DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

:F1F1'2XQNHRPHQNHO'WXO'GXLJMJRHOHQN'HZUHSH'

En af de væsentlige personlige konsekvenser for en politiker, er, at skandalen kan resultere i, at en

politiker mister sit offentlige embede. I de tre personlige politiske skandaler i specialets

undersøgelse er skandalerne i hvert fald på papiret mindre svigefulde for Løkke og Thorning, idet

de begge blev siddende på deres poster, som henholdsvis finansminister og partileder og faktisk

også har den efterfølgende stilling som Danmarks statsminister til fælles. Værre gik det for Rønn,

der som følge af statsløsesagen måtte forlade sit embede som Integrationsminister (bilag 1H).

Hvorfor nogle skandaler medfører, at en fyring er nødvendig, mens andre ikke får nævneværdige

konsekvenser for den enkeltes karriere, kan have forskellige årsager. For det første er magtfulde

positioner svære at møblere rundt på. Løkke må anses for at være en såkaldt A-minister, der var højt

placeret i det daværende regeringshierarki, og derfor er han trods bilagssagens omfang ikke let at

vælte af pinden (Knudsen, 2007: 210-212). Rønn har i denne forbindelse formentligt været en del af

det mindre magtfulde og lettere udskiftelige B-hold i VK-regeringen. At Thorning bliver siddende

kan muligvis forklares ud fra samme tankegang, idet Thorning som formand for det største

daværende oppositionsparti og bejler til statsministerposten besidder et af landets mest magtfulde

sæder. I det lys spiller magtpositioner en væsentlig rolle i forhold til den enkelte politikers

overlevelse i sagen, som betyder, at de karrieremæssige konsekvenser af en skandale til dels

afhænger af, i hvor høj grad politikeren kan undværes.

En anden forklaring på, hvorfor skandalerne har forskelligt udfald i forhold til bevarelsen af

embedet, er, hvad der er på spil for den skandaleramte politiker. Som Venstres kronprins står

Løkke, da bilagssagen udvikler sig i 2008, overfor at blive Danmarks næste statsminister. Da

skattesagen rammer forsiderne i sommeren 2010, er Thorning i samme situation, som leder af

oppositionen. For både Løkke og Thorning er alt derfor på spil i skandalerne, hvilket deres

håndtering af sagerne også afspejler. Løkke gjorde, som tidligere beskrevet, brug af samtlige

Hornnes’ strategier, og Thorning lukkede med sin undskyldning i Københavns Lufthavn hurtigt

sagen ned.

Rønn derimod har mindre på spil: Selvom udlændingeområdet i mange år har været Rønns kæphest,

er posten som Integrationsminister ikke en, hun har stræbt efter i årevis, ligesom hun heller ikke

afventer en større forfremmelse, som statsløsesagen kan få indflydelse på (Hornbech, 2011: 28-33).

Hendes sidste møde med daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen illustrerer dog, hvordan

hun fortsat værner nidkært om sin ære: ”Jeg går ikke frivilligt. (…) Han [Løkke] taler og forsøger

at få mig til at trække mig. Han bryder sig åbenbart ikke om selv at sige, at han fyrer mig. Først da

140

More magazines by this user
Similar magazines