DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

5F1F1'DQSHON`YHQSH'\XTOQKLJNMJR'XY'\XTOQKLJNMHO'NXZ'GXLJMJNRH'KRM`OHO'

Skandalernes afsløringer er desuden helt afgørende for den undersøgende journalistik, der hænger

tæt sammen med mediernes rolle som den fjerde statsmagt. Den undersøgende journalistik er netop

med til at afdække overtrædelserne og gøre dem til afsløringer (Allern & Pollack, 2012: 20, Dalen

& Skovsgaard, 2011: 22-23, Thompson, 2002: 119).

Sammenhængen mellem afsløringer og den undersøgende journalistik er særlig tydelig i

statsløsesagen. Frem til Rønns afskedigelse d. 8. marts 2011 kan de to journalister på Information,

Anton Geist og Ulrik Dahlin, bryste sig af 29 afsløringer i sagen, mens de to andre aviser i

datamaterialet, Ekstra Bladet og Berlingske Tidende, står for en enkelt afsløring hver. Det faktum,

at Geist og Dahlin mere eller mindre egenhændigt opsnuser skandalen og ruller den ud i sin fulde

længde, vidner om, at Information har taget rollen som vagthund på sig. Opfattelsen af at være

samfundets vagthund går hånd i hånd med ideen om medierne som en politisk institution (Cook,

2005, Ørsten, 2005: 21). Geist og Dahlin bedriver her undersøgende journalistik og beskytter på

bedste journalistiske vis demokratiet mod det, der ligner et omfattende magtmisbrug. Derfor blev

Geist og Dahlin belønnet for deres journalistiske præstation af deres kolleger, da de modtog den

prestigefyldte Cavling-pris for deres afdækning af statsløsesagen i januar 2012 (Journalistforbundet,

2012). Deres modtagelse af Cavlingprisen bidrager yderligere til billedet af medierne som en

politisk institution, hvor journalister er politiske aktører, der er med til at dirigere slagets gang – og

hvor god undersøgende journalistik er en værdi, der belønnes (Allern & Pollack, 2012: 9, 19-20).

Skandalen bliver således ikke blot holdt i live af journalisterne – den ville formentligt slet ikke have

fundet sted, hvis det ikke havde været for de to Cavling-prisvindere på Information.

I bilagssagen bliver Ekstra Bladets politiske journalist Jan Kjærgaard eksplicit en politisk aktør, der

er med til at styre skandalens forløb. Det sker i form af det, avisen selv kalder ”Ekstra Bladets

bilagsservice” (Kjærgaard, 2008, 1. april). Dette journalistiske tiltag har til formål at foretage et

servicetjek af Løkkes bilag. Dermed går Ekstra Bladet fuldt ind i bilagssagen, selvom det er

Frederiksborg Amts Avis, der har den første afsløring i sagen (Høj, 2008a, 14. marts).

Frederiksborg Amts Avis fortsætter sin dækningen af bilagssagen i hele skandaleforløbet, men det

er Ekstra Bladet, der for alvor formår at sætte sagen på dagsordenen. Der er da heller ingen tvivl

om, at Ekstra Bladet tager sin rolle som vagthund yderst bogstavelig, da de i slutningen af

bilagssagen truer med at undersøge andre ministerier også: ”VK-regeringen og de embedsmænd,

der ikke forstår, at ministerierne aldrig har været tænkt som beværtning, restaurant eller kontor for

partimedlemmer, kan vide sig sikre på, at Ekstra Bladet pludselig fortager bilagskontrol, når de

101

More magazines by this user
Similar magazines