Fluke IR-Fusion - ZEPHYR MARINE

zephyr.marine.dk

Fluke IR-Fusion - ZEPHYR MARINE

Ti32 vist med

telelinse (option)

Fluke Ti-serie termiske kameraer

til industriel anvendelse

De ultimative

værktøjer til

fejlfi nding og

vedligeholdelse

Robust, pålidelig, nem at

bruge… hvad du forventer

af Fluke


2

Hvorfor bruge termisk

billedoptagelse?

Hvor kan termisk

billedbehandling spare

tid og penge for mig?

Få vist en oversigt over

case-studier med termisk

billedbehandling og

anvendelsesnoter ved at

besøge www.fl uke.dk/ti

• Indendørs elektrisk

distribution og service

(koblingsudstyr, tavler,

kontroller, sikringer,

transformere, stik,

belysning, ledere,

strømskinner,

motorstyringstavler)

• Motorer, pumper og

mekanik (elektriske motorer

og generatorer, pumper,

kompressorer, fordampere,

lejer, koblinger, gearkasser,

pakninger/ forseglinger,

bælter, hjul, afbrydelser)

• Procesudstyr (beholdere,

rør, ventiler og dampfælder,

reaktorer, procesisolation)

• HVAC/R (luftkonditionering,

varme, lufthåndteringsudstyr,

kølesystemer)

• Udendørs elektrisk

distribution –

forsyningsudstyr

(transformere, indføringer,

isolatorer, transmissionslinjer,

andre eksterne ledere,

servicetilslutninger,

afbrydelser,

kondensatorbanker)

Sikkerhed

Termisk billedoptagelse er en berøringsfri

teknologi, der anvendes til at identifi cere

potentielle elektriske eller mekaniske

problemer eller behandle problemer fra

sikker afstand. Det betyder, at du kan

scanne bevægelige eller hævede overfl ader

og overfl ader med høje temperaturer, uden

at du behøver komme tæt på.

Produktivitet

Hvis du arbejder i et industrielt eller

kommercielt anlæg, kan du hurtigt scanne

store overfl ader for temperaturforskelle, som

ofte angiver, at der er et problem, eller at en

fejl kan være under udvikling.

Rentabilitet

Brug termisk billedoptagelse til at opnå

forbedringer, som kan ses på bundlinjen.

Anvend denne teknologi til at reducere

dit energiforbrug eller gøre det lettere at

igangholde udstyr, der er afgørende for

driften.

Niveau i beholder er for lavt

Unormal ujævn ophedning i motor

Overophedet dæksel på lejer

Ubalance i belastning på trefaset

koblingsudstyr


Fluke Ti-serie termiske

kameraer til industriel

anvendelse

Fremragende billedkvalitet

Brug et Fluke-kamera, og oplev forskellen med det samme.

Fluke leverer de klare, skarpe billeder, der er nødvendige for

at fi nde og håndtere problemer hurtigt.

• Branchens førende udstyr til termisk måling (NETD) gør det

muligt at identifi cere de små temperaturforskelle, der kan være

tegn på store problemer

• Selv de mindste detaljer bliver synlige med det store

widescreen LCD-display med fuld VGA-farve

• Patenteret infrarød Fusion ® , kun fra Fluke, leverer branchens

bedste synlige/infrarøde billedjustering og -fokusering

Nem at bruge

Når du tager et stykke værktøj, skal du kunne betjene det og

levere resultater uden at skulle læse en tyk manual.

• Den intuitive menu med tre knapper er nem at bruge -

du styrer ved blot at trykke med tommelfi ngeren

• Let, manuel fokusering muliggør præcis kontrol af billedvisning

• Den brugervenlige fi lhåndtering med Flukes helt eget .is2fi

lformat gemmer automatisk det visuelle billede, infrarøde

billede, stemme- og tekstnotater i en samlet og enkel fi l (andre

fi lformater understøttes også af både kameraet og

af SmartView-softwaren)

Robust

Værktøjer er til for at blive brugt, og Flukes termiske kameraer

er designet til at fungere pålideligt under selv de mest krævende

forhold.

