DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

2!3($/-'54'9/*(/*@2)()0/)'

Mediedækningen af de tre personlige politiske skandaler er et centralt element i undersøgelsen. For

det første fordi mediedækningen – i form af de udvalgte dagblades dækning af de tre skandaler –

udgør specialets datamateriale, og for det andet fordi medier og skandaler hænger uløseligt

sammen. I forlængelse af medialiseringspointerne fra teorien 84 er medierne der, hvor skandalerne

bliver præsenteret og udvikler sig, og kendetegnet ved de nyere politiske skandaler er derfor, at de

er medierede (Allern & Pollack, 2012: 9; Thompson, 2002: 43).

Men hvordan kendetegner mediedækningen de personlige politiske skandaler? I henhold til

analysemodellen på figur 7 undersøger kapitlet i tre afsnit, hvordan mediedækningen er med til at

forme den enkelte skandale. Det første afsnit behandler afsløringerne i medierne og i forlængelse af

dette medierne som politisk institution. Dernæst undersøger kapitlet tabloidisering og til slut

mediefremstilling i form af mediepersonalisering og politisk adfærdspersonalisering.

5F1'*HQ'ZHSJHOHSH'NRKQSKLH'

Afsløringer er en nødvendig betingelse for politiske skandaler, fordi en sag ikke udvikler sig til en

skandale, før udenforstående har fået kendskab til den. En afsløring bringer en form for

hemmeligholdelse eller fortielse frem i lyset og medfører, at en skandale ofte bliver til et drama

(Thompson, 2002: 30-31, 43-53, 72-73).

Som kapitlet om skandalernes forløb viste, begynder alle tre skandaler med en afsløring i medierne.

Således bliver bilagssagen skudt i gang af Thorndahls påstand om rod i bilagene i Frederiksborg

Amts Avis (Høj, 2008a, 14. marts), skattesagen starter med B.T.’s afsløring af, at Kinnock ikke

betaler skat i Danmark (Krog, 2010, 23. juni), og fortsætter i anden omgang med B.T.’s

offentliggørelse af Skats afgørelse under valgkampen (Krog, 2011, 8. september), mens

statsløsesagen starter med, at Information afslører, at fejlbehandlingen af en række statsløse

palæstinensere har fundet sted i årevis (Geist & Dahlin, 2011, 11. januar). Således kan vi kan

karakterisere alle tre skandaler som medierede skandaler, fordi det er i kraft af disse afsløringer – og

flere i løbet af de enkelte skandaler – at sagerne udvikler sig til egentlige skandaler. Overtrædelsen,

der i sig selv udgør skandalen, er altså først en skandale, når den bliver offentliggjort efter en

afsløring i medierne (Thompson, 2002: 72-73).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

84 Teorien lagde blandt andet vægt på, at medierne for langt de fleste danskere udgør den væsentligste kilde til

information om politik og samfund, ligesom medielogikken på mange områder overskygger politiklogikken

(Strömback, 2008: 234).

100

More magazines by this user
Similar magazines