DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

1F?'*HO'HO'JRRH'WH\HM'QXYHM'JQS'TQSHO'YTLPM[GGHM4'/M']JNMXOJNR'GHONGHRMJP'

Selvom antallet af politiske skandaler er steget markant det seneste årti, er politiske skandaler ikke

noget nyt fænomen i dansk kontekst. Således måtte justitsminister Peter Adler Alberti tilbage i 1908

forlade sin ministerpost efter alvorlige anklager om underslæb. Sagen blev så belastende, at også

statsminister J.C. Christensen måtte trække sig 6 (Germer, 2001: 36; Henrichsen, 1993: 12). Den

største danske politiske skandale til dato var dog tamilsagen i begyndelsen af 1990’erne. Her satte

justitsminister Erik Ninn-Hansen – i strid med ministeransvarlighedsloven – behandlingen af en

række sager om tamilske familiesammenføringssager i bero. Ninn-Hansen blev efter en rigsretssag

idømt fire måneders fængsel 7 . Skandalen er særlig interessant, fordi den trak hele den borgerlige

regering under ledelse af statsminister Poul Schlüter med i faldet. Således gik hele regeringen af i

1993 – fordi der, i strid med Schlüters udtalelse fra Folketingets talerstol, rent faktisk var fejet noget

ind under guldtæppet (Dalen & Skovsgaard, 2011: 22; Germer, 2001: 37; Henrichsen, 1993).

Herhjemme sammenlignes tamilsagen ofte med alle skandalers moder, Watergateskandalen 8 fra

1972, der sendte chokbølger gennem det amerikanske samfund. Det viste sig nemlig, at et indbrud i

demokraternes hovedkvarter Watergate kunne spores helt tilbage til Det Hvide Hus. Konsekvensen

var, at præsident Richard Nixon måtte trække sig som præsident to år senere (Thompson, 2002:

208-213). Det var de to ihærdige journalister på avisen Washington Post, Bob Woodward og Carl

Bernstein, der stod bag afsløringerne om Nixons indblanding, og Watergateskandalen er sidenhen

blevet en idealtype på den undersøgende journalistik (Blach-Ørsten, 2011: 7).

Med det historiske perspektiv in mente, er spørgsmålet derfor om stigningen i antallet af skandaler i

Danmark betyder, at skandaler er blevet en fast bestanddel af dansk politik. Eller er skandalerne kun

flygtige begivenheder, som holder den politiske journalistik beskæftiget? Ved at undersøge den

personlige politiske skandales kendetegn og konsekvenser, vil vi forsøge at blive klogere på dette

spørgsmål og dermed bidrage til forskningen på feltet. I det følgende vil vi beskrive specialets

opbygning.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6 To år senere blev han dog frifundet i en rigsretssag (Germer, 2001: 36; Henrichsen, 1993: 12).

7 Erik Ninn-Hansen blev dømt ved en rigsretssag i 1995 for tilbage i 1989 at handle i strid med

ministeransvarlighedslovens §5 stk. 1 (Germer, 2001: 37; Henrichsen, 1993).

8 I dag kan Watergateskandalen ses som synonym med moderne politiske skandaler generelt, fordi den handlede om,

hvorvidt et lands mest magtfulde person havde hemmeligholdt brud på landets love og regler. Watergate fremhævede

og synliggjorde magtforhold, som hidtil havde været skjult for den almindelige borger, og som i værste tilfælde kunne

være af så grel karakter, at der var tale om kriminel adfærd (Thompson, 2002: 208-213).

11

More magazines by this user
Similar magazines