DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

interesserer journaliststanden end den almindelige læser. At statsløsesagen fylder så meget i ledere

og kommentarer hænger godt sammen med Thompsons pointe om, at medierne i skandaler er meget

tilbøjelige til at referere til og bruge spalteplads på begivenheder, de selv har været med til at

frembringe (Thompson, 2002: 86). I dette tilfælde er sagen som bekendt gravet frem af

journalisterne på Information.

På trods af at hovedvægten af artiklerne i sagen har fokus på det politiske indhold, fylder personen

Rønn dog også i mediedækningen. Selvom sagen har et lille antal af artikler med personfokus (14

procent), er der heller ingen tvivl om, at statsløsesagen også kan karakteriseres som en personlig

politisk skandale. Som practice as you preach-dimensionen også illustrerede i forrige analysekapitel

bliver Rønns personlighed bragt i spil som et afgørende element i skandalen. Som her, hvor

Berlingske Tidende finder Rønns arrogante personlighedstræk afgørende for hendes virke som

minister: ”Dels har hun med sine uklare svar, sin opførsel over for pressen og sin håndtering af

sine modstandere ført sig så arrogant og magtfuldt frem, at hun i sig selv er blevet en belastning”

(Larsen, 2011, 26. februar). Også Ekstra Bladet deler denne opfattelse af Rønn: ”Lige nu er

situationen nemlig den, at man helt ind i VK-regeringens egne rækker har fået nok af Birthe Bims

og hendes arrogante facon” (Elsborg, 2011, 27. februar). Mediedækningen af Rønns personlighed i

skandalen er derfor med til at gøre statsløsesagen til en personlig politisk skandale. Desuden er det

bemærkelsesværdigt, at indholdsanalysen især har fundet de saftige personbeskrivelser i Berlingske

Tidende og Ekstra Bladets artikler, og ikke i samme grad hos Information, som ellers er den

væsentligste aktør på mediesiden. Kendetegnende for personfokusset i statsløsesagen er endvidere,

at det mere direkte kædes sammen med Rønns fejl og hendes håndtering i sagen – det vil sige det

substantielle i skandalen – hvor der i bilagssagen og skattesagen er mere fokus på personlige eller

private handlinger, som vi skal se i det følgende.

5F8F6'3HONXQWOHZNMJLLJQY'J'NRKMMHNKYHQ'

Ser vi på skattesagen findes det største antal af debatindlæg; 37 procent af det samlede antal artikler

sammenlignet med henholdsvis 13 procent i statsløsesagen og 24 procent i bilagssagen. Det viser, at

skattesagen i høj grad optager de borgere, der engagerer sig i den politiske debat og skriver

læserbreve. Det lader altså til, at den skandale, der befinder sig i den privat sfære, er den, der

optager læserne mest 88 . Samtidig er skattesagen den sag, der har færrest kommentarer og ledere. I

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

88 Det høje antal læserbreve kan dog også skyldes, at B.T. står for det største antal artikler i skattesagen, og antallet af

debatindlæg derfor også kan afspejle B.T.’s generelle prioritering af debatstof i avisen. Samtidig er det uvist, om B.T.’s

læsere er mere ivrige debatskribenter end andre avislæsere.

107

More magazines by this user
Similar magazines