DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

BF1F8'%`QQN'NMOKMHYJHO4'gEHY'NLTRRHO'WXO'ZJROXWXQHQ'QT_'XY'\HY'M[QSHO'SHQ'JRRH'JYHQg 97 '

Det, der overordnet set, karakteriserer Rønns håndtering af statsløsesagen, er brugen af defensive

strategier. Selvom Rønn ikke benægter sagen, befinder hun sig med undtagelse af gøre det godt

igen-strategien primært i yderste venstre side af Hornnes’ kontinuum, hvor håndteringsformerne er

mest afvisende (Hornnes, 2012: 137-139). Det illustreres også af Rønns intensive brug af

parameteret lukkethed, som ligger uden for Hornnes’ kontinuum. I datamaterialet er parameteret

”lukkethed” kodet i de tilfælde, hvor interview ikke gennemføres, hvor det fremgår, at personen

ikke vil udtale sig, eller det er tydeligt, at der er forhold, der forbliver usagte. I forhold til Hornnes’

teori kan lukkethed derfor ses som en strategi i den defensive afdeling af kontinuummet.

Som illustreret i tabel 28 forekommer lukketheden i nogen eller i høj grad i ikke mindre end 65

procent af nyhedsartiklerne i statsløsesagen.

$KUHL'6=4'-TRRHM]HS'J'SH'MOH'NRKQSKLHO'

!! "JLKYNNKYHQf' #RKMMHNKYHQff'''' #MKMNL`NHNKYHQfff'

(']`\'YOKS' =s! 10s! 0;s!

('QXYHQ'YOKS' :s! =s! 1=s!

(QYHQ' A1s! ?=s! =0s!

('KLM' 1DDs! 1DDs! 1DDs !

jk!5!t!1;?!]bdRU[OSQMaNRSG!jjk!5!t!1D=!]bdRU[OSQMaNRSG!jjjk!5!t!1/

More magazines by this user
Similar magazines