DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

kan desuden medføre, at eksperterne oplever, at deres ytringsfrihed anfægtes. I sidste ende er Pinds

kritik af eksperterne også en kritik af medierne: Det er stadig journalisternes opgave at bedømme en

kildes saglighed og partiskhed (Schmidt, 2011: 101-103).

Den kildedebat, skandalerne bringer med sig i form af kritikken af både B.T. og Ekstra Bladet og

Pinds angreb på ekspertkilderne, illustrerer, at mediedækningen af skandalerne potentielt kan føre

til ændrede praksisser i pressens forhold til kilderne. Kildekonsekvenserne er dog ikke alene

negative, idet de også kan ses som en positiv konsekvens af skandalerne, fordi skandalerne på den

måde bliver samfundsopbyggende: Kritikken og debatten i både skattesagen og statsløsesagen

generede principielle diskussioner om presseetik, kildebeskyttelse, og hvad god og saglig

journalistik egentlig er. En anden positiv konsekvens er, at skandaler og afsløringen af magtmisbrug

kan være med til at højne de journalistiske idealer, hvilket det følgende afsnit kommer nærmere ind

på.

S8;8

More magazines by this user
Similar magazines