VEJLEDNING TIL SMÅ GASINSTALLATIONER - hofor

hofor.dk

VEJLEDNING TIL SMÅ GASINSTALLATIONER - hofor

VEJLEDNING TIL SMÅ GASINSTALLATIONER

Målerstativ

Stativet skal altid være monteret med en

vandret og en lodret stativvinkel og mindst 2

pibehoveder. Målerens tilgangsside (og målerhanen)

er altid til venstre, når måleren ses

forfra. Der må ikke være ført rør bag måler

eller under stativ. Et-rørsmålere kan eventuelt

anvendes. Se speciel vejledning for denne.

Målerplacering

Måleren skal være let tilgængelig! Fri afstand

omkring måleren fremgår af nedenstående

skitse. De viste min. mål angiver de tilsvarende

min. mål for indbygning af målere i skab.

Alle mål er min. mål i mm.

Fri afstand omkring måler.

2½ m³/G4/G6 måler i skab.

Centerafstand 250 mm.

Tæthedsprøvestuds

Der skal altid være mindst én prøvestuds monteret

på installationen til brug for tæthedsprøve.

Prøvestudsen bør være monteret umiddelbart

efter måleren eller umiddelbart før komfurtilslutning

og i samme rum som måleren.

CE-mærkning

Alt nyt gasmateriel skal være CE-mærket.

Mærkeskiltet skal være med dansk tekst.

Endvidere skal installations- og brugervejledning

være på dansk.

Komfurer/kogeapparater

Acceptkriterier for komfurer:

Der er 2 væsentlige forudsætninger for vurderingen:

Ny- eller geninstallerede komfurer

Komfuret:

a) fabriksnyt: Komfuret skal være korrekt

CE-mærket og med flammesikring på kogeblussene

Eksisterende eller renoveret installation

Installation:

b) eksisterende/resterende efter afpropning:

Alle hidtil installerede komfurer i installationen

accepteres under forudsætning

af korrekt indregulering og tæthed. Dog

skal ikke-algas komfurer kasseres. Ny-

eller geninstallerede komfurer behandles

iht. A).

c) renoveret, eksempelvis efter etablering

af ny målerinstallation og stigestreng, eller

hvis måleren har været nedtaget i

mere end 6 måneder: Installationen betragtes

som ny, og komfurer behandles

iht. A).

Øvrige krav

Ved gaskomfurer og kogeapparater skal afstanden

fra brænderkant til ubeskyttet brændbart

materiale, som befinder sig over komfur-


pladens niveau, være mindst 0,2 m. (GR A,

§4.6.3)

Komfuret skal derfor hæves til niveau med omgivende

køkkenbord. Dette medfører også, at

nippelstykket ved alle nyinstallationer/installationsændringer

skal være min. 0,2 m. I

ældre ikke ændrede installationer kan der accepteres

10 cm nippelstykker ved 3 blus komfurer

og 15 cm 4 blus komfurer.

Hvor der over gaskomfuret er placeret en emhætte,

skal der mindst være en fri afstand på

0,5 m fra brænderkant til undersiden af emhætten

(GR A, §4.6.5).

Komfurer (uanset type) kan tilsluttes med godkendt

slangeforbindelse med koblet sikkerhedshane

eller faste forskruninger. Slangen

(afhængig af type) kan monteres over, bag

eller ved siden af komfuret, men må ikke monteres

umiddelbart over ovnaftræk. Ved anvendelse

af komfurslange må man være opmærksom

på trykfaldet gennem denne, specielt ved

komfurer med stor effekt.

Regulatoren skal monteres så tæt på komfuret

som muligt. Det skal dog være muligt at betjene

regulatoren og kontrollere afgangstrykket

fra den. Ved nedfældningsbordkomfurer kan

regulatoren eventuelt placeres i et sideskab

umiddelbart ved siden af komfuret, hvis ovne

eller andre fastmonterede genstande forhindrer

placering umiddelbart under komfuret. I så fald

bør komfuret fast monteres.

Hvis ikke der på regulatoren eller på en af

komfurdyserne er mulighed for at måle afgangstrykket

skal der efter regulatoren være

monteret en separat målestuds for dysetryk.

Uanset placering skal målestudsen være let

tilgængelig.

Hvis prøvestudsen mangler i en eksisterende

installation, kræves den monteret ved væsentlige

ændringer i installationen, f.eks. ved ændring

fra torørs til etrørs måler eller ved montering

af nyt komfur.

Indreguler komfuret i henhold til installationsvejledningen

(dysetryk/luft), og kontroller at

både små og store blus brænder korrekt ved

både min. og max. belastning.

Kogeapparater skal være anbragt på underlag

af ubrændbart materiale, så der er mindst 0,2

m afstand i alle retninger fra brænderkant til

ubeskyttet brændbart materiale (GR A, §4.6.4).

Slangehaner

Installation af slangehaner (f.eks. NIF-haner)

tillades ikke i almindelige husinstallationer.

Råd/vejledning

Er der tvivlsspørgsmål, så kontakt vort kontor

på tlf. 33 95 26 26

2-13

More magazines by this user
Similar magazines