DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

Hesse-Biber, Sharlene Nagy & Leavy, Patricia. (2011). The Practice of Qualitative Research. 2.

udgave. London: Sage Publications

!

Hjarvard, Stig. (1997). Forholdet mellem kvantitative og kvalitative metoder i medieforskningen. I:

Norsk Medietidsskrift, nr. 2, s. 59–80

!

Hjarvard, Stig. (2004). Politik som mediemontage. Om medierne forandring af den politiske

kommunikation. I: Andersen, Jørgen Goul, Christiansen, Peter Munk, Jørgensen, Torben Beck,

Togeby, Lise og Vallgårda, Signild. Den demokratiske udfordring. København: Hans Reitzels

Forlag

!

Hjarvard, Stig. (2008). En verden af medier. Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg.

Frederiksberg: Samfundslitteratur

!

Hornbech, Birthe Rønn. (2011). Ministerbilleder. København: Gyldendal

!

Hornnes, Elin Strand. (2012). When Women Have to Apologize. I: Allern, Sigurd & Pollack, Ester

(red.) Scandalous!"The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries.

Göteborg: Nordicom

!

Jakobsen, Mads Leth & Harrits, Gitte Sommer. (2010). Kvalitativ analyse: kodning og dybtgående

tekstanalyse. I: Andersen, Lotte Bøgh, Hansen, Kasper Møller & Klemmesen, Robert (red.).

Metoder i statskundskab. København: Hans Reitzels Forlag

!

Jenssen, Anders Todal & Fladmoe, Audun. (2012). Ten Commandments for the Scandalization of

Political Opponents. I: Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.) Scandalous!"The Mediated

Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Göteborg: Nordicom

!

Journalistforbundet. (2012, 4. januar). Cavling-prisen 2011 til Information. Lokaliseret d. 27. august

2012 på: http://journalistforbundet.dk/Nyheder/2012/Januar/Cavling-prisen-2011-til-Information/

Justitsministeriet (2012). Svar på Spørgsmål nr. 49 (Alm. del) fra Folketingets Udvalg for

Forretningsordenen. Lokaliseret 15. august 2012 på

http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/UFO/spm/49/svar/899589/1147360/index.htm

!

Jørgensen, Oluf. (2011). Mediejura - det handler om informations- og ytringsfrihed. Aarhus: Ajour

!

Kaase, Max. (1994). Is There Personalization in Politics? Candidates and Voting Behavior in

Germany. I: International Political Science Review, vol. 15, (no. 3), s. 211–230

!

Karvonen, Lauri. (2010). The Personalisation of Politics - A Study of Parliamentary Democracies.

Colchester: ECPR Press.

!

Kerby, Matthew & Chari, Raj S. (2002). Policy Scandals: A Spanish Case. I: Government and

Opposition, vol. 37, (no. 3), s. 409–425

!

167

More magazines by this user
Similar magazines