• Fremstillet og testet til at kunne modstå fald fra 2 meter –

hvornår tabte du sidst et stykke værktøj?

• Tåler støv og vand – testet til IP54-klassifi cering

• Kan anvendes ved temperaturer helt ned til -10 °C og op til

+50 °C

Udvælgelsesguide

Ti32 Ti25 Ti10 Ti9

Detektortype 320 x 240 160 x 120 160 x 120 160 x 120

Termisk følsomhed 50 mK 100 mK 200 mK 200 mK

Temperaturområde 600ºC 350ºC 250ºC 250ºC

IR-Fusion ® ● ● ●

Ekstra linser ●

Udskiftelige batterier ●

Stemmenotat ● ●

Valg af paletter 15 6 6 4

Detaljerede specifi kationer fi nder du på side 7.

De krævende forhold på skiferiestedet Whistler i det vestlige

Canada er intet problem for Flukes termiske kameraer.

De letudskiftelige batterier i Ti32 giver

dig maksimal fl eksibilitet, uanset hvor

du skal udføre dit arbejde.

Fluke Ti25

3


Visningsindstillinger

for IR-Fusion ®

4

Fluke IR-Fusion ®

Fuld (traditionel)

infrarød: Viser et

infrarødt billede på

hele skærmen med

maksimal infrarød

detaljering.

Billed-i-billed:

Indsætter en

referenceramme ved

at placere et IR-vindue

inde i et visuelt billede

(synligt lys).

Blanding: Blander de

synlige og infrarøde

billeder i enhver

brugerdefineret

fordeling for at skabe

flottere billeder, der er

lettere at forstå.

IR/farvealarm: Isolerer

problematiske områder

ved at vise et visuelt

billede med infrarøde

markeringer af

overfladetemperaturer

mellem, over, under

eller uden for et

brugerdefineret interval.

Fuld visuel (synligt

lys): Viser et digitalt

fotografisk billede,

som du ville få på

et digitalkamera.

Mere end billed-i-billed

Infrarøde kameraer kan være svære at forstå. Derfor opfandt

Fluke IR Fusion ® , en nyskabende forening af synlige og infrarøde

billeder, som aldrig før er set i kommercielle eller industrielle

termiske kameraer. Automatisk optagelse af et synligt billede for

hvert infrarødt billede betyder, at du altid ved præcist, hvad du

kigger på.

Ikke al fusion er skabt ens

Lad dig ikke narre af efterligninger. Den patenterede IR Fusion ®

er den eneste løsning med fysisk parallaxe-korrektion, som

muliggør en perfekt justering og blanding af både infrarøde

og synlige billeder. Selv om mange producenter har forsøgt

at efterligne Flukes IR Fusion ® , har ingen været i stand til at

komme op på siden af den. Brug Fluke IR Fusion ® til at få

branchens bedste termiske billeder.

Faciliteter i termiske kameraer

Beskyttende linsedæksel

Stik til 2 GB

SD-hukommelseskort

Terminal til

AC-adapter

Zoomring

Udløser til

billedoptagelse

Visuel kameralinse

Stort, liggende

LCD-display

Linse til termisk

kamera

Vidvinkel- og

telelinser sættes

på her (optioner)

Håndledsrem (kan

justeres til brug på

venstre og højre hånd)

Højttaler til afspilning af lyd-

og stemmekommentering

Mikrofon til

stemmekommentering

Billed-i-billed,

fuld IR eller

blandet billede

af høj kvalitet

Menu med tre

knapper, der er

nem at bruge

Batteri Ti32


SmartView ® Software

Kraftfuld

Alt hvad du behøver til analyse og rapportering.

• Et omfattende udvalg af indstillinger til notater, redigering

og visning med fuld infrarød Fusion ® -funktionalitet

• 3D-IR med unikke funktioner til tredimensional analyse

• Flere rapporteringsindstillinger og -skabeloner

Nem at bruge

Det har aldrig været lettere at forbedre og analysere dine

termiske billeder.

