DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

skandalen en armslængde fra Statsministeriet. Således er de kritiske positioner også med til at

bekræfte personaliseringstendensen og den politiske adfærdspersonalisering, idet politik er blevet til

en kamp mellem individer (Rahat & Schaefer, 2007: 66-68). Samlet set er de kritiske positioner et

empirisk baseret fund i indholdsanalysen, som også er med til at kendetegne en personlig politisk

skandale.

Forvaltningens involvering er det andet forhold under politisk involvering, der er med til at

kendetegne den personlige politiske skandale. Således viste analysen, at der er forvaltningsmæssige

perspektiver i alle tre skandaler. Det drejer sig særligt om forholdet mellem ministre og deres

embedsmænd. Her er embedsmændene fanget i en gråzone mellem faglig og politisk rådgivning.

Grænserne for, hvor langt embedsmændene skal gå i deres betjening af politikerne, er tvetydige i to

af sagerne – skattesagen og statsløsesagen. Dog viste alle tre skandaler, at embedsmændene er

villige til at gå langt for deres minister – men ikke så langt, at det koster dem jobbet, idet de også

retligt kan blive stillet til ansvar for deres handlinger.

Analysen viste endvidere, at kontrollen med forvaltningen, når ministerierne undersøger sig selv,

som tilfældet er i bilagssagen og statsløsesagen, også er en gråzone. Det skete, som vi påpegede,

fordi ombudsmanden ikke tager imod bestillingsopgaver fra Folketinget, og fordi ombudsmanden

ikke kunne gå ind i statsløsesagen, fordi fejlen lå i Folketingets Indfødsretskontor. Samtidig kan de

interne undersøgelser være problematiske i forhold til offentlighed i forvaltningen, fordi de ikke er

omfattet af aktindsigt, og det dermed ikke er muligt for offentligheden at få indsigt i dem,

medmindre ministerierne selv vælger at offentliggøre dem. Analysen af forvaltningens involvering

viste altså, at skandalerne er med til at tydeliggøre huller eller gråzoner i forvaltningen, og dermed

er de personlige politiske skandaler ikke blot et udtryk for et flygtigt fænomen, men i højere grad et

redskab til at blive opmærksom på væsentlige institutionelle problemstillinger i dansk politik.

Slutteligt peger forvaltningens involvering på, at man ikke kan afskrive offentlige institutioners

rolle i personlige politiske skandaler, blot fordi en skandale i udgangspunktet handler om en

overtrædelse i den private sfære, som i Thornings tilfælde. Personlige politiske skandaler er altså

lige uforudsigelige dele offentlighed og privatliv.

138

More magazines by this user
Similar magazines