DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

I skattesagen blev der hurtigt nedsat en undersøgelseskommission, der netop skal undersøge

forvaltningens - dvs. Skatteministeriets departement og Skat Københavns – rolle i skattesagens

anden del. Problemer i forvaltningen i skattesagen er derfor henlagt til

undersøgelseskommissionens resultater.

=F6F7',WWHQMLJY]HS'J'WXOPKLMQJQYHQ''

Også i statsløsesagen finder vi den situation, at et ministerium undersøger sig selv, idet

Integrationsministeriet foretager en intern undersøgelse, som bliver afgørende for sagens forløb

(bilag 1I). Den interne undersøgelse bliver interessant i sammenhæng med den lukkethed, der i høj

grad karakteriserer sagen, jf. analysekapitlerne om overtrædelser og håndtering. Rønn proklamerer

nemlig, at den interne undersøgelse, hun modtager fra Integrationsministeriet om sagen d. 1. februar

2011, ikke er tiltænkt Folketinget eller offentligheden 114 . Dermed vælger Rønn at holde

undersøgelsen tæt til kroppen og gør det klart, at offentligheden ikke har krav på indsigt i interne

redegørelser 115 (Geist & Dahlin, 2011, 1. februar). Juridisk er der ikke noget problem i, at Rønn ikke

vil offentliggøre redegørelsen, idet offentlighedsloven netop sikrer, at visse interne

arbejdsdokumenter er fritaget fra aktindsigt (Offentlighedsloven, 1985, § 7). Men en intern

redegørelse kan være problematisk, hvis den for eksempel konkluderer, at der har fundet noget

ulovligt sted. På den måde kan interne redegørelser potentielt dække over magtmisbrug, fordi de i

kraft af, at de netop er interne, fratager offentligheden muligheden for at søge aktindsigt. Den

interne redegørelse fra Integrationsministeriet viste sig da også at indeholde så belastende

oplysninger om forløbet, at den førte til Rønns fyring, da statsminister Lars Løkke Rasmussen fik

den at se (bilag 1H, bilag 1I).

Rønns modvilje mod at offentliggøre Integrationsministeriets redegørelse står i kontrast til

Sundhedsministeriets offentliggørelse af den interne undersøgelse i bilagssagen, som det forrige

afsnit beskrev. Sundhedsministeriet vælger nemlig at lægge ministeriets egen undersøgelse frem

med det samme (bilag 2D; bilag 2E; Kjærgaard, 2008a, 8. april). Dermed er manglende offentlighed

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Statsforvaltningen Hovedstaden afviser at undersøge sagen. Dels fordi, de ikke mener, at de har kompetence til det, og

dels fordi de ikke mener, at de rent faktisk ville kunne have ført en tilsynssag (bilag 2I). Løkke ender derfor med ikke at

have nogen uafhængig institution bag sig, og han står derfor alene tilbage med problemet. Som han selv udtaler: ”Det

skaber den udfordring, at der nu ikke kommer nogen uvildig, kritisk gennemgang af alle detaljerne sagen”

(Frederiksborg Amts Avis, 2008, 15. maj).

114 Begrundelsen er, at undersøgelsen i den første form er tiltænkt hende alene, og at hun derfor ikke kan orientere

Folketingets indfødsretsudvalg, før hun har modtaget endnu en redegørelse fra ministeriet (Geist & Dahlin, 2011, 1.

februar).

115 Der går mere end en måned, før offentligheden får redegørelsen at se. Først udskyder Venstre, Konservative og

Dansk Folkeparti samrådet i Folketingets indfødsretsudvalg (Geist & Dahlin, 2011, 3. februar).

135

More magazines by this user
Similar magazines