• SmartView værktøjer og styrefunktioner giver let adgang til

redigeringsfunktionerne

• Report Wizard guider dig automatisk til professionel

udarbejdelse af rapporter

Inkluderet med hvert kamera

Fluke inkluderer SmartView ®-softwaren med ubegrænset licens

og opgraderinger med hvert termisk kamera.

• Du skal ikke betale ekstra for en professionel softwareløsning

SmartView ® systemkrav

Softwarekrav

• Microsoft Windows XP/Vista

• Webbrowser til produktregistrering og visning af ofte stillede spørgsmål:

Microsoft ® Internet Explorer 5.0 eller nyere

• Microsoft ® Word 2007 til redigering af rapportskabeloner (ekstratilbehør)

Hardwarekrav

• Hukommelseskortlæser til overførsel af billeder til computer (inkluderet)

• 512 MB RAM (1 GB for Vista), som ikke omfatter pladskravene til webbrowseren og

Microsoft ® Word

• 16-bit-farver, videoopløsning på 1024 x 768 eller bedre

• Farveprinter til udskrivning af billeder (ekstratilbehør)

• Cd-rom drev til installation af SmartView ® softwaren

Naviger, analyser og forbedr IR-billeder

Organiser data med udvidede noter

Forenklet

oprettelse af

rapporter

5


6

Ordliste for termisk

billedoptagelse

Palet—Farverepræsentation af temperaturerne

(temperaturskala) på et vist billede. Nogle

farvepaletter opfylder personlige præferencer

eller optimerer billedet til forskellige

anvendelser og/eller problemer.

Sensorstørrelse—Ligesom på digitalkameraer

angiver størrelsen på sensoren mængden af

viste punkter pr. billede på et termisk kamera.

En sensorstørrelse på 320 x 240 registrerer og

viser mere end 76,800 målepunkter for hver

måling. Hvis kameraet er fuldt radiometrisk,

måler og gemmer det også alle registrerede

punkter på billedet.

Synsfelt—Angiver, hvad det termiske kamera ser

eller måler i et givent øjeblik. Kombinationen

af synsfeltspecifi kationen og afstanden til det

målte objekt afgør, hvilken overfl ade eller del

af objektet der bliver målt samlet set. Med en

synsfeltsudregner på www.fl uke.dk/ti kan

du udregne målinger ved andre afstande.

Termisk sensitivitet —Angiver den mindste

temperaturforskel, som kan måles/vises på

billedet. I bund og grund er det den maksimale

opløsning på billedet, og det kaldes NETD (noise

equivalent temperature difference - støjtilsvarende

temperaturforskel).

Emissivitetsjustering—Alle overfl ader udsender

infrarød energi eller varme. Udsendelsesniveauet

varierer meget pr. overfl ade og beskrives med

udtrykket emissivitet. Malede belægninger og

materialer har som regel en høj emissivitet,

mens poleret aluminium har lav emissivitet. Gå

ind på www.fl uke.dk/ti for at se en tabel over

emissivitet for forskellige materialer. For at måle

den nøjagtige temperatur på et materiale er det

nødvendigt at justere for materialets emissivitet.

Spændvidde—Indstillingen af temperaturværdier,

der kan måles inden for et forudindstillet område.

Justering af spændvidden giver mulighed for at

se fl ere små temperaturgradienter (eller kontrast)

på et optaget billede. Når spændvidden er

optimeret, viser kameraet 256 forskellige

farvenuancer på et billede.

Jernbue

Blårød

Høj kontrast

Gul

Varm metal

Grå


Specifikationer

Ti32 Ti25 Ti10 Ti9

Temperatur

Temperaturmåleområde (ikke kalibreret under -10 °C) -20 til +600 °C -20 til +350 °C -20 til +250 °C

Temperaturmålingsnøjagtighed ± 2 °C eller 2 % (nominelt ved 25 °C, hvor den største værdi er gældende)

± 5 °C eller 5 % (nominelt ved 25 °C, hvor den største

værdi er gældende)

