DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

2!3($/-'=4'3,-($(#2'();,-;/%()0'

For at få en samlet forståelse af den personlige politiske skandale i Danmark, sigter dette kapitel

ligesom de tre foregående analysekapitler mod at besvare spørgsmålet: Hvad kendetegner den

personlige politiske skandale? Den politiske involvering er med til at kendetegne den personlige

politiske skandale, fordi både andre politikere, statsministeren under den pågældende skandale og

forvaltningen på den ene eller anden måde positionerer sig i forhold til den skandaleramte politiker

og selve skandalens indhold. Tabel 29 giver et overblik over den overordnede politiske involvering.

$KUHL'6:4'3XLJMJNR'JQPXLPHOJQY'J'SH'MOH'NRKQSKLHO'

'' "JLKYNNKYHQ' #RKMMHNKYHQ' #MKMNL`NHNKYHQ'

!QMKL'GXLJMJRHOH' 0D! =

More magazines by this user
Similar magazines