt 14. oktober.

Ida Bay Madsen.

Teglværksvej 57,

5884 Gudme.

Døbt 27. oktober.

Viede

Ingen vielser eller velsignelser af borgerligt

indgåede ægteskaber i denne

periode.

Begravede og bisatte i

Gudme og Brudager sogne

Hanne Maren Nielsen.

Poppelvej 4 F, 5884 Gudme.

Bisat fra Hesselager Kirke 31. august.

3


Nye medlemmer af menighedsrådet

Henning Dam Nielsen

Henning er gift og har to voksne børn. Han har tidligere siddet i menighedsrådet fra

1992 til 2004, men har indvilliget i at tage endnu en tørn. Helt borte fra kirken har han

dog ikke været, da han sidder i provstirådet, der primært tager sig af provstiets økonomi.

Henning har været virksomhedsleder gennem mange år.

Han er nu pensioneret, men har stadig relation til erhvervslivet gennem bl.a. bestyrelsesarbejde.

Hans motivation for at gå ind i arbejdet er en stor interesse for kirken. Han ser frem

til at være med til at skabe gode arbejdsforhold for de ansatte, og ikke mindst for at være med til

at afslutte den store renovering af Gudme Kirke.

Lisbeth Svensmark Hulgaard

Lisbeth er gift og har seks voksne børn samt et bonusbarn. Hun er kendt blandt mange

som leder af Mødestedet, hvor hun normalt står for underholdningen til møderne.

Desuden underviser Lisbeth i madlavning for beboerne fra Bofællesskabet og rejser

rundt som foredragsholder. Hendes baggrund er et liv som højskolelærer.

Hun har tidligere siddet i bestyrelsen for Bering valgmenighed. Lisbeth glæder sig til

at komme i gang med menighedsrådsarbejdet, men vil se tiden lidt an, før hun udtaler sig om,

hvad hun kunne tænke sig at arbejde med. Som ægte vestjyde vil hun ”stikke fingeren i jorden”.

Annette List

Annette er gift og har tre voksne børn. Hun er aktiv i det lokale liv i Brudager, hvor hun

også går til folkedans, og sidder i bestyrelsen for Skårupskolen. Annette ser kirken

som en del af det lokale samfund. Det er vigtigt, at folk opfatter kirken som et sted,

de kan bruge. Det skal være en glæde og fornøjelse at komme der, og børn skal også

føle sig velkomne.

Annette er dog ikke ude på at revolutionere, men måske hjælpe til med at forny lidt.

Else Nørtoft

Else er gift og har en voksen søn. Hun bor i Galdbjerg, hvor hun har en stor have, hun

går meget op i. En stor del af fritiden bruges til at nyde det fynske landskab på to hjul.

Else er pensioneret lærer, men arbejder stadig som kirkesanger i Hesselager Kirke,

hvor hun har været i mange år.

Else stiller gerne op, hvor der er brug for en hånd i menighedsrådsarbejdet, men har

særlig interesse for personalepleje og for kirkebladet.

4

Ved valget d. 13. november blev der kun indleveret en kandidatliste.

Så fra 1. søndag i advent ser menighedsrådet således ud:

Fra Gudme

Henning Dam Nielsen

Lene Egsmose Larsen

Claus Buch Hansen

Lisbeth Svensmark Hulgaard

Else Nørtoft

Det nye menighedsråd konstituerer sig ved deres første møde.

Resultatet samt mødedatoer vil blive offentliggjort senere.

Fra Brudager

Susanne Larsen

Annette List


Se den store forskel!

Kirkens altertavle og øvrigt inventar har været under kyndige hænder hos konservator

Bent Jacobsen i Korinth. Her ses den store forskel!

Kunst i kirken

Vi minder om, at rækken af foredrag om kunst i kirken

fortsætter i det nye år. Næste gang er:

Torsdag den 7. februar kl. 19.30

i Hesselager Kirke. Det er et lysbilledforedrag

om Per Kirkeby og hans kunst. Foredragsholder

er Mikael Wivel.

