DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

Som tabel 21 viser, kan der i alle tre skandaler detekteres lovmæssige, norm- og

andengradsovertrædelser. De tre typer af overtrædelser er således med til at kendetegne den

personlige politiske skandale. Lovovertrædelser og normovertrædelserne går på tværs af

distinktionen mellem offentlig og privat; idet vi finder begge typer af overtrædelser i alle tre

skandaler. Overtrædelserne viser os også, at skandaler, der i deres kerne er offentlige, fordi de

befinder sig i den offentlige sfære, også kan være personlige. Det ser vi i practice as you preach-

karakteristikaet, som vi fandt i alle tre skandaler. Det er altså ikke kun Thorning, der skal leve op til

sine personlige værdier i den private sfære. Løkke og Rønn skal også leve op til deres personlige

værdier i ministerembederne, der befinder sig i den offentlige sfære.

Desuden var der forsøg på at dække over den egentlige overtrædelse i alle tre skandaler i form af

andengradsovertrædelserne. Det betyder ikke, at vi kan afgøre, at en lovmæssig, en normativ og en

andengradsovertrædelse skal være til stede, før der er tale om en egentlig skandale, men det

betyder, at en sags udvikling til en egentlig skandale ikke afgøres af, hvorvidt overtrædelsen har en

særlig karakter. I forhold til den offentlige misbilligelse og dermed skandalens omfang, er en

offentlig overtrædelse af en international konvention – som statsløsesagen – ikke nødvendigvis en

værre sag end en privatovertrædelse som skattesagens første fase. Det er derfor uendeligt svært at

bedømme skandalens alvor på graden af overtrædelsen – for hvordan måler man, hvad der er værst;

brud på love, normer og moralske regler, at man siger et og gør noget andet, eller at man har dækket

over en fejl? For at forstå hvad der kendetegner en skandale, er vi derfor nødt til at inddrage andre

perspektiver. I det følgende afsnit vil vi se nærmere på mediedækningen.

99

More magazines by this user
Similar magazines