Emissivitetskorrektion på skærmen Ja —

Kompensation for baggrundstemperatur på skærmen Ja —

Transmissionskorrektion på skærmen

Billedydelse

Ja —

Detektortype

320 x 240 FPA (Focal Plane Array), ukølet

mikrobolometer

160 x 120 FPA (Focal Plane Array), ukølet mikrobolometer

Termisk sensitivitet (NETD) ≤0,05 °C ved 30 °C (50 mK) ≤0,1 °C ved 30 °C (100 mK) ≤0,2 °C ved 30 °C (200 mK)

Infrarødt spektralområde 7,5 – 14 mm (langbølge)

Visuelt (synligt lys) kamera Industriel ydeevne 2,0 megapixel Industriel ydeevne 1,3 megapixel —

Minimal fokuseringsafstand

Infrarød standardlinsetype

46 cm —

Synsfelt 23 ° x 17 °

Tredimensionel opløsning (IFOV) 1,25 mRad 2,5 mRad

Minimal fokuseringsafstand

Infrarød telelinsetype som option

15 cm

Synsfelt 11,5 ° x 8,7 ° —

Tredimensionel opløsning (IFOV) 0,63 mrad —

Minimal fokuseringsafstand

Infrarød vidvinkellinsetype som option

45 cm —

Synsfelt 46 ° x 34 ° —

Tredimensionel opløsning (IFOV) 2,50 mrad —

Minimal fokuseringsafstand 7,5 cm —

Fokusmekanisme

Billedpræsentation

Paletter

SmartFocus-funktion til manuel enhåndsbetjening

Standard

Jernbue, blå-rød, høj kontrast, gul, inverteret gul,

varm metal, gråskala, inverteret gråskala

Jernbue, blå-rød, høj kontrast, gul,

varm metal, grå

Jernbue, blå-rød, høj kontrast, grå

Ultrakontrast Ja —

Niveau og spændvidde Jævn automatisk skalering og manuel skalering af niveau og spændvidde

Hurtigt automatisk skift mellem manuel og automatisk

funktion

Ja —

Hurtig automatisk omskalering i manuel tilstand Ja —

Minimal spændvidde (i manuel funktion) 2,5 °C 5 °C

Minimal spændvidde (i automatisk funktion)

Oplysninger om IR Fusion

5 °C 10 °C

®

Visuel og infrarød blanding med automatisk justering

(parallaxe-korrektion)

Ja —

Billed-i-billed Tre niveauer af IR-blanding på skærmen vises midt på LCD-displayet 100 % IR vises midt på LCD-displayet —

Fuld infrarød skærmvisning Tre niveauer af IR-blanding på skærmen vises midt på LCD-displayet 100 % IR vises midt på LCD-displayet —

Farvealarmer (temperaturalarmer)

Stemmenotat

Alarm for høj temperatur (brugerdefi neret) — —

Stemmenotat

Billedoptagelse og datalagring

Maksimalt 60 sekunders indspilningstid pr. billede. Afspilning til gennemsyn på kamera —

Funktioner til billedoptagelse, gennemsyn og lagring Funktioner til billedoptagelse, gennemsyn og lagring med enhåndsbetjening

SD-hukommelseskort (et 2 GB hukommelseskort kan lagre mindst 1.200 fuldt radiometriske (.is2) infrarøde og tilknyttede visuelle billeder, der

Lagringsmedie

hver især har en stemmekommentar på 60 sekunder, eller 3.000 almindelige bitmapbilleder (.bmp) eller 3.000 JPEG-billeder (.jpeg), som kan

overføres til pc via medfølgende USB-kortlæser til fl ere formater

Filformater

Ikke-radiometriske (.bmp) eller (.jpeg) eller

fuldt radiometriske (.is2)

Ikke-radiometriske (.bmp) eller fuldt radiometriske (.is2)

Der kræves ingen analysesoftware til ikkeradiometriske

(.bmp og .jpeg) fi ler

Der kræves ingen analysesoftware til ikke-radiometriske (.bmp) fi ler

Filformater, der kan eksporteres med SmartView ® -software JPEG, JPG, JPE, JFIF, BMP, GIF, DIB, PNG, TIF og TIFF

