DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

5F6'$KULXJSJNHOJQY'XY'NRKQSKLH\XTOQKLJNMJR'

Den strategiske brug af skandalerne kan vi også kalde skandalisering, idet selv detaljer i en sag kan

blive til afsløringer, ligesom grænserne for, hvor langt medierne er villige til at gå for at få en god

skandale i hus, også har rykket sig (Grandvig & Lauridsen, 2012, 1. april). Det kan skyldes det

økonomiske pres, der hviler på de traditionelle aviser i dag, og som er en af de krisetendenser, der

er karakteristisk for nyhedsmedierne i postindustrielle samfund (Norris, 2000: 64-65). Men

skandalisering kan også ses som en form for tabloidisering. Som vi beskrev i teoriafsnittet betegner

tabloidisering en lettilgængelig og simplificerende journalistisk (Norris, 2000: 70-73). I alle tre

skandaler har vi, jf. metodeafsnittet, inkluderet en tabloidavis’ dækning af sagerne. Nedenstående

tabel viser antallet og andelen af artikler i de tabloide dagblade sammenlignet med de andre

udvalgte dagblade i de tre skandaler.

$KUHL'664'!QMKL'KOMJRLHO'GOF'SKYULKS'J'SH'MOH'NRKQSKLHO''

#RKMMHNKYHQ' "JLKYNNKYHQ' #MKMNL`NHNKYHQ'

!PJN' !QMKL' 3OXIHQM' !PJN' !QMKL' 3OXIHQM' !PJN' !QMKL' 3OXIHQM'

"F$F' 110! :Ds! /RNMOK' A

More magazines by this user
Similar magazines