DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

forhold til politik og medier ikke er kendetegnet af professionalisering, sådan som det også gjorde

sig gældende i analysekapitlet om mediedækningen.

Selvom Rønns strategi primært er af den lukkede, defensive slags, er andre strategier også tydelige.

Rønn styrker blandt andet sit image ved at tilkendegive, at der ikke sker fejl under hendes ledelse,

jf. practice as you preach-dimensionen: ”Jeg har jo i hvert fald, så længe jeg har været minister,

været af den opfattelse, at der har været administreret korrekt, fordi alt andet ville være i strid med

mine direktiver og min grundopfattelse af tingene, nemlig at konventioner skal holdes” (Geist &

Dahlin, 2011, 10. februar). Rønn gør således i de få udtalelser, hun kommer med i medierne, hvad

hun kan for at understrege sin egen troværdighed som minister.

I flere tilfælde fraskriver Rønn sig desuden ansvaret for sagen. Hun fremhæver blandt andet, at

Integrationsministeriet har skiftet hænder mange gange, og at det er en årelang praksis, der har

fundet sted (Geist & Dahlin, 2011a, 14. januar; Information, 2011, 17. januar). Men

ansvarsfraskrivelsen går med sagens udvikling langsomt over i et angreb på embedsværket i

Integrationsministeriet, som hun anklager for at have overset konventionerne, og på den måde

bliver hun om end mere defensiv i sin strategi (Information, 2011, 11. februar). I det åbne samråd i

Folketingets Indfødsretsudvalg angriber hun desuden oppositionen for at have sovet i timen, idet

hun allerede i 2010 orienterede Folketinget om den fejl, der var sket. På den måde lægger hun også

en del af ansvaret for den manglende orientering af Folketinget over på oppositionen. Men i

samrådet forsøger Rønn samtidig at glatte ud, undskylde og forklare, hvordan fejlen kunne være

sket 98 (bilag 1A). En vis grad af håndteringsformerne gøre det godt igen samt undskyldning er altså

også at finde i Rønns håndtering – selvom det ikke er disse håndteringsformer, der fylder mest. Da

Rønn afskediges af Løkke, ytrer hun således ikke et eneste beklagende ord (bilag 1H).

BF6'*HLRXQRLTNJXQ4'+bQSMHOJQY'

Overordnet set kendetegner håndteringen i de tre sager på forskellig vis den personlige politiske

skandale. Både Løkke og Thorning gør brug af samtlige strategier, mens Rønn aldrig benægter

sagen, fordi hendes tilståelse overfor Folketinget er selve startskuddet til den endelige

offentliggørelse af sagen. Men bortset fra, at alle strategier er i spil i både bilagssagen og

skattesagen, ligner de to håndteringsmåder ikke hinanden. Omfanget af angreb og

ansvarsfraskrivelse er således markant større i bilagssagen end i skattesagen, mens den fulde

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

98 En lignende håndteringsform kan ses, da Rønn d. 18. februar 2011 beslutter, at hun vil sende 400-500 statsløse

palæstinensere et brev, hvor de bliver gjort opmærksom på, at de har ret til statsborgerskab (Søndergaard, 2011, 19.

februar).

120

More magazines by this user
Similar magazines