Torsdag den 7. marts kl. 19.30

i Vejstrup Valgmenighedskirke.

Foredrag ved Anne-Mette Gravgaard:

Kunsten i kirken- stationær eller udskiftelig?

5


6

Renovering

Selv om der arbejdes på højtryk inde i kirken,

er der stadig lang vej igen før kirken kan

åbnes.

I disse dage lægges der dog sidste hånd på

kalkmalerierne i hvælvene, så snart kan stilladserne

tages ned, så der kan startes på

den nederste del – men glæd Jer – resultatet

bliver rigtig flot.

Marie Madsen

Bispevielse

Så fik Fyn sin nye biskop, den første kvindelige

biskop på Fyn, den tredje kvindelige biskop

i Danmark.

Søndag d. november blev Tine Lindhardt bispeviet

– altså indsat som biskop.

Det var et flot syn at se alle de biskopper i

deres farvestrålende bispekåber.

Mange kendte personer deltog, bl.a. Hendes

Majestæt Dronning Margrethe..

Der var fantastisk salmesang og smuk musik,

og udenfor det flotteste solskin og gyldne

efterårsfarver.

Marie Madsen

Brudetæppet

I denne tid syes de sidste sting på brudetæppet,

før det skal til København for at syes

sammen. Det bliver helt vemodigt at skilles

fra de øvrige ”Brodøser”, vi har haft rigtig

mange hyggelige timer sammen.

Marie Madsen

Filmoptagelse

I 2014 vises en ny dramaserie på DR 1:

Arven efter Veronika, en del af filmen optages

i Gudmehallerne, men også ved Gudme

Kirke var der optagelser d.21. oktober.

Personale – Goddag og Farvel

Som nogle af Jer har bemærket, har vi fået 2

nye kirkesangere.

Det er Pernille Nattestad Dam, som med

mand og barn bor i Gudbjerg og Maj-Britt

Nikolajsen som sammen med sin mand og 2

sønner bor i Hesselager.

Vi siger VELKOMMEN til.

Siden sidst har vi desværre også måttet sige

farvel til Organist Vivi. Lersey Pedersen som

har spillet til salmesangen i både Brudager

og Gudme. Tak for de mange år du har spillet,

held og lykke frem over.

På menighedsrådets vegne

Marie Madsen

”Kom-sammen”

Alle er velkomne til vores møder i konfirmandstuen

i Sognehuset, hvor vi snakker,

synger og lytter til hinanden og til en historie.

Det sker: Mandag den 21. januar, mandag

den 4. februar og mandag den 4. marts fra kl.

10.00 til ca. 12.00.

Der vil blive budt på en kop kaffe.

Litteraturkreds

Liselotte Kirkegaard

Litteraturkredsen mødes 1. gang efter jul

tirsdag den 22. januar kl. 19.00 i konfirmandstuen

i Sognehuset. Nærmere oplysninger

kan fås hos Liselotte Kirkegaard, tlf. 62 25 12 78.

Liselotte Kirkegaard


Månedens salme

Vi fortsætter med månedens salme – en

som regel nyere salme, som synges ved alle

ordinære gudstjenester i den pågældende

måned.

Liselotte Kirkegaard

Ny biskop på Fyn

Så fik Fyn en ny biskop. Det blev Tine Lindhardt,

der d. 4. november blev indsat i Odense

Domkirke.

Tine Lindhardt er 54 år, tidligere sognepræst,

generalsekretær i Bibelselskabet samt DRmedarbejder.

Den nye biskop er blevet kaldt

sogneromantiker, da hun mener, at det er

vigtigt med den lokale forankring i sognene.

Det er dog ikke en betegnelse, hun selv vil

skrive under på, hvis der i det ligger, at man

ikke er klar over, at der er sket en flytning fra

land til by, og at dette stiller kirken overfor

nye udfordringer.

