DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

emner, der ellers ikke ville blive debatteret (Thompson, 2002: 242-253). Skandalen kan dermed

være samfundsopbyggende, og den tabloide mediedækning af de politiske skandaler kan derfor

være positiv – også i et deltagelsesdemokratisk perspektiv.

Et andet problem med den tabloide mediedækning af skandalerne er imidlertid, at den kan føre til et

fald i ”hard news”, altså den tungere nyhedsdækning om eksempelvis politik og økonomi (Blach-

Ørsten, 2011: 8). Et fald i ”hard news”, som også kan ses også som et udtryk for de implicitte valg

og fravalg, der foretages i nyhedsredaktionerne prioritering af historier (Cook, 2005: 73), er

problematisk af to årsager. For det første fordi mediedækningen i skandalerne kan føre til, at

befolkningens opmærksomhed ledes hen mod forholdsvis trivielle sager, mens mere væsentlige

emner forbigås (Thompson, 2002: 246-249). Selvom statsløsesagen næppe kan kaldes en triviel sag,

er det tydeligt i skandalen, at den farce, sagen udvikler sig til, stjæler billedet fra andre væsentlige

sager, som Berlingske Tidende skriver: ”Klimaminister Lykke Friis’ overraskende ambitiøse plan

for grøn energi druknede i sidste uge stort set i cirkus Rønn, det samme er sket for flere dårlige

sager for oppositionen” (Berlingske, 2011, 2. marts; Flores, 2011, 5. marts). For det andet er

mediedækningen i skandalerne problematisk, fordi selve prioriteringen af skandalehistorierne i

mediedækningen er med til at gøre journalisterne til politiske aktører. Ikke i en politisk ideologisk

forstand, men i kraft af den selektion, der foregår i de ubevidste rutiner, og det faktum, at

journalisternes rolle er afgørende for, hvilke historier der bliver udvalgt"%' (Cook, 2005: 85-91).

At mediernes magt på denne måde udvides kan være problematisk, hvilket det følgende afsnit ser

nærmere på.

S8;8

More magazines by this user
Similar magazines