DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

begge partier at have orden i skattepapirerne, og at uorden principielt er en alvorlig overtrædelse.

Men de hverken angriber eller forsvarer hende yderligere, og derfor er der tale om den simple form

for afstandstagen.

De politikere, der tager afstand fra Løkkes handlinger i bilagssagen, er hans tidligere kollegaer i

Frederiksborg Amt. Det drejer sig særligt om Finn Hansen og Conny Dideriksen, som henviser til,

at de ikke har været bekendt med Løkkes overskridelse af budgetterne. Dermed føler de sig vildledt

af den daværende amtsdirektør, amtets kontorchef og revisionsfirmaet Ernst & Young

(Frederiksborg Amts Avis, 2008c, 17. maj). Også Løkkes forgænger på amtsborgmesterposten,

Kirsten Ebbensgaard, tager afstand fra Løkkes handlinger. Hun understreger blandt andet, at

taxakørslen ikke var helt så hyppig i hendes tid som amtsborgmester, som under Løkke

(Frederiksborg Amts Avis, 2008, 22. maj). Det mest interessante i bilagssagen i forhold til

afstandstagen er, at det primært er de tidligere amtspolitikere og ikke folketingspolitikerne, der ser

et behov for at holde sagen i strakt arm. Det kan skyldes, at folketingspolitikerne ikke har fundet

anledning til at tage afstand fra handlingerne af den simple årsag, at de ikke har fundet dem

tilstrækkeligt moralsk forkastelige, eller fordi de har fundet overtrædelserne så moralsk forkastelige,

at de vælger at angribe i stedet.

=F1F8'!QYOHUNGXNJMJXQHO4'#RKQSKLHQ'NXZ'GXLJMJNR'PbUHQ'

Politikere kan også vælge at bruge en politisk modstanders skandalesag til at skandalisere den

pågældende yderligere og på den måde udnytte situationen til egen fordel. Den politiske skandale

kan på den måde bruges som et våben (Jenssen and Fladmoe, 2012: 55-57; Granvig & Lauridsen,

2012, 1. april). Denne form for politisk angreb er hyppigt brugt i de tre sager, specialet undersøger.

Det kan hænge sammen med konklusionerne fra mediedækningsafsnittet; skandaliseringen betyder,

at medierne gerne bidrager med at bære mere brænde til bålet (Jenssen & Fladmoe, 2012: 60-61).

Bilagssagen starter med, at den konservative borgmester i Hørsholm, Uffe Thorndahl, videregiver

informationer om rodet i Løkkes bilag til Frederiksborg Amts Avis, som bringer historien (Høj,

2008a, 14. marts). Det ligner unægteligt et personligt hævnmotiv, hvor Thorndahl forsøger at

skandalisere Løkke. Tilbage i 1998 snuppede Løkke nemlig amtsborgmesterposten for næsen af

Thorndahl, og desuden har Thorndahl været en stærk kritiker af strukturreformen og de deraf

følgende kommunesammenlægninger, som Løkke stod bag (Frederiksen & Nielsen, 2010: 163-164;

Faurfelt & Hüttemeier, 2008, 25. maj). Også andre af Løkkes politiske modstandere bruger

skandalen strategisk. Både Enhedslistens Per Clausen og Socialdemokraternes Rasmus Prehn

125

More magazines by this user
Similar magazines