Tine Lindhardt glæder sig til at komme

rundt i stiftet og møde alle de, der er engagerede

i kirken og sammen med dem skabe

de bedst mulige rammer for kirkens liv og

vækst.

Her i Gudme og Brudager glæder vi os også

til samarbejdet og byder Tine Lindhardt

hjertelig velkommen!

Hanne Aune

Kilde: Menighedsrådenes Blad

”Frie fugle på træk”

Torsdag den 14. marts får vi besøg af Arne

Ploug og Hans Rytter, som vil give os en god

eftermiddag med sang og musik og fuglesnak.

Det foregår i konfirmandstuen i Gudme

Sognehus og varer fra kl. 14.00 til 16.15. Midt

på eftermiddagen vil der blive serveret kaffe

med brød.

Rytter og Ploug skriver selv om arrangementet,

at det er

”En humoristisk odyssé med udgangspunkt i

fuglene omkring os. Sammen med forsamlingen

synger vi ”fuglesange” krydret med billeder

og fuglesnak. ”Viben i vore hjerter”.”

Klaver & harmonika: Arne Ploug

Harmonika, billeder & fuglesnak: Hans Rytter

Hans Rytter og Arne Ploug

7


Gudstjenester

December

Søndag 23. 4. s. i advent 11.30 (Thomassen)

Mandag 24. juleaften 15.00 og 16.15

Tirsdag 25. juledag 10.00

Onsdag 26. 2. juledag 11.30 (Thomassen)

Søndag 30. julesøndag 10.00

2013 / Januar

Tirsdag 1. nytårsdag 16.00

Søndag 6.h.3 k. s. 10.00

Søndag 13. 1.s.e.h.3 k s. 11.30 (Thomassen)

Søndag 20. 2.s.e.h.3 k s. 10.00

Søndag 27. septuagesima 10.00

Februar

Søndag 3. seksagesima 10.00

Søndag 10. fastelavn 10.00

Søndag 17. 1.s. i fasten 19.30

Søndag 24. 2.s. i fasten 10.00

Marts

Søndag 3. 3. s. i fasten 11.30 (Thomassen)

Søndag 10. midfaste 10.00

Søndag 17. Mariæ bebudelsesdag 10.00

Redaktion

Kirkebladet redigeres af et udvalg

af menighedsrådsmedlemmer

be stående af Susanne Larsen,

Preben Vestergaard, Liselotte

Kirkegaard og Hanne Aune.

Hanne Aune er ansvarlig for dette

nummer. Indlæg til kirkebladet samt

forslag til emner modtages gerne.

Taxa

Der bevilges taxa til alle gudstjenester

i Gudme Kirke og til arrangementer

i Gudme Præstegård.

Ønsker man at benytte kirketaxaen,

bedes man ringe til Vester

Skerninge Bilerne på tlf. 62 24 20 48

senest kl. 12.00 dagen før gudstjenesten

eller arrangementet.

Gudme Brudager

Kirke

Præst

for Gudme og Brudager kirker:

Liselotte Kirkegaard

Kirkegade 19, 5884 Gudme

Tlf. 6225 1278, træffes bedst

man. - ons. - tors. kl .9-10

Fredag fri

Kirkeværge

for Gudme og Brudager:

Afventer konstituering

Graver i Gudme:

Nina Kaae

Østervænget 10, 5883 Oure

Tlf. 2426 4059

Træffes mandag 10-12

samt tirsdag 14-16

Fredag fri

Graver i Brudager:

Charlotte Greve

Tlf. 2447 2088

Mandag fri

Menighedsrådsformand

i Gudme og Brudager:

Afventer konstituering

www.brudagerkirke.dk

Ferie og fridage

Jeg holder fri den 22.-23. december

og den 26. december.

Jeg er på kursus i uge 7 fra den

7.-13. januar og holder fri den 2.-3.

marts. Embedet passes af sognepræst

Annie Løvig Thomassen,

tlf. 62 25 12 38.

ISAGER 6221 3160

More magazines by this user
Similar magazines