DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

være voldsomme, før der kan være tale om ægte skandaler (Thompson, 2002: 31-32). Vi kan altså

ikke alene ud fra overtrædelserne afgøre, hvor gravende de væsentlige overtrædelser i sagerne er.

1AF1F6'9HSJHS[RQJQY'

Vi fandt, at det var afsløringer i medierne, der betød, at de tre sager udviklede sig til egentlige

personlige politiske skandaler. Fordi en skandale først kan manifesteres som en skandale, idet

udenforstående får kendskab til overtrædelsen, spiller mediernes afsløring af skandalesagerne en

afgørende rolle i de personlige politiske skandaler. I alle tre skandaler agerede medierne politiske

aktører i kraft af deres brug af afsløringerne og den undersøgende journalistik. Mediernes ageren

som politiske aktører så vi også i den personfremstilling, der var tydelig i alle tre skandaler, om end

den i statsløsesagen ikke var helt så udtalt som i bilagssagen og i skattesagen. Eftersom

tabloidisering og skandalejournalistik primært var kendetegnende for bilagssagen og skattesagen,

kan mediernes fokus på personen ikke tilskrives den ændrede journalistiske standard alene. En

personlig politisk skandale kan således være personlig uden at være tabloid, hvilket understøtter

pointen om, at personlige politiske skandaler kan ses som personalisering i sin yderste konsekvens.

1AF1F8'+bQSMHOJQY'

Håndteringen af de tre personlige politiske skandaler viste, at både Løkke, Thorning og Rønn var

villige til at gå langt for at beskytte deres offentlige omdømme. Løkkes defensive brug af

håndteringsstrategierne fastslog, at der i bilagssagen var meget på spil i forhold til Løkkes fremtid

som kommende statsminister. Thornings fulde undskyldning var med sin ekstreme

imødekommenhed også et tegn på, at Thorning var villig til at strække sig langt for at bevare sin

position som potentiel kommende statsminister. Den effektive undskyldningsstrategi viste, hvordan

håndteringen kan være udslagsgivende for en skandales forløb og omfang. Tilsvarende var Rønns

lukkede tilgang til medier og offentlighed et eksempel på, hvordan skandalens håndtering kan blive

afgørende for skandalens udvikling. Samtidig vidnede statsløsesagen både om, at

professionalisering ikke er et integreret element i alle personlige politiske skandaler, og at Rønn var

så opsat på at stå ved sine principper, at hun ikke frivilligt forlod posten som minister.

1AF1F7'3XLJMJNR'JQPXLPHOJQY'

Ud fra specialets analyse af den politiske involvering kan vi konstatere, at man ikke kan afskrive

politiske institutioners rolle i personlige politiske skandaler. En skandale, der i udgangspunktet

161

More magazines by this user
Similar magazines