DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

5F8F8'3HONXQWOHZNMJLLJQY'J'UJLKYNNKYHQ'

I bilagssagen placerer Løkkes handlinger sig imellem det offentlige og det private, jf. figur 4, der

placerer de tre skandaler i spektret mellem offentlig og privat. Denne mellemposition kommer til

udtryk i artikeltyperne, hvor bilagssagen i forhold til andelen af artikeltyper befinder sig midt

imellem skattesagen og statsløsesagen. Dog er antallet af ledere og kommentarer også relativt højt i

bilagssagen, hvilket kan skyldes, at skandalen handler om Løkkes embedsførelse – altså hard news.

Denne tendens er dermed sammenfaldende med statsløsesagen. Samlet set er det derfor interessant,

at både læsere og meningsdannere på aviserne har fundet det relevant at kommentere på Løkkes

bilagssag. Sagen engagerer dermed både medier og borgere, hvilket ikke gælder i samme grad for

de to andre sager i vores undersøgelse.

I forhold til antallet af artikler med personfokus og artikler med politisk indhold er det også næsten

lige stort. Dog er der en lille overvægt af artikler med fokus på personen. Forklaringen ligger

formentligt i, at Løkkes person fylder meget i sagen, selvom skandalens omdrejningspunkt er

uretmæssig brug af offentlige midler. Samtidig beskrives Løkkes som sjusket af karakter, og dette

billede kædes i beskrivelserne af selve sagen generelt sammen med ordene ”sjusk” eller ”rod”

(Frederiksborg Amts Avis, 2008, 10. april; Frederiksborg Amts Avis, 2008a, 26. april;

Frederiksborg Amts Avis, 2008, 30. april; Frederiksborg Amts Avis, 2008, 2. maj; Kjærgaard,

2008, 1. april; Kjærgaard, 2008, 2. april, Mogensen, 2008, 10. april). I mediedækningen er der altså

i høj grad fokus på, hvad Løkkes personlighed har af betydning for sagen, og det kan hænge

sammen med overvægten af artikler med personindhold. Det er netop levemandsattituden, der har

bragt Løkke i fedtefadet, og det bruger medierne aktivt i deres dækning af sagen.

Antallet af nyhedsartikler, debatindlæg og ledere/kommentarer samt andelen af artikler med

personfokus peger således tilsammen på, at mediedækningen er med til at kendetegne den

personlige politiske skandale i forhold til, om skandalen overvejende befinder sig i den private eller

offentlige sfære. Samtidig er fællesnævneren for mediedækningen i alle tre skandaler, at den

skandaleramte politikers personlighed er med til at kendetegne skandalen. Medierne finder altså

personligheden og visse karaktertræk relevante for læserne. Således viser de tre sager også, at der er

sket et skift i, hvad medierne mener læserne – og dermed vælgerne – bør vide om en politiker

(Esser, 1999: 291-293). I forlængelse heraf pointerer Thompson, at jo mere det politiske liv

orienterer sig mod personligheden, jo større betydning har de situationer, hvor politikerens

troværdighed bliver sat på prøve (Thompson, 2002: 121-122). Det vil sige, at når Løkke sjusker

109

More magazines by this user
Similar magazines