DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

Samlet set er der således belæg i analysen for at konkludere, at personalisering er et kendetegn ved

de personlige politiske skandaler, selvom det kommer til udtryk på forskellig vis i de enkelte sager.

I hvilket omfang de tre politikere har anlagt en medievandt og professionel håndtering af

skandalerne vil blive analyseret i det kommende analysekapitel.

113

More magazines by this user
Similar magazines