DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

Esmark, Anders. (2000). Offentlighed eller system? Hvilken rolle har den politiske journalistik i

demokratiet? I: Carlsen, Erik Meier, Esmark, Anders, Horst, Maja, Kjær, Peter & Pedersen, Ove K.

Politisk journalistik. Aarhus: Forlaget Ajour

Esmark, Anders & Kjær, Peter. (2000). Den sidste mediepolitik og den politiske journalistik. I:

Carlsen, Erik Meier, Esmark, Anders, Horst, Maja, Kjær, Peter & Pedersen, Ove K. Politisk

journalistik. Aarhus: Forlaget Ajour

!

Esser, Frank. (1999). ’Tabloidization’ of News: A Comparative Analysis of Anglo-American and

German Press Journalism. I: European Journal of Communication, vol. 14, (3), s. 291–324

!

Frandsen, Aage, Christiansen, Peter Munk, Andersen, Jørgen Goul & Gregersen, Rune Valentin.

(2012). PolitikNU. Aarhus: Systime

!

Frederiksen, Tanja & Nielsen, Sigge Winther. (2010). Projekt Løkke. København: Gyldendal

!

Garrard, John. (2006). Scandals: An overview. I: Scandals in Past and Contemporary Politics.

Manchester: Manchester University Press.

!

George, Alexander L. (2008). Quantitative and Qualitative Approaches to Content Analysis. I:

Franzosi, Roberto (red.). Content Analysis. London: Sage Publications

!

Germer, Peter. (2001). Statsforfatningsret. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

!

Gerring, John. (2004). What Is a Case Study and What Is It Good for? I: The American Political

Science Review, vol. 98, (no. 2), s. 341–354

!

Giddens, Anthony. (2000). En løbsk verden. Hvordan globaliseringen forandrer vores tilværelse.

København: Hans Reitzel

!

Granvig, Benedikte & Lauridsen, Lasse. (2012, 1. April, kl. 16.03-17.00). Agenda - Den

samfundsopbyggende skandalejournalistik. Danmarks Radio (P1).

!

Green-Pedersen, Christoffer. (2011). Partier i nye tider. Den politiske dagsorden i Danmark.

Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Grundloven. (1953). Danmarks Riges Grundlov. Lokaliseret 8. august 2012 på

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=45902

!

Habermas, Jürgen. (2009). Borgerlig offentlighed. København: Informations Forlag.

!

Hansen, Kasper Møller. (2008). Hvordan påvirker valgkampen vælgerne? I: Kosiara-Pedersen,

Karina & Kurrild-Klitgaard, Peter (red.). Partier og partisystemer i forandring. Festskrift til Lars

Bille. Odense: Syddansk Universitetsforlag

!

Henrichsen, Carsten. (1993). Tamilsagen. En kommentar til Undersøgelsesrettens beretning om

Tamilsagen, december 1992. København: Akademisk Forlag!

!

166

More magazines by this user
Similar magazines