DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

undskyldning, sammenlignet med både bilagssagen og statsløsesagen, forekommer klart mest i

skattesagen. Rønn har det til fælles med Løkke, at omfanget af ansvarsfraskrivelse i statsløsesagen

er omtrent ligeså stort som i bilagssagen. Statsløsesagen skiller sig dog ud, idet parameteret

lukkethed forekommer her i langt højere grad end i de to andre sager, hvormed vi kan konstatere, at

Rønns tilgang til medierne er betydelig mindre professionel end både Thorning og Løkkes. Sluttelig

er det interessant, at strategierne gøre det godt igen og styrkelse af image forekommer i stort set

samme omfang i de tre sager. Det skyldes formentligt, at de to strategier er forholdsvis harmløse,

idet de begge er imødekommende, og det dermed aldrig kan skade at forsøge at rette op på fejlen og

sit image.

I forhold til professionaliseringen kan vi dermed – med de forbehold kapitlet indledningsvist

nævnte – konkludere, at den professionelle håndtering kendetegner både bilagssagen og

skattesagen, selvom Thorning viser sig at være væsentlig mere effektiv i sin professionelle tilgang

end Løkke. I Rønns tilfælde kan det derimod afvises, at en professionel håndtering kendetegner

statsløsesagen. Den professionelle håndtering i bilagssagen og i skattesagen kan ses som et udtryk

for, at der er meget på spil for både Løkke og Thorning. Løkkes håndtering kommer, med den store

andel defensive strategier, nærmest til at fremstå desperat, mens det med Thornings fulde

undskyldning er tydeligt, at hun er indstillet på at gøre alt for at lukke sagen i en fart.

I statsløsesagen ender Rønns håndtering, som Information skriver, nærmest med at være det, der gør

sagen til en skandale: ”Birthe Rønn Hornbech [har] på sin særlige facon trådt både forgængere,

ansatte, medier, venner, støtter og fjender over tæerne” (Flores, 2011, 5. marts). Rønns lukkethed

bidrager ikke just til offentlighedens billede af hende, og hendes håndtering vidner derfor om, at

hun ikke på samme måde som Løkke og Thorning er indstillet på at bøje sine principper for at

beskytte sit offentlige omdømme.

Det sidste kendetegn ved den personlige politiske skandale er den politiske involvering, som i vores

definition består af politikere og politiske institutioner. Det følgende analysekapitel undersøger

således, hvordan den politiske involvering kendetegner de tre personlige politiske skandaler.

121

More magazines by this user
Similar magazines