DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

er også begrænsede i forhold til statsløsesagen, idet tildelingen af statsborgerskab i dag er

Folketingets ansvar, som analysen viste. Fordi ombudsmanden er uafhængig af Folketinget, havde

han ikke mulighed for at gå ind i statsløsesagen. På trods af at uafhængigheden af Folketinget er

afgørende for selve ombudsmandsinstitutionens eksistens, er spørgsmålet i lyset af statsløsesagen,

om ombudsmandens kontrolmuligheder er tilstrækkelige (Andersen, 2003: 170). Spørgsmålet bliver

ikke mindre relevant med det grundlæggende problem in mente, at ombudsmandens virksomhed

udelukkende har disciplinerende effekt på myndighederne, og at ombudsmanden dermed ikke har

nogen retlige sanktionsmuligheder; han kan udelukkende udtale sin vurdering af sagen (Christensen

et al., 2007: 272-273; Germer, 2001: 196-197).

9JNMJLLJS'MJL'NVNMHZHM'NXZ'RXQNHRPHQN'KW'NRKQSKLHOQH'

I sin kerne handler offentlighedsprincippet om, at borgerne skal have mulighed for at diskutere og

tage stilling til de fælles offentlige anliggender (Knudsen, 2007: 339). Dermed kan den manglende

offentlighed i forvaltningen, der kommer til udtryk i skandalerne, også medføre mistillid til

systemet. Tillid er samtidig afgørende i demokratier, hvor man som borger gennem valgprocessen

har uddelegeret magt og beføjelser til repræsentanter, så de kan handle og lovgive på ens vegne

(Thompson, 2002: 259-262). Når Løkke misbruger offentlige midler og ikke er omhyggelig nok

med bilagene; når Troels Lund Poulsen mistænkes for at bruge sin magt til at påvirke en konkret

skattesag, og når Rønn står i spidsen for en fejlagtig sagsbehandling af statsløse og samtidig ikke vil

indrømme sine fejl, så kan der opstå tillidsbrud mellem borgerne og politikerne. Det sker netop

fordi de antagelser, der lå til grund for den tillidsfulde relation, bliver gjort til skamme. Men en dyb

eller voksende mistillid kan også medføre, at politikerne begynder at økonomisere med tilliden. For

eksempel ved at lovgiverne bliver tilbøjelige til at indføre et stigende omfang af formelle processer i

håb om at genopbygge tilliden (Thompson, 2002: 261-262). Tre eksempler på sådanne tiltag er

Skatteminister Thor Möger Pedersens bebudede omstrukturering af Skatteministeriet (Maltesen,

2011, 3. december), de nye retningslinjer for ministeriernes repræsentation i bilagssagen (bilag 2J)

samt de mulige ændringer i sagsbehandlingen af statsløse som følge af

undersøgelseskommissionens resultater i statsløsesagen. Nye procedurer kan naturligvis være

gavnlige, men der er også en risiko for, at de kan indføre mere bureaukrati, ineffektivitet og

uigennemsigtighed.

Samlet set kan konsekvenserne af personlige politiske skandaler som skattesagen, bilagssagen og

statsløsesagen altså være problematiske, fordi de fører til skepsis og mistillid til politikerne og det

158

More magazines by this user
Similar magazines