Gennemsyn af hukommelse

Softwarekontrolfunktioner og justeringer

Navigering med miniaturer og valg af visning Fortløbende billednavigation og -visning

Valg af sprog

Engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, svensk, fi nsk, russisk, tjekkisk, polsk,tyrkisk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk,

koreansk, japansk

Billedstyringer

Strømforsyning

Jævn automatisk skalering og manuel skalering

Batteritype

To udskiftelige, genopladelige batterier

(Litium-ion)

Internt genopladeligt batteri NiMh (medfølger)

Batteridriftstid 4+ timer pr. batteri 3 til 4 timers kontinuerlig drift

Batteriopladning AC batterioplader med to pladser 2 timer med AC-oplader eller DC-oplader til bilen (oplader batteri under drift)

Netdrift AC-adapter/oplader 110/230 V AC, 50/60 Hz

Strømbesparende

Miljømæssigt og mekanisk design

Automatisk nedlukning og sovefunktion (brugerdefi nérbar)

Driftstemperatur -10 til +50 °C

Opbevaringstemperatur -20 til +50 °C

Relativ fugtighed 10 til 95 %, ikke-kondenserende

Vand- og støvtæt IP54

Faldtest på to meter Ja med standardlinse Ja

Beskyttende linsedæksel Ja

Vægt (med batteri) 1,05 kg 1,2 kg

Kamerastørrelse (H x B x D):

Andet

277 x 122 x 170 mm 267 x 127 x 152 mm

Garanti To år

EN 61010-1 2. udgave og EN61326-1 Ja

7


Tilbehør til Flukes

termiske kameraer

Har du

koblingsudstyr?

Du skal bruge Hawk

IR Windows fra Fluke

Anvend lysbueresistente IR

Windows med Quadraband

optisk teknologi, eksklusivt

for Hawk IR.

• Reducer det nødvendige

arbejde med at kontrollere

dit koblingsudstyr fra tre

hoveder til et

• Oprethold sikkerheden med

NFPA70E, og lad tavlerne

være lukkede

• Forlæng holdbarheden af

dit udstyr med hyppigere

infrarøde scanninger

Du kan få yderligere

oplysninger ved at

kontakte din Hawk IRrepræsentant

eller besøg

www.irwindows.com

Udvid dine funktioner til termisk billedoptagelse

med følgende Fluke-tilbehør:

FLK-LINSE/TELE1

Infrarød telelinse

(kun Ti32)

FLK-TI-SBP3

Ekstra batteri

(kun Ti32)

FLK-LINSE/WIDE1

Infrarødt vidvinkelobjektiv

(kun Ti32)

FLK-Ti-SBC3

Opladningsenhed

(kun Ti32)

• Undervisnings-dvd

• SmartView ® analyse- og rapporteringssoftware

• 2 GB SD-hukommelseskort

• SD-kortlæser til download af billeder til din

computer

• Robust, hård bæretaske

• Bærbar, blød bæretaske

Fluke. Keeping your world up and running. ®

Fluke Danmark A/S

Larsbjørnsstræde 3

1454 København K

Tlf.: 70 23 58 53

Fax: 70 23 58 54

E-mail: info.dk@fluke.com

Web: www.fluke.dk/ti

© Copyright 2009 Fluke Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Trykt i Nederlandene 07/2009. Oplysningerne kan ændres uden

forudgående varsel. Pub_ID: 11564-dan

TI-CAR CHARGER

Biloplader til termisk

kamera

Leveringsklart

ultimo 2009

TI-TRIPOD Tilbehør til

montering på stativ

Bestillingsinformation

Fluke Ti32 termisk kamera

Fluke Ti25 termisk kamera

Fluke Ti10 termisk kamera

Fluke Ti9 Electrical termisk kamera

TI-VISOR

Solskærm til termisk

kamera

Alt, hvad du har brug for til at komme i gang, er inkluderet

• Håndledsrem, der kan justeres til brug på

venstre og højre hånd

• Genopladeligt batteri (Ti32 omfatter to

intelligente eksternt genopladelige batterier)

• AC-oplader/strømforsyning

More magazines by this user
